Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Minden napunk a szeretet ünnepe - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Aladár, Álmos napja
5 felhasználó online
0 tag, 5 vendégKépek a galériából

Felsőtemplomi főoltár
Mária és a kisded
Fórum

Oldalak: [1] 23
85. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-02 12:35
angela1221
Hozzászólások: 1
Üdvözlök Mindenkit! Szeretnék ajánlani egy könyvet, amely talán érdekelheti a kedves fórumozókat, a címe: Akkor is karácsony volt: 1944
http://konyv-konyvek.hu/akkor_is_karacsony
Dobos Marianne interjúival arra tesz kísérletet, hogy beszélgetőtársai megnyilatkozásaival igazolja: legyen bár az ember keresztény, zsidó, mohamedán, hindu, a szeretet lelkiismereti kérdés.
84. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-02 21:05
Ati
Hozzászólások: 160
Halottak napja

„Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!”


Ma a szenvedő Egyház tagjairól emlékezünk, akik már előttünk jártak a hit jelével, hogy mielőbb eljussanak a megdicsőült Egyház üdvözült hívei közé.


Az ünnep eredete a 10. századba vezethető vissza. Odilo, Cluny bencés apát 998-ban, a minden megholtról való ünnepélyes megemlékezést írja elő minden kolostorában november 2-án. Ez a szokás azután a XII. és XIII. században egész Európában elterjedt. Ma a szenvedő Egyház tagjairól emlékezünk, akik már előttünk jártak a hit jelével, hogy mielőbb eljussanak a megdicsőült Egyház üdvözült hívei közé.

Az Egyház élő hittel terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket”.

Sok helyen már Mindenszentek ünnepének estéjén megemlékezést tartanak a megholtakról. Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor testvérének, Satyrusnak a haláláról ír: „Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett”.
83. hozzászólás
Létrehozva: 2010-08-31 20:55
Linda
Hozzászólások: 197
Az igaz barát

Az egyszerű barát, mikor meglátogat, úgy viselkedik, mint egy vendég.
Az igaz barát kinyitja a frigót és kiszolgálja magát, és egy cseppet sem érzi különösnek, hogy a végén a lábával csapja be az ajtaját.

Az egyszerű barát sohasem lát sírni téged.
Az igaz barát válla nedves a könnyeidtől.

Az egyszerű barát nem tudja a szüleid kereszt nevét.
Az igaz barát tudja a telefonszámukat is.

Az egyszerű barát egy üveg bort hoz a bulidra.
Az igaz barát korábban jön, hogy segítsen főzni és tovább marad, hogy segítsen takarítani.

Az egyszerű barát gyűlöli, ha álmából fölköltöd.
Az igaz barát azt kérdi, miért vártál ilyen sokáig a hívással?

Az egyszerű barát azért keres, hogy beszéljen veled a gondjaidról.
Az igaz barát azért keres, hogy segítsen megoldani azokat.

Az egyszerű barát csodálkozik a romantikus múltadon. (történeteiden vagy történelmeden)
Az igaz barát zsarol velük!

Az egyszerű barát azt gondolja, hogy a barátság véget ér egy vitával.
Az igaz barát fölhív a bunyó után.

Az egyszerű barát reméli, hogy mindig ott leszel ha szüksége lesz rád.
Az igaz barát reméli, hogy mindig ott lehet, ha szükséged lesz rá.
82. hozzászólás
Létrehozva: 2010-08-02 00:17
Ili
Hozzászólások: 729
TERÉZ ANYA kérdései, válaszai

A legszebb nap?

Ma.

A legnagyobb akadály?

A félelem.

A legkönnyebb ?

Tévedni.

Minden rossz gyökere?

Az egoizmus,az önzés.

A legszebb szórakozás ?

A munka.

A legveszedelmesebb vereség ?

A bátorság hiánya.

A legjobb tanítók ?

A gyermekek .

A legszükségesebb,szükségszerűség ?

Önmagamat ajándékozni.

Mi boldogít a legteljesebben ?

A másik embernek hasznára lenni.

A rossz kedélyállapot.

A legveszedelmesebb hiba ?

A legközönségesebb érzés?

A bosszú és gyülölet.

A legszebb ajándék ?

A megértés az együttérzés .

A nélkülözhetetlen ?

Az otthon a valahova tartozás.

A jóleső érzés ?

A belső béke.

A legjobb megoldás ?

Az optimizmus.

A legnagyobb megelégedettség ?

Az elvégzett kötelesség.

A legnagyobb erő a világban ?

A hit.

A legfontosabb emberek ?

A szülők.

A legszebb a világon ?

A SZERETET.
81. hozzászólás
Létrehozva: 2010-07-16 18:16
Marika
Hozzászólások: 213
A barátságról

Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság.
A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság! Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet barátjának akar, nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit; a barát nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől,túl akarja szárnyalni atyját; a barát nem akar kapni, sem túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább.

Montaigne, mikor eltűnődött az érzés fölött, mely La Boétie-hez fűzte, ezt mondotta:

„Barátok voltunk... Mert ő volt ő, s mert én voltam én.”

Ez felette pontos. S Seneca ezt írja egyhelyt Luciliusnak:

„Aki barát, szeret, de aki szeret, nem mindig barát.”

Ez a megállapítás több is, mint pontosság: ez már az igazság.

Minden szeretet gyanús, mert önzés és fukarság lappang hamujában.

Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka.

A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.

Márai Sándor: Füveskönyv
80. hozzászólás
Létrehozva: 2010-06-22 16:03
Ili
Hozzászólások: 729Ne akarj kereszteden könnyíteni!


Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe.
Nem bírom már! - sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,
hogy a keresztre miért volt szükséged.

Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el,
ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor elindult, erős volt és boldog.
Azóta annyi minden összeomlott.
Magára maradt. Szép napoknak vége.
Keserves, árva lesz az öregsége.
Szívében ott a kérdés szüntelen:
Miért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,
és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e
ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét.
Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva.
Mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még bajon, hiányon,
míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,
útban a távoli mennyei hazába.
A mennyi város ragyog feléje.
Oda igyekszik, siet, hogy elérje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje.
Vállára azt maga Isten helyezte.
Siet örömmel. Föl! Előre! Föl!
A messzi cél, mint csillag, tündököl.

Hőség tikkasztja. Keresztje teher.
Útközben néha pihennie kell.
Kedves ház kínál pihenést neki.
Súlyos keresztjét ott leteheti.
S ahogy tovább indulna, mit vesz észre?
Tekintete ráesik egy fűrészre.
Olyan súlyos keresztet cipelek.
Jobb, ha belőle lefűrészelek. - mondja magában.
De jó, hogy megtettem!
Sokkal könnyebb! - sóhajt elégedetten.

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,
S eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el!
Jön-megy a partján , hídra mégse lel.
De hirtelen eszébe jut keresztje:

A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:
hiányzik a lefűrészelt darabja.
Mit tettem! - kiált kétségbeesetten.
Most a cél közelében kell elvesznem,
mert keresztemet nehéznek találtam!
S ott áll a parton keserű önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,
s mert keresztjéből nem hiányzik semmi,
mint hídon, boldogan indulhat rajta,
hogy átjusson békén a túlsó partra.

Rálépek én is! Reménykedni kezd.
Az ismeretlen, idegen kereszt
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen
lába alatt. Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram, segíts! Így sikolt, és felébred.
Még a Földön van. Előtte az élet.
Csak álom volt a kín, a döbbenet.

Megváltó Uram, köszönöm Neked!
Keresztemet Te adtad, ó, ne engedd,
hogy egy darabot is lefűrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett üdvösséget,
de mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erőt és kegyelmet nekem,
hordozni mindhalálig csendesen!

79. hozzászólás
Létrehozva: 2010-05-19 17:32
Marika
Hozzászólások: 213
"A világ valamennyi erdejében nincsen két egyforma fa. És nincsen két egyforma ember. Az egyenlőség természetellenes elméletét a gyöngék, a törpék és a tehetetlenek találták ki abból a célból, hogy saját színvonalukra kényszerítsék az erőset, a nagyot és a tehetségeset... A nagyból csak úgy csinálhatnak alacsonyat, ha levágják a fejét."

Wass Albert
78. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-27 00:49
Ili
Hozzászólások: 729
Melyek azok a jó cselekedetek?

Csak azok, amelyek igaz hitből vannak,
Isten törvényének megfelelőek,
és az ő dicsőségére történnek,
nem pedig azok, amelyeket mi gondolunk jónak,
vagy amelyek emberi rendelésen alapulnak.
77. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-11 17:46
Linda
Hozzászólások: 197
" Az ember nem olyan mint a képeken az arca,
mert a szíve és a lelke nem lehet rajta. "
76. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-02 22:29
Jakab
Hozzászólások: 171
Ha gyűlölsz valakit, gondold meg, van-e értelme!
Ha viszont szeretsz valakit, ne gondolkodj azon, hogy van-e értelme.


Lucian Blaga
75. hozzászólás
Létrehozva: 2009-12-26 01:03
Böbe
Hozzászólások: 38
Krisztus Urunknak áldott születésén

Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében
régen Zengett ekképpen:

A magasságban dicsőség Istennek,
Békesség légyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek
És nemzetségnek!

A nemes Betlehemnek városába
Gyermek született szűztől e világra,
Örömet hozott Ádám árváira,
Maradékira.

Eljött már, akit a szent atyák vártak,
A szent királyok akit óhajtottak,
Kiről jövendőt próféták mondottak,
Nyilván szólottak.

Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk,
Boldogulásunk.

Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak,
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak,
Bölcs oktatónknak!

Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,
Szálljon mireánk mennyei vigasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság,
Légyen vidámság!
74. hozzászólás
Létrehozva: 2009-12-21 20:53
Ili
Hozzászólások: 729
Az ajándékba kapott mosoly

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy 10 éves kislány, aki két testvérével, apukájával és anyukájával élt együtt, egy nagyon boldog, nagycsaládban.
Egy szép, hóeséses téli estén együtt ülték körül a nagy ebédlőasztalt, hogy közös erővel levelet írjanak a közelgő Jézuskának.
A kislány szomorúan ült a papír felett, miközben testvére játékok nevének százait vetette a fehér lapra. A kislány szomorkás arcára édesanyja is felfigyelt, aki megkérdezte a csöppséget, miért nem írt még egyetlen sort sem.
A kislány válasz helyett a könnyeivel küszködött, de azért nagy nehezen elárulta, hogy azért pityereg, mert ő egy nagyon nagy dolgot szeretne kérni karácsonyra. Egy olyat, amit még talán a Jézuska sem teljesíthet. Anyukája megnyugtatta a pityergő kislányt és elmesélte neki, hogy egyetlen egy olyan személy létezik a világon, aki a Földön élő összes gyermek kívánságát teljesíteni tudja. Ez pedig pont az a személy, akinek a levelet kellene írnia.
A gyermek, miután kissé megnyugodott, a következő betűket kanyarította a papírra:

Kedves Jézuska!

Én most először írok levelet neked, mert anyukám azt mondta, hogy te minden kívánságomat teljesíteni tudod.
Én egy nagy ajándékot szeretnék kérni tőled. Nagyon szeretem a nagypapámat, aki nagyon nagy beteg, és már a doktor bácsik sem tudják meggyógyítani. Amióta beteg, már nem játszik velünk és mosolyogni sem mosolyog. Én azt szeretném karácsonyra, hogy a nagypapa legalább még egyszer rám mosolyogjon.
Teltek múltak a hetek és elérkezett a szenteste. Mindnyájan együtt állták körül a karácsonyfát, a nagypapa pedig a karosszékében ülve, éppen hogy csak látta a karácsonyi gyertyák lobogó fényét. Érzéseit kimondani, a tüdejében elhatalmasodó daganatoktól már nem tudta.
A rengeteg játék, ruhanemű és csokoládé mellett, persze a nagypapának is jutott egy masnival átkötött kis doboz. Az egész család odagyűlt a fotelja mellé és mindenki kíváncsian várta, őt vajon mivel lepte meg a Jézuska.
A nagypapi kinyitotta a dobozt, amelyben egy boríték volt. Mindenki türelmetlenül várta, mit tartalmaz a borítékba rejtett papír.
A következő sorokat kezdte felolvasni a nagymama:

Kedves Jézuska!


Én most először írok levelet neked, mert anyukám azt mondta, hogy te minden kívánságomat teljesíteni tudod...
A kislány egyből megismerte a Jézuskának írt levelét. Felnézett a nagypapára, aki most őt nézte, szájának szegletében egy apró piciny mosollyal. Ez volt a nagypapa életének utolsó mosolya, ami csak a kislánynak szólt.

Ez a kislány, azóta minden évben levelet ír a Jézuskának, mert ő már tudja, hogy az igazán fontos kívánságok az év legfontosabb napján valóra válnak.
73. hozzászólás
Létrehozva: 2009-11-09 11:52
Linda
Hozzászólások: 197
A szeretet az az édesanya, aki keblén táplálja fiait, az erényeket,
szeretet nélkül ugyanis egyetlen erénynek sem lehet élete.
Lehet az embernek erényes cselekedete,
de a szeretet érzülete nélkül még sincs benne igazság.


Sienai Szent Katalin
72. hozzászólás
Létrehozva: 2009-10-18 20:21
Marika
Hozzászólások: 213
Akik boldogtalanok, azért azok, mert saját boldogságukat keresték.
Akik boldogok, ezt annak köszönhetik, hogy fontosabb volt nekik mások boldogsága.

Hogy elcsendesítsem mások és magam fájdalmát, a többieknek szentelem magam, és úgy tekintek rájuk, mint saját magamra.

71. hozzászólás
Létrehozva: 2009-10-09 13:38
Jakab
Hozzászólások: 171
Lépcső

Vannak világhírű lépcsők. Rómában a Laterán melletti szent lépcső, vagy az a titokzatos lépcső, amelyet abban a mexikói ferences templomban egy rejtélyes valaki épített fel nagyon rövid idő alatt, aztán eltűnt. Sorolhatnánk a nevezetes lépcsőket, ide tartozik az is, amit Jákob látott álmában, az a lépcső az égig ért.

Itt Kisterenyén, ahol plébánoskodom, szintén van egy kedves lépcsőm, amely az idős híveknek talán inkább kereszt, mert végig kell rajta jönniük, ha a templomba szeretnének bejutni, de nekem más élményem is van róla.

Ez a lépcső, amely a plébánia és a templom között halad, nekem a találkozások lépcsője, ugyanis a templom mellett ez a legrövidebb gyalogút a temetőbe. Oda pedig mindenki jár a sírokat gondozni. Már sokakkal találkoztam, akiket addig nem ismertem, és igyekszem minél többeket megszólítani.

Kisterenyén éppúgy, mint sok más településen, amely dimbes-dombos tájra épült, a temető feljebb van, mint az utcák. A halottak közelebb vannak az éghez, mint az élők. Jelképes ez. Elhunytjainkat az égnek ajánljuk. Jó ez így, hiszen oda készítik utunkat.

Sánta János
70. hozzászólás
Létrehozva: 2009-08-23 00:34
Linda
Hozzászólások: 197
Tanulságos történet - Mi a szerelem?

Mottó:
"Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem hogy
tudjunk táncolni az esőben."

Egy gyakori kérdés a Google-ban: "Mi a szerelem?" nos, a legszebb
magyarázatot pár évvel ezelőtt hallottam egy asszisztens barátnőmtől.
Ezeken az esős napokon visszaemlékeztem a történetre, és szeretném ma
veletek megosztani.

"Zsúfolt reggel volt a rendelőben, amikor 8:30 körül bejött egy
bekötözött ujjú idős úr. Rögtön szólt, hogy siet, mert 9:00 órakor van
egy fontos találkozója. Kértem, hogy foglaljon helyet, tudván, hogy
eltelik még fél óra, míg megérkezik az orvos. Figyeltem, milyen
türelmetlenül néz percenként az órájára.

Idő közben arra gondoltam, hogy nem lenne rossz, ha levenném a
kötését, és megnézném, miről van szó. A seb nem tűnt olyan
súlyosnak az orvosra várva, eldöntöttem, hogy fertőtlenítem a
sebet, és egy kis beszélgetésbe elegyedtem. Megkérdeztem, hogy
mennyire fontos a találkozója, és hogy nem szeretné-e mégis megvárni
az orvost a seb kezelésére. Azt válaszolta, hogy feltétlenül az idősek
otthonába kell menjen, ahogyan évek óta mindig teszi, hogy reggelizzen
a feleségével.

Udvariasan, a felesége egészsége felől érdeklődtem. Kedvesen, az idős
úr elmesélte, hogy az Alzheimer kóros felesége 7 éve él az idősek
otthonában. Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta pillanatában esetleg
felizgatná magát az ő késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét, de
az idős úr elmagyarázta, hogy 5 éve nem ismeri fel. Akkor csodálkozva megkérdeztem. "És Ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek?"
Egy édes mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: "Az igaz, hogy Ő már nem tudja, ki vagyok, de én jól.tudom, ki Ő".

Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam,
miközben néztem a siető léptekkel távolodó öreget. Lenyeltem a
könnyeimet, miközben arra gondoltam. "Ez a szerelem, ez az, amit az
élettől szeretnék! Hiszen alapjába véve, ilyen az igazi szerelem?
Nem feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus.
Szeretni azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami volt, ami van, ami
lesz, és azt, ami még nem történt meg. Nem feltétlenül azok a boldog
és kiteljesedett személyek, akiknek minden dologból a legjobb van,
hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni mindabból, amijük van".

Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem hogy tudjunk
táncolni az esőben !!
69. hozzászólás
Létrehozva: 2009-08-02 15:00
Ili
Hozzászólások: 729
Édes hazám, szép országom

Szép országom, Magyarország!
Féltő gyermeked szól hozzád.
Fiatal vagy, derék, szilaj,
ne légy beteg! Jaj, meg ne halj!

Ütöttek már vasököllel,
kaszaboltak éles tőrrel,
levagdosták kezed, lábad,
aztán betömték a szádat,

Szögesdróttal vettek körbe,
hazug eszmékkel gyötörve,
fényes voltál, megfakultál,
de mégis csak élni tudtál.

Ami most mar belső féreg,
piócaként szívja véred,
saját fiad tör ellened,
s bemocskolja becsületed.

Néped széthúz, nem tart össze,
pénzre éhes, nem erkölcsre,
s az kerül a pellengérre,
aki érted szót emelne.

Júdás-lelkű árulóid,
meggyalázzák értékeid,
méregpohárból itatnak,
szétcincálnak és eladnak.

Édes hazám, Magyarország,
könnyes szemmel tekintek rád.
Féltelek, mert magyar vagyok,
benned élek, veled halok.

Éltetőm, szívdobbanásod,
s halálom a pusztulásod.
Édes hazám, szép országom,
tarts ki, bírd ki mindenáron!

Bódai-Soós Judit
68. hozzászólás
Létrehozva: 2009-07-22 16:33
Böbe
Hozzászólások: 38
A boldogság

A boldogság oly egyszerű dolog.
Csak balga lelkek
Szövik száz szálból, furcsa mesterséggel.
A boldogság oly egyszerű dolog,
S a boldogsághoz oly nagyon kevés kell.

Nyílt az út mentén, nyíl ma is virág,
Feljönnek ma is méltóságosan
S titokkal terhesen a csillagok.
Egy kézszorítás, jó szó jut ma is,
Ma is nekem.
A boldogság oly egyszerű dolog.
Ma még.
Csak ne nézném a holnapot.

Reményik Sándor
67. hozzászólás
Létrehozva: 2009-07-08 22:04
Peti
Hozzászólások: 61
A Te akaratod...

"Teljesüljön a Te akaratod.
A Miatyánkból ezt tudom már csak.
Bimbóban nem marad meg a virág,
És visszafele nem folyik a patak.

Teljesüljön a Te akaratod.
Be fölösleges minden más beszéd...
Az én kezem, e vézna gyönge kéz
Hogy tartaná fel az Isten kezét?

Minden léleknek csak egy útja van
És csak ezen az egy úton mehet.
És nem lépheti által önmagát
És öntörvénye ellen nem tehet.

Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van.
És ez az eszme megnyugvást is ád.
Ki sorsával vív, alája kerül
És győz, ki néki megadja magát."

Reményik Sándor
66. hozzászólás
Létrehozva: 2009-06-17 22:14
Jakab
Hozzászólások: 171
Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban.
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen
Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek.

Szent-Györgyi Albert
65. hozzászólás
Létrehozva: 2009-06-08 23:17
Ili
Hozzászólások: 729
Ne felejtsd el!
Isten gondot visel
minden gondodra.

És még akkor is,
ha nem látod értelmét,
felragyog egy fénysugár,
és bevilágítja éjszakádat.

Szeretete égő tűz.


Roger testvér
64. hozzászólás
Létrehozva: 2009-06-03 11:36
Marika
Hozzászólások: 213
Krisztus a Tiéd vagyok

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!
Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.
Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.
Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.
Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.
És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád.
Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!
Krisztus, hozzád tartozom.
Krisztus a Tiéd vagyok.

Roger testvér
63. hozzászólás
Létrehozva: 2009-05-25 14:52
Ati
Hozzászólások: 160
Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük.
Lent várok, hogy elkaphassam őket!
A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk,
hanem hogy lehetőségünk legyen adni.


Joseph Roux Egy plébános gondolatai
62. hozzászólás
Létrehozva: 2009-05-22 15:21
Linda
Hozzászólások: 197
Találkoztam a szeretettel

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán.
Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel.
Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán.
Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rútságát feded fel.
A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel, és sír a síróval.
Légy boldog mások örömét építve.
Légy jó mások erényét növelve.
Légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz.
Légy szép mások gyönyörűségére.

Mácz István
61. hozzászólás
Létrehozva: 2009-05-13 09:20
Ili
Hozzászólások: 729
Hogy jól végezz szentségimádást, ne feledd!

E Szentség: Jézus Krisztus, múlt, jelen és jövő! A Szentség a Megtestesülés utolsó foka, Urunk földi életének végső, végigtartó fázisa, aki ebben Szentségben minden kegyelmével eláraszt. Minden hitigazság itt van, ide tart, ide torkollik. Semmit nem kell hozzátennünk, amikor mondjuk: Eucharisztia, Oltáriszentség, mert ez maga Jézus Krisztus.
60. hozzászólás
Létrehozva: 2009-03-04 21:29
Marika
Hozzászólások: 213
"Íme, az ember"

Pilátus arra számított, hogy a megkorbácsolt és a katonák által bohócmaskarába öltöztetett Jézus látványa megoldja az ügyet, s a vádolók maguktól is rájönnek arra, hogy ez a szánalmas Jézus nem jelent veszélyt. Tudtán kívül azonban ezzel a bemutatással a legmélyebb titkot mondta ki arról, aki azért jött, hogy meghaljon értünk, minden emberekért.
59. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-06 14:20
Genezis
Hozzászólások: 10
Márai Sándor: A szeretetről
http://www.youtube.com/watch?v=AdZPcnw4aMU
58. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-05 23:12
Mariann
Hozzászólások: 1
Drága Ilike!

Köszönöm szívből!
Szeretettel ölellek:Mariann
57. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-05 23:07
katinka
Hozzászólások: 12
Elozmény: ( Ili @ 2009-02-05 22:01)
SZEMÉLYESEN NEKED ÍROM

Egyszer, nagyon nagyon régen, amikor az Isten egy pillanatra megálmodta a világot, igen pont abban a pillanatban Rád is gondolt. És elmosolyodott.
Örült Neked.
Az Isten már akkor hallotta az összes gyermekkori gügyögésedet, látta az első bizonytalan lépéseidet a fűben, és az első a betűt, amit belerajzoltál az elemista füzet csíkjaiba.
Isten tovább mosolygott, és szívesen nézett Téged. Ő már akkor előre látta a durcás sértődéseidet, a toporzékolásos kiabálásodat, a barátaid melletti kiállásodat, az első szerelmes pillantásodat........
Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette. És minden perced szépségéért előre lelkesedett.
Az Isten jól megfigyelt téged. Megnézte a kezed, a vállad és a lábad. Megnézte a hátad ívét, gerinced vonalát, csigolyáid alakját és erejét.
Ebben az ősrégi teremtő pillanatban, őszinte szeretetből teremtett Neked egy pont a hátadhoz illő keresztet, amilyet senki másnak nem adott.
Rád nézett az Isten, és tetszettél Neki a kereszteddel. Örömmel látta, hogy mindaz , amit alkotott jó.
Búcsúzóul, amikor még egy röpke mosoly erejéig visszapillantott Rád, megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a keresztet.
Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra jössz, akkor szívesen segít majd Neked, ha kéred, mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban megszeretett a kereszteddel együtt.
EZ CSODÁLATOS ILI NEM IS KELL HOZZÁFŰZNI SEMMIT.
56. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-05 22:01
Ili
Hozzászólások: 729
SZEMÉLYESEN NEKED ÍROM

Egyszer, nagyon nagyon régen, amikor az Isten egy pillanatra megálmodta a világot, igen pont abban a pillanatban Rád is gondolt. És elmosolyodott.
Örült Neked.
Az Isten már akkor hallotta az összes gyermekkori gügyögésedet, látta az első bizonytalan lépéseidet a fűben, és az első a betűt, amit belerajzoltál az elemista füzet csíkjaiba.
Isten tovább mosolygott, és szívesen nézett Téged. Ő már akkor előre látta a durcás sértődéseidet, a toporzékolásos kiabálásodat, a barátaid melletti kiállásodat, az első szerelmes pillantásodat........
Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette. És minden perced szépségéért előre lelkesedett.
Az Isten jól megfigyelt téged. Megnézte a kezed, a vállad és a lábad. Megnézte a hátad ívét, gerinced vonalát, csigolyáid alakját és erejét.
Ebben az ősrégi teremtő pillanatban, őszinte szeretetből teremtett Neked egy pont a hátadhoz illő keresztet, amilyet senki másnak nem adott.
Rád nézett az Isten, és tetszettél Neki a kereszteddel. Örömmel látta, hogy mindaz , amit alkotott jó.
Búcsúzóul, amikor még egy röpke mosoly erejéig visszapillantott Rád, megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a keresztet.
Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra jössz, akkor szívesen segít majd Neked, ha kéred, mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban megszeretett a kereszteddel együtt.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép