Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Böngésző - Könyvajánló
Keresztény Magyarország Portál - Böngésző - Könyvajánló - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Adél napja
10 felhasználó online
0 tag, 10 vendégKépek a galériából

A mult  sgy.
v.Nagy János László: 1956
Könyvajánló

Tempefői - A Befalazott Madonna
A kétkötetes regény a magyarság sorsának csaknem kétszáz éves időszakát, a 16. és 17. század jelentős fordulópontjait örökítette meg, rendkívül izgalmas és történelmileg hiteles cselekményben.

Az első kötet első része 1506 és 1541 közötti évek eseményeit fogja át, II. Ulászló uralkodásának éveitől Buda török kézre jutásáig.

A második kötet Bécs ostroma, Buda visszafoglalása napjaiban játszódik
Gyökössy Endre - A boldog házasság
"Szeretlek úgy, ahogy vagy. Szeretlek, mert vagy. Sőt: annak ellenére szeretlek, hogy olyan vagy amilyen vagy. A jézusi szeretet ez."
Sharouni, Yacoub - A fáraó menyasszonya. Seherezádé meséi
Az egyiptomi szerzőpáros (író és grafikus) csodaszép vállalkozása számtalan nemzetközi díjat (Ibby-, Mubarak Gyermekkönyv-, Afrika-díj) nyert az utóbbi években. Az Ezeregyéjszaka meséinek képeskönyv kiadásával évtizedek óta adós a magyar könyvkiadás. A Kráter Műhely
Egyesület új vállalkozása természetesen nemcsak ezt a hiányt kívánja pótolni, hanem míves és igényes gyerekkönyvet ad az olvasó kezébe, amikor útjára bocsátja a kivételes mesesorozatot.
Ézsiás Erzsébet - A hit pajzsa
Dr. Olofsson Károly, vagyis Placid atya sohasem tudhatott maga mögött bencés tanári évtizedeket, amelyekre ifjúkorában készült. Csak növendékéveit tölthette szeretett Pannonhalmáján. Innen hurcolták el az Andrássy út 60-ba, majd a Szovjetunióba: koholt vádak alapján tíz évet töltött a Gulágon. Itt találta meg igazi élethivatását: tartani a lelket a társaiban. Ezt tette a börtönben is, majd később itthon, a kommunista rendszer évtizedeiben.
Wass Albert - A hunok útra kelnek
"Egy éjszaka, amikor a Göncöl Szekér rúdja felfelé mutatott, a vezérek és törzsfők meghozták a döntést. Megegyeztek abban, hogy Hunor népe, a hunok, elindulnak a lenyugvó nap nyomát követve új hazát keresni. Mikor feljött a nap, a táltosok fehér mént áldoztak az Úr tiszteletére, búcsút vett egymástól a két testvérnemzet, aztán a magyarok hazamentek a
szállásaikra, a hunok pedig készülődni kezdtek a nagyútra."
Dr. Tornyai János - A kárhozatos szerelem
Simonfalvi Gizike, az igazán nagyszerűnek bizonyult művésznő, és Szépkövi Béla, a fiatal jogász a legfájdalmasabb tettre határozták magukat: abbahagyni a most már hiábavalónak bizonyult küzdelmet. A szívük már valósággal eltikkadt a fel-fellángoló érzések vágtató rohamaiban, a lelkük belefásult a mindig erősödő fájdalmak kínjaiba, csak szerelmük volt már a legkínzóbb éberségben, de az meg már oly lángolóvá fejlődött, hogy tüzével már beleperzselt az ész józanságába is. Harcra kelt egymással mindkét lélekben a józanság és a szerelem. És eltipró erővel ugyan melyik győzhet mindig? A Szerelem…!
Papp Lajos - A Magyarokhoz
A könyv Professzor úr szándékai szerint segít minket, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni földi életünk és a szakrális világ között, felismerjük, hogy e kettő elválaszthatatlanul összefonódik. S kényszerű aktualitása okán jelenlegi helyzetünk megoldására kínál egyfajta lelki, érzelmi lehetőséget.
Wass Albert - A mátyás és az őz meséje
„Van az erdőben egy madár, amit mátyásnak neveznek, mátyásmadárnak, és más vidéken szajkónak. Ismered bizonyára. Szép kék tollai vannak a szárnyán, bóbitát is visel, és nagyon ügyes, élelmes madár. Okos is. És ebből származott a baj.”
Joseph Ratzinger - XVI. Benedek - A Názáreti Jézus
"Meg akartam kísérelni , hogy bemutassam az evangéliumok Jézusát, mint az igazi Jézust, mint a tulajdonképpeni értelemben vett "történeti" Jézust. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a Jézus sokkal logikusabb és történetileg szemlélve is sokkal érthetőbb, mint azok a rekonstrukciók, amelyekkel az utóbbi évtizedekben szembesültünk."
Szabó Magda - A pillanat
Az antik világ nagy történelmi és családregényeit a szülők közvetítésével kaptam meg, apám az Aeneis-t is hozzámesélte a homerosi eposzokhoz, a legsajátosabb történetek hősei lengtek a rózsás gyermekpaplan fölött. Latinul döbbenetesen hamar megtanítottak, megvették nekem Vergilius összes műveit, és az Aeneis-t úgy olvastam el, mint Jókait, kicsit elbúsultam, mert legtöbb részét untam a folytonos csaták miatt.
Jókai Anna - A remsei angyal
Az író szigorú, önismeretre nevelő prózája egyre táguló körökben kisebb és nagyobb közösségeinket, a mai embert vizsgálja, tudunk-e élni erkölcsi értékeinkkel, mi a szerepe a művészetnek a személyiségformáló folyamatban, ismerjük-e eléggé helyünket, szerepünket a világban? Az írót elsősorban a nehéz sorsok, a mindennapi küzdelmek, a társadalmi gondok érdeklik, a figurák, események azonban általános érvényű mondanivalót hordoznak: a nyugtalan embert arra ösztönzik, hogy tovább keresse „a szüntelen mosolygást a szüntelen könnyek alatt”.
Wass Albert - A vén Gombacsináló
"És amikor majd felnősz, és azt látod, hogy az emberi élet jó gombái között is sok a mérges és veszedelmes gomba, akkor jusson eszedbe ez a mese. Jusson eszedbe, és ne légy soha azok között, akik a gombacsinálókat ártatlanul ítélik el a boszorkányok által gyártott gombák miatt. Mert, aki igazságtalanul ítél, az a ködnek és a boszorkányoknak a
szövetségese."
Gábor Emese természethű ábrázolása ismét maradandó képi kiegészítéssel mutatja be Wass Albert meséjének tartalmi szépségét.
Böjte Csaba - ABLAK A VÉGTELENRE
Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről....
Bolberitz Pál - Ateizmus és keresztény hit
A könyvnek nem az a célja, hogy feltárja az ateizmus lélektani, szociológiai, etikai és történeti hátterét, hanem csak utal ezekre az okokra. Valójában a másodlagos reflexióra kíván visszapillantani keresztény szempontból. Bemutatja, hogy a modern európai ateizmusnak milyen szellemi gyökerei voltak. Elsősorban a filozófiatörténeti háttérre akar reflektálni, de ugyanakkor azt is feltárja, hogy e filozófiai ateizmus miképp hatott szellemi műveltségünkre.
Paulo Coelho - Az alkimista
Santiago, az andalúz pásztorfiú, miután kétszer látja azt az álmot, hogy valahol a piramisok lábánál elásott kincs van, elindul megkeresni azt. Végigzarándokol Afrika, sivatagos részén, szokatlan élményekkel gazdagodik, számos különös emberrel találkozik, köztük az alkimistával, akitől megtanulja, hogy mindig hallgasson a szívére, vegye észre a sorsára utaló jeleket, és igyekezzék beteljesíteni álmait.
Wass Albert - Az éjjeli pávaszem
Mese az anyai önzetlenségről.

"Nézz körül a világban. Ami hibát találsz benne, az mind az emberek rosszaságának a nyoma. Minden rossz cselekedetnek nyoma marad a földön. Az Erdőı Jó Szelleme nagyon elszomorodott ezen, fölszállt hát a Jóistenhez. A Jóisten mosolygott, és ezt felelte. Eredj és teremts valami
emléket a jótettek számára is!"
Anne de Graaf - Az első gyermekbibliám
A Biblia örök igazságait, erkölcsi tanulságait egyszerűen, gyermeki módon, képekkel illusztrálva mutatja be. Életre kelti a történelem eseményeit és szereplőit, időrendi sorba rendezve a teremtéstől egészen az apostolok munkásságáig, hogy szemléltesse Isten milyen szeretettel viszonyul hozzánk. Jézus maga mondja: "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket".
Fekete István - Az emberek között
Retek Jánosnak hívják az először 1944 karácsonyán megjelent Emberek között főszereplőjét, és a vele, illetve a családjával történtek követhetők nyomon az általuk felnevelt szajkó életének első esztendejében. A madarat tavasszal pelyhes fiókaként szedi ki fészkéből a vadőr unokája, a következő évben pedig mint kifejlett, ivarérett állatot engedik szabadon ugyanabban az erdőben.
Sarlós György - Az Evezős
Kedves Hölgyem, Uram!

Ötven évet tart kezében, talán száz gramm az egész. Kérek mág nyoc dekát, jöjjön, evezzünk egy kicsit! Menjünk el együtt a "stégig"...

Ez nem szakmai könyv, annál jobb. Ajánlom azoknak, akik még nem eveztek, és akik már eveztek, azoknak is, akik még eveznek. A szerző
XVI. Benedek pápa - Benedek Európája a kultúrák válságában
"Európa olyan kultúrát alakított ki, amely az emberiség történetében mindeddig példátlan módon kitiltja Istent a közgondolkodásból.” – írja XVI. Benedek pápa első könyvében, amely alig három hónappal a megválasztása után jelent meg Olaszországban. Annak ellenére, hogy a kötetben szereplő előadásokat még a Hittani Kongregáció prefektusaként tartotta, azok egyfajta pápai programként is felfoghatók. A kötet bevezető tanulmányát Marcello Pera, az olasz szenátus elnöke írat.
Michel Quoist - Beszéj nekem a szerelemről
"Ez a könyv nem tartalmaz a szerelemre vonatkozó rendszeres tanítást, még kevésbé akar sikeres szerelmi receptekkel szolgálni. Még csak nem is példázatként bemutatott "szerelmi történet", hanem a szerelemre vonatkozó elmélkedések és megfontolások gyűjteménye. A könyv célja, hogy segítse az olvasót a szerelem szépségének, értékének és Isten-megálmodta távlatainak újra felfedezésében."
Kiss Bitay Éva - Csodálatos madárvilág
A szerző által színesen illusztrált könyv 12 meseszerű, párbeszédekben gazdag történetet tartalmaz a legszebb madarakról. A szövegek olvasmányosak és gazdag élményt nyújtanak úgy, hogy a tanítással egyidőben a természet és a szép szeretetére is nevelnek.
Ezeréves múltunk - Egyház- és vallástörténet
Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. A Verbum és a Szent István Társulat közös kiadványa a gyulafehérvári teológiai napok során elhangzott, az eltelt ezer év egyháztörténetét taglaló előadások anyagát tartalmazza.
Hapák József, H. Kolba Judit - Egyházak Kincsei Magyarországon
Magyarországon több mint harminc egyházi gyűjtemény őrzi ezer éves hazánk történeti egyházainak csodálatosan gazdag emlékanyagát, melyek az évszázadok viharai, küzdelmei során napjainkig megmaradtak.
Antal János - Első Imakönyvem
Imakönyv római és görög katolikus vallású gyermekek részére. Rajzolta: Méhes Mária Viktória.
Wass Albert - Emese álma
„Kilenc hónapra rá fia született Emesének. Az álomra való emlékezés miatt Álmosnak nevezték el a gyermeket, aki később Árpád apja lett, azé az Árpádé, aki valóra váltotta Emese álmát és elvitte a magyarokat, síkságokon és hólepte hegyeken át a hunok hajdani hazájába. Ahol még ma is élnek, több mint tizenkét évszázad után.”
.... - Éneklő Egyház
Római Katolikus Népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal a latin szertartású magyarországi római katolikus hívek kézikönyve, melyben templomi énekeket, imádságokat, szertartásrendeket, hitbeli és liturgiai tanításokat találnak. A könyv szeretné hatékonyabbá tenni a lelkipásztori munkát, ugyanakkor segíteni a családok, pap nélküli közösségek istentiszteleti életét.
Fekete István - Gyeplő nélkül
A Gyeplő nélkül ispánnak nevezett főszereplője tanácstalan. Egy dunántúli nagy uradalom intézőjeként keserűen tapasztalja, hogy nem "csupán" a természet pusztító erőivel és a gazdasági élet kiszámíthatatlan tényezőivel kell megküzdenie, hanem az emberek korlátoltságával is. Köztes helyzetben tevékenykedik: munkaadói és beosztottjai egyaránt gyanakvással figyelik, gyakorta megkérdőjelezve szakértelmét és becsületességét. Ebben a jelképes esztendőben játszódó történetben az ispán szereti a földet és a munkáját, így - akárcsak a gazdatiszt Fekete István - nehezen fogadja el a felismerést: mennie kell.
Dr. Tornyai János - Gyere kicsim!... Gyere!
A nap ragyogott. A hófehér pávagalambok ott tündöklöttek a kis kővályú szélén. Büszkén hordott kis fejüket bele-belemártogatták a kristálytiszta vízbe, majd szárnyukkal vertek maguk körül apró, permetbecsapódó, üdítő esőt, mintha talán, tollaik vakító tündöklésével versenyre készülődnének a ragyogó nappal. Közben édesen hajlongva turbékolgattak egymásnak. -Csuji! Nem sabad a tis dajambotat! - hangzott a galambturbékoláshoz annyira illő melódia a hároméves Évike ajakáról, a kedvével csak alig bíró és a galambok felé ugrándozó, pöttemnyi Culi kutya felé. A következő percben pedig a kis Culi már az Évike ölébe került s a megszentelt anyaságigéretnek még öntudatlan sejtésével, babaként csicsísgatva, ringatta csöppnyi karján, a parányi kislány, a picike kutyát...
Hapák József, De Potter, Gerald - Gödöllő. A Királyné kastélya
Gyönyörű, színes, művészi felvételeket bemutató könyv, Erzsébet királyné emlékéről és a gödöllői kastélyról, Hapák József fotográfiáival és Gerald de Potter írásával, Kiss Ilona tervezésében.
Stanislaw Dziwisz - Hagyjatok elmenni
E könyvben Stanislaw Dziwisz érsek, aki hosszú időn át volt a pápa személyi titkára arról számol be, hogy II. János Pál milyen szerepet tulajdonított a szenvedésnek.
Wass Albert - Honfoglalás
„Örökre való kötést tettünk veled, magyarok földje mondta lassú, mély, zengő hangon, kötést tettünk és megpecsételtük azt vérrel és verejtékkel. Vérünkkel érdemeljük ki ezt a hazát, és verejtékünkkel tartjuk meg
magyarnak. Bármennyi vért és verejtéket kívánjon tılünk ez a föld, nem panaszkodunk miatta.”
Pawet Zuchniewicz - II. János Pál csodái
II. János Pál pápa halála óta nagyon sok könyv jelent meg róla, ez is mutatja, hogy rendkívüli ember volt, akire az egész világ odafigyelt. A hívő emberek számára még több, szent életű ember, aki az életszentség felé vezető úton mindnyájunk példaképe lehet. Halála után egyre több beszámoló jelent meg arról, hogy különböző csodás, rendkívüli események történtek életében. Közülük jó néhányat a hivatalos vatikáni honlapon közöltek.
Pawet Zuchniewicz lengyel újságíró, ezeket a világ legkülönbözőbb táján történt rendkívüli eseményeket gyűjtötte össze egy kötetbe úgy, hogy az egyes fejezetek elején II. János Pál pápának A csodák mint a természetfeletti rend jelei - 1988. január 13-án tartott általános audiencián elmondott - beszédéből közöl idézeteket.
Joseph Ratzinger - XVI. Benedek - Isten és a világ
Az Egyház nem egy múltbéli intézmény, hiszen Krisztus tanítása mind a társadalom, mind az egyén életének meghatározó eleme, gyökere és forrása, s ez korunkban fontosabb, mint valaha - vallja e könyvben Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa. Sok egyéb mellett csak néhány téma, amelyekre Peter Seewald kérdései nyomán a bíboros válaszol: A hit válsága; A szabadság; Isten igen, Egyház nem; A keresztények egysége; Az Egyház küldetése; A jövő világegyháza...
Gárdonyi Géza - Isten rabjai
Különös sorsa volt Magyarországon a királylányoknak, közülük is a legmeghatóbb Margit rövid kis élete. "Istennek e földre ültetett lilioma" - IV. Béla leánya, akit a magyar nép mindig is szentnek tisztelt. Róla nevezték el a Nyulak szigetét Margit-szigetnek. Maga Gárdonyi Géza legszebb regényének tartja ezt a művét, amelyben a középkori kolostorok, az "Isten rabjai" világába vezeti el az érdeklődőket. A kamaszgyerekek számára az teszi emlékezetessé e "csipkeszerű" történetet, hogy az író egy szegény kis kertészfiú, Jancsi fráter szemével és áhítatával láttatja Margit legendává nemesült alakját.
Pilinszky János - Karácsony
A kötetben Pilinszky János következő az Új Ember folyóiratban megjelenő gondolatait olvashatjuk.
Hitünk titkairól
A várakozás szentsége
Az első karácsony óta
Karácsony
Az én karácsonyom
Az ünnep angyala
Karácsonyi legendáskönyv - Karácsonyi legendáskönyv
Az angyalos betlehemi istálló, a mennyei fényben nyájukat legeltető pásztorok nem illenek többé szellemi tájképünkbe. Pedig sokakban él még a hajnali decemberek titokteljes várakozása, az adventi koszorú gyertyáinak pislákoló fénye és a szenteste gyermeki vágyakat betöltő varázsa. Nekik ajánljuk ezt a könyvet.
Márai Sándor - Kassai őrjárat
Nem szabad engedni, mikor a politika, a sekélyes ízlés, művészi, szellemi, erkölcsi kérdésekben a félműveltek gyáva és sunyi lelkendezése, erkölcsi felelőtlensége arra csábítanak, hogy te, az író, a varázsszavak, tehát az ellenállás őrzője, vállald velük együtt a felelősséget tetteikért, cinkosuk legyél, mikor eladják azt a szigorú törvényt, mely szívedben és minden emberi szívben ég, a megtisztulás vágyának, a tökéletesen és művészi formában fogalmazott és kifejezett Igazság és Szépség vágyának törvényét.
.... - Képes Biblia
A magyar képes Bibliák toplistájának élén álló kiadvány most újra beszerezhető! A Biblia Évében a bestsellernek számító Képes Biblia
Fekete István - Nagy Domokos Imre - Magasles
A szerző Magasles c. könyvét senki sem olvashatta. Ez ugyanis befejezetlen maradt. A kéziratot az íróhoz igen közel álló író-tudós-tanár, Nagy Domokos Imre folytatta és fejezte be, úgy beleélve magát bérmaapja stílusába, hogy az olvasó szinte észre sem veszi a "váltást".
Wass Albert - Magyar örökségünk
"A feladatok ma még nagyobbak, mint azelőtt. Először is nemzetté kell emeljük újra a fél évszázados kommunista diktatúra során megtört, hitét vesztett, néppé alázott magyarságot. Népünk nemzeti öntudatát kell visszaszereznünk, mert ezen a földön csak nemzetnek lehet hazája. Népnek mindössze otthona van. A Haza: lelki, szellemi, politikai és gazdasági egység. Az otthon mindössze födelet nyújt, védelmet nem. Feladatunk tehát, ha még van ilyen, kettős! Föl kell szabadítsuk Magyarország 'fölszabadult' népét attól a félelmetes lehetőségtől, hogy a jelen idők irányzatát követve a nemzetközi tőke rabszolgájává váljon, nemzeti öntudatának végleges föladása árán. Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat s az igazság feltárása által vissza kell szereznünk szétszakított népünk önrendelkezési jogát." Wass Albert
Hapák József, Mikó Árpád - Mátyás Corvinái
A páratlanul szép színes illusztrációkban gazdag kötet, az Országos Széchényi Könyvtár corvináit mutatja be.
Szebeni Ilona - Merre van a magyar hazám?
A politikai helyzet változása lehetővé tette, hogy nyíltan is beszélhessünk végre erről a tragédiáról. Szebeni Ilona: "Egyik állomás közelében egy borzalmas esemény tanúja volta. Még nem értünk be a faluba, útkereszteződésnél állt a szerelvény, és a sorompón túl ott állt egy dohányszállító ember a kisfiával, várakoztak egy lovas szekéren. A férfi harminchat-harmincnyolc év körüli, a gyerek úgy tizenhárom-tizennégy éves lehetett. Az orosz katona odaszaladt, lerántotta őket a kocsiról, mind a kettőjüket bevágta a vagonba. Az ember úgy ordított, hogy rossz volt hallgatni. Kiabálta: - Vigyenek akárhová, nem bánom, de a gyereket engedjék el, hadd hajthassa haza a fogatot. A feleségem soha nem fogja megtudni, hová lettünk! Nem hallgattak rá. Vitték. Megindult a vonat, néztem vissza, ameddig láttam, ott állt a két ló gazdátlanul, meg se mozdultak. Várhatta őket este az asszony. Rajtunk kívül más szemtanú nem volt."
Wass Albert - Mese az erdőről
Az öreg Csönd, a szellő és az angyal meséje a Látóembereknek szól, akik megőrizték gyermekkoruk szívbeli érzékenységét, s gyermekeiket a természetet tisztelő Látógyermekké tudják nevelni.
Péteri Pál - Minden ember meglátja az üdvösséget
Péteri Pál: Minden ember meglátja az üdvösséget. Elmélkedések az egyházi évre.
Magyar Zoltán - Népmondák Erdély szívében
Egy hangulatában, táji karakterében, máig továbbélő világ sejlik fel a könyvben. A gyűjteményben olyan átfogó gazdagságú népköltészeti hagyományanyag olvasható, amely a folklórkutató számára is csak a tájegység szisztematikus bejárását követően bontakozott ki: megannyi nyelvi ízzel, a népi képzelet ezerarcú eredetiségével és olyan folklórjelenségek sokaságával, amelyek a 21. század első éveiben még fellelhetők voltak e Nagyenyed és Gyulafehérvár környéki, az Erdélyi-érchegység keleti peremén rejtőző vidéken.
Szabó Ferenc SJ - Őszi ámulat
Egy negyedszázadot ívelnek át az itt közölt versek. Az 1981-es Őszi ámulattal indult el és szökellt fel az elfojtott gejzír. Utána külön kötetek és válogatások következnek. Néha csak tanulmányköteteim végén tettem közzé újabb költeményeket. Verseim legtöbbször személyes vallomások.
P.G. Maxwell-Stuart - Pápák krónikája
A pápák közel kétezer éven át nemcsak az egyik világvallást irányították, hanem Európa történetében is szerepet, játszottak. A Pápák krónikája Szent Pétertől XVI. Benedekig, mindegyik pápa életéről és tetteiről beszámol. Időrendi táblázataival, adataival, idézeteivel és illusztrációival a Pápák krónikája nemcsak az iskolák és könyvtárak számára nélkülözhetetlen kézikönyv, hanem élvezetes otthoni olvasmány is, amely a tudás gazdag tárházát kínálja.
Nagy Alexandra - Szeress minden nap!
A szeretet egyike azoknak a szavaknak, amelyet mindenki kimondott már az életében. Talán többször is a kelleténél. Sokan visszaéltek már vele, a gúny és megvetés is elrejtőzhet. A valódi szeretet létszükséglet, éppúgy, mint a levegő, a víz, a napfény. Szeretet nélkül nem lehet teljes életet élni. Aki nem kap szeretetet. olyan lesz, mint a hagymacsíra a pincében, napfény híján csupán nyurga, sápadt növény. Lehet, hogy ízre jó, de kinek kell?
Horváth István Sándor - Szívünkben mély nyomott hagyott
Örömmel jelezzük, hogy az e-vangélium lista feltalálójának és működtetőjének, Horváth István Sándor atyának megjelent a könyve Szívünkben mély nyomott hagyott címmel. A három kötet (A-B-C év) három év (2005-2007) vasárnapi és ünnepnapi elmélkedéseit tartalmazza.
Fedák Sári - Te csak most aludjál, liliom (Alcím:) Fedák Sári emlékiratai
Fedák Sári (Beregszász, 1879. október 26. – Budapest, 1955. május 25.) az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar színművésznő, énekesnő-primadonna volt.
Frank Peretti - Tilly
Megindító regény egy elszenvedett abortusz emlékének előtöréséről, és egy álom kapcsán a gyógyulás útjáról.
Wass Albert - Tókirály és Szille
Wass Albert ebben a mesesorozatában írta meg szülőföldje tóvilágának meséit. Minden mondata akár a tökéletes világért küzdő ember utolsó mondata is lehetne. Ezért ilyen feledhetetlen a legkisebb gyermekek és a felnőttek számára egyként feltáruló káprázatos világ.
Wass Albert - Tonuzoba
István király tábori sátrában szemtől szembe álltak egymással, az őszülő uralkodó és a fiatal besenyő vezér. István király örömmel legeltette szemét Tonuzoba büszke tartású alakján, nemes fiatal arcán. Keresztelkedjetek meg, te és a néped mondta Tonuzobának István király, és nem lesz bántódásotok.
Sarlós Erzsébet - Tündérnyalóka
Sarlós Erzsébet: Tündérnyalóka. Versfélék a lehetségesről, a lehetetlenről és arról, ami a kettő között van...
Kály-Kullai Károly - Utak - Útkeresők - Szenvedély - Betegség
Sokszor csak kesergünk a fiatalok életmódja miatt, s félünk a kábítószer problémától, ahelyett hogy tennénk, amit hitünkból és a katolikus egyház tanításából fakadóan tennünk kellene. Ha eddig nem foglalkoztattak bennünket ezek a kérdések, vagy a szenvedélybetegség problémaköréről hallunk lapozgassuk e könyvet. (Beer Miklós püspök előszavából)
Erdélyi magyar írók történelmi elbeszélései - Utolsó bástyánk: Erdély
Az erdélyi írók elbeszéléseiből megismerhetjük az erdélyi történelem emlékezetes eseményeit, csatáit, kimagasló történelmi alakjait, elkalandozhatunk az erdélyi tájakra, időben Dózsa György, Báthory Gábor, a Rákócziak korába, vagy a közelmúltba, a második bécsi döntés, majd a totális diktatúra időszakába.
Králl Bernarda, Rudnyánszky Melinda ford. - Válaszd a szeretetet!
Roger testvér 2005. augusztus 16-án lépett be az örök élet kapuján. A taizéi közösség azért adta ki e könyvet, hogy végtelen hálájáról tegyen tanúságot alapító atyjának életéért. Ez a mű bemutatja Roger testvér életét, főbb gondolatait és azok megvalósítását a közösség életében.
Wass Albert - Válogatott magyar mondák és népmesék
A magyar monda- és regevilág az összmagyarság ősi kincse. Ebből a kincsből kíván a könyv bemutatni egy néhányat, főképpen azoknak a magyar fiataloknak a javára, akik idegenben növekedve föl, nem szívhatták magukba ősi örökségüket.
Wass Albert - Vérszerződés
„Eljött az ideje, hogy visszaszerezzük örökségünket, Atilla földjét. Úgy kívánja a törvény, hogy közös vezért válasszon magának a nemzet, aki úgy háborúban, mint békében összetartja a törzseket. Mert nem lesz könnyű ám visszafoglalni őseink földjét, és még nehezebb lesz megtartani azt! A törzseknek nemzetté kell kovácsolódniuk megint, egy vezér és egy akarat alatt, mint ahogy Atilla idejében volt.”
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép