Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Napi áhitat 2013. - Magyar Baptisták - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Aladár, Álmos napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Pille
Krisztust hirdetjük
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
2807. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-25 22:11
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Válassz szentséget a boldogság mellett

,,Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.”
(Jakab 1:14-15, GNT fordítás)

Ma a felelőtlenség korában élünk, amikor senki sem akarja beismerni, hogy a problémája a saját hibájának a következménye. Mindannyian áldozatokká válunk. Nem baj, ha valamit a saját hibánknak tekintettünk; mindig valaki másé. Másokat hibáztatunk. Hibáztatjuk a kormányt, a médiát, a szüleinket, az iskolákat, a DNS-ünket, és a környezetet – mindent, kivéve magunkat.

Az igazság az, hogy a legtöbb problémánk saját magunkhoz fűződik. Csak felelősséget kell vállalnunk, és felhagyni mások hibáztatásával. Minden alkalommal, amikor mást hibáztatunk, nem ismerjük be, mi a valódi probléma.

Hogyha kísértéssel nézel szembe, nem találhatsz szabadságot, amíg nem fejezed be mások hibáztatását, és nem kezdesz el a problémára koncentrálni. Hagyj fel mások hibáztatásával! Még ha mások bántanak is téged, a te reakciód okozza a problémát.

Lenyűgöz, hogy vannak emberek, akik még Istent is megpróbálják hibáztatni az életükben lévő kavalkád miatt. De Isten akarata soha nem áll szemben az Ő szavával. Ha Isten azt mondja a Bibliában, ,,ne tedd ezt”, akkor soha nem fogja neked azt mondani egy érzésen keresztül, hogy ,,tedd ezt”. Nem érdekel, hogy milyen jó is az érzés – amikor az érzéseidre hallgatsz Isten szava helyett, egyenesen csapdába sétálsz. Az egyik leggyakoribb kifogás, amit hallottam, ami igazolja a bűnösök sokaságát, hogy ,,Isten azt szeretné, ha boldog lennék, és ez boldoggá tesz engem.”

Isten azt szeretné, ha boldog lennél. De Isten jobban szeretné, ha szent lennél, mint azt, hogy boldog. Azt szeretné, ha engedelmeskednél neki. Sohasem leszel teljes mértékben boldog, ha figyelmen kívül hagyod Isten akaratát. Valójában pusztulásnak indulsz. A szabályok és elvek nem azért vannak a Bibliában, hogy az életünket nyomorúságossá tegyék. Ezek a saját javunkat szolgálják.

A világ legboldogabb emberei azok, akik Isten szavára várnak, és követik is azt, függetlenül attól, mit éreznek.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Milyen problémákat eredményez, ha másokat próbálunk hibáztatni?

2806. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-25 22:10
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Jézus vissza­jövetelének helyszíne


Olvasmány: ApCsel 1,9–11

Jézus vissza fog jönni egyértelműen. De addig is itt van!


9„Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. 10Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, 11és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”

Magyarázat:

Különös élmény egy tisztáson fekve a felhőkkel tarkított eget nézni. Gyerekkorunk emlékei között is ott lehetnek azok a délutánok, amikor pajtásainkkal próbáltunk különböző alakokat felfedezni. Vonatot, bárányt, elefántot vagy bármi mást. Jézus tanítványai is a felhőt kémlelik, amely hirtelen elfedte szemük elől Jézust. Ez nem ugyanaz a bizsergető jó érzés. Feszülten figyelnek. Hát akkor ennyi volt? Vége? Minden megváltozik a két férfi szavára. „Ez a Jézus... úgy jön el, ahogy láttátok őt fölmenni a mennybe.” (11. v.) Még egy ideig nézik az eget, de már megint másként. Most már biztatást is hordoznak az ég felhői. Hirdetik: Krisztus vissza fog jönni. Nem ment el végleg, hanem el fog jönni, hogy elvigye az övéit. Ha sétálsz a szabadban, és felnézel az égre, engedd, hogy a felhők látványában megszólítson a felemeltetett Krisztus: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (Jn 14,1–3)

(Hajnal Zoltán)
2805. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-24 07:59
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Ha nagylelkűséget vetsz, nagylelkűséget aratsz

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten”
(2Kor 9:6-7, NIV fordítás).

5.jpg

A Biblia azt mondja a korinthusiakhoz írt második levél 9:6-7-ben: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (NIV fordítás).

A vetés és az aratás elve az élet minden területére vonatkozik, nem csak a pénzügyeidre. Bármit vetsz életedben, azt fogod aratni is. Bármit helyezel letétbe, azt fogod visszakapni is. Ha kritikát vetsz az életed során, aratni is a más emberektől kapott kritikát fogod. Ha kedvességet vetsz, kedvességet aratsz. Ez a betakarítás törvénye. Ha almamagokat ültetsz, nem körtét fogsz kapni, hanem almát. Ha nagylelkűen vetsz, nagylelkűséget fogsz aratni.

Ez a betakarítás elve: valahányszor szükséged van valamire, magot ültetsz. Amikor a gazda a kopár mezőjére tekint, nem zúgolódik. Egyszerűen kimegy és elkezd magokat ültetni. Ha csak kevéske magja van, választhat. Felhalmozhatja készletét, vagy elajándékozhatja. Ha megtartja, az lesz mindene. Ha továbbadja, Isten meg fogja sokszorozni. Ez a csodálatos benne: nem csak azt aratod, amit vetettél. Mindig többet aratsz mint, amit vetettél!


Isten azért alakítja ezt így, mert azt szeretné, hogy hozzá hasonlóvá válj. Isten adakozó. Csakis úgy válhatsz hozzá hasonlóvá, ha megtanulsz nagylelkűvé válni. Amikor fukar vagy, akkor leginkább a Sátánhoz hasonlítasz. Amikor nagylelkű vagy, akkor leginkább Istenhez hasonlítasz. Ha odaadod, amid van, Isten megsokszorozza azt.

Ez logikátlanul hangzik – add tovább, amikor szükséged van rá, és így többet fogsz visszakapni. Azonban, épp ez az, amiért hitre van szükség! Isten azt mondja, hogy úgy kaphatsz, ha adakozol és nem úgy, ha megtartasz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Mikor kaptál többet Istentől vagy másoktól annál, amit te adtál?
Hogyan kellene eldöntened azt, hogy mit adj?
Mire van szükséged jelenleg az életedben? Hogyan tudnád éppen azt a dolgot odaadni másoknak?

2804. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-24 07:57
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Isten bűntörlő hatalmának kifejezői


Olvasmány: Ézs 44,21–26

Istenhez azért fordulhatunk mindig bizalommal, mert az övéi vagyunk.


21„Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izráel, az én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad! 22Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak! 23Ujjongjatok, egek, mert ezt tette az ÚR, harsogjatok, földnek mélységei! Ujjongásba törjetek ki, hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az ÚR Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izráelen! 24Ezt mondja megváltód, az ÚR, aki az anyaméhben formált: Én, az ÚR, alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. 25A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. 26Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát. Én mondom, hogy lakjanak Jeruzsálemben, és építsék föl Júda városait, mert helyreállítom romjait.”

Magyarázat:

Van olyan dolog az életünkben, amely makacsul tudja tartani magát bennünk. Hiába teszünk meg mindent, hogy megváltoztassuk magunkat, fel kell ismernünk, hogy képtelenek vagyunk rá. „Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.” (Róm 7,19–20) Amire azonban nekünk nincs erőnk, azt tudja megtenni Isten. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1Jn 1,9) Hallod? Megbocsát és megszabadít! Mert Krisztusban megváltott, csak arra vár, hogy hozzá fordulj. Arra hív, hogy megtérve megvalld előtte hitetlen hűtlenségedet. Sok sikertelen próbálkozásod volt már, hogy megváltoztasd az életedet? Talán már azt hiszed, hogy reménytelen eset vagy? Akármennyire is megcsontosodottnak tűnnek dolgaid, a bűnvád gyötrő érzése, Isten úgy tudja eloszlatni, mint szél a felleget. Ez a bűnbocsátó szeretet, a kegyelem hatalma.

(Hajnal Zoltán)
2803. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-24 07:56
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Nyitott marokkal tartsd kezedben az áldásaidat

„Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel; hiszen semmit sem hoztunk ebbe a világba, így nem is vihetünk el semmit sem abból”
(Timóteushoz írt levél 6:6-7 NRSV fordítás).

Isten sokkal inkább a jellemed formálásával foglalkozik, mintsem a kényelmeddel. Nem fog javakkal ellátni, amíg először meg nem tanultál elégedettnek lenni.

A megelégedés nem az ambíció hiánya vagy a célok hiánya. A megelégedés azt jelenti, hogy a boldogságod nem a körülményeid milyenségétől függ.

Hogyan némíthatod el az elégedetlenség kísértését? A kísértés okát, az összehasonlítást kell megszüntetned. Manapság mindent mindennel összehasonlítunk – a szomszéd füvét, autóját, férjét, feleségét, ruháit, gyermekeink iskolai tanulmányait (még „Az én gyerekem a hónap tanulója” matricát is felragasztjuk az autónk lökhárítójára).

Amikor elkezded magad valamihez képest szemlélni, az elégedetlenséget fog szülni. Meg kell tanulnod, hogyan vethetsz véget annak, hogy magad másokhoz hasonlítod.

Pál a Filippibeliek 4:12a-ban azt mondja, „Tudom, milyen nélkülözni és tudom, milyen bővölködni. Megtanultam elégedett lenni minden helyzetben” (NIV fordítás). A megelégedés nem természetesen fakad belülről; ez olyan dolog, amit meg kell tanulnunk. Ha ekképpen cselekszünk, Isten megígérte, hogy gondoskodni fog anyagi szükségleteinkről.

A Biblia azt mondja, „Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel; hiszen semmit sem hoztunk ebbe a világba, így nem is vihetünk el semmit sem abból” (Timóteushoz írt levél 6:6-7 NRSV fordítás).

A legnagyobb titkok egyike, megtanulni elégedettnek lenni és belátni, hogy valójában semmi sincs a tulajdonodban. Mindent kölcsönbe kapsz az itt töltött kb 80 évre! Semmit nem hoztál magaddal világrajöveteledkor és semmit sem fogsz magaddal vinni, amikor távozol. A javak csupán rendelkezésedre vannak bocsátva, amíg itt a földön élsz. A Biblia ezt sáfárkodásnak hívja. Te vagy a használója, sáfárja annak, amivel Isten megajándékoz, amíg itt élsz, de igazából nem a te tulajdonodban van. Amikor megérted, hogy te csak a sáfárja vagy az Istentől kapott áldásoknak és ezeket bizalommal a tenyeredben tartod, nem pedig marokra szorítva, nem fogsz körömszakadtáig kapaszkodni beléjük, amikor úgy tűnik, elveszítheted őket.

Tehát mi történik, ha mégis elveszítjük javainkat? Ahogyan Isten el tud zárni egy csapot, úgy könnyedén ki tud nyitni egy másikat. Tanulj meg elégedettnek lenni, mert a téged körülvevő dolgok nem tartanak sokáig. Isten sokkal inkább a jellemed formálásával foglalkozik, mintsem a kényelmeddel.
2802. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-24 07:55
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A mulandó boldogság jelképei


Olvasmány: Jób 30,11–26

Ha három napon keresztül legalább három különböző ember boldognak mond téged, akkor biztos lehetsz saját érzéseidben is.


11„Mert meglazította íjam húrját, és megalázott az Isten: azért viselkednek zabolátlanul velem szemben. 12Jobb felől csőcselék támad rám, lábamnak gáncsot vetnek, és utat építenek ellenem, hogy megrontsanak. 13Az én ösvényemet meg elrontják, hogy romlásomat siettessék, pedig nincs is segítőjük. 14Mint valami széles résen, úgy törnek ellenem: viharként zúdulnak rám. 15Rémület fog el. Szélvész űzi el méltóságomat, boldogságom eltűnt, mint a felleg. 16Fogytán van már a lelkierőm, a nyomorúság napjai tartanak fogva. 17Éjszaka nyilallás van a csontjaimban, és kínjaim nem csillapodnak. 18Nagy erejével megfogja öltözetemet, ruhámnál fogva megragad. 19Sárba dobott engem, hasonló lettem a porhoz és a hamuhoz. 20Segítségért kiáltok hozzád, de nem válaszolsz. Eléd állok, de te csak figyelsz engem. 21Kegyetlenné váltál irántam. Erős kézzel üldözöl engem. 22Fölemelsz, és elsodortatsz a széllel, szétmállasztasz a viharban. 23Jól tudom, hogy halálba viszel, abba a házba, ahol minden élő találkozik. 24De a roskadozó nem nyújthatja ki a kezét? Aki veszélyben van, nem kiálthat segítségért? 25Nem sírtam-e, ha valakinek nehéz napja volt? Nem volt-e lelkem szomorú a szegény miatt? 26Bizony, jót reméltem, és rossz jött. Világosságot vártam, és sűrű homály jött.”

Magyarázat:

Hangulataink meglehetősen illékonyak. Legalábbis azok, amelyek után igazán sóvárog a lelkünk. Bezzeg a keserűség, a félelem, a fájdalom olyan makacsul meg tud ragadni... De sokan vágynak az állandósult boldogság, a megingathatatlan biztonság, a csorbíthatatlan békesség után! Életcélként kergetik a megvalósulásukat, és csalódnak, amikor hirtelen újból szétfoszlik minden, mint a felleg. Nem a vágyakkal van a gond, hanem azzal, ahogyan gondolkozunk felőlük. Isten nem elérendő célként beszél róluk, hanem úgy, mint ajándékokról. Ne megszerezni akarjuk őket, hanem legyen kész a lelkünk elfogadni mint Isten ajándékát! A boldogság, az öröm, a béke forrása Isten. Aki Istenre talál, az ajándékait is megtalálja. Aki eltávolodik a kegyelmes Atyától, annak nem marad más, mint a sóvárgás és ajándékainak illékony utánzata. Mit látsz magad körül? Érzékeled-e Isten jelenlétét a történésekben? Fel tudod-e fedezni munkáját a melletted álló, ülő emberekben? Elhat-e hozzád a teremtett világ Istent dicsérő éneke? Figyelj és keress, ajándékokra fogsz találni!

(Hajnal Zoltán)
2801. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-22 22:36
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Ne a bankszámládba, hanem Istenben reménykedj

“ Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra.”
(1 Timóteus 6:17)

Az egész világegyetemben a teremtett lények közül az ember az aki aggódik. A növények nem aggódnak. Az álltok nem aggódnak. Csupán az emberek azok, akik úgy tesznek, mintha nem lenne mennyei Atyájuk. Amikor az anyagi dolgaid felől aggódsz akkor tulajdonképpen ezt mondod: Azt hiszem Isten hazug. Nem igazán hiszem, hogy gondot visel a szükségleteimről.” De Isten gondodat fogja viselni, ha a feltételeknek megfelelsz.

Amikor gyerek voltam, odamentem apámhoz a következővel: “Apa; pénzre van szükségem.” A felnőttéválásom során egyszer sem gondoltam arra, hogy vajon érteni fogja-e, mit akarok. Egyfajta íratlan szabály ez a pénzről, hogy a szülők megkeresik és a gyerekek pedig elköltik. A gyerekek soha nem csodálkoznak azon, hogy vajon a szüleik honnan teremtik elő ezt a pénzt. Soha nem aggódtam efelől.

Az aggodalom az ateizmus egyik formája. Minden alkalommal, amikor aggódsz akkor a következőt mondod: "Nem hiszem, hogy van olyan Isten, aki gondomat viseli." Ha keresztény vagy és aggodalmaskodsz akkor úgy viselkedsz, mint egy árva; mint akinek nincs mennyei Atyája aki megígérte újra és újra az Írásokban, hogy: “Gondot viselek a szükésgleteidről, ha engedelmeskedsz és azt teszed,amit parancsolok." A bizalom arra kényszerít, hogy hit által állj.

Az aggodalom egy figyelmeztető fény. Minden alkalommal,amikor az anyagiakkal kapcsolatban aggódni kezdünk, akkor az egy jel arra, hogy kétségbe vonjuk Isten irántunk való szeretetét és gondviselését. Mindig gondba kerülünk, ha kétségesbe vonjuk Isten szeretetét. Mindig.

Máté 6:33 ezt mondja: Keressétek először az Isten országát és ráadásul minden, amire szükségetek van meg fog adatni.” (GNT fordítás)

Az, vagy azok a dolgok, amiket jobban szeretsz Istennél, azok jelentik az aggodalmad forrását. Egy dolog van, ami első helyen kell hogy álljon az életedben; és ez nem a családod. Minden ami Isten mellett az első helyen van az életedben aggodalmat szül az életedben mert ez a dolog vagy dolgok bármikor elmúlhatnak.

A bankszámlád nem adhat biztonságot, függetlenül attól, hogy mennyire vaskos. A Biblia az 1 Timóteus 6:17-ben ezt mondja: “Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra.”

Reménykedj Istenben, mert ő felelősséggel tartozik a szükségleteidért ha bízol benne.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Van bármi is, amit jobban szeretsz Istennél? Az erre adott válaszod nyílvánvaló mindenki számára az által, ahogyan élsz?
Kibe vagy mibe veted a reménységed amikor anyagi szükésgben vagy, illetve recesszió van?
Mit tehetsz másképp, amikor aggódni kezdesz?


2800. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-22 22:35
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Tenyérnyi felhő Illés imájára


Olvasmány: 1Kir 18,41–46

Legyen türelmed mindig kivárni Isten időzítését. Sosem fogod megbánni.


41„Ezután Illés ezt mondta Ahábnak: Menj föl, egyél, és igyál, mert eső zúgása hallatszik. 42Aháb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a Karmel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé hajtotta. 43Így szólt a szolgájához: Menj föl, és tekints a tenger felé! Az fölment, és arra tekintett, majd ezt mondta: Nincs ott semmi. Illés ezt mondta: Menj vissza hétszer! 44Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: Menj el, és mondd ezt Ahábnak: Fogj be, és menj le, míg föl nem tartóztat az eső! 45Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett. Aháb harci kocsira szállt, és Jezréelbe ment. 46Az ÚR keze pedig Illéssel volt, és ő felövezve derekát, Aháb előtt futott a Jezréelbe vezető útig.”

Magyarázat:

Három és fél év eső nélkül. Nagyon hosszú idő. Végeláthatatlanul hosszú. Lehet, hogy már soha nem lesz vége... Eső zúgása hangzik? Ugyan már, nem több ez, mint érzéki csalódás. Hisz nem látszik semmi. Hetedszerre is csak egy kicsinyke, tenyérnyi felhő. Nem sok, ám az épp elég. Mert jön az eső. Isten meghallgatta az imágságot! Van valami, amiért régóta imádkozol? Mennyire próbálja meg a hitedet? Vágysz arra, hogy valamilyen megerősítést kapj? Mi az, amivel megelégedne a lelked? Az Isten után igazán sóvárgó lélek számára nem kellenek nagy bizonyítékok. A türelmes várakozásban, a kitartó Istenre figyelésben meg lehet tanulni megkülönböztetni a hangokat, észlelni, érzékelni munkálkodásának a jeleit. Ne add fel régóta tartó imádkozásod, hanem egészítsd ki egy új kéréssel! Kérd Istent, hogy tanítson meg türelmesen várni a meghallgattatásra! Meg fogod tapasztalni, hogy késlekedés nélkül, a legalkalmasabb időben megérkezik a válasz. Megjelenik számodra is egy tenyérnyi kis felhő...

(Hajnal Zoltán)
2799. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-21 20:50
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Jobb szegénynek és becsületesnek lenni

“Jobb szegénynek és becsületesnek lenni mint álnok beszédű ostobának.”
(Példabeszédek 19:1,GNT fordítás)

Isten nem adja áldását a tiszteletlenségre. A Példabeszédek 16:11 ezt mondja: ”Az Örökkévaló azt kívánja, hogy minden mérleg és mérősúly pontos, és minden üzleti megállapodás igazságos legyen.” Ebbe beletartoznak a keresetek, a fizetések és az adó is. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldja a pénzügyeidet, akkor becsületesnek kell lenned. A Biblia ezt is mondja: "Jobb szegénynek és becsületesnek lenni mint álnok beszédű ostobának."

Miért fontos ez az elv? Amikor anyagi nyomás alatt vagy az életed egy időszakában, akkor óriási a kísértés arra nézve, hogy csalj illetve hogy ne maradj becsületes, amikor nem jössz ki a fizetésedből. Jelentheti azt, hogy fátylat borítasz az igazságra egy értékesítéssel kapcsolatban vagy túlzol vagy csökkented az értékét valaminek; vagy csalsz az adózással kapcsolatban. Hosszútávon mindig vesztesként jössz ki ha elveszíted a becsületességet, tisztességességet. Viszont a jellemünk miatt megyünk a Mennybe, nem a pénzünk miatt. Mindig vesztes vagy, ha feladod a tisztességességet!

A Biblia a Példabeszédek 10:22-ben ezt mondja: “Az Úr áldása tesz igazán gazdaggá, nem az ember erőlködése.” A tisztességtelen nyereség bajjal jár. Hogy miért? Ha megfosztasz vagy megrabolsz embereket, akkor másoktól is ezt kapod vissza. Ha csalsz – mondjuk az államot is megcsalod – akkor az élet is csalni fog téged. Amit vetsz azt aratsz.

Hogy tisztességes legyél az anyagiak tekintetében az nem egyszeri és mindenkorra vonatkozó elhatározás, hanem minden nap meghozott döntés. Meg lesz a kísértés arra hogy hazudj. Néha a becsületességnek és a tisztességességnek ára van. Megtanultad ezt már? Néha ára van az igazságnak.

Isten azt mondja, hogy ha hűségesek vagyunk hozzá ebben, akkor soha nem kell aggódnunk az anyagi szükségleteinkről.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Hogyan tudod ma Istent tisztelni az életed anyagi területének tekintetében?
Hogyan láttad Isten áldásait megnyilvánulni az életedben, amikor nehéz, ám tisztességes döntést hoztál a pénzzel kapcsolatban.
Miért nehezebb döntés tisztességesnek lenni az anyagiakkal kapcsolatban?


2798. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-21 20:48
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Isten vezetésének eszköze


Olvasmány: 4Móz 9,15–23

Ha külső jelekben keresed Isten akaratát, gondolatát, akkor sosem fogod felismerni magadban.


15„Amikor a hajlékot fölállították, felhő takarta be a hajlékot, a bizonyság sátrát. Estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. 16Így volt ez mindig: felhő takarta be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. 17Valahányszor fölszállt a felhő a sátorról, elindultak Izráel fiai. Ott ütöttek tábort Izráel fiai, ahol a felhő megállapodott. 18Az ÚR parancsa szerint indultak el Izráel fiai, és az ÚR parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. 19Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izráel fiai az ÚR rendelkezését, és nem indultak el. 20Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig volt a hajlék fölött; akkor is az ÚR parancsa szerint maradtak a táborban, és az ÚR parancsa szerint indultak el. 21Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, és reggel már fölszállt a felhő, akkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel szállt föl a felhő, elindultak. 22Ha két napig, egy hónapig vagy még hosszabb ideig nyugodott a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izráel fiai, és nem indultak el. De ha fölszállt, elindultak. 23Az ÚR parancsa szerint maradtak a táborban, és az ÚR parancsa szerint indultak el. Megtartották az ÚR rendelkezését, az ÚR Mózesnek adott parancsa szerint.”

Magyarázat:

Izrael népe a pusztában nem csupán vándorolt egy ország felé, ahol majd letelepedhetnek. Az így eltöltött időszak arra is lehetőséget adott, hogy megtanuljanak Istenre figyelni. Mindenekelőtt arra, hogy Isten nélkül nem érdemes semmibe belekezdeni. Sem elindulni, sem pedig egy helyben maradni. Nagy segítség volt ebben a felhő, illetve a tűzoszlop szabad szemmel való észlelése. Ám amint beléptek a megígért földre, eltűntek ezek a szem elől. Ez azonban nem jelentette azt, hogy már nincs szükségük vezetésre... A te életednek is szüksége van Isten vezetésére. Milyen eszközöket látsz magad körül, amelyekre hagyatkozhatsz? Hallod, amikor Isten megszólít a Biblián keresztül? Látod, amikor odahajol hozzád egy istentiszteleten, hogy a lelkedre beszéljen? Észreveszed terelgető gondoskodását, amikor gyülekezeti közösségben beszélgetsz? Nem felszálló és aláereszkedő felhőoszlopok ezek, mégis alkalmasak arra, hogy felismerd általuk Isten vezetését. Ha valamilyen pusztában bolyongasz, kaphatsz sokkal kézzelfoghatóbb jeleket is. Mert ott lehet, hogy nincs más. Légy figyelmes, hiszen rengeteg eszközt helyezett el Isten a környezetedben, amelyeken keresztül felismerheted veled kapcsolatos akaratát, megértheted rád irányuló gondolatait.

(Hajnal Zoltán)
2797. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-21 20:47
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Kérd imában, mielőtt megvennéd!

"Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kapni fogtok, hogy az örömötök a lehető legnagyobb legyen!"
(János 16:24, NCV fordítás)

Anyagi szükségben vagy és Isten segítségére vársz?

Isten megígérte, hogy betölti az anyagi szükségeidet, most pedig csak arra vár, hogy a segítségét kérd. Kincseinek tárháza mindaddig nyitva van, amíg elmondod neki a kéréseidet.

Az egyik oka annak, hogy olyan kevés csodát élünk át életünk során, az hogy nem fordulunk Istenhez a kéréseinkkel. Így Krisztus helyett, a hitelre alapozzuk az életünket. Amikor szükségünk van valamire, akkor ahelyett, hogy megállnánk egy pillanatra és Istenhez fordulnánk – és még jóval azelőtt, hogy ez egyáltalán eszünkbe jutna –, máris elővesszük a hitelkártyánkat. Valójában Krisztus helyett a hitelben bízunk.

Ha szeretnéd látni Istent munkálkodni az életedben, akkor imádkozz az adott dologért, mielőtt megvennéd! Szoktál imádkozni nagyobb vásárlás előtt vagy egyszerűen elintézed a hitelkártyáddal? Minden alkalommal, amikor hitelre veszel valamit – mielőtt imában kérnéd az adott dolgot Istentől –, elzárod egy lehetséges csoda útját az életedben. Mielőtt megvennél valamit, miért nem kérdezed meg Őt róla?

Isten nem fog mindent megadni, amiért imádkozol, ezen ne is lepődj meg! De vannak dolgok, amiket igenis meg akar adni, csak hogy csodát tehessen az életedben. Sokaknak azért nem volt még soha anyagi jellegű megválaszolt imája, mert sosem fogalmazták meg konkrétan a kéréseiket.

"Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kapni fogtok, hogy az örömötök a lehető legnagyobb legyen!" (János 16:24, NCV fordítás) Tudod miért szeretné Isten, hogy megtanulj imában kérni Tőle? Azért, hogy megadhassa, amit kérsz és ezzel nagyon boldoggá tegyen. Isten egy szerető Apa, nem pedig egy gonosz ogre, aki az egekben ülve, arra vár, hogy tönkretegye az életed. Ehelyett szeretné megáldani azt. Csak kérned kell!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Milyen kapcsolat van az imaéleted és a vásárlási szokásaid között?
Milyen stratégia alapján dönt a családod a nagyobb tételek megvásárlásával kapcsolatban?
Miben látszik meg az életeden, hogy bízol Istenben az anyagiak terén?

2796. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-21 20:46
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A kijelentés sátrára leereszkedett


Olvasmány: 2Móz 33,1–11

Amikor Isten szól hozzád, megjelenik neked, akkor leborulsz végre és mindent megértesz.


1„Azután így szólt Mózeshez az ÚR: Eredj, menj el innen a néppel együtt, amelyet fölhoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódaiknak adom azt. 2Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, emóriakat, hettitákat, perizzieket, hivvieket és jebúsziakat. 3Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. 4Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit. 5Mert az ÚR ezt mondta Mózesnek: Mondd meg Izráel fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is köztük mennék. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. 6Ezért nem hordanak ékszert Izráel fiai a Hóreb-hegytől fogva. 7Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az URat kereste. 8Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, és mindenki odaállt sátra bejáratához, és nézte Mózest, amint bement a sátorba. 9Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhőoszlop ereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózessel az ÚR. 10Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. 11Az ÚR pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú, Józsué, a Nún fia nem távozott el a sátorból.” Magasztaljuk az Urat, aki igazságosan kormányozza a mindenséget és benne minket is! (5Móz 10,17–18)

Magyarázat:

Izrael népe számára a pusztai vándorlás során a felhőoszlop jelentett mindent. Hiszen Isten jelenlétéről tanúskodott. Különösen most lett naggyá a jelentősége számukra. Hiszen vétkeztek Isten ellen, türelmetlen várakozásukban szoboristent készítettek. Mert kellett hogy érezzék, biztosan érzékeljék az isteni jelenlétet. Csoda, hogy az Úr megharagudott rájuk, hogy nem akart továbbmenni velük? A kijelentés sátra fölé leereszkedő felhő egyszerre valami másról is tanúskodott számukra. Nem csupán jelenlétet, hanem irgalmat is hirdetett. Azt, hogy Isten haragja, bár megérdemelné a nép, mégsem pusztítja el őket. Ez nem érdem, ez kegyelem. Nem véletlen, hogy mindenki leborult a sátor bejáratánál, Isten színe előtt. Sokan várnak valamit Istentől. Többnyire azt, hogy szükségeiket orvosolja. Ám amikor valóságosan megjelenik az Úr, hirtelen újraértékelődik minden. Kiderül, hogy igazából egy dolog a fontos: látni Istent, hallani a szavát, élni a jelenlétében. Te mire vágysz Istentől? Kész vagy-e arra, hogy egyszerűen leborulj előtte hálát adva, hogy veled van?

(Hajnal Zoltán)

2795. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-19 23:59
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A gyerekeidnek a biztatásodra van szükségük

"A szeretet mindent türelmesen elfogad. Mindig bízik, mindig remél és mindig kitart."
(1 Korintus 13:7, NCV fordítás)

A világban nagyon sok negatív üzenet és hatás éri az embert, ezért a gyerekek a legkevésbé vágynak arra, hogy hazaérkezéskor még többet kapjanak belőle. A Kolossé 3:21 szerint: "Ne kössetek bele állandóan a gyerekeitekbe! Ha túl nehéz a kedvetekre tenni, akkor előbb-utóbb meg sem fogják próbálni." (NCV fordítás)

Teljesíthetetlen elvárásaid vannak szülőként? Ha hármasaik vannak, neked négyesek kellenek? Ha pedig ez megvan, akkor már rögtön elvárod a kitűnő bizonyítványt? Tényleg azt szeretnéd, hogy a gyerekeid feladják, ahogy a Biblia is írja? A szülőknek, akiknek nehéz a kedvére tenni, alacsony önbecsülésű gyerekei lesznek.

Hogyan nevelhetsz akkor belőlük magabiztos, jó önbecsülésű gyerekeket? A Bibliában, az 1 Korintus 13:7 szerint: "A szeretet mindent türelmesen elfogad. Mindig bízik, mindig remél és mindig kitart." Ha magabiztos és jó önbecsülésű gyerekeket szeretnél nevelni belőlük, akkor sokkal többször kell feléjük megerősítést adnod, mint ahányszor kritizálod őket. Több biztatásra és kevesebb korholásra van szükségük.

Sok szülő gondolja úgy, hogy ha nagyjából ugyanannyi pozitív és negatív visszajelzést ad, akkor minden rendben lesz. Nem így van! Minden kritikus megjegyzésre legalább tíz pozitívnak kell jutnia. Hogy miért? Mert mindig a kritikát jegyezzük meg jobban. Ha tíz dicséretet kapnál és egy kritikát, melyikre emlékeznél hosszabb ideig? Ha tíz levelet kapok, amin az áll, hogy az igehirdetésem sokat segített valakinek, de érkezik egy olyan is, amelyben közlik velem, hogy ostobaságokat beszélek, szerinted melyik foglalkoztat jobban?

Sokkal több pozitívumot kell mondanod, mert a negatívumokat úgyis mindig megjegyzik.

Minden gyereknek szüksége van valakire, aki mellette áll, szurkol neki, hisz benne és aki azt mondja neki, "Tudom, hogy meg tudod csinálni! Hiszek benned! Szerintem fantasztikus vagy! Te vagy a legjobb! Mindent bele! Melletted állok. Tudom, hogy sikerülni fog!" A gyerekeknek szükségük van arra az önbizalomra és önbecsülésre, amit csak egy szülő adhat meg nekik.

Segítő kérdések beszélgetéshez és elmélkedéshez:

Hogyan építed a gyermeked önbizalmát? Szavakkal? Tettekkel?
Milyen szavakat vagy kifejezéseket szoktál mondani a leggyakrabban a gyermekednek? Mennyi ebből a pozitív és mennyi a negatív?
Mit mondana a gyermeked, ki bátorítja őt legjobban?

2794. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-19 23:57
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hamis krisztusok


Olvasmány: Mk 13,21–27

A hamis krisztusok csak hamis megváltást adhatnak.


21.„Ha valaki akkor ezt mondja nektek: Nézd, itt a Krisztus! - vagy: Nézd, ott van! Ne higgyétek! 22Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtévesszék a választottakat. 23Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!” 24„Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, 25a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. 26És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel; 27és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig.”

Magyarázat:

A hamis krisztusok ékesen beszélnek. Fehérlő gyöngyökként peregnek szájukból a szavak, és mézillatot áraszt minden mondatuk. Tanításaiknak roppant katedrálisa az ámulók földjén szépen összeáll. A hamis krisztusok jeleket és csodákat tesznek. Szavukra tűz száll alá a levegőégből, szökdel a sánta, reped a kő. A hamis krisztusok megváltást harsognak, és kezük érintése békét adó, de baj van azokkal a kezekkel: nem idézik rajtuk mély sebhelyek a vasszegek emlékét! A hamis kriszusok nem jártak a Golgotán. Éppen ezért az általuk kínált megváltás csak „mintha”-megváltás, és – habár makulátlan erkölcsük csodálatra késztet – éle­tük is „mintha”-élet csupán. A mi Krisztusunk nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, és megüresítette magát, ezért tud minket is megüresíteni önmagunktól, megszabadítani atyáinktól örökölt, csodaleső, megtévesztett, hiábavaló életmódunkból. Mióta megtapasztaltatta velünk a mennyei szeretetnek és irgalomnak ezt az éltető csodáját, valami olcsóbbal és kevesebbel nem telik be a lelkünk. Ezért tanítást és vezetést is csak tőle várunk, akinek egy dicsőséges napon tulajdon szemeinkkel látjuk meg hatalmas, sebhelyes kezét.

(Kiss Lehel)
2793. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-19 23:56
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Bízz felelősséget a gyermekeidre

“Akire kicsit rá lehet bízni, arra sokat is rá lehet bízni… Ha nem lehet rád bízni olyan dolgot, ami a másé, akkor ki akar neked majd olyat adni, ami a tiéd lesz?”
(Lk 16:10, NCV ford.)

A gyerekeknek szükségük van olyan tapasztalatra, ami felkészíti őket, előhozza talentumaikat és rávezeti őket a szolgálatkészségre. Olyan kihívásokra van szükségük, amiben felelősségérzetüket kifejleszthetik. Az életben az egyik legfontosabb dolog, hogy felelősséget tudjunk vállalni.

Hogyan tudod a gyerekeidet felelősségre nevelni? Egyetlen módon: úgy, hogy megadod rá a lehetőséget. Bízz rájuk valami felelősséget. Hibázni fognak? Egészen biztos. Veled sem volt másképp gyerekkorodban. Felelőtlenek lesznek néha? Igen. De ha nem akarod átadni nekik a felelősséget, azzal gyakorlatilag ártasz nekik. Szülőként az a feladatunk, hogy a gyerek születésétől kezdve az irányítást és felelősséget egyre inkább átadjuk. Pici gyerekként még a szülő irányítása alatt vannak, nagyobb gyerekként már fontos, hogy saját maguk is felelősséget tudjanak vállalni, majd kamaszkorra el kell érni, hogy Isten irányítása alatt legyen az életük.

Vagyis az irányítást el kell hagynunk. Amikor más emberek helyett vállalunk felelősséget, elvesszük a felelősséget tőlük. Ha a gyerekeidet újszülöttnek tekinted és nem hagyod őket felnőtté válni, pelenkáznod kell őket majd egész életükben, és így a világon eggyel több másoktól függő ember lesz.

Sok szülő mondta azt, hogy ”Ha mindent újrakezdhetnék, kevesebbet tennék a gyerekeimért, és arra tanítanám őket, hogy ők tegyenek magukért.” Az egyetlen út a fejlődésükhöz, hogy olyan kihívásokat kapnak, amelyekben növekedhetnek, fejlődhetnek és felelősséget vállalhatnak az életben.

A Biblia szerint “Akire kicsit rá lehet bízni, arra sokat is rá lehet bízni… Ha nem lehet rád bízni olyan dolgot, ami a másé, akkor ki akar neked majd olyat adni, ami a tiéd lesz?” (Lk 16:10, NCV ford.)

A gyerekek szívesen vállalják a felelősséget. Saját tapasztalatom és sok más szülő tapasztalata alapján úgy gondolom, hogy sokkal jobb azt a hibát elkövetni, hogy túl sok felelősséget bízunk egy gyerekre, mint azt, hogy nem bízunk benne eléggé. Mindkét esetben hibázni fognak. De a cél az, hogy olyan emberré váljon, aki nem csak önmagát képes irányítani, hanem Isten irányítása alatt is áll.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Milyen felelősséget kaptál te gyerekkorodban, és milyet bízol te a gyerekeidre?
Szerinted igaz az, hogy ma a társadalom akadályozza a szülőket abban, hogy felelősséget bízzanak a gyerekeikre?
Hogyan lehet a gyerekeknek egyszerre megtanítani a felelősségvállalást és azt, hogy Isten szuverén és önálló hatalommal rendelkezik?

2792. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-19 23:56
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hamis parancsok


Olvasmány: Tit 1,10–14

A Krisztus áldozata nem szorul semmiféle kiegészítésre.


10„Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. 11Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. 12Valaki közülük, saját prófétájuk mondta: „A krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség.” 13Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük, 14ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival.”

Magyarázat:

Összevont szemöldökök alól kivillanó tekintetnyilakkal és felemelt ujjak ítéletet kilátásba helyező rázogatásával az örök élet felé vezető úton való járását nem lehet igazgatni senkinek. Az ilyen megnyilatkozás a mesemondókhoz illik, de nem az igazság és a szeretet Istenének kegyelembe fogadott szolgájához! Mert minden szabály és parancsolat, amely annak a törekvésnek a vágyából született, hogy Krisztus áldozatát az üdvösség elnyerése érdekében kiegészítse: mese csupán, az igazságtól elfordult emberek fölösleges kíméletlensége. Önsanyargatók, újholdlesők, szombatnapi lépésszámolók sóhajaitól, dörgedelmeitől és elszánt, de felségesnek nem mondható menetelésének zajától visszhangzik a kereszténység kétezer esztendős története. Boldog, akinek van füle maghallani a Krisztus Jézus minden koron átívelő és a szeretet nagy parancsolatán kívüli minden törvényt felülíró „Elvégeztetett!”-jét! Az ilyen ember ajkáról a Krisztus neve árad; összevont szemöldöke alatt könnycseppek csillognak az elveszettek és a tévelygők láttán, s felemelt ujjai a keresztre mutogatnak rendületlenül – ebben áll az ő kíméletlensége.

(Kiss Lehel)
2791. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-18 00:04
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Élvezd az életet a gyerekeiddel!

„Az embereknek élvezniük kellene az életük minden napját, függetlenül attól, hogy mennyit élnek."
(Préd 11:8a, NCV fordítás)

A gyerekeknek szükségük van a vidám programokra és a szórakozásra!

Szükség van arra, hogy a családokban vidámság legyen. Az otthonnak egy olyan helynek kellene lennie, ahol lehet játszani és vidámságban időt tölteni együtt. Egyik nagy hiba sok otthonban az, hogy bár a szülők jó szülők és gondjukat viselik a gyerekeiknek, nincs szórakozás és játék a családban, mert túl elfoglaltak. Egy tennivalókkal teli listával érkeznek haza a munkából. Az a temérdek dolog mind meg kell legyen, és egyszerűen nincs idejük játszani a gyerekekkel.

Elviseled a gyerekeidet, vagy élvezed őket? A gyerekeknek szükségük van a játékra és a vidámságra.

„Az embereknek élvezniük kellene az életük minden napját, függetlenül attól, hogy mennyit élnek." (Préd 11:8a, NCV fordítás)

Amikor a gyerekeim kicsik voltak, volt egy programunk, amit „Apa varázslatos és titokzatos utazásai"-nak neveztünk. Időnként felrúgtam az egész napi rutint, és azt mondtam: „Felejtsétek el a megszokott programokat, most játszani és szórakozni fogunk!" Még olyan is volt, hogy az éjszaka közepén felébresztettem a gyerekeket, bepakoltam őket a kocsiba és valami őrültséget műveltünk, és mindezt egy hétköznap éjjel, amikor suli volt másnap! Na és akkor mi van, ha kimaradnak egy nap a suliból? Viszont biztos emlékezni fognak arra a közös programra. Biztosan emlékeznek arra is, amikor hajnalok hajnálán ébresztettem őket, és zöld színűre festett pirítóst adtam nekik reggelire.

Szórakozz, játssz és élvezd az életet a gyerekeiddel! Élvezd a társaságukat. Egyetlen rutinszerű nap sem fog változást hozni az életükben, de egy különleges program, ami kicsit őrültségnek tűnik vagy vicces, olyan élményeket hagy a gyermekeidben, amelyeket sosem fognak elfelejteni.

Ha az otthonodban nincs játék és vidámság, ne lepődj meg, ha nem akarnak majd otthon lenni. Ha nincsenek vidám együttlétek és nem élvezed a gyerkeiddel töltött időt, ne csodálkozz, hogy amikor felnőnek elköltöznek, és nem túl gyakran kívánkoznak visszajönni.

Ne csak eltűrd a gyerekeidet, hanem élvezz velük együtt lenni!


Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

Mi a fontosabb neked, a tennivalóid vagy a gyerekeid öröme? Miért történik meg olykor, hogy a tennivalóink a gyerekeink elé kerülnek?
Hogyan tudsz valami vidám programot csinálni és örömöt okozni ezen a héten a gyerekeidnek?
Mit kell feladnod azért, hogy megtehesd ezt?

2790. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-18 00:03
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hamis tanítások


Olvasmány: Zsid 13,1–9

A hamis tanítások okozta nyomorúságból csak az ige által van gyógyulás.


1„A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. 2A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. 3Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. 4Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten. 5Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” 6Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” 7Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. 8Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 9Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.”

Magyarázat:


A hamis tanításoknak való behódolás terméketlen idejében a megsújtott értelem duzzadásával egyenes arányban sorvad a szív. S ahogy sorvad, úgy válik egyre súlytalanabbá, s ha nem jött volna a változhatatlan Krisztus, úgy halna benne csírájában minden, ami élet. A ki-kihagyó szívdobbanások ernyedt sóhajai kegyelemért esdekelnek, a tévtanítások pedig recepteket állítanak ki gyógyszerekről és diétákról, az önmegváltás és önmegvalósítás különféle szertartásairól. A betű öl – a Lélek megelevenít! Az Írás szavának Lélektől duzzadó harmat- és olajcseppjei utat találnak a tikkadó talajhoz, a rozsdamarta szívrugókhoz, és titokzatos módon állítják helyre az Isten által eltervezett rendet. Ebben a rendben helye van a foglyok meglátogatásának, a megelégedettségnek, a szenvedők felkarolásának, a hamisság receptjei széttépésének. Az ige szavának való boldog engedelmesség rügyfakasztó idejében az elme megújulásával egyenes arányban erősödik a szív egyre emberiesebbé, egyre krisztusibbá. Ez a kegyelem munkája! Ismerjük meg még inkább ezt a Jézusban kinyilatkoztatott kegyelmet, hogy szívünk még inkább vágyjon az ő örömére, kihagyások nélkül dobogni, mert ez a jó!

(Kiss Lehel)
2789. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-16 23:49
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A gyermekeidnek szüksége van az irgalmasságodra

"Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön."
(1János 4:7/a)

Ha tudni szeretnéd, hogyan legyél jó szülő és hogyan építs erős családot, nem az interneten vagy egy könyvesboltban kell keresgélned. Nem kell mást tenned, mint megnézned a legnagyszerűbb könyvet, a Bibliát, Isten Igéjét, hogy mit ír a gyermeknevelésről.

Ezt mondja az 1János 4:7/a: "Szeressük egymást; mert a szeretet Istentől jön".


A gyermekeknek mindennél jobban szükségük van a megingathatatlan és feltétel nélküli szeretetre. Szükségük van egy helyre, ahol elfogadják őket - a hibáikkal együtt is.

Mi az irgalmasság? A szeretet és a megértés ötvözete. Az, hogy tudunk mindent valakiről, és akkor is szeretjük.

A szeretet nem természetes. Meg kell tanulnod szeretni. Tanulni pedig csak úgy tudsz, ha gyakorlod. És a legjobb, ha azokon az embereken gyakorolod, akikkel egy életen át össze vagy kötve. Ha megtanulod szeretni a családodat, bárkit tudsz szeretni. Miért? Mert könnyű olyan embert szeretni, aki távol van, viszont ha ha valaki mindig veled van, azzal nem mindig egyszerű kijönni. Amikor a családodban gyakorlod a szeretetet, akkor tanulsz meg igazán szeretni.

Sokszor van az, hogy szeretjük a gyermekeinket, azonban nem tudjuk ezt úgy kifejezni, hogy ők is megértsék. A gyermekek három dologból értik meg, hogy szeretik őket: amikor azt fizikailag kimutatjuk, amikor azt nekik elmondjuk, és amikor odafigyelünk rájuk.

A szeretetünk fizikai kinyilvánítása. A gyermekeknek nagyon sok ölelésre, fizikai érintésre és puszira van szükségük. Fizikailag érezniük kell a szeretetünket.
Szavakkal való megerősítés. Minden nap el kell mondanod a gyermekeidnek - naponta többször is -, hogy mennyire szereted őket. Erősítsd ezt meg bennük, és építsd őket a szereteteddel.
Figyelem. A legnagyobb ajándék, amit adhatsz másoknak az, ha figyelsz rájuk. Amikor a szemébe nézel és odafigyelsz a gyermekekre, azzal azt mondod: "Fontos vagy nekem. Meg akarom hallgatni, amit mondani akarsz." Amikor ezt teszed, akkor is irgalmasságot mutatsz feléjük.

Segítő kérdések beszélgetéshez és elmélkedéshez:

Milyen módon fejezik ki és fogadják el a gyerekeid a szeretetet?
Milyen rutinszerű tevékenységek vagy szokások segítségével tudnád megvalósítani azt, hogy a gyermekeidnek kimutasd a szeretetedet fizikailag, szavakkal és a rájuk való odafigyeléssel?
Ha nincsenek saját gyermekeid, van esetleg olyan gyerek, akiért felelős vagy (például az unokahúgodért, az unokaöcsédért, egy szomszédban lakó kisgyerekért vagy a barátaid gyerekeiért)?

2788. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-16 23:48
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hamis csodatevők


Olvasmány: 2Thessz 2,7–12

A hamis csodatevők a legnagyobb csodáról terelik el a figyelmet.


7„A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. 8És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. 9Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; 10és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. 11Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, 12hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.”

Magyarázat:


Isten egyszülött Fiában megmutatkozó szereteténél nagyobb jelre és csodára hiába áhítozik az elvakult emberi szív. E legdöbbenetesebb csoda mélységes titkaiba kívánkoznak bepillantani az angyali szemek, mert ehhez képest az el nem hamvadó csipkebokrok sziporkázó lángjai, a vizek áradatában megnyíló ösvények, a nap gibeoni megtorpanása, a gyógyulások és a feltámadások szépséges csodái távolról sem olyan fényességesek. Az Isten bűnös emberhez lehajló szeretetének dicsősége ragyogja be a mennyei csarnokokat, és annak nevét visszhangozza minden, aki e szeretet hatalmas jeleként vívta meg harcát a Golgota véres keresztjén. Az Istentől jövő csodák a Krisztus nagysága és szépsége előtti teljes önfeladás boldog szolgálatkészségére képesítenek – olyan lelkületre, mely számára ő, és csakis ő a lényeg. A Sátán jelei és csodái ott gyökereznek a megfeszített Krisztusnak, a kijelentett Igének való hátat fordítás undok szándékában. Nagy jelek és nagy csodák, de a hamis hit romlott gyümölcseit termik. Sokan – még a hívők közül is – kaphatók ezekkel csillapítani az igazság utáni éhségüket. Én lelkem, te egyedül csak Krisztusra nézz!

(Kiss Lehel)
2787. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-15 11:54
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Szükségünk van arra, hogy mások is mellettünk járjanak az úton

“És ahogy elfogadtátok Krisztus Jézust Uratoknak, továbbra is követnetek kell Őt”
(Kolossé 2:6, NLT fordítás)

A Biblia gyakran hasonlítja az életet az úton járáshoz, mert az élet olyan, mint egy utazás. Nem egy helyben üldögélünk. Az Új Szövetség több helyen mondja, hogy járjunk bölcsességben, szeretetben, világosságban és engedelmességben, és járjunk úgy, ahogy Jézus járt.

Azt is mondja a Biblia, hogy járjunk másokkal együtt az úton. Ennek három oka van:

Biztonságosabb. Sétáltál már éjjel egyedül sikátorban vagy egy elhagyatott országúton? Egy kicsit félelmetes. De ha veled van még valaki, akkor nagyobb biztonságban érzed magad.

Támogatást kapsz. Az élet nem egy 50 méteres futás, hanem egy maraton. Ha másokkal együtt jársz az úton, abból energiát meríthetsz, hogy végig kitarts.

Több mindent fogsz megtudni. Ha nem egyedül, hanem másokkal jársz együtt, több mindent fogsz megtanulni vagy megtudni. Ha egyedül vagy és rossz irányba mész, lehet, hogy észre sem veszed. De ha egy barátod melletted van, akkor valószínű, hogy egyikőtök rájön, hogy rossz felé mentek és meg kell találnotok a jó irányt.

Sok más fontos dolgot is megtanulhatunk, ha másokkal járunk együtt az úton. Megtanuljuk, hogyan viszonyuljunk más emberekhez és hogyan működjünk velük együtt.

Azt is megtanuljuk, hogyan kell szeretni. Az 1Mózes 2:18-ban ezt olvassuk: “Nem jó az embernek egyedül.” Isten nem szereti a magányosságot, és Ő erre a közösséget adja megoldásként. Amikor másokkal együtt járunk az életben, akkor egy olyan közösséget is találunk, amelyben megtanulhatunk szeretni.

Amikor másokkal együtt vagyunk, a vendégszeretetet is megtanulhatjuk. A Biblia az 1Peter 4:9-ben ezt mondja, “Legyetek vendégszeretők egymással zúgolódás nélkül.” Te miért zúgolódsz? Milyen kifogást találsz arra, hogy nem hívod el a barátaidat az otthonodba?

Talán azt, hogy piszkos a lakás?

Akkor takarítsd ki!

Vagy azt, hogy nem elég nagy és nincs elég hely?


Elférnek benne hárman? Jézus azt mondta, “Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok velük.”
(Máté 18:20, NIV ford.)

Mindenki vágyik arra, hogy tartozzon valahová, mert Isten emberi kapcsolatokra teremtett minket. Amikor más keresztényekkel járunk együtt és velük vagyunk közösségben, akkor ez a vágyunk beteljesül.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Hogyan gazdagítják az életed azok az emberek, akik hűségesen veled járnak és melletted vannak?
Milyen kifigásokat találtál eddig arra, hogy ne kelljen gyakorolnod a vendégszeretetet? Mit változtatnál a hozzááállásodon?
Milyen emberek járhatnak melletted az életben? Kivel tudod megtanulni, hogy úgy járj, ahogy Jézus?

2786. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-15 11:52
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hamis tanítók


Olvasmány: 2Pt 2,1–9

A hamis tanítók megtűrése nem a Lélek gyümölcse.


1„De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. 2Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, 3benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. 4Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. 5Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. 6Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. 7Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. 8Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva. 9Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.”

Magyarázat:

A hamis tanítók között legártalmasabbak azok, akik – bár valójában nem tartoznak a hívők lelki közösségéhez – bizalmat élveznek a gyülekezetben. Ez a jóhiszeműségből megelőlegezett vagy egyes kiváló érdemekért megszerzett bizalom megfelelő közege a „csempészésnek”. A kívülről támadó szorongattatások idején gyémántkeménnyé és fenségesen ragyogóvá edződtek a gyülekezetek, de a belülről ártó eretnekségek alig észlelhető harapásai nyomán már nagyon sok elvérzett. A szervezet összeomlásához elég egy parányi rákos sejt. E veszedelem ellen az igaz tanításban való elmélyülés által védekezhetünk. Az ige alapos, Lélek szerinti ismerete révén a hamis tanítók belopózásának elejét lehet venni, vagy a már becsempészett eretnekségeket fel lehet ismerni nagyon hamar. Az igaz tanítás nemcsak a hamisság elutasítására teszi bátorrá és erőssé Isten választottait, hanem annak hatékony eltávolítására is, ugyanis a hamis tanítók megtűrése nem a Lélek gyümölcse. Tiszta látásra van szükségünk, az igét mind jobban megismerni vágyó, megalkuvás nélküli lelkületre. Imádkozzunk érte, és tegyük is meg, ami a mi részünk, hogy a miénk legyen!

(Katona László)
2785. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-15 11:52
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A veszteség időszakában engedd el a fájdalmad

„Öntsétek ki a szíveteket neki, mert Isten a mi menedékünk.”
(Zsoltárok 62:8b, NLT fordítás)

A Biblia azt mondja, hogy mikor a veszteség időszakán mégy át, az első dolog, amit meg kell tenned, hogy elengedd a fájdalmad.

A tragédiák mindig erős érzelmeket váltanak ki – haragot, félelmet, depressziót, aggódást, néha bűntudatot. Ezek az érzések megrémisztenek bennünket, és nem tudjuk, mit kezdjünk velük. Mikor egy jelentős veszteséget élünk át, ezek a roppant érzések előtörnek belőlünk. Ha mindjárt nem kezeljük ezeket, az nagyon hosszasan hátráltatni fogja a helyreállást.

Némelyek sosem foglalkoznak nyíltan az életükben levő fájdalommal. Mellébeszélnek. Elfojtják. Tettetik, hogy nincs. Úgy viselkednek, mintha nem létezne. És ez az, amiért még mindig küzdenek 20 vagy 30 évvel korábban történt veszteségekből fakadó érzelmi nyomással.

Létezik egy mítosz, amely szerint Isten azt akarja, hogy mindig mosolygó arccal járjunk-keljünk, azt mondogatva, hogy „Dicsőség az Úrnak!” A Biblia sehol nem mond ilyet.

Tulajonképpen, Jézus éppen az ellenkezőjét tanította. A Máté 5:4-ben azt mondja: „Isten megáldja azokat, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.” (NLT fordítás). Rendben van a fájdalom. Tudjuk, hogy a keresztények a mennybe mennek, ezért nem kell szomorkodnunk, mint a világ teszi. A mi fájdalmunk más. Azért vagyunk szomorúak, mert hiányozni fognak, de békességünk lehet, mert tudjuk, hogy Istennel vannak.

Mit tegyél az érzéseiddel? Ne nyomd el, ne tagadd le azt, ami mélyen benned van. Engedd el, add Istennek ezeket. Kiálts Istenhez: „Istenem, meg vagyok sebezve, fájdalmam van, nagyon nehéz nekem!” Ha jó példát akarsz erre, olvasd végig a Zsoltárok könyvét, ahol Dávid sokszor félreteszi büszkeségét, kimondja, ami legbelül benne van, és ezt mondja: „Istenem, most egy nagyon nehéz időszakban vagyok. Nagyon-nagyon meg vagyok sebezve.” Kiálts Istenhez, mint Dávid tette.

A Zsoltárok 62:9b ezt mondja: „Öntsétek ki a szíveteket neki, mert Isten a mi menedékünk.” Ha éppen most veszteség ért, értsd meg, kérlek, ha nem engeded el a fájdalmadat, az végül utat tör magának, kiömlik. Az érzelmek, melyeket elfojtanak, gyűlnek, és végül egy sokkal rosszabb helyzetben kirobbannak.

Először engedd el a fájdalmad, így Isten elkezdheti gyógyítani a szíved!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Milyen téves elképzelések élnek a társadalmunkban, melyek meggátolnak abban, hogy elengedjük a fájdalmainkat?
Milyen fájdalmakkal vagy veszteségekkel küzdesz az életedben? Milyen hatással van ez rád?
Hogyan bánthat vagy segíthet valakit a gyülekezet, aki fájdalmat hordoz? Hogyan segítheted, bátoríthatod az őszinteséget a kiscsoportodban vagy a gyülekezetedben?

2784. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-15 11:51
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Álapostolok, csaló munkások


Olvasmány: 2Kor 11,1–15

A csaló munkások lelkülete nem hasonlít Krisztus munkásainak lelkületéhez.


1„Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is. 2Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. 3Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. 4Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. 5Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alábbvaló a legfőbb apostoloknál. 6Ha iskolázatlan vagyok is az ékesszólásban, az ismeretben nem, különben is nyíltan álltunk előttetek minden tekintetben. 7Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát? 8Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. 9Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Macedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni fogok. 10A Krisztus bennem levő igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén sem fognak megfosztani. 11Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt! 12De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. 13Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. 14Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 15Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.”

Magyarázat:

Az álapostolok és csaló munkások számtalan nagy csodaélmény megtapasztalására hivatkoznak, amíg Krisztus munkásai csak a Golgotáról felhangzó „Elvégeztetett!”-re. Az álapostolok és csaló munkások nem tudnak maguknál alkalmasabbat a feladatra – Krisztus munkásai nem tudnak maguknál méltatlanabbat. Az álapostolok és csaló munkások munkálkodnak, mert emberi ösztönök, hagyományok és elvárások követelik ezt tőlük – Krisztus munkásai munkálkodnak, ha e földön minden és mindenki tiltja is őket. Az álapostolok és csaló munkások jövedelmet remélnek, jutalmat várnak – Krisztus munkásai még az életüket is készek odaadni. Az álapostolok és csaló munkások szeretik, ha szolgálják és kiszolgálják őket – Krisztus munkásai szolgálatra törekszenek. Az álapostolok és csaló munkások mindenütt otthon érzik magukat, csak az igazak közösségében nem – Krisztus munkásai olyan lelkülettel bírnak, mely számára az igazak közösségén kívül e földön minden közeg idegen. Az álapostolok és csaló munká­sok vége cselekedeteikhez méltó lesz – Krisztus munkásainak vége a Krisztus cselekedetéhez lesz méltó. Te kinek a nevében, és miért munkálkodsz?

(Katona László)
2783. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-14 00:00
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
A magányosság az Istennel való kapcsolat utáni vágyódás

„Nem jó az embernek egyedül lenni.”
(1Mózes 2:18b NIV fordítás)

Amit gyakran magányosságnak nevezel, az igazából honvágy Isten után. Csak sosem eszméltél rá. Arra teremtettél, hogy személyes, bensőséges kapcsolatod legyen Jézus Krisztussal; e kapcsolat lényege, hogy Isten vágyik arra, hogy veled lehessen. Valójában a Fia azért halt meg, hogy kapcsolatba léphess Istennel. Soha semmi nem fogja helyettesíteni ezt: sem ember, sem tapasztalat, sem kábítószer, sem siker, sem anyagi javak vagy azok birtoklása. Semmi sem fogja betapasztani azt a sajgó lyukat a szíveden, amit Isten ott a maga számára ütött. Ő azt akarja, hogy ismerd meg Őt.

Hogyan ismerheted meg Istent?

1. Nyisd meg életed Jézus Krisztus előtt. Mondd ezt: „Jézus Krisztus, szeretnélek megismerni. Szeretnék megtanulni úgy szeretni téged, ahogy te szerettél engem már akkor, amikor ennek még nem is voltam tudatában. Szeretnék kapcsolatot ápolni veled.” Arra teremtettél, hogy kapcsolatod legyen Istennel – de nem olyan, ami vallásos félelmeken, előírásokon, rendszabályokon és szertartásokon alapszik, hanem olyan, ahol állandó beszédben vagy Istennel, és ő munkálkodik benned és általad. Legmélységesebb magányodnak ez az ellenszere.

2. Csatlakozz egy gyülekezeti családhoz. Nem arra lettünk teremtve, hogy Magányos Farkas Keresztyének legyünk. Keress egy teret, ahol másokhoz kapcsolódhatsz. Csatlakozz egy kis csoporthoz, ahol a többi ember megismerhet téged, és ahol megtalálod azt a támogató védőhálót, amire szükséged van, amikor nehéz időszakokon mész keresztül. Ragadd meg a lehetőséget! Vállalj kockázatot! Csatlakozz egy kis csoporthoz!

A valódi ok, amiért oly sok keresztyén magányos, hogy csak ücsörögnek, amikor szolgálniuk kellene. Körülöttünk mindenhol a világ tele van olyan emberekkel, akik magányosak és arra várnak, hogy gondoskodjanak róluk. Az az idős ember, aki két év alatt egyszer sem mozdult ki. A tizenéves, aki teljesen szét van hullva, és azon tűnődik: „Mit fogok kezdeni az életemmel?” A szingli felnőtt, aki minden este egy üres lakásba megy haza. Az özvegy, aki most temette el a férjét. A dolgozó, akinek munka után minden este első útja a kocsmába vezet, mivel nincs más tennivalója.

A világ tele van olyan emberekkel, akik arra várakoznak, hogy szeressék őket. Hagyj fel azzal, hogy azt hajtogatod: „Nincsenek barátaim!”, inkább kezdj el így beszélni: „Istenem, kinek a szolgálatára tudnál használni engem? Kinek mutathatnám meg a te szeretetedet?” Ha csak annyit teszel, hogy elkötelezed magad, és barátja leszel magányos embereknek, már akkor jelentőségteljes életet fogsz élni. Ez hiteles, méltó életcél lehetne. Kapcsolódj be a szolgálatba!

Az életed folyamán fordulnak elő majd magányos időszakok, ám ezeket sohasem kell egyedül átvészelned, ha bensőséges kapcsolatot ápolsz Jézus Krisztussal.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:


Ha még nincs ilyen kapcsolatod Krisztussal, szeretettel ajánlom ezt az imádságot: Imádkozz így: „Kedves Jézus Krisztus, nem teljesen értem, de tátong egy lyuk a szívemen, amit már tudom, hogy csak te tudsz betapasztani. Elismerem, hogy arra születtem, hogy áthasson szereteted, és hogy kapcsolatot ápoljak veled. A mai napon szeretném átlépni a tőled elválasztó határvonalat, és létrehozni ezt a kapcsolatot. Kérlek, jöjj be az életembe és szívembe, s magányom és fájdalmam váltsa fel immár a te szereteted. Szeretnék családod, az egyház részévé válni. Szeretném átadni életem, hogy segíthessek másoknak, akiknek oly kétségbeesett szüksége van a te szeretetedre és segítségedre.” Ha elmondtad ezt az imádságot, Isten meghallgatott, és te megtetted keresztyén életed első lépését.

Mindenki imádkozhat így: „Atyánk, köszönjük, hogy te betöltöd legmélyebb szükségeinket, hogy elküldted Fiadat, Jézus Krisztust, hogy olyan kapcsolatba kerülhessünk veled, ami soha nem szakadhat meg, és hogy soha nem leszünk teljesen egyedül, mert te része vagy életünknek. Köszönjük. Jézus nevében:
Ámen.”
2782. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-13 23:59
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hamis istentisztelet


Olvasmány: Mt 15,1–9

A hamis istentisztelet a helytelen istenismeretből fakad.


1„Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: 2„Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket.” 3Ő így válaszolt nekik: „Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? 4Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. 5Ti pedig így tanítotok: Ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. 6Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. 7Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás: 8Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. 9De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.” Imádkozzunk gyülekezetünk tisztaságáért! (Ef 5,1–5)

Magyarázat:

Az igaz istentisztelet az igaz Isten személyére és akaratára való igaz ráhangolódás kegyelmi alkalmainak virágbomlása és gyümölcstermése – kitárulkozás a Szeretet felfoghatatlan nagysága előtt. A szív mélyéről az ajkakra kényszerülő vallomás és a mozdulatok hódoló alázatának ünnepe ez, melyben az adni vágyás boldog indulata teljesen kiszorítja az „én” önző számításait. Az igaz istentisztelet nem merev szabályrendszer, de nem is a pillanatnyi hangulat „Uram, Uram”-ozó csapongása, hanem jézusi magatartás testestől, lelkestől. Nem mindig látványos, de mikor az, Krisztus-arcot idéz. Viszont a szeretet csíráit visszafojtó szívek áporodott levegőjében a tudatlanság, a büszkeség, a félelem vésőivel faragott bálványarc dereng. Neki szól minden halleluja, róla szól minden mozdulat. Habár reá hivatkoznak, az igaz Isten egyszülött Fiában megmutatkozó szeretete itt nem jelent otthont és közeget az istentiszteletnek kikáltott holt szavak és cselekedetek számára. A hamis istentisztelet egy torz istenképre való bűnös ráhangolódás érczengése – elzárkózás a Szeretet elől. Mi hangolódjunk rá teljes szívvel Isten kitárt szívének üzenetére, hogy hiteles legyen imádatunk, bizonyságtételünk szava!

(Katona László)
2781. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-13 23:58
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Isten melletted áll, amikor magányos vagy

„Amikor sor került az első tárgyalásomra, senki nem tartott velem, mindenki magamra hagyott. Isten bocsásson meg nekik! De az Úr nem hagyott el, hanem mellém állt. Megerősített, hogy az igazság üzenetét a nem zsidó embereknek elmondhassam, és megmentett a haláltól.”
(2Timóteus 4:16-17)

Hol van Isten, amikor magányos vagy? Ott van, ahol addig is volt: melletted. Akkor is veled van, ha ezt nem érzed. A Biblia többször is említi, hogy ha Krisztussal kapcsolatod van, Isten mindig melletted fog állni. Így szól hozzánk: „Én mindig veletek leszek, amíg a világ el nem múlik!” (Máté 28:20b). Ő mindig veled van. Sosem vagy egyedül.

Néhány évvel ezelőtt Kay-jal Hong Kongba repültünk, hogy szemináriumot tartsunk néhány misszionáriusunknak. A tizenhét órás repülőút felénél óriási égiháborúba kerültünk. A gépet csak úgy rázta és dobálta a vihar. Megdőlt a gép, az emberek pánikolni kezdtek a körülményeink láttán. A személyzet a hangosbemondón megkérdezte, hogy van-e az utasok között lelkipásztor. Felemeltem a kezem. Odajöttek hozzám, és megkérdezték, hogy tudnék-e valami spirituálisat csinálni, így áldozatot mutattam be.

Nem, természetesen nem így történt, ám az utasokat biztosítani kellett affelől, hogy Isten velünk van. A hívők számára ez egy olyan ígéret, amelybe kapaszkodhatnak a magány perceiben. Ez nem csupán egy vígasz, hanem egy esély is arra, hogy Istent jobban megismerjük.

Az elhagyatottság segít Isten mélyebb felfedezésében. Magányod idején az Ő jelenlétét kell felismerned.


Amy Grant egyik dala így szólna magyarul: „Szeretem a magányos napokat, mert elvezetnek Hozzád”. Az ima az elhagyatottság legjobb ellenszere, és Isten 24 órában elérhető. Bárhol és bármikor megkeresheted. Ő érti, amikor így szólsz hozzá: „Uram, fáj a magány. Meghasad a szívem. Nyomorult vagyok. Üresnek érzem magam. Segíts, Istenem!” Bármikor fohászkodhatsz Hozzá.

Dávid egyik zsoltárában így fogalmazott: „Hová menekülhetnék színed elől?”. Sehová. Egyszerűen nem tudsz olyan helyre menni, ahol az Úr nincs jelen. Ha Jézusba helyezted bizalmadat, a szívedben fog lakozni. Ha egyedül érzed magad, gondolj erre!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

Hogyan tapasztaltad meg a közelmúltban Isten jelenlétét életedben? Milyen hatást gyakorolt ez rád?
Hogyan mélyítheted el Istennel kapcsolatodat?
Imádban milyen hitvallást kell tenned, hogy a magányban enyhülést tapasztalj?

2780. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-13 23:57
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hogy hittársaink ne szenvedjenek szükséget


Olvasmány: 1Jn 3,10–17

Nézd testvéreidnek az embereket, akkor is, amikor szükségben vannak. Nézd testvéreidnek őket, mert azok is.


10„Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. 11Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást; 12nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. 13Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. 14Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. 15Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. 16Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. 17Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?”

Magyarázat:

A szeretet adakozó. Aki nem szeret, nem is ad, ez világos és érthető, de ez az ige meglepően azt állítja, hogy aki nem ad, az nem is szeret. Ha ez a mérce, akkor kit is szeretünk igazán? Ismerjük-e a szeretetet? Egy rövid ideig lehet úgy tenni, mintha szeretnénk. Egy ideig lehet magunkra erőltetni a kedvességet, előzékenységet, türelmet, figyelmességet, de a valódi énünket a folyamatos jellemzőink rajzolják meg. Emberi erőnk természeténél fogva véges, kimerülünk. Isten szeretetének kell bennünk élnie ahhoz, hogy a szeretetre jellemző tulajdonságokban naponta megújulók legyünk egész életünkben. Ha erre képtelenek vagyunk, az a szeretet hiányzik belőlünk, ami Istené, és az sem igaz, amit az Isten iránti szeretetről mutatunk. Ez az ige nemcsak leleplező, hanem megoldást is érzékeltet. Ha képesek vagyunk arra, hogy érzéketlenek legyünk, és nem tudunk a saját árnyékunkon túllépni, akármennyire is szeretnénk, ne leplezzük a valóságot, hanem menjünk a szeretet Istenéhez közelebb. Nem a harcunk lesz győzelmes, hanem a kapcsolatunk újul meg Istennel, és ezzel majd együtt jár az emberek iránti szeretetünk megújulása is.

(Katona Béla)
2779. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-12 00:22
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Ne engedd meg, hogy a magányosságod keserűségbe torkoljon

„Amikor először állítottak bíróság elé, senki sem tartott velem. Magamra hagytak, de ne legyen ez számon kérve rajtuk."
(2 Timóteus 4:16, NLT fordítás)

Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 4:16-ban ezt mondja: „Amikor először állítottak bíróság elé, senki sem tartott velem. Magamra hagytak, de ne legyen ez számon kérve rajtuk." (NLT fordítás)

Amikor Pált, Jézus egyik valaha volt legnagyobb követőjét Rómában bíróság elé állították senki sem állt ki mellette, szó szerint senki sem, teljesen magára maradt! Senki sem állt elő azzal, hogy elmondja: "Figyeljetek, ez egy jó ember, minden rendben van vele." Pál mégsem mondott ilyeneket, hogy: "Azok a tökfejek – mindazok után, amit éveken át tettem értük!" Ehelyett ezt mondta: "Ne legyenek emiatt számon kérve." Más szóval: nem akart emiatt megkeseredni, mivel a keserűség a magányosságot még rosszabbá teszi.

Pál minket is arra tanít ezzel, hogy életünk magányos időszakát hogyan éljük meg. Amikor magányosnak érzed magad, ennek fájdalmát a legkisebbre kell csökkentened. Tedd meg a magad részéről, ami rajtad múlik és imádkozz ezért. Ne ismételgesd magadban, hogy ez milyen rossz neked, mivel, ha ezt teszed akkor egyre nagyobb és nagyobb lesz a fájdalom és elveszted az irányítást felette.

Utasítsd vissza a megbántódást, mivel a keserűség könnyen felemészthet.

A keserűség, és a magány gyakran kéz a kézben járnak, és így együtt egy szép körforgást alkotnak. Valahogy magányosnak érzed magad, és emiatt kezded rosszul is érezni magadat, és elkezded sajnálni is magad. Emiatt keseregsz, és a keserűség még magányosabbá tesz, ettől meg még jobban elkeseredsz. Hamarosan keményszívűvé válsz, majd depresszióssá, és senki sem tud közel kerülni hozzád.

Egy megkeseredett ember társaságát senki sem keresi, sem egy cinikus emberét, sem egy dühösét.

A keserűség csak állandósítani fogja a magányosságodat, ezért amikor egy magányos időszakot élsz meg, a legkisebbre kell csökkentened ennek fájdalmát, és ne építs falat az életed köré.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:


• Mi a te természetes reakciód a magányra?
• Amikor magányosnak érzed magad, kik azok, akikre számíthatsz?
• Amikor úgy érzed, hogy megismétlődnek azok az események és körülmények, amiktől magányosnak érzed magad, mi az, amit tehetsz ilyenkor, hogy kivédd ezeket?
2778. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-12 00:20
Keresztény Magyarország
Hozzászólások: 3028
Hogy Isten megdicsőüljön ezáltal is


Olvasmány: 2Kor 9,6–15

Úgy tegyél jót, hogy csodálkozzanak, hogy Istent emlegessék tetteid nyomán.


6„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 7Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. 8Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. 9Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” 10Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja „igazságotok gyümölcsét.” 11Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. 12Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. 13Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. 14És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok. 15Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”

Magyarázat:

Korunkban igen sok segély mögött jól átgondolt reklámfogás és számítgatás húzódik meg. Választások környékén az aspiránsok, az üzleti világban a jó hírnévért küzdők szívesen és látványosan cselekszenek jót. Álságos módon valójában az ügy, amire adakoznak, teljesen közömbös is lehet az adakozóknak. Isten jó hírét is ez a logika alapozná meg a mi adakozásunk által? Nem. Isten szeret. A teremtésben a tökéletességre törekedett, azt akarta, hogy mindenkinek jó legyen, és óvta az embert a hibától, a bűntől, ami minden általa adott jót elronthat. A bűneset óta tele van a világunk nyomorúsággal, amit a szabadságával visszaélő ember képtelen felszámolni. A vergődő embert Isten kisegíti, magához vonzza, áldja, gyógyítja, egyszóval szereti. Jót a szeretetéből fakadóan akar adni annak, aki arra nem is érdemes. Nem kevesebb a feladatunk, mint Isten jóságát érzékeltetni azokkal, akiken segíteni tudunk. Hogyan tehetjük ezt meg? Kedvesen és határozottan utasítsuk vissza a nekünk adott tiszteletet, és beszéljünk a minket is szerető Isten jóságáról! Ha szavainkkal és indulatunkkal tisztán Istent dicsőítjük, adományaink is Istenről fognak beszélni.

(Katona Béla)

Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép