Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Védjük meg keresztény magyarságunkat a téveszméktől - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Aladár, Álmos napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Mátraverebély-Szentkút Lourdesi barlang
Mária ábrázolás
Fórum

Oldalak: [1] 2
48. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-04 21:33
Marika
Hozzászólások: 213
Néhány gondolat a szittya bizniszről – 1. rész


Az önmagát regős-kobzos ősszittya lófőtáltosnak kikiáltó kis fura kecskeszakállas fiatalember ájtatosan lehunyta a szemét, majd harsányan dalra fakadt. Felsőtestén az előírás szerinti fehér gyolcsing feszült, rajta egy avar-turáni pitykével díszített csángó mellény, oldalán szkíta motívumokkal felruházott veretes tarsolylemez, méretes kitűzőjén a „Vesszen Trianon!" felirat, nyakában pedig egy Atilla király arcképét ábrázoló, rovásírással ékesített bőrmedál virított. Az összeállítást egy kissé viseltes, kuruc korabelinek szánt poros csizma, egy hetykén az övbe tűzött fából faragott fokos, egy első világháborús lovassági szablya valamint egy köpenyszerűen hátravetett, hatalmas nemzetiszínű zászló tette teljessé.

Mindenki gyönyörködve nézte.

A siralmas ének büszkén szállott a magos ég felé. Az emberek meg csak ültek a szűk padsorokban s csillogó szemmel bámulták a dalnokot. A dalnokot, aki hatalmas és fájó igazságok garmadáját foglalta valami különös és bizarr tákolmányba, melyben sem a szótagszám nem jött ki tisztességesen, sem a ritmus nem passzolt, a bravúros kínrímek hallatán pedig bármelyik középiskolai érettségibiztos sikoltva szaladt volna egyszerre a négy világtáj felé.

A siker ennek ellenére óriási volt.

A nóta ugyanis a múltról és a magyar dicsőségről szólt. Erre pedig – érthető okokból – roppant nagy manapság a kereslet. A témakörök felölelték az egész pletykaszinten birtokolt történelmi tudást, a szentimentális operett-sírvavigadás és pátosz-ökölrázás minden ízléstelenségét, s a nemzeti közhelygyűjtemény összes klasszikusát Kossuth Lajos kalapjától az Erdélyi indulón át egészen a székely himnuszig.

Vizsgáljuk meg kissé ezt az embert, pontosabban ezt a különös embertípust.

Elemér – a regős-kobzos ősszittya táltos – már kora ifjúságában roppant tehetségtelen ember volt, s ez az állapot később sem változott egy fikarcnyit sem. Azonban a kellő képesség hiányában – mint mikor a vakoknál döbbenetes szintre fejlődik ki a tapintás – bámulatos szintre fejlesztette magában az idomulás képességét. Észrevette ugyanis, hogy ha ugyanazt és ugyanúgy szajkózza, mint a többség, ha „csatlakozik az előtte szólóhoz", idomul a nagy szürke átlaghoz, ha megfelel az elvárásoknak, s mindezt minél szájbarágósabb szinten teszi, a kutya sem firtatja a tehetség hiányát. Ráadásul – ismerte fel egy derűs délelőttön – ebből számára nem csekély anyagi előny származik. Magyarul ebből a marhaságból meg is lehet élni.

Helyezzük most kissé nagyító alá a megélhetési szittyák egyéb alfajait is.

A másik jól ismert típus a költő. Ő könyvet ad ki. Évente, kétévente egyet. Ezekben a kiadványokban lángoló, hazafias „költeményeit" gyűjti csokorba, melyek Emese álmáról, Csaba királyfiról, Hunorról, Magorról, esetleg Igazságos Mátyás királyról szólnak. A „költemények" hangneme rendszerint igen emelkedett, s nemritkán ezzel a sajátos kitétellel kezdődnek: „Elbeszélő költemény, első ének".

Vannak, akik a tehetségtelenséget inkább csoportosan szeretik elkövetni. Az ilyenek aztán együttest alakítanak, és a végeredményt elnevezik „nemzeti rocknak". Meg vannak róla győződve, hogy egyetlen árva témakör – pl. Trianon – bőven elegendő arra, hogy az ember egy tucat album anyagát megtöltse, s aki jó hazafias művész, annak már haláláig bármi mással foglalkoznia szinte felesleges. Hittel vallják, hogy aki épkézláb dalszöveget tud összeeszkábálni, az áruló, s a bonyolultabb, áttételesebb dallam, szövegvilág és ábrázolásmód a szabadkőművesség legbiztosabb jele. Valami érthetetlen okból kifolyólag arról is meg vannak győződve, hogy a magyar nemzet egyedül és kizárólag a skinheadmozgalomból áll, s ha valaki netán emlékeztetné őket arra a sajnálatos tényre, miszerint sem Atilla király, sem Hunyadi János, sem vitéz Nagybányai Horthy Miklós, sem pediglen gróf czegei Wass Albert nem volt tagja az úgynevezett nemzetirock-együttesek közönségének, az illető minden bizonnyal komoly dilemma elé kerülne, ugyanis választania kellene a zsidó és a kommunista címkék felvállalása közt.

Érdemes még megemlítenünk az ún. őstörténészt is. Az őstörténészek jelentős része voltaképp költő. Művészember. Lenézi azt, aki latinul beszél, a levéltárakat bújja, korabeli forrásokat kutat. Nem, ő a magyar múlt feltáratlan titkait „megálmodja".

Sajátságos egy figura még a szittyatermék-előállító. Sumér motívumos kulcstartó ezerötszáz, Nagy-Magyarország-poszter háromezer, árpádsávos egérpad ezernyolcszáz, Szent István királyos golyóstoll kilencszázötven.

Pozsonyi Ádám
47. hozzászólás
Létrehozva: 2010-05-20 18:11
Ati
Hozzászólások: 160
Műdal - Álláspont

Igen. Az. A Székely himnusz tényleg egy műdal.
Volt egyszer egy Csanády György nevű magyar, aki a rettenetes trianoni diktátum után megalapította a Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesületét. Megalapította, majd huszonöt évig vezette is. Nos, ő írta a Székely himnusz című verset 1921-ben. Egészen pontosan megírta a későbbi Székely himnusz szövegét, ugyanis amikor írta, nem adott neki címet. S erre a szövegre szerzett zenét Mihalik Kálmán még ugyanabban az évben. A művet először 1922. május 22-én adták elő, az egyszerű „kantáta” címmel felruházva, Aquincumban. Egy leánykórus énekelte. S nem gondolta senki sem, hogy egyszer himnusz lesz belőle…

A Kolozsvárról Szegedre került Mihalik Kálmán kutatóorvos mindössze 26 évesen meghalt. Abban az évben, amikor megírta a későbbi Székely himnusz zenéjét. Ma is a szegedi belvárosi temetőben nyugszik – bár ezt is kevesen tudják.

Mihalik Kálmán halála után kelt önálló életre a „kantáta”. Észak-Erdély rövid ideig tartó visszatérése előtt és után a mű be volt tiltva, egészen a kommunista rezsim bukásáig. De nem csak ott, itt is. Kádár Magyarországán sem lehetett csak úgy Székely himnuszt énekelni. De tény az is, hogy akkoriban lerészegedett párttitkárok is szívesen énekelték egy-egy vadászat utáni tivornya végén, természetesen összekacsintva és titokban. S éppen ennyivel voltak jobbak azoknál, akik ma a Székely himnusz hallatán kivonulnak a parlamentből, élükön Gyurcsánnyal. És soha, senki sem merészelte „középszerű műdalnak” titulálni a székelyek himnuszát.

Így romlik a világ. S nincsen új a nap alatt. Hiszen Julien Benda már régen megírta: Az emberiség cselekedni ugyan a rosszat cselekedte, de méltányolni a jót méltányolta. Aztán bekövetkezett az írástudók árulása, és attól fogva az emberiség már nemcsak cselekedte, de méltányolta is a rosszat. Így fordulhat elő, hogy a Székely himnuszt betiltó, majd titokban éneklő párttitkárok kései „utódai” már ideológiát gyártanak a Székely himnusz ellen, s egy Dessewffy Tibor nevű igazi idegenszívű ki meri mondani a szentenciát: a Székely himnusz egy közepes műdal. Így fordulhat elő, hogy a Székely himnusz felhangzásakor az MSZP-frakció egyik fele riadtan kimenekül a parlament ülésterméből, egy másik igazi idegenszívű, Gyurcsány Ferenc vezetésével, a másik fele pedig tétován benn marad. (De legalább benn marad. Köszönjük…)

Mindez mit sem változtat a tényen: Csanády György és Mihalik Kálmán műve elképesztő gyorsasággal vált a székelység egyik legszentebb énekévé. Magától vált azzá, mert a szíve közepébe talált mindenkinek, akinek van köze ehhez a nemzethez. Aztán 2009. szeptember 5-én, a Székelyudvarhelyen tartott nagygyűlésen a képviselők hivatalosan is a Székelyföld himnuszává tették.

Azóta – tetszik vagy sem – a „kantáta” hivatalosan is himnusz. S bár műdal, mégiscsak van benne népi motívum. Ugyanis az eredeti vers így szólt: „Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!” Ez változott az idők során, és bizony a nép ajkán, imigyen: „Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”
Ma így énekli az, akinek köze van ezeregyszáz esztendőnyi magyar múlthoz, történelemhez, sorsközösséghez, élethez.

Akinek meg nincs, az közepes műdalozik, és kivonul. Aztán természetesen felháborodik, ha idegenszívűnek titulálják.
Felháborodik, de csak azért, mert találva érzi magát, s mert találva van.

Ne is bántsuk őket. Úgysem értenék.
A szánalom, ami jár őnekik, szegényeknek. Szánalom és megvetés. Hogy annyit legalább érezzenek, rosszabbak ők, mint az egykori, Székely himnuszt betiltó párttitkárok. Azok még tudták, érezték, rosszat cselekszenek. Emezek pedig nem tudják, a nyomorultak.

Mert nincsen sem képességük, sem lelkük erre a tudásra.

Bayer Zsolt
46. hozzászólás
Létrehozva: 2010-04-09 20:11
karasi
Hozzászólások: 1
Mindszenty bíboros ajánlja, hogy imádkozzunk Magyarország megtéréséért.
Az Ő általa ajánlott imákat csokorba gyűjtöttem és feltettem az internetre.
Ezt szeretném széles körben terjeszteni (különös tekintettel a közelgő választásokra). Indítsunk imahadjáratot minél több imádkozó lélek részvételével!
Ezért kérem, hogy a honlapján (illetve ha van több kiadványa, akkor azokban is) helyezze el az ima elérhetőségének linkjét, vagy ha lehetséges teljes terjedelmében az imát.

IMA MAGYARORSZÁG MEGTÉRÉSÉÉRT - http://ima2.try.hu/

Pió atya Magyarországról szóló próféciája:
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

(Lejegyezte Pió atya, forrás: Marana Tha, 2009/2. szám)


Köszönettel: Kőrösi Sándor - gyakorló római katolikus vallású, hazájáért felelősséget érző és vállaló férfi.
45. hozzászólás
Létrehozva: 2010-02-26 10:15
Neugega
Hozzászólások: 18
Jaj, de jó, hogy megkérdezted! Nos, én is ezen bosszankodom éppen... Most minden irányból özönlenek a tudományosan megalapozottnak mondott cikkek, előadások, és első hallásra az ember még el is hiszi, hogy az a jó. Tombol az ősmagyar életérzés, minden magyar, még Jézus is, és helyenként a választott nép sem a zsidó, pedig hidd el: az. A valódi európai, és főleg magyar keresztény értékeket lerombolni szándékozók műve ez, mert másképp nem tudnak hatni a jóérzésű magyarra, csak ha néhol szívből szóló írást is beszúrnak a sok marhaság közé. Ne hidd el! Egy nagy káosz született, ahol a szívcsakrától (indiai eredetű) kezdve az okkultizmusig minden szerepel. És el is érik a céljukat sok embernél, mert az eddig normálisan viselkedő, templomba járó értelmiségi most táltosként dobol egy ősmagyar összejövetelen, és szájtátva hallgatja az önjelölt magyarság kutatókat. Ez meg bizony rusnya patás műve! Ha a téma jobban érdekel, olvasd vissza ezt a fórumtémát, ott is találsz érdekességeket erről.
44. hozzászólás
Létrehozva: 2010-02-25 07:33
bettina
Hozzászólások: 18
Az utóbbi időben sok olyan levelet kaptam, amelyikben a Pilisben található szív-csakra szerepel, hogy ezért olyan fontos és szent föld a hazám. Engem ez nagyon zavar, mert úgy tudom, hogy a csakra nemcsak nem magyar, de nem is európai eredetű, és nem értem, hogy hogyan került most elő. Komoly emberektől is olyan meggyőzően hallom, hogy már-már megijedek, hogy én tudok valamit rosszul. Már lassan el se merek olvasni olyan levelet, ami a magyarságunkkal kapcsolatos, mert csak összezavar, egy részét igaznak érzem, egy részét nem. Az interneten kerestem választ, de még nagyobb káoszt találtam... Tud valaki írni erről?
43. hozzászólás
Létrehozva: 2010-02-25 07:22
bettina
Hozzászólások: 18
A homeopátiás témához csak egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni, miszerint valóban nem lehet placebo, hiszen állatgyógyászatban is alkalmazzák.
42. hozzászólás
Létrehozva: 2010-02-19 21:49
Lajos1958
Hozzászólások: 38
Szeretettel hívunk Téged is.
http://kereszteny-club.ning.com

Kereszteny Club Honlapja !
Csatlakozz te is közénk.

41. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-12 23:07
Neugega
Hozzászólások: 18
Adrienn!

Én elfogadom, ha valaki nem akarja használni a gyógyteákat, vagy nem szed kemikáliákat, és azt is, ha nem híve a homeopátiának. DE! Bármiről is legyen szó, másra erőltetni a magánvéleményt, nem korrekt dolog. Lotti észrevétele a más fórumon való hozzászólás egyezőségéről sem épp tiszta dolog. Ezt félretéve néhány tényt szeretnék leírni.

Legjobb tudomásom szerint - hiába kerestem - tényleg nincs egyértelmű katolikus állásfoglalás.

A katolikus egyház és ez utóbbi gyógymód korántsem ellenséges kapcsolatáról többek között pár éve olvasni lehetett az Új Emberben, az Igenben, és senki sem kárhoztatta, szó sem volt arról, hogy a sátán műve lenne, hogy mágia lenne, és hasonlók.

Sőt, tessenek elképzelni: a boldoggá avatott, és a liberalizmussal távolról sem vádolható IX. Piusz pápa kifejezetten támogatta a homeopátiát, s egy képviselőjét kinevezte vatikáni professzorrá!

A Coryzalia és az Oscillococcinum szedése saját tapasztalat, és mindenféle rémképek helyett hamar meggyógyultam, a családtagjaim szintén.
40. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-12 20:45
csillag
Hozzászólások: 38
Érdekes, én is szedtem mind a kettőt, elég rendszeresen. Legutóbb 2 napig tartott a megfázásom.
Én azt nem értem ebben, hogyha rendszeres lenne az olyan mellékhatás, mint amiről te írsz, akkor már betiltották volna ezeket a cuccokat, nem? én egyébként nehezen tudom elhinni hogy egy gyógyszergyár termékei, amit orvos ír fel valami varázslás lenne, és a gyógyszergyárban ráolvasásokat végeznének a golócskákra, amitől az ördög beleköltözik. mondjuk én ezt még egy javasasszonynál se hinném el, csak oda nem mennék, mert ostobaságnak tartom.
régen mondjuk a nyugati orvostudományt is sokáig varázslásnak tartották ám...
egyébként utánanéztem külföldi honlapokon, és ott az egyház egyértelműen inkább a homeopátia mellett van, mint természetes gyógymód mellett.
1900as elején már irgalmasrendi kórházakban használták. szóval ha ennyire sátáni volna, és ilyen elterjedt a keresztények körében, akkor miért nem tiltotta be a Vatikán?
Nem tudom, én úgy vagyok vele, amíg használ, és inkább jó mint rossz, addig inkább ezt adom magamnak meg a családnak. Ha Vatikán betiltja, akkor valószínűleg nem veszek többet, addig viszont ezt egy kicsit szélsőséges gondolatmenetnek tartom. Tudod, szerintem vannak állapotok, amikor egyenesen az a bűn, ha valaki nem használja ezeket. pl terhesség, szoptatás, amikor kímélni kell magad meg a gyereked, és nem szedhetsz akármit, néha meg azért muszáj, mert az se jó senkinek, ha beteg vagy. kisgyereknél sem jó rögtön a mérgekkel kezdeni.

nem lehet, hogy azért voltak ilyen tüneteid, mert valahol olvastad előtte, hogy ennek kell lennie????
39. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-11 21:13
Adrienn1985
Hozzászólások: 5
Szia Marika!

Szénanátha ellen Coryzalia,influenza ellen Oscillococcinum.Nagy kegyelemnek tartom,hogy Jézus megadta,hogy az én lelkem megrendüljön ezektől a szerektől,és valahol legmélyen megérezzem,hogy ez nem jó dolog. Adrienn
38. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-10 21:15
Marika
Hozzászólások: 213
Kedves Adrienn!

Én csak azt szeretném kérdezni, milyen problémákra és mit használtál ami ilyen hatással volt rád?

Marika
37. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-08 22:42
Katang
Hozzászólások: 130
Teljes mértékben egyetértek Lotti hozzászólásával. Családanya vagyok, nem ma kezdtem homeopátiás szereket alkalmazni betegségek kezelésére, és kicsit ostobaságnak tartom az ilyen rémhírek terjesztését. Különösen olyan embertől, aki patikában dolgozik. Ha valaki veszi a fáradtságot, és nem pletykákból, mesékből meríti az ismereteit, hanem valóban elolvassa, hogy mi a homeopátia, nem ír ilyeneket, különösen, aki egyetemen vagy főiskolán (feltételezem) tanult róla. Nem hinni kell benne, nem varázslat, nem mágia, nem placebo. Éppen az Adrienn által írtak a téveszmék, figyeljünk arra, hogy a nagy buzgó hitvédelemben ne essünk át a ló túloldalára!
36. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-08 22:13
Lotti
Hozzászólások: 68
Kedves Adrienn!
Lenne néhány észrevételem a felvetéseddel kapcsolatban.
Az első, hogy a 33. hozzászólás, amit te írtál Adrienn1985 néven, szó szerint olvasható más fórumon is, csak Rita név alatt. Vagy másoltad, és nem korrekt, vagy több személyiséged van, ami szintén nem túl tisztességes.
A második, hogy a homeopátiának semmi köze nincs a keresztény magyarság témájához.
A harmadik, hogy a javasolt oldalakon magánvélemények vannak, amik szintén lehetnek sátániak, félrevezetők, károsak. Akkor is, ha azok keresztény oldalakon vannak. Csillagnak igaza van, a Katolikus Egyháznak valóban nincs álláspontja a homeopátiáról, sem más gyógyszerről.
Vallásomat gyakorló édesanya vagyok, magam is alkalmazom a homeopátiát nap mint nap, mert természetes, mert hat. És nem azért, mert hiszek benne! Orvosok és gyógyszerészek egyaránt alátámasztották a döntésemet, és sem rémálmok, sem a sátán nem zaklat az apró cukorgolyócskákon keresztül.
Nagyon kérlek, hogy ne terjessz ilyen téveszméket, mert óriási károkat okozhatsz vele!
35. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-08 21:53
Adrienn1985
Hozzászólások: 5
Szia Csillag!
Teljesen igazad van,hogy ez egy olyan téma,ahol megoszlik a vélemény.Sajnos.Az előző hozzászólásomban leírt honlap címen kívül,még a www.karizmatikus.hu oldalon találtam egy tanúságtételt a Legfrissebb (zöld sávban) címszó alatt,5.pontban-- Tanúságtétel a homeopátiáról címmel,ha érdekel még egy vélemény erről.Tudod amikor én elkezdtem szedni a homeopátiás szert,én úgy voltam vele,hogy az energizálásban nem hiszek,csak a gyógynövények hatásában.Csak mint kiderült a kettőt nem lehet szétválasztani.Nem tudok mást írni,mint hogy próbáld ki amit én is tettem,hogy imádkozol Jézushoz,hogy mutassa meg,ha ez nem jó.Nekem megmutatta. Adrienn
34. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-08 14:40
csillag
Hozzászólások: 38
Adrienn!

Azért a kérdést ennél jobban kell differenciálni szerintem. A katolikus egyháznak nincsen hivatalos álláspontja homeopátiáról!
Én legalább 3 papot kérdeztem gyónásban (pont Gál Péter könyve miatt), és azt mondták, hogy nem okkult, na meg a plebania.neten egy hivatalos egyházi fórum is inkább pozitívan bírálja el (bárki elolvashatja a kérdések-válazoknál). Az irgalmasrend is alkalmazta kórházaiban, és keresztény orvosok is felírják.
Én azóta szedem, amióta terhes voltam, szoptatok (hiszen mást nem adnak), eredmény az, hogy egyre kevesebb gyógyszerre volt szükségem, 2,5 éve nem szedtem antibiotikumot (előtte évente min 1x). Igazából nem tartom varázslásnak, nem gyártok belőle filozófiát, nem is nagyon hittem / hiszek benne, de ez az első választásom, és ált elmúlik a baj, mielőtt orvoshoz kerülnék. nincsenek rémálmaim (sőt! egy olyan gyógyszert váltottam ki,amitől voltak), nem érzek sátáni befolyást, sem az,hogy ez a hitemet befolyásolná.

(szerintem egyébként nem szerencsés differenciálatlanul egy kalap alá venni mindent, a csillagjóslást, a jógát, az agykontrollt, az akupunktúrát, a reikit, a feng suit, meg ki tudja még mit.)
33. hozzászólás
Létrehozva: 2010-01-06 22:35
Adrienn1985
Hozzászólások: 5
Nagy örömmel olvastam,hogy Jakab említette már
Gál Péter A New Age -keresztény szemmel című könyvet! Egyébként letölthető a netről!!!Nagyon sokan nem tudják,hogy a homeopátia is az okkultizmus témakörébe tartozik. Okkultizmus:természetfölötti,titokzatos erőkben és szellemekben való hit,ezekkel való foglalkozás.Az okkult dolgok,Isten előtt utálatosak!
AJÁNLOM ! az elizeus.kozosseg.com oldalt,ahol a homeopátia SZŐRNYŰ következményeiről van előadás,tanítás.Pl Varró István 2008.09.17 előadásában,továbbá 2008.05.28 és szinte minden előadásban előkerül. Az előadó vegyészmérnök,aki tudományos oldalról is megközelíti a dolgot!Római Katolikus vallású.
Saját tapasztalatból mondom,hogy aki hisz ebbe,dobjon ki minden homeopátiás szert ami van otthon,és fontos,hogy meg kell gyónni,mert ha nem teszed,maga a sátán költözik be az életedbe,és nem szabadulsz meg könnyen.Én gyógyszertárban dolgozok,és a suliba tantárgy volt a homeopátia.Hála Istennek,csak egy picit keveredtem bele,mert a rémálmok,halál félelem hamar jelenkezett....és éreztem,hogy valami nem stimmel.Amint kidobtam a homeopátiás szereket,megszűntek a rémálmok.Adrienn32. hozzászólás
Létrehozva: 2009-12-02 23:00
Ili
Hozzászólások: 729
Püspökkari körlevél a katolikus hit megőrzéséről

Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed.
Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik.
A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük.
Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is.
Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit.
Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől.
Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják“ (2Tim 4,3-4).

Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie.
Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam módján“. Csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert egyedül Egyházának ígérte meg Jézus Krisztus: „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig“ (Mt 28,20).

Kelt Budapesten, 2009. szeptember 10-én

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

(Felolvasandó 2009. szeptember 20-án minden szentmisén)
31. hozzászólás
Létrehozva: 2009-10-25 19:29
Ili
Hozzászólások: 729
Kiosztották a “Nemzeti Újságírásért” kitüntetéseket a Hazatérés templomában

A Független Újságírók Szövetsége (FÚSZ) elnöksége idén második alkalommal osztotta ki a “Nemzeti Újságírásért” arany, ezüst és bronz fokozatú kitüntetését. A Nemzeti Újságírásért díj arany fokozatát Széles Gábor, a Magyar Hírlap és az Echo Televízió tulajdonosa, valamint Drábik János közgazdász újságíró kapta. A díj ezüst fokozatát Kovács Jánosnak, a Nemzeti Hírháló “mindenesének“, valamint Konzili Krisztiánnénak ítélte oda az elnökség. Siklósi Beatrix, az Echo Televízó műsorvezetője, Frigyesy Ágnes szellemi szabadfoglalkozású újságíró a Nemzeti Újságírásért elismerés bronz fokozatát kapta Kutasi József, Münchenben élő, a magyarság érdekeit működtető honlap szerkesztője és Gyüre Csaba ügyvéd-jogász mellett. A nemrég tragikus körülmények között elhunyt Rózsa-Flores Eduardo újságírói munkásságát posztumusz (ezüst) díjjal ismerték el, melyet menyasszonya vett át. A Független Újságírók Szövetségének elnöksége azokat az újságírókat tünteti ki évente kétszer - október 23-án és március 15-én -, akik “lelkiismeretes munkájukkal segítették és segítik kis Hazánkban és határainkon kívül a nemzeti újságírást.“
A díjakat Gyöngyössy Zsuzsanna, a FÚSZ elnöke ünnepélyes keretek között nyújtotta át a díjazottaknak a budapesti Hazatérés templomában.
(-y-nes)
30. hozzászólás
Létrehozva: 2009-06-27 21:32
ministerminimus
Hozzászólások: 1
Elozmény: ( Kretya @ 2009-03-26 19:01)
Téveszmék alatt mit is értünk? Mivel ez egy ökomenkus oldal, s nincs is ezzel semmi baj, globálisabban világítom meg a problémát:
A "klasszikus" vagy történelemi keresztény egyházakban van egy közös momentum:elismerik a Szentháromságot. Ez a lényeges momentum. Amelyik egyház ezt nem ismeri el, azt sok esetben nem ismerik el kereszténynek, hiszen a Biblia is megírja, hogy aki elismeri a Fiút, annak az Atyát is el kell és ugyanez fordítva.
Érdekes módon, egymástól szinte függetlenül fel-fel élednek ezek a Szentháromságtagadók, illetve gnosztikus szálakkal rendelkező(ámbár azt nem ismerő) vallások. Lásd: unitáriusok(akiket azonban nem bántok, nagyon tisztességes emberek,s nem hasonlítható az irányzat a következő gyülekezetekre),Jehova tanúi. A jehova tanúi egyházzal valahogy nem vagyok kibékülve,ellenben rengeteg új hívet hóditanak el a történelmi egyházaktól(leginkább az emberek vallási kiábrándultsága miatt,s szinte törvényszerűség az, hogy a történelmi egyházak gyengülésével feltűnnek ezek a modern "misztérium" vallások). Tagadják a Szentháromságot, s Biblia mellé egy modern tanulmányt olvasnak amivel a "magyarázzák"(elferdítik,kifordítják?) a Szentírást. Sajátos fordítású Bibliájuk félreértelmezésekkel van tele, s ezért mossák egybe Jézus Krisztus és Mihály arkangyal alakját,amit én nem értek, mivel Isten földre jött, megtestesült,így akkor az Atya, Fiú és Mihály arkangyal egy szellemi lény?
A jehovák szerint Krisztus nem a kereszten halt meg, hanem egy függőleges oszlopon, azt nem tudom,erre hogyan jutottak, mikor a Bibliában is keresztfa van írva(innen láthatjuk, hogy puszta félreértelmezésről van szó).
Tagadják az ökumenét, sőt, egyenes tilták,mert a többi egyház szerintük a Sátán szülötte, s innen eljutottunk egy újabb ponthoz. A Sátánt és Istent egyenrangúnak tekintik,akik egymással harcolnak,azon Isten győz. Ez azt a klasszikus Sátán felfogást erősíti, hogy a kis bakkecske alakú szőrös démon megkísérti az emberket és bűnös seregével Istenre támad. Ez persze ellenkezik a józan ésszel, illetve a teológiai álláspontunkal.
Röviden,tömören,kicsit sietve ennyi.
Üdvözlette Kretya
Igen, Jehova tanúinak kissé érdekes a felfogásuk.Nem is a Biblián áll a hitük, hanem az Őrtorony magazin ,,magyarázatain"(félremagyarázás?)Viszont nagyon erősen és állhatatosan tudják hirdetni az ,,igét" másoknak, nagyon meggyőzőek lehetnek a kiadványaik egy alacsonyabb felkészültségű, vagy nem annyira tájékozott embernek.ezért fontos, hogy ezek az emberek, akiket,,behálóznak" őrtorony-kiadványok helyett Bibliát olvassanak, vagy szemelvényeket az egyházatyáktól, stb, ami kellően megvilágítja, hogy amit ők hirdetnek, az nem keresztény.(kedvenc kiadványom tőlük a ,,mit tanít a biblia valójában?-szerintem biztos nem azt, amit ők leírnak)
29. hozzászólás
Létrehozva: 2009-03-29 18:58
Jakab
Hozzászólások: 171
Magyarországon az egyik legnépszerűbb "természetgyógyászat" a reiki. Ime az igazság:
Mi az Egyház álláspontja az alternatív gyógymódokkal kapcsolatban? Az Egyesült Államok Katolikus Püspökkari Konferenciájának Hittani Bizottsága összefoglalást készített, amellyel a reikivel kapcsolatos kérdések megválaszolásában kíván segíteni.
A reiki az 1800-as évek végén Japánban keletkezett gyógyítási technika, melynek során a reikis kézrátétellel közvetíti az „egyetemes életenergiát” a betegnek. A módszer nem tekinthető tudományosan megalapozottnak; nincsenek működését leíró, hatékonyságát bizonyító, megbízható tudományos tanulmányok. Hatékonyságának magyarázata teljes egészében azon a világszemléleten nyugszik, mely szerint a világot az „egyetemes életenergia” (reiki) hatja át, amelyet az emberi gondolat és akarat képes befolyásolni. E szemlélet miatt – noha hívei látszólag egybehangzóan állítják, hogy a reiki nem vallás, hanem különféle vallású személyek által egyaránt alkalmazható technika – eleve összeegyeztethetetlen a keresztény hittel. Sem a Szentírás, sem a keresztény hagyomány egésze nem beszél arról, hogy a fizikai világ alapja az emberi gondolat és akarat erejével befolyásolható „egyetemes életenergia” volna.


Az amerikai püspökök leszögezik: Az Egyház kétféle gyógyulást ismer: az isteni kegyelem által történő gyógyulást, illetve a természet erőinek felhasználásával történő gyógyulást. E kettő nem zárja ki egymást: az, hogy az isteni erő általi gyógyulás lehetséges, nem jelenti azt, hogy ne használjuk a tudomány által rendelkezésünkre bocsátott természetes gyógymódokat. A reikit – és számos hasonló alternatív gyógymódot – azonban nem támasztják alá természettudományos felismerések.

Ugyanakkor a keresztény hit által ismert isteni gyógyítással sem lehet összetéveszteni: a keresztény ember a Megváltó Úr Jézushoz szóló ima által juthat az isteni gyógyításhoz, a reiki lényege viszont nem az imádság, hanem egy technika, amelyet a „reiki mester” ad át a tanítványnak, s amely technika, ha elsajátították, mindenképpen meghozza a várt eredményt. A reikit és a hasonló gyógyító technikákat nem lehet azonosítani azzal, amit a keresztények isteni kegyelem általi gyógyulásnak neveznek. Az amerikai püspökök ezért elfogadhatatlannak tartják, ha katolikus intézmények vagy a Katolikus Egyházat képviselő személyek népszerűsítik vagy támogatják a reiki terápiát.
28. hozzászólás
Létrehozva: 2009-03-26 19:01
Kretya
Hozzászólások: 1
Téveszmék alatt mit is értünk? Mivel ez egy ökomenkus oldal, s nincs is ezzel semmi baj, globálisabban világítom meg a problémát:
A "klasszikus" vagy történelemi keresztény egyházakban van egy közös momentum:elismerik a Szentháromságot. Ez a lényeges momentum. Amelyik egyház ezt nem ismeri el, azt sok esetben nem ismerik el kereszténynek, hiszen a Biblia is megírja, hogy aki elismeri a Fiút, annak az Atyát is el kell és ugyanez fordítva.
Érdekes módon, egymástól szinte függetlenül fel-fel élednek ezek a Szentháromságtagadók, illetve gnosztikus szálakkal rendelkező(ámbár azt nem ismerő) vallások. Lásd: unitáriusok(akiket azonban nem bántok, nagyon tisztességes emberek,s nem hasonlítható az irányzat a következő gyülekezetekre),Jehova tanúi. A jehova tanúi egyházzal valahogy nem vagyok kibékülve,ellenben rengeteg új hívet hóditanak el a történelmi egyházaktól(leginkább az emberek vallási kiábrándultsága miatt,s szinte törvényszerűség az, hogy a történelmi egyházak gyengülésével feltűnnek ezek a modern "misztérium" vallások). Tagadják a Szentháromságot, s Biblia mellé egy modern tanulmányt olvasnak amivel a "magyarázzák"(elferdítik,kifordítják?) a Szentírást. Sajátos fordítású Bibliájuk félreértelmezésekkel van tele, s ezért mossák egybe Jézus Krisztus és Mihály arkangyal alakját,amit én nem értek, mivel Isten földre jött, megtestesült,így akkor az Atya, Fiú és Mihály arkangyal egy szellemi lény?
A jehovák szerint Krisztus nem a kereszten halt meg, hanem egy függőleges oszlopon, azt nem tudom,erre hogyan jutottak, mikor a Bibliában is keresztfa van írva(innen láthatjuk, hogy puszta félreértelmezésről van szó).
Tagadják az ökumenét, sőt, egyenes tilták,mert a többi egyház szerintük a Sátán szülötte, s innen eljutottunk egy újabb ponthoz. A Sátánt és Istent egyenrangúnak tekintik,akik egymással harcolnak,azon Isten győz. Ez azt a klasszikus Sátán felfogást erősíti, hogy a kis bakkecske alakú szőrös démon megkísérti az emberket és bűnös seregével Istenre támad. Ez persze ellenkezik a józan ésszel, illetve a teológiai álláspontunkal.
Röviden,tömören,kicsit sietve ennyi.
Üdvözlette Kretya
27. hozzászólás
Létrehozva: 2009-03-19 09:55
Manó
Hozzászólások: 173
Én most nem egy szektás eszméről szeretnék írni, hanem egy olyan téveszméről, mely mindannyiunkat megkísért, megkísértett.
Főleg napjainkban, amikor annyi negatív hírtől hangos a média, egyre több ember hiszi el, hogy "boldogságának" megrontóját másban kell keresni.
Mindenki felelős az ő boldogtalanságáért, csak ő maga nem.
Nos, ez egy nagyon nagy téveszme.
Ha nem üdvözülsz, akkor azért egyedülis te magad vagy a felelős, és senki más.
Az üdvösségedet, csak te magad tudod megakadályozni.
A Sátán nem tud téged megakadályozni jóságodban, de téged elbutíthat, persze ha hagyod magad elbutítani.
Azzal kezdi, hogy élvezd az életet, addig amíg lehet.
Ne menj templomba. A pap rosszul prédikál, a papok sem jobbak nálunk, hideg van a templomban, de ha mégis elmentél, nézz körül, beült a padba Mári néni aki köztudott, hogy a legpletykásabb, de ott van a Kati is, aki köztudott, hogy feslett életet él.
Te döntesz. Elmész a templomba vagy sem? Ott vagy a misén teljesen vagy hagyod, hogy a gondolataid elvigyenek máshová?
Törődsz az Istennel? Estetleg lusta vagy, és lustaságodból adódóan elindulsz a pokol felé vezető úton?
Akárhogy döntesz, a te döntésed lesz. Nem a politikusoké, nem a papoké, és nem is a szomszéd nénié.
Ne akard a felelőséget másra hárítani, mert mindenért te vagy a felelős.
Szabadakaratot kaptál. Tudsz élni a szabadakarat adta lehetőséggel?
Tudod mikor kell nemet vagy igent mondani?
A sorsod a kezedben van. Ne akard elhinni, hogy mások irányítják az életed, és mások felelősek boldogtalanságodért.
Ha úgy érzed depressziós leszel, mert annyi rossz van körülötted, hát ne nézz annyi rosszat. A világot nem tudod jobbá tenni, de a körülötted élők életét igen!!!!
Vigyázz, mert az Istennel való nemtörődésnek is eljön a következménye: a pokol. Hogy messze van? - De bekövetkezik!
Helyette ülj le, és gondold át a napodat. Ne a társad, a szüleid, környezeted kritizáld, hanem nézz magadba, és változtass életeden.
Válaszd a bűn helyett az Életet!!!
Isten annyira szeret minket, hogy saját Fiát, Jézus Krisztust küldte a földre, hogy megmutassa nekünk, hogyan kell Isten akarata szerint élni, és hogy érdemes élni, mert van feltámadás!!!
Tarts ki Jézus mellett!
26. hozzászólás
Létrehozva: 2009-03-08 00:04
Jakab
Hozzászólások: 171
Akiket érdekel a témával kapcsolatos két "alapmű", illene mindenkinek tisztázni önmagában, hova is tartozik!

Gál Péter A New Age -keresztény szemmel
David C. Korten Tőkés társaságok világuralma
25. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-22 22:28
Lotti
Hozzászólások: 68
Katang, Herman Ottó: A magyar nép arca és jelleme c. művét a Szukits Kiadó adta ki 2001-ben. Kb. 1500 Ft lehet, az interneten biztosan találsz példányokat.

Lotti
24. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-22 17:55
Katang
Hozzászólások: 130
Az előbbiekkel teljesen egyetértek. Erről eszembe jutott egy egyházi ének, melynek egyik versszaka így szól:

"István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga."


Kedves Lotti, Herman Ottó könyve kapható manapság? Szívesen elolvasnám!
23. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-18 18:40
Jakab
Hozzászólások: 171
Elozmény: ( Lotti @ 2009-02-17 22:37)
Ma kaptam egy honlap ajánlást, kicsit kétkedve nyitottam meg a Magyarságtudományi Intézet oldalán tapasztaltak után. Az oldal címe: www.magyarhon.eu – Titkolt történelmi magyarságunk.

Nem vagyok sem történész, sem magyarságkutató, sem teológus. Ennek ellenére meg vagyok győződve róla, hogy az ott leírtak, se nem tudományosak, se nem igazak. Mi több, felháborítottak. A főcímek magukért beszéltek, mint például a „Magyarok a Bibliában”. Úgy látszik, hogy igaz a mondás, ha a sátán a jó szándékú embereket nem tudja magához ragadni, akkor túllöki a célon, amivel talán még nagyobb károkat okoz. Ha a mai magyar, hazaszerető, keresztény embereket nem lehet a meggyőződésük és hitük ellen fordítani, akkor túlzásba taszítja őket. De hol marad a józan ész?

Bármilyen kutatási eredményekkel is álljanak elő az önjelölt magyarságkutatók, Magyarország Szent István királyunknak köszönheti létrejöttét, ő az államalapító királyunk. Nem Attila, nem Koppány, és sorolhatnám. Divattá lett, hogy aki ma magyarnak vallja magát, az üljön lóra, nyíllal vadásszon, higgyen a táltosokban, egyen ősmagyar ételeket, rovásírással írjon és Szent Istvánnal szemben illik Koppányt tisztelni. (Ezt tükrözi többek között sok névválasztás a mostani újszülötteknél.) Mert Koppány az eredeti, a nagybetűs magyar, aki a hagyományokhoz ragaszkodott, István pedig ráerőltette szegény magyarokra a kereszténységet (aminek zsidó gyökerei is megvetendők), a primitív nyugati kultúrát. Ez mind borzasztó károkat okoz. Értelmesnek hitt emberek, mi több, ismert személyek, példaképek állnak az ilyen zagyvaságok mellé, és senki nem gondol bele, hogy sehol nem lenne Magyarország, ha Szent István királyunk nem lett volna olyan keménykezű, nem tért volna át a keresztény hitre, nem vívta volna meg harcát Koppánnyal, stb. Az Magyarország keresztény állam lett, Szent István pedig felajánlotta Máriának. Ezt nem lehet kétségbe vonni, elfelejteni. Ugyanakkor ezek az oldalak hemzsegnek a keresztényellenességtől, a Vatikánt támadják, történelemhamisítással vádolják… Hol itt az igazi magyarság? Hol van Szent István országa?

Lenne még egy észrevételem. Én magyarnak tartom magam, bár tudom. hogy az őseim nem voltak honfoglaló magyarok, sőt, azt hiszem, ezt senki nem állíthatja magáról biztosan. Egy kis józan paraszti ész, egy kis antropológia… Ajánlom mindenki szíves figyelmébe Herman Ottó: A magyar nép arca és jelleme című művét.
A fentiek olvasása után hosszas állásfoglalás fogalmazódott meg bennem. Annyiban összefoglalható, hogy mindez szép, jó, és igaz !
22. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-18 11:17
szundi
Hozzászólások: 8
Teljesen egyetértek az előbbiekkel. Jómagam azt sem értem, hogy miért nem lehetünk büszkék történelmünknek azokra a részeire, amik valóban megtörténtek, és azokra a magyarokra, akik valóban éltek. Magyarország történetében sok siker is volt, nem csak tragédiák, nem vagyunk kis ország, még Trianon után sem (nem csak a legnagyobbakhoz kéne viszonyítani magunkat), és rengeteg olyan történelmi személy, tudós, művész élt, él itt, akikre joggal büszkék lehetünk. Miért kellenek az atlantiszi vagy sumér ősök, meg Attila? Talán kevés, hogy például Szent Erzsébet, Báthory István, Arany János, Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla magyar volt? Nekem nem. Sőt.
21. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-17 22:37
Lotti
Hozzászólások: 68
Ma kaptam egy honlap ajánlást, kicsit kétkedve nyitottam meg a Magyarságtudományi Intézet oldalán tapasztaltak után. Az oldal címe: www.magyarhon.eu – Titkolt történelmi magyarságunk.

Nem vagyok sem történész, sem magyarságkutató, sem teológus. Ennek ellenére meg vagyok győződve róla, hogy az ott leírtak, se nem tudományosak, se nem igazak. Mi több, felháborítottak. A főcímek magukért beszéltek, mint például a „Magyarok a Bibliában”. Úgy látszik, hogy igaz a mondás, ha a sátán a jó szándékú embereket nem tudja magához ragadni, akkor túllöki a célon, amivel talán még nagyobb károkat okoz. Ha a mai magyar, hazaszerető, keresztény embereket nem lehet a meggyőződésük és hitük ellen fordítani, akkor túlzásba taszítja őket. De hol marad a józan ész?

Bármilyen kutatási eredményekkel is álljanak elő az önjelölt magyarságkutatók, Magyarország Szent István királyunknak köszönheti létrejöttét, ő az államalapító királyunk. Nem Attila, nem Koppány, és sorolhatnám. Divattá lett, hogy aki ma magyarnak vallja magát, az üljön lóra, nyíllal vadásszon, higgyen a táltosokban, egyen ősmagyar ételeket, rovásírással írjon és Szent Istvánnal szemben illik Koppányt tisztelni. (Ezt tükrözi többek között sok névválasztás a mostani újszülötteknél.) Mert Koppány az eredeti, a nagybetűs magyar, aki a hagyományokhoz ragaszkodott, István pedig ráerőltette szegény magyarokra a kereszténységet (aminek zsidó gyökerei is megvetendők), a primitív nyugati kultúrát. Ez mind borzasztó károkat okoz. Értelmesnek hitt emberek, mi több, ismert személyek, példaképek állnak az ilyen zagyvaságok mellé, és senki nem gondol bele, hogy sehol nem lenne Magyarország, ha Szent István királyunk nem lett volna olyan keménykezű, nem tért volna át a keresztény hitre, nem vívta volna meg harcát Koppánnyal, stb. Az Magyarország keresztény állam lett, Szent István pedig felajánlotta Máriának. Ezt nem lehet kétségbe vonni, elfelejteni. Ugyanakkor ezek az oldalak hemzsegnek a keresztényellenességtől, a Vatikánt támadják, történelemhamisítással vádolják… Hol itt az igazi magyarság? Hol van Szent István országa?

Lenne még egy észrevételem. Én magyarnak tartom magam, bár tudom. hogy az őseim nem voltak honfoglaló magyarok, sőt, azt hiszem, ezt senki nem állíthatja magáról biztosan. Egy kis józan paraszti ész, egy kis antropológia… Ajánlom mindenki szíves figyelmébe Herman Ottó: A magyar nép arca és jelleme című művét.
20. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-03 16:29
szundi
Hozzászólások: 8
A Harry Potter témájához szólnék hozzá. Olvastam a könyveket, és egyáltalán nem gondolom, hogy ez lenne a magas irodalom vagy az igazán jó gyerekirodalom, de szerintem nem kéne ennyire szélsőségesen megítélni. Lehet, hogy én értettem valami félre, de szerintem az alapmondanivalója az, hogy milyen fontos az egymás iránti szeretet. Harryt édesanyja szeretete mentette meg csecsemőként a haláltól, később is végig a rokonok, barátok szeretete, illetve az irántuk érzett szeretet a legfőbb segítője a harcban. Nagyon fontosnak ábrázolja a barátságot, megmutatja az önfeláldozás, a "többet ésszel mint erővel" hozzáállás sikerét, a kicsit "furcsább" emberek elfogadását is.
Csak kicsit árnyalni szertettem volna ezzel a képet.
19. hozzászólás
Létrehozva: 2009-02-03 11:45
Manó
Hozzászólások: 173
Elozmény: ( Manó @ 2009-02-03 11:37)
Ősmagyar Táltos Egyház Szekta
Ez egy magyar szekta, mely a New Age írányzathoz tartozik.
Hogyan keletkezett a szekta?
A műszaki főiskolán diplomát szerzett Kovács Magyar András létrehozta az Ősmagyar Táltos Egyházat.
Kijelenti, hogy csak ő határozhatja meg az Ősmagyar Táltos Egyház tartalmát.
"Az egyházat gyakran éri a kuruzslás vádja, jelenleg is folyik ilyen ügyben nyomozás ellenük. A kancsalsától a tyúkszemen át a dadogásig mindent gyógyító csodaszerként árult Táltos Cseppek árusítását beszüntették, miután az ÁNTSZ megállapította, hogy az szűrt tisztított ívóvíz.

- A vezetőjük szeret Jézus szójárásával élni, ezzel azt a látszatot sugározza, hogy ő maga Jézus.
- Néha ál-régiesen fogalmaz, mintha amit mond a Bibliából származna.
A Biblia szavait szabadon idézik, szavait átírják: pl."Azok, aki a nőt kihagyták a szentháromságukból, bizony mondom kezdettől fogva nő gyűlőlők, és éppen ezért mert a harmóni megbontói, veszélyesek." (Kovács András)
- Tudományosan pontatlan vagy félrevezető információkat tartalmaz."Forrás Wikipedia Ősmagyar Táltos Egyház)
"A táltosok őrzik az Úr hagyatékát.
Valamikor"nagyon régen" a magyarok az Úr nemezet volt.
Csak a táltosokon keresztül lehet az Istennel kapcsolatba lépni.
Minden magyart szeress mint magadat.
Szerintük a Pálos papok=Táltos papi rend." ( Forrás Wikipedia Ősmagyar Táltos Egyház)
(Néhány a további tanaikból)
Magát katolikusnak valló ember nem hihet egyszerre a táltosokban és katolikus hitében.
Csak néhány tanításukat emeltem ki, de pontról pontra mindet meg lehetne cáfolni.
Gnosztikus elemeket is tartalmaz. "Titkos tudás" megszerzését csak a táltos egyházon belül tartja lehetségesnek.
De mágiára utaló jelekkel is találkozunk pl inga, varázskő, varázskör, stb.
Mondhatnánk egyetlen céljuk van: mégpedig, azt tehessék amit akarnak, ne mondja meg nekik egyetlen történelmi egyház se, hogy hogyan éljenek.
Mivel többféle elemet belekevernek, egy kis kereszténység, egy kis gnoszticizmus, egy kis magyarságtudattal és mágiával fűszervezve létrehozzák a mondern szinkretista valláspótlékot, mely felmenti az egyént személyes tetteinek felelőségteljes vállalása alól.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép