Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Bibliaolvasó Magyarázat - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Huba napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Hősök  si.
Advent
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
2833. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-18 00:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 18.

„Semmibe vettétek minden tanácsomat...”
(25); „...és nem az Úr félelmét választották...” (29). Szívszorító tapasztalat, hogy sokan vannak, akiknek egyáltalán nem fontos Isten. Nemcsak a szavára nem figyelnek, hanem számukra nem létezik. Ennek az életgyakorlatnak a drámai következményei itt vannak a szemünk előtt. Egy magas beosztású, felelősen gondolkozó magyar ember mondta: „Európa minden baja onnan indult, hogy megtagadtuk Istent”. Hívő emberekként mutassuk fel, hogy lehet másként is: „...aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj” (33).
2832. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-17 00:18
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 17.

„Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre!” (15). A tisztességtelen ajánlat gyakran vonzó „csomagolásban” jelenik meg. Nagy hasznot, zavartalan boldogságot, korlátlan örömöket ígér. Az újságok, a rádió és a tévé bűnügyi rovatai tele vannak ilyen megtévedt, könnyű prédára vágyó emberekkel. A felülről jövő bölcsesség arra tanít, hogy a tisztesség és a becsületesség útja az egyedül járható út.
2831. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-16 00:03
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 16.

„Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását...”
(8)
A Példabeszédek könyve a gyakorlati bibliai bölcsességek tárháza, hiszen nem magasröptű elméleteket találunk itt, hanem a mindennapi életben hasznosítható tanításokat. Ez a könyv figyelmeztet arra, hogy az előttünk járt nemzedékek tapasztalatát nem kell újra kitalálnunk, hanem be lehet építeni az életünkbe. Fontos fogalom ma is az „életbölcsesség”, tanuljuk a Szentírásból.
2830. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-15 11:46
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 15.

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
(14). Az első keresztyén közösségek számára természetes volt az, ami Pál apostol leveleiből is kitűnik: személyes, testvéri kapcsolatban voltak egymással. Az egymás iránti szeretet abban mutatkozott meg, hogy számon tartották egymást, imádkoztak egymásért, és segítették egymást. Mit tudsz arról, aki az istentiszteleten melletted vagy előtted ül. Mit tudsz arról, akit testvérednek mondasz? Van-e közöd hozzá? Nem kellene a testvéreknek egymás iránt testvériesebbnek lenniük?
2829. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-14 00:02
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 14.

„...mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami tőle telik...”
(2). Az első keresztyén gyülekezetek ereje többek között abban volt, hogy közösségük volt egymással. Minden héten tettek félre a javaikból arra, hogy segíthessenek a rászorulóknak. Biztatás ez a mai, egyre inkább önzővé váló világban. Felelősséggel tartozunk hittestvéreink iránt. Jó lenne, ha egyházunkban tovább bővülne a testvérgyülekezeti kapcsolatok száma, és kölcsönösen épülhetnénk egymás hite és áldozatkészsége által.
2828. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-13 00:52
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 13.

„...legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában...”
(58). Minden egyes vasárnapunk a feltámadott Krisztus ünnepe. Megerősít keresztyén hitünk erejében, reménységünk bizonyosságában. Nem tudálékoskodni és okoskodni hív a feltámadásról, hanem bizonyossá tesz afelől, hogy van értelme becsületesen élni és tisztességgel helytállni. A feltámadás hitének elsősorban nem bizonyítékai, hanem bizonyságtevői vannak. Óriási kiváltság, hogy te is egy lehetsz ezek között.

Imádkozzunk azért, hogy hiteles bizonyságtevő életünk nyomán egyre többen Krisztus közelébe kerüljenek.

Hálaáldozatunkkal
segítsük azoknak szolgálatát, akik az életpárti Isten szeretetét hirdetik áldozatos szolgálatukkal a kórházakban és a szeretetotthonokban.
2827. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-12 00:34
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 12.

Másképp tervezünk, ha tudjuk, hogy csak perceink vannak hátra. Megint másként, ha valahol még napokat töltünk. S ismét egész másként rendezkedünk be, ha éveket, évtizedeket akarunk valahol eltölteni. Isten igéje az életünknek hatalmas távlatot nyit. Isten Jézus feltámasztásával az örökkévalóságra hív meg minket. Mi pedig akkor tudjuk az életünkből „a legtöbbet kihozni”, ha ezt a távlatot komolyan véve hozzuk meg döntéseinket, s az örök életre tekintve rendezzük be életünket.
2826. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-11 01:04
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 11.

A mi hitünk nem meséken alapszik, hanem Jézus feltámadásának tényén. Erre emlékeztet ma minket az apostol. Jézus feltámadása tény, amelynek tanúi vannak. Tanúja volt nemcsak néhány asszony és a tanítványok, hanem még több mint félezer ember. Pált mégiscsak az győzte meg, amikor Jézus az ő életében is megjelent. A te életedben hogyan jelent meg Jézus?
2825. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-10 00:59
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 10.

A mai igében egy olyan gyülekezet képe tárul fel előttünk, amelyben a tagok tolonganak a szolgálatért. Mindenki meg akarja osztani valahogy a hittapasztalatát. Ezt a szolgáló aktivitást kellett az apostolnak rendbe szednie, hogy hatékony erő legyen belőle. Az is lett, hisz a keresztyénség hihetetlen gyorsan terjedt. Ma az istentiszteleteken rend van. De van-e elég bizonyságtévő aktivitás? Te elmondod-e másoknak a saját hittapasztalatodat, hogy épülhessenek belőle?
2824. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-09 00:05
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 9.

„...arra igyekezzetek, hogy ez a gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja”
(12). Hitélményeink, ismereteink, lelki ajándékaink, anyagi javaink, megszerzett képességeink nagyszerű dolgok. De megeshet, hogy a sok jó senkinek sem használ. Még nekünk, magunknak se. Ahhoz, hogy a javaink használjanak, két dologban feltétlen növekednünk kell: a szeretetben és az alázatban. Ha e kettőben bővelkedünk, akkor gazdagságunk a gyülekezet épülését fogja szolgálni.
2823. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-08 00:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 8.

A kegyességünk sokféle lelki ajándék gyakorlásából áll. Imádkozunk, jót cselekszünk, hitre tanítunk, adakozunk, közösséget élünk meg. Minden kegyes tettünk mércéje, kritikája a szeretet. Amiből a szeretet hiányzik, eleve értéktelen. S hogy milyen is az a szeretet, ami értéket ad dolgainknak, azt a mai igében olvashatjuk. Ha ehhez mérjük magunkat, megérthetjük, mennyire Isten kegyelmére vagyunk utalva, aki maga a szeretet.
2822. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-07 22:26
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 7.

„Ti pedig Krisztus teste vagytok, s egyenként annak tagjai”
(27). Isten nagyszerű ajándéka, hogy a Fiú Isten testének te is tagja lehetsz. De alázat kell ahhoz, hogy el tudd fogadni ezt az ajándékot Istentől. Amíg azt gondolod, hogy te különb vagy, mint a többi, vagy azt, hogy neked nincs gyülekezetre szükséged, mert anélkül is jó a kapcsolatod Istennel, addig mindig csak egy leszakadt testrész maradsz.
2821. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-06 00:10
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 6.

Az emberek szeretik a szenzációt, a különlegességet, a csodát. Talán nem baj ez, de a kegyességnek kísértésévé válhat, ha a vallásban is a szenzációt keressük, netán mi magunk szeretnénk elismerést kiváltóan különlegessé válni kegyes szokások, különleges képességek, extrém lelki ajándékok által. Ez idegen a keresztyénség lényegétől. A Lélek ajándéka számunkra az, hogy felismerhettük: Jézus Úr. Ha ezt szánkkal és életünkkel megvalljuk, történnek majd csodák körülöttünk Isten Lelke által.

Imádkozzunk, hogy a Lélek világosságában minél többen felismerhessék Jézusban boldogságuk forrását.

Hálaáldozatunkkal támogassunk a gyülekezetek evangelizációs munkáját.
2820. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-04 01:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 4.

„De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül”
(11). Isten teremtési rendje szerint a férj és a feleség Isten ajándékaként kapja a másikat: kiegészítik egymást, szükségük van egymásra. Az egymás iránti szeretetükkel arról tesznek bizonyságot, hogy életük legfőbb Ura Isten, akinek a szeretetéből élnek. Családunkban - és tágabb családunkban: a gyülekezetben is - Krisztus legyen a Fej (3).
2819. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-03 00:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 3.

„Minden szabad, de nem minden épít”
(23). A közösségben legyünk figyelmesek a többiekhez. Vigyázzunk arra, hogy „szabadságunkban” ne botránkoztassuk meg őket. A másik javára le lehet mondanunk a saját szabadságunkról is. Keressük mindig azt, ami használ a közösségnek, ami építi a kapcsolatokat. A szeretetben való lemondások miatt nem szegényebbek leszünk, hanem lelki értékekben gazdagabbak.
2818. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-02 00:24
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 2.

„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!”
(12). Mindnyájan Isten megőrző kegyelmének köszönhetjük, ha nem esünk el a kísértésben (13). A bibliai események és személyek példává lettek számunkra (6), és a jó és a rossz példákból is tanulnunk kell. Amikor Isten népe rábízta életét Urára, akkor mindig megtapasztalta, hogy ő jelen volt életükben (4). Viszont az Isten akaratának nem engedelmeskedő nép a maga pusztulását okozza. Vigyázzunk, hogy el ne essünk!
2817. hozzászólás
Létrehozva: 2017-08-01 23:55
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Augusztus 1.

„Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél...”
(26). Milyen nagy áldozatokat tudnak hozni a sportolók céljaik eléréséért! Nekünk nemcsak földi céljaink vannak, hanem Isten örök országába, az ő színe elé készülünk. Az örök élet hite erőforrás a jelenben, és reménység a jövő felől. Feladatainkban meg kell feszítenünk erőinket. „Fussunk” Isten által elrendelt földi pályánkon, a mennyei célt is mindig szemünk előtt tartva.
2816. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-31 01:03
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 31.

„...mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket”
(22). Az apostol nem változtatott semmit az evangéliumon, de szeretettel elment mindenkivel a „második mérföldre” is együttérzésben, megértésben. A közömbös dolgokban tudjunk engedni, hogy minél többeket odavezethessünk a Megváltóhoz. Égő vágyunk legyen, hogy ugyanazt az üdvösséget, amit kegyelemből elnyertünk, a környezetünkben is minél többen elfogadják Jézustól.
2815. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-30 01:20
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 30

„...hogy semmi akadályt ne gördítsünk Krisztus evangéliuma elé”
(12). Pál apostol nem fogadott el adományokat a korinthusiaktól, bár igehirdető szolgálata segítéseként ezt nyugodtan megtehette volna. Nem akarta, hogy anyagi kérdések miatt az evangélium üzenetét ne fogadják el. Tágan is értelmezhetjük ezt a tanácsot: az életünkben semmi ne hiteltelenítse az evangélium hirdetését. Minden áldozatot megér az evangélium terjesztése!

Imádkozzunk az evangelizációs alkalmakért, megtérésekért, és azért, hogy a megtért testvéreket semmi se akadályozhassa abban, hogy a gyülekezethez csatlakozzanak.

Hálaáldozatunkkal segítsük valamelyik misszió szolgálatát, hogy az evangélium sokféle módon terjedjen.
2814. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-29 00:52
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 29.

Imádságainkban, életvitelünkben sokszor úgy nyilvánulunk meg, mintha Isten lenne értünk, neki lenne szüksége ránk, hogy szolgáljuk őt, és „általunk” történjenek meg dolgok az ő egyházában. Pedig őáltala vagyunk, az ő akaratából élünk: ő váltott meg, ő ébresztett hitet bennünk. Egyúttal őérte is vagyunk: életünk célja, hogy felmutassa Isten dicsőségét. Másképp élve hitünk eltéveszti célját, és ez bűn.
2813. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-28 01:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 28.

A Biblia üzenete egy adott történelmi korban, a megszólított emberek kulturális közegében hangzott el, így jegyezték fel számunkra. A Jézushoz hűséges emberekre váró nagyon közeli megpróbáltatások miatt (28-29) beszél Pál arról az állapotról, melyben „könnyebbnek tűnhet” az Úrhoz való ragaszkodás (35). Vállalta meggyőződését, azonban nem tette azt elvárássá a többiek felé.
2812. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-27 00:50
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 27.

Fontos különbséget tenni a lényeges, a sürgős és az érdemben semmit sem befolyásoló dolgok között. Lényegtelen a származás (18), a hivatás (19), a társadalmi helyzet (21), viszont lényeges a belső megújulás és az engedelmesség (19b), az emberektől való függőség helyett (23) pedig életünk teljes alárendelése Krisztusnak (22). Milyen lényegtelen dolgokkal foglalkozol? Mit vagy kész elhagyni azért, hogy legyen időd arra, amivel Isten bíz(ott) meg?
2811. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-26 01:31
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 26.

Pál nem volt ellensége a házasságnak, sem a házasságon belüli szexualitásnak. Az ő értékrendjében első helyen az Istennel való mély kapcsolat állt, amit második helyen a Jézusért végzett engedelmes szolgálat követett. Aki házas, annak az életében Isten akarata szerint a második helyen nem a szolgálat, hanem házastársa és családja áll. Pál számára olyan fontos volt a szolgálat, hogy nem nősült meg. Tisztességesen járt el. Itt azt kéri, hogy aki megházasodott, az is legyen tisztességes, és ne házassága és családja kárára végezze a szolgálatot.
2810. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-25 01:12
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 25.

Milyen indulattal viszonyulunk a templomokat rongálókhoz, és milyennel a parázna életével a Szentlélek templomát gyalázó hívő testvérünk felé? Melyikkel vagyunk elnézőbbek? Miért? Jézus nem legalizálta az emberek bűneit, hanem bűneikből Istenhez hívta őket. Miben kell változnunk, hogy így legyünk jelen a gyülekezetben?
2809. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-23 22:14
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 23.

A gyülekezeteinkben megtűrt bűn hiteltelenné teszi a szánkból hangzó evangéliumot. A jézusi út nem a könnyebbnek tűnő konfliktuskerülés, hanem a bűnös figyelmeztetése, intése, kizárása, és ha kell, a vele való közösség megszakítása. Ez nem szeretetlenség. Az a szeretetlenség, ha hagyjuk a bűnöst vesztébe rohanni, másokat megbotránkoztatni, a gyülekezet életét tönkretenni. A jézusi szeretet nagyon erős, a másik megmentéséért elmegy a végsőkig is, a kereszthalálig.

Imádkozzunk megszentelődő életekért, megtisztuló kapcsolatokért, Jézust követő gyülekezetekért.

Hálaáldozatunkként
az Istentől kapott javaink felett is adjuk át az uralmat Jézusnak.
2808. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-22 00:19
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 22.

„Kérlek tehát titeket: legyetek az én követőim!”
(16). Nem is gondoljuk, mennyire figyel ránk a világ. Pál azt várja, hogy úgy kövessék őt a levél címzettjei, amiként ő is Krisztust (11,1). Mit jelent Krisztus követése a gyakorlatban? Azt, hogy feltesszük magunknak a kérdéseket: Mit gondolna? Mit szólna? Mit tenne Jézus most? Ne feledjük azt sem, hogy „Aki... tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak” (Jak 4,16).
2807. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-21 00:01
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 21.

„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit... sáfárait”
(1). Hogyan tekintek keresztyén testvéreimre? Csupán a magam hasznát keresem bennük, vagy törekszem őket közelebb segíteni az Úrhoz? Az Úr szolgájaként csak Isten titkait adhatom tovább. Vajon jól bánok azzal a kinccsel, amit Jézus Krisztustól kaptam? A sáfár alázatos vagyonkezelő, akitől az Úr hűséget vár.
2806. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-20 00:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 20.

„Ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené”
(23). Elkezdtem-e már valaha kételkedni abban, hogy amit én gondolok, és amit én akarok, az a legjobb? Tudom-e már, hogy mind testestől, mind lelkestől nem a magamé vagyok (HK 1)? Jó lenne meglátnom azt is, hogy nemcsak velem, hanem testvéreimmel is bölcs terve van az Úrnak. Úgy tekintek-e a gyülekezeti közösségre, mint amely Krisztus váltsága által egyedül Istené?
2805. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-20 00:02
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 19.

„Amikor... irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e...?”
(3) „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133,1). Mit hordozok el nehezen testvéremben, mi miatt szorítom őt háttérbe? Érdemes megvizsgálni saját ítélkezéseink bűnösségét, hiszen az áldás és az élet függ ettől (Zsolt 133,3). Mink van, amit nem Istentől kaptunk? Ha ismerjük ajándékainkat, éljünk azzal a gyülekezet javára, és ne arra használjuk, hogy megosszuk a Krisztustest egységét!
2804. hozzászólás
Létrehozva: 2017-07-18 22:10
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8538
2017. Július 18.

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek”
(9). A láthatók lehetnek a földiekre irányuló korlátai is hitünknek. Hit által azonban a láthatatlanokból is meríthetünk erőt. Ahogyan a szemünkkel látunk, és a fülünkkel hallunk, úgy a hitünk az az érzékszervünk, amellyel nemcsak láthatjuk a láthatatlant, hanem (7) az eljövendő dicsőségből (Jn 5,44) elővételezve erősíthet ma is Urunk napi küzdelmeinkben. Adj, Uram, ilyen látást!
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép