Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Bibliaolvasó Magyarázat - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Aguszta napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Zarándokok vég nélkül.  sgy
Hegyek
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
2711. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-29 00:04
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 29.

„...hiszi, hogy amit mond, az megtörténik...”
(23). Hit, imádság, megbocsátás hármasságát és összetartozását hirdeti a két jelenet. A fügefa példájával Jézus nem az átokmondásra, hanem a hitből mondott imádságra ad példát. A hiábavalóság érzése különösen nehéz. Aki nem akar, annak nem muszáj változni, csak gyümölcstelen marad az élete. Aki azonban hittel fordul Istenhez, isteni energiákat kap, és átéli a bocsánat felszabadító erejét. Szavában erő és feloldozás lesz, mert örömmel adja tovább a jó hírt másoknak. Jézus szavának következménye van, mert hiteles. Hittel teljes.
2710. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-28 00:12
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 28

„Az én házam imádság háza lesz minden nép számára”
(17). Több funkciót is betöltenek egyházi épületeink. Nem baj, ha ruhákat és tárgyakat adományozó vásárokat tartunk, kistermelőknek adunk helyet, hogy így is segítsük a rászorulókat. A baj a haszonlesés. A jótékonyság kézzel fogható szeretet, istentisztelet, és nem kereskedés. Isten házában nem lehet üzletelés és piaci verseny. A templom a szertartások, az imádság, a bibliatanulmányozás és a közösségépítés helye. Mikor lesz nyitott mindenki előtt? Ha az imádság biztató légköre, levegője árad onnan az utcára.
2709. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-27 23:37
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 27.

„...Dávidnak eljövendő országa!”
(10). Az emberek régi dicsőségük helyreállítóját várták, őt akarták látni Jézusban. A lelkesedés és ünneplés nem a kölcsönszamáron jövő, alázatot, békességet és szegénységet hirdető Názáretinek szól, hanem a politikai vezérnek és uralkodónak. Elvárásaikat vetítették rá, hogy ő legyen vágyaik megvalósítója, a király, aki újra felépíti Dávid országát. A jelek szerint azonban ő Isten országát hozta, és nem forradalmi mozgalmat indított.
2708. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-26 00:02
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 26.

„...hogy újra lássak!”
(50). A szemünk változik, idővel romlik a látásunk. A rövidlátó csak azt látja, ami az orra előtt van, a távollátó vissza a múltba mered vagy a jövő álmát kergeti, de a jelen feladatát és lehetőségét nem veszi észre. A legnagyobb látástorzulás az, ha a kilátástalanság érzése elhatalmasodik rajtunk. Meg sem próbálunk kiáltani, odabotorkálni Jézushoz. Elveszíthetjük Jézust a szemünk elől. Néha éppen a tanítványai miatt, akik akadályoznak, visszatartanak. Bízzál, ő hív!

Imádkozzunk a gyengénlátókért és a vakokért.

Hálaáldozatunk támogassa azokat, akik a vakok intézetében végeznek önkéntes szolgálatot.
2707. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-25 23:55
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 25.

Jakab és János kérése miatt jogosan haragudott meg a többi tanítvány. A másokat kirekesztő önzésből akkor kezd gyógyulni az életünk, ha feltétel nélkül vállaljuk a közösséget Krisztussal (39-40). Engedjük, hogy az uralkodó gondolkodásmód helyett (42-44) ő legyen a legmeghatározóbb az életünkben, hiszen azért jött, hogy „...szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (45).
2706. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-24 21:41
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 24.

Gyakran még a Krisztushoz közeledő ember is jutalomban gondolkodik (17.26.28), amit megpróbál kihízelegni (17b) és kiérdemelni (20.28), miközben van és marad hiányossága, ami nyilvánvalóan meg is mutatkozik (21-23.31a). Örömhír az, hogy az Úr Jézus Krisztus nem érdemben, hanem kegyelemben méri túláradó szeretetét (30), és abban gondolkodik, hogy „...Istennek minden lehetséges” (27).
forrás:
2705. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-23 00:55
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 23.

Jézus nyilvánosan (1), önmagát a rosszindulatúak támadásának is kitéve, (2-4) kiáll az isteni eredetű szeretet és annak elemi szintű megnyilvánulása, az ember megbecsülése mellett. Legyen szó házasságban kicsúcsosodó párkapcsolatról (6-12) vagy kisgyermekekről (13-16), a nagyrabecsülés legbiztosabb alapja az, ha az érintette(ke)t azzal a szerető Istennel is összefüggésben látjuk (6.9.14-15), aki kész átölelni és áldásával megajándékozni (16).
2704. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-21 21:18
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 21.

Az Úr nemegyszer titokzatosan, számunkra az adott pillanatban olykor érthetetlenül kísér és tanít bennünket (30-32). Életének, halálának és szolgálatának (31.35b) titkát akkor kezdjük el teljesebben megérteni, ha hagyjuk, hogy kérdezzen és elgondolkodtasson (33-34), magához hívjon (35), és akár egy kisgyermek (36-37) vagy egy idegen (38-40) által is okítson - hogy azután úgy tekinthessenek ránk az emberek, mint akik Krisztuséi (41).
2703. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-20 19:21
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 20.

Bár életünk menetében feszültségek (14) és megoldhatatlannak tűnő problémák (18a.20.22. 26) vesznek körül, észrevehetjük a hozzánk közeledni kész Jézust (14), noha vegyes érzések ébrednek bennünk (15). Kapcsolatba, párbeszédbe kerülhetünk vele (17.22-24), teret engedhetünk neki (25.27), és dorgálásának jogosságát átérezve (19) is örömmel hallhatjuk ígéretét: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (23).
2702. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-19 00:55
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 19.

Krisztus feltámadásának nincs emberi tanúja. Talán pont ezt a hiányt pótolta megelőlegezett szeretettel Jézus, amikor az értetlen emberrel (5-6.10-13) vesződő kegyelmes Úrként magával vitte három tanítványát a hegyre (2). Megmutatta nekik, és általuk nekünk is, hogy ő közvetlen kapcsolatban van a mennyel (3.7) és az üdvtörténettel (4). A dicsőségbe lépés csodálatos evangéliuma a miénk, mert „...az Emberfia már feltámadt a halottak közül” (9).
2701. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-18 00:25
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 18.

Izráel egyik félreeső helyén, egy régi pogány vallásos zarándokhely közelében, útközben kérdezi meg Jézus a tanítványait, hogy kinek mondják őt az emberek. Mi, mai tanítványok is erre a három dologra figyelhetünk: a hitvallás sokszor nem a központban, a fontos helyeken hangzik el, hanem a félreesőkön; más hitek, babonák és hitvilágok között; és sokszor nem tervezett módon, hanem spontán, útközben. De a tartalma mit sem változott 2000 éve: „Te vagy a Krisztus” (29).
2700. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-17 00:08
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 17.

Jézus nem egy mozdulattal gyógyítja meg a bétsaidai vakot, hanem két fázisban. Az első mozdulat után a már félig látó az embereket mint járkáló fákat észleli, majd Jézus érintésére „...tisztán látott mindent” (25). Hasonló ez az ember hitbeli éréséhez, a nagykorúság eléréséhez. Amikor valaki megismeri Istent, fokozatosan tud meg egyre többet róla, az ő személyéről, munkájáról, lényéből. Először tényeket tud, ismereteket, majd egyre több dolgot ért meg, és végül teljesen tisztán lát. Ez majd akkor lesz teljessé, ha az Urat színről színre fogjuk látni.
2699. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-16 23:54
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 16.

„Még mindig nem értitek?”
(21) - úgy szól Jézus a tanítványokhoz, mint egy tanár. Amikor a kenyér megsokasítása után együtt elhajóznak, Jézus a farizeusok és írástudók „kovászáról” beszél, azaz a tanításukról, életgyakorlatukról. A tanítványok pedig arról vitáznak, hogy nincs kenyerük. Gyakran történik ma is így egy gyülekezetben, hogy a lelkész lelki dolgokban szeretne iránymutatást adni, a gyülekezet pedig a hétköznapiakra, az anyagiakra érti. Figyeljünk a lelkiekre!
2698. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-15 12:28
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 15.

Szükség, Isten beavatkozása, áldás és annak következményei - ezt egyszerű, hétköznapi dolgokban is megtapasztaljuk, és nemzetünk sorfordító perceiben is megélhetjük. A tanítványok csak a szükséget látják, Jézus kezében pedig ott a megoldás: „...vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta...” (6). Mi az úrvacsorában éljük át, hogy Jézus önmagát adja értünk.
2697. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-14 21:57
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 14.

Jézus sokféle csodája között ez olyan, amely rövidsége ellenére is részletesen írja le a gyógyítás folyamatát. Nem orvosi szempontból érdekes, hanem a mozdulat miatt, amellyel Jézus megérintette az illetőt. Közel került hozzá. Fizikailag is illette. Szoros viszony, bensőséges közösség alakult ki köztük. Lényeges a Jézus által kimondott szó is: „Effata, azaz: Nyílj meg!” (34). Jézus így cselekszik ma is: közel jön hozzánk, megérint, és emellett kimondja nekünk a szót, a gyógyító igét. Ma is! Neked is!
2696. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-13 19:56
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 13.

Mi változtatta át ezt a negatívan kezdődő történetet pozitív, máig mélyen ható példává? Csak azt mondhatjuk, amit a cselekmény maga is sugall: az idegen, azaz pogány asszony alázata tetszett meg Jézusnak, és azt mutatja fel példaként a sajátjainak, akikből ez a fajta alázat hiányzott. Ajándék morzsákat említ az asszony, ami a gazdagon megterített asztalról esik le étkezés közben, s a kutyáké lesz. Micsoda alázat van a szavak mögött! Jézus ezt értékeli: „ezért a szavadért, mondom...” (29).
2695. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-12 00:10
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 12.

Jézus nem általában a hagyományok ellen beszél, nem is feltétlenül állítja szembe az emberek és Isten hagyományát, hanem inkább figyelmeztet: az emberek parancsolatainál többet ér az Istennek való engedelmesség. Nem mindig könnyű átlépni azon a keskeny pallón, ami az embereknek való megfelelés helyett az isteni parancsra teszi a hangsúlyt. A megoldás: nem a külső dolgoktól lesz tisztátalan az ember, hanem az emberben belül, a szívében van az, amit le kell tenni Isten elé. „Ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná” (20).

Imádkozzunk azért, hogy a böjtben egyre közelebb kerülhessünk a „lelkiekhez”, és egyre távolabb az anyagiaktól.

Hálaáldozatunk legyen az az összeg, amelyet a böjtben nem élvezeteinkre fordítunk, hanem a rászorulóknak adunk.
2694. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-11 00:40
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 11.

„Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél...”
(51). Jézus nélkül minden sötét, viharos, reménytelen. Egyedül küszködünk az elemekkel. A tanítványok hajnali három órakor, a szellemjárások idején pillantják meg Jézust, akit kísértetnek vélnek. Jézus szava „ébreszti fel”, és nyugtatja meg őket: „...én vagyok, ne féljetek!” (50). Bárcsak meg tudnánk hallani Jézus szelíd szavát a vihar zúgásán át! Bárcsak belépne a hánykolódó hajónkba, hogy biztonságban átérjünk a túlsó partra! Bárcsak ne maradna kemény a szívünk!
2693. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-10 00:13
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 10.

„...megáldotta és megtörte a kenyereket...”
(41). Jézusnak ez a csodája, az ötezrek megvendégelése az úrvacsorára utal. Ebben a szeretetvendégségben mindannyian, az ő sokfelől elhívott sokféle juhai (Jn 10,16a) együtt lehetünk Krisztussal. Nélküle olyanok vagyunk, mint a juhok pásztor nélkül (34), vele azonban egyek (Jn 10,16b) és erősek, akik bővelkednek (43) Isten áldásában.
2692. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-09 00:09
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 9.

„...egy tálon Keresztelő János fejét”
(25). Mennyire értelmetlen! Egy sértett asszony és Heródes borgőzös gerjedelme okozta annak a Jánosnak a halálát, akiről Jézus azt mondta, hogy korának legnagyobb embere volt (Mt 11,11). Miközben a híradókban ma is méltatlanul megkínzott és lefejezett keresztyén mártírokról hallunk, imádkozzunk, hogy Isten hozza el az időt, amikor „...letöröl szemükről minden könnyet” (Jel 7,17), és „...halál többé nem lészen...” (Jel 21,4).
2691. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-08 00:43
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 8.

„...semmit se vigyenek az útra...”
(8). Milyen egyszerű volt az „első missziói út”! Csak egy szál saruban, váltás ruha nélkül küldte ki Jézus a tanítványait. Mindent, amire szükségük lehetett útközben, Isten gondviselése volt hivatott megadni nekik. Mennyi mindennel terheljük meg magunkat az egyházban, miközben nagyívű terveket hirdetünk a misszióval. Taníts, Urunk, hogy veled megelégedve éljünk.
2690. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-07 00:40
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 7.

„Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni...”
(5). Nem hagyta el Jézust a „csodatévő ereje”, pusztán arról van szó, hogy az ő gyógyításaihoz, ördögűzéseihez kellett a hit, ezért kérdezett rá sokszor erre, amikor a segítségét kérték (Jn 11,26). Ő nem mágus volt vagy vásári csodadoktor, hanem „a hit szerzője és beteljesítője” (Zsid 12,2). A bibliai értelemben vett csoda nem objektív, méricskélhető természettudományos anomália. Akinek a szíve zárva van Jézus előtt, az a csodáiból is kimarad. Aki azonban hisz benne, az naponként megáll, és észreveszi Isten csodáit (Jób 37,14).
2689. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-06 00:16
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 6.

„...a hited megtartott téged...”
(34). A vérfolyásos asszony egészségügyi szempontból reménytelen eset volt. Az orvosok lemondtak róla, ő pedig cserébe lemondott az orvosokról. Amit itt tesz, az az utolsó esély, Jézus ruhájának félénk, kicsit babonás, de tudatos, gyógyulni akaró megragadása. A „remény(telen)ség ellenére reménykedő” (Róm 4,18) bizakodás ebben a történetben példaértékű hitté magasztosul. Amikor minden a remény ellen szól, akkor kell igazán bíznod Jézusban, akkor kell igazán „megragadnod” őt imádságban.
2688. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-04 00:22
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 4.

„Menjünk át a túlsó partra!”
(35). Jézus felszólítása olyan útmutatássá vált, amely feladatot adott, életet és küldetést formált. Ne feledjük, hogy a túlsó oldalra indulás a mostani állapot elhagyásával, az ismeretlen felvállalásával jár. Bízzunk abban, hogy Jézus ott van még a viharban, a próbatételben is, sőt isteni erejével átsegít bennünket oda, ahová ő mondta, hogy menjünk.
2687. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-03 00:03
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 3.

Az Isten országa „olyan, mint a mustármag...” (31). Csak az apró magból sarjadhat a minden veteménynél nagyobb növény, ezért az apró kezdetek mindig fontosak és bátorítóak. Jézus tanítványaiból lett az egyház, amely az egész világon elterjedt, s amely évezredek óta hirdeti és hordozza Isten országának titkát. Ne szégyelljük, hanem fogadjuk örömmel ma is az apró kezdeteket.
2686. hozzászólás
Létrehozva: 2017-03-02 01:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Március 2.

„...a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan”
(27). Isten országának egyik titkában erősít meg bennünket az ige: fáradozhatunk, dolgozhatunk, vethetünk gyülekezeteinkben, életünkben, de a vetés mégis magától nő, hajt szárat és hoz termést. Hálás szívvel fogadjuk, hogy Isten országáért dolgozhatunk, de a növekedést, az áldást Isten adja, az ige elvégzi a maga dolgát. Ebben bízzunk, ezért imádkozzunk ma is!
2685. hozzászólás
Létrehozva: 2017-02-28 00:23
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Február 28.

„Nektek megadatott az Isten országának titka...”
(11). Jézus a magvető példázatának értelmét már csak akkor mondja el a tizenkettőnek, amikor egyedül maradt velük. Kiváltság és felelősség Jézus szavát hallani, megérteni, annak engedelmeskedni, és végül sokszoros termést hozni. Csak a jó földbe esett mag hozhat termést, de annak termést kell hoznia. A másik három helyre hullott vetés a legkülönfélébb indokok és okok miatt legfeljebb csak a szárba szökkenésig jut, de ott megreked. Isten országának titka arra kötelez, hogy termést hozzunk.
2684. hozzászólás
Létrehozva: 2017-02-25 00:23
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Február 25.

„Tizenkettőt... kiválasztott arra,”
(14) hogy vele legyenek, elküldje őket, hirdessék az igét, és ördögöket űzzenek ki. Így készít fel Jézus a szolgálatra. Ha minket is kiválasztott, mert így akarta, szükséges egy ideig csupán a kiválasztottak kis közösségében vele élnünk, hallgatva őt, tapasztalva a mindennapokban jelenlétét, érteni irgalmát. De ez a felkészülés nem öncélú. A későbbiekben küldetésben kell járnunk érte, hirdetni szavát, mindazt, amit vele átéltünk, tőle hallottunk, kiűzve a lélekből minden embert megrontó hatalmat.
2683. hozzászólás
Létrehozva: 2017-02-24 00:46
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Február 24.

„...legyen készen számára egy csónak...”
(9). Csakhamar mindenki gyógyulni akart, aki hallott Jézus csodáiról. Sokan hosszú utat tettek meg azért, hogy megérinthessék őt. Jézus azonban szeretné megőrizni szuverenitását. Amikor arra kéri a tanítványokat, hogy készítsenek oda számára egy csónakot, mintha egy lépéssel hátrébb lépne. Nem azért, mert már nem akar segíteni, hanem azért, hogy megelőzze az erőszakos nyomulást, a tömegőrületet, s látva, hallva az embereket, saját maga dönthesse el, hogy kinek mire van szüksége. Mert övé az erő, a hatalom és a dicsőség örökkön örökké.
2682. hozzászólás
Létrehozva: 2017-02-23 00:05
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8179
2017. Február 23.

„Nyújtsd ki a kezedet!”
(5). Mit szabad, és mit nem szabad tenni a hetedik napon? Mi hogy töltjük a vasárnapot? Jézus arra biztatja a sorvadt kezűt, hogy álljon ki középre, és nyújtsa ki a kezét. Elveszi a félelmét, elveszi a gyengeségét, meggyógyítja őt. Az a legszebb istentisztelet, ha segítünk azon, aki bajban van, ha Jézus elé állítjuk, hogy kinyújthassa felé a kezét.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép