Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Bibliaolvasó Magyarázat - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Orbán napja
6 felhasználó online
0 tag, 6 vendégKépek a galériából

Egyik a másik után.  Topor Márta
Református templom,Hajdúsámson (A)
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
2755. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-25 00:38
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 25.

Isten csodálatos munkája a megtért ember megváltozása. Az egyik Heródes ifjúkori társa, a másik a zsidó Pál, aki a farizeusok tanítványa, az egyház üldözője volt. Mindkettő keresztyén próféta és tanító lett. Elkezdődött a misszió (13,1-3). A belső ellenség a legveszedelmesebb: Elimász egyszerre próféta és az okkultizmus követője; sikere is van. Ahol nehezebb a helyzet, nagyobb a segítség. Így tesz csodát Pál az ellenségen, és megtisztul az evangélium útja (13,4-12).
2754. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-24 01:22
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 24.

Isten sokat megenged a gonosznak, de végül is határt szab a tobzódásának. Heródes intő példa. Ami Istennek útjában van, azt férgek pusztítják el. Az ember elvakultsága, hogy ezt nem látja be idejében. Jézus visszajövetelekor is ez történik, de akkor már általánosan. Minden gonoszság véglegesen elpusztul, utána már csak az ő akarata érvényesül, a jó, a szép, az igaz a halál nélküli élet. Az lesz az üdvösség kezdete.
2753. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-23 09:53
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 23.

Az ige tükröt tart elénk arról, hogy milyen a hitünk. Még maga Péter - akivel a csoda megtörténik - sem akarja elhinni, hogy Isten valóban segít. Látomásnak tartja. A gyülekezet, amelyik éppen imádkozik (valószínűleg Péterért is), szellemnek gondolja az apostolt, mintha Isten nem lenne az anyagnak is ura. Rodé elhiszi, csak örömében épp azt nem teszi meg, ami a csodából következik, hogy kinyissa az ajtót. Elég gyakorlatias a hitünk? A valóban követendő példa a történetben, hogy a gyülekezet imádkozik a bajban.
2752. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-22 00:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 22.

A keresztyénüldözés egyidős az egyházzal, napjainkban is tart. Öngerjesztő folyamat: tetszik a népnek, folytassuk! A helyzet súlyos, a gyülekezet vezetői vannak soron. Csak az az egyház növekszik, amelyik az üldözést is vállalja. Drágább nekünk mindennél, hogy az Úr Jézus követői lehetünk?
2751. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-21 23:53
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 21.

A hívők együtt szenvedik el a történelmi megpróbáltatásokat a hitetlenekkel. Ha nagy éhínség támad, ők is éheznek. Viszont mennyire más a válaszuk a bajra! Józan és természetes dolog, hogy ha valaki megtudja, hogy éhezés következik, azonnal elkezd tartalékot gyűjteni a rossz napokra. Ezzel szemben mit tesznek a hívők? Elkezdenek adakozni, hogy segítsenek azokon, akiknek még nehezebb lesz átvészelni a nehéz időket. Adja Isten, hogy nehéz időkben tudjunk az Úr tetszése szerint viselkedni.

Imádkozzunk az afrikai kontinens éhezőiért, akik közül sokan menekültként útnak indulnak Európa felé.

Hálaáldozatunkkal járuljunk hozzá, hogy mindenkinek legyen kenyere az asztalon.
2750. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-20 00:20
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 20.

Látva Isten kegyelmét, Barnabás örült, és másokat is bátorított Barnabás. A hívő ember szeme ezt keresi, erre összpontosít a sok nehézség között: hol munkálkodik Isten a kegyelmével, mi az, ami örömteli, ahol a jót én is bátoríthatom? S mindez egy krisztusi, keresztyén identitást alakít ki bennünk.
2749. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-19 00:13
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 19.

Nem várt fordulat, hogy a nem zsidó származásúak is Isten teljes jogú családtagjaivá lettek. Ezt a hírt újra és újra el kell mondani. Nem tévedés, nem emberi gondolat, hanem Isten saját döntése ez. Előbb egy embert, Pétert győzte meg erről Isten, később viszont rajta keresztül másokat is. Amiről hitben meggyőződtünk, adjuk mi is tovább.
2748. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-18 00:17
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 18.

Soha nem a hírvivő a nagy, az imádandó - legyen angyal (Jel 22,8-9) vagy ember -, hanem az, akire mutat. Isten nem személyválogató. Számára nincs első- és másodrangú hívő, hiszen minden emberi élet felett az igaz Bíró dönt, mindenkit megmenthet a jézusi áldozat, és mindenki számára kész a kegyelem, elérhető a hitből kapott bűnbocsánat. Sem rang, sem neveltetés, sem a hitünk mélysége nem tesz bennünket különbbé egymásnál. Isten Szentlelke azokban tud munkálkodni ma is, akik engednek a szavának.
2747. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-17 00:45
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 17.

Időbe telt Pétert meggyőzni, de mire kopogtatnak a követek, már nyitott arra, hogy Isten elküldje őt. Ebben a meggyőzésben nincs kényszer vagy erőszak, csak mennyei bölcsesség. Kérjünk bátran mennyei bölcsességet a mai naphoz, a kihívásokhoz, hiszen az Úr szívesen ad, szemrehányás nélkül azoknak, akik kérik tőle (Jak 1,5). A bizalom pedig azt jelenti, hogy akkor is ráhagyatkozom arra, aki átlát mindent, és tudja, mit csinál, amikor én nem látom át a helyzetet.
2746. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-16 00:24
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 16.

Lélegzetelállító az a precizitás, ahogyan Isten szervez. Ki gondolná, hogy Péter éhsége szerves részét képezi egy nagy, világot megváltoztató tervnek? Isten a hétköznapok egyszerűségét teszi szentté azzal, ahogy irányítja az eseményeket. Kornéliusz és Péter is figyel Istenre, mindketten készséggel engednek neki, és ez megtölti a szívüket hálával. Láthatják Istent cselekedni először saját magukban, majd rajtuk keresztül. Szánjuk mi is oda magunkat és a napunkat Jézusnak, ráhagyatkozva a mennyei Szervezőre!
2745. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-15 23:43
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 15.

Isten nem a lemondásnak, a tönkretételnek, hanem a gyógyításnak, a reménynek és az életnek az Istene. Minden csoda arról beszél, milyen az ő uralkodása alatt élni, milyen az a világ, ahol az ő hatalma kiáradhat, és mi jellemzi azt az országot, ahová hív minket. Amikor valaki megérti, hogy ez az Úr nem távoli, érzéketlen vagy bántó, hanem mélységesen és féltőn szerető, elindul Jézus felé. Ahol ezt az Istent képviselik, ott megtérnek a bűnösök, Isten országa terjed, és sokan megismerik az Urat. Legyen mindannyiunk életében is valóság, hogy Isten Úr!
2744. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-14 22:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 14.

Pál a hit frissességével kívánja, hogy mások is megismerjék az örömöt, ami abból fakad, hogy Jézus Krisztus követői. A testvéreknek ez komoly hitpróba. Az üldöző Saullal szemben a hit kitartása volt a próbájuk. Most pedig az, hogy elhiszik-e, hogy Isten végtelenül mélyreható módon képes megváltoztatni életeket, és az ő munkája valóság. Ők, akiknek a szeretteit Saul korábban megölette, tudnak-e tiszta szívből megbocsátani, befogadni, sőt áldozatot hozni Saul megmentéséért? Isten szabad szíveket akar mindenütt látni, legyen szó a még üldöző Saulokról vagy a gyülekezet tagjairól.

Imádkozzunk azért, hogy a Magyar Református Énekeskönyvet a hívek otthon is olvassák.

Hálaáldozatunkat ajánljuk fel az egyházkerületi és egyházmegyei kántorképző tanfolyamok támogatására.
2743. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-13 00:28
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 13.

Az Úr a damaszkuszi Anániást választotta ki arra, hogy a megállított Saulból elküldött apostol, Krisztus választott eszköze legyen, „...hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé” (15). A hit személyes ügy, de nem „magánügy”. Az egyház megszenvedte Saul „hitét”. Pálnak szüksége volt Anániásra, hogy újra lásson, és megteljen Szentlélekkel. Pál hitén keresztül jutott el a szabadító, életfordító, reményt adó örömhír a pogány népekhez. Anániáshoz és Pálhoz hasonlóan mi, mai tanítványok is részesedünk Jézus tanítványainak elhívásában és küldetésében: hogy legyünk a Feltámadott élő tanúi.
2742. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-12 00:09
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 12.

Az Isten „ügye” iránti buzgóságból Jézus „ügye” ellen „fenyegetéstől és öldökléstől lihegő”, az egyházat pusztító Saulnak a Feltámadott személyesen (4-5) állt az útjába. Nem sokkal később az egykori Saul így írt erről: „Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem..., hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést...” (Fil 3,8.10). Ezt a vágyat, ezt a mindent felülíró törekvést akarja bennünk is ébreszteni az ige és a Lélek.
2741. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-11 00:35
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 11.

Az etióp főember megtérése is példaértékű elbeszélés. Látjuk a misszió fontos eszközeit: az engedelmes, új útra merészkedő Fülöpöt, az utazás közben saját „Bibliáját” olvasó embert, a Biblia olvasását értelmező, rákérdező, magyarázó, bizonyságtevő beszélgetést, a döntést, a keresztelést. És láthatjuk Isten mindezeken keresztül munkálkodó Szentlelkét. Legyünk mi is alkalmas eszközei az élő Istennek!
2740. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-10 01:06
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 10.

Simon mágus története nem csak a pénz és az egyház érzékeny témájával kapcsolatban szolgál tanulságokkal, figyelmeztető és útmutató intéssel. A „Hatalmasnak nevezett erő”, Simon legnagyobb tévedése az volt, hogy azt hitte, irányíthatja az élő Istent. A Krisztusba vetett hit azonban nem mágia: nem a hívő ember hatalma az irányítható isteni erők felett. Épp fordítva: a Feltámadott hatalma fölöttünk (Isten országa, Jézus Krisztus neve, 12. v.), az ő irányítása és vezetése - az életre.
2739. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-09 01:17
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 9.

Az evangélium ellenségei rosszat akartak, Isten azonban még ezt is jóra fordította, mert „akik... szétszóródtak...” az üldözések miatt, „...elmentek, és hirdették az igét” (4). Ez a váratlan fordulat nem különleges „hithősöknek” köszönhető, hanem a Feltámadott munkájának, aki igéje és Szentlelke által ma is munkálkodik közöttünk. Ezért lehet még az üldözés, a kényszerű menekülés kríziséből is „nagy öröm” (8). Nézzünk mi is Jézusra, hitünk szerzőjére és beteljesítőjére! (Zsid 12,2)
2738. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-08 00:03
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 8.

Ijesztő látni az Isten nevében elkövetett erőszakot, de annál is jobb látni István jézusi, megbocsátó, imádkozó búcsúzását ettől az élettől „...Szentlélekkel telve...” (55). Adjunk hálát Istennek a mi időnk békességéért és szabadságáért. Imádkozzunk krisztusi lelkű egyházért. Könyörögjünk azokért a testvéreinkért, akik szerte e világon üldözésnek és halálos fenyegetésnek vannak kitéve Krisztusba vetett hitükért. Fohászkodjunk a Szentlélekért és a békéért.
2737. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-06 00:11
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 6.

„Azt gondolta, megértik a testvérei...”
(25). István beszédében arra utal, hogy éppen bírálóinak fölmenői utasították el Mózest és a prófétákat, tehát magát Istent, akinek ők a választottai voltak. A Krisztusban hívők is sokszor kerülnek konfliktusba egymással hitük részletei miatt. Az igazság bölcs keresése és szeretetteljes képviselése nem az ördögtől van, ha a biblikus jobbra tanítás szándékával és a jobbra taníthatóság készségével zajlik.
2736. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-05 00:10
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 5.

„Férfiak, testvérek és atyák, halljátok!”
(2). A megrágalmazott István indulatmentesen, bátran tett bizonyságot, így utasította el a vádat. A hitében biztos ember még a rágalmazások közepette is megőrzi méltóságát mindig és mindenhol. István vádlóinak megszólításában ezért tudott tiszteletet, sőt bizalmat tanúsítani. Az erő, a hatalom és a józanság lelke (2Tim 1,7) sugárzott belőle. Ezt a lelkületet nekünk is kérnünk kell.
2735. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-04 23:57
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 4.

„Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent”
(11). Az angyalarcú István diakónusra (15) rátámadnak a számonkérésekben meggyengült nagytanács segítségére siető fogadatlan prókátorok (9). Krisztus tanúságtevőjét utoléri Krisztus vádja, majd pedig a vértanúság. Ez az út azonban a megdicsőüléshez vezet.
2734. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-03 00:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 3.

„...sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek”
(7). A Krisztus ügyével szemben ellenséges papokat, a legreménytelenebbnek tűnő embereket is megérinti, sőt meggyőzi a szavakban (igehirdetésben) és jó cselekedetekben (diakóniában) hiteles szolgálat. Mi se mondjunk le senkiről, inkább szóljon a belső intés: „Egy lélekért se érjen vádja téged, hogy temiattad nem látta meg őt” (MRÉ 419,5).
2733. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-02 23:50
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 2.

„...ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket...”
(39). A döntéshozók között is lehetnek különböző lelkületű emberek. Így volt ez a nagytanácsban is. Az ítéletes hangulatban Gamáliél mély istenhitet sugárzó érveléssel szólt. Ez a tanítványok javát és egyben örömét szolgálta. Veszettnek tűnő ügyekben sose feledjük, hogy a dolgok végső kimenetele Isten kezében van. Ami tőle jön, csak győzhet. Aggodalom helyett keressük Isten országát (Mt 6,33). Kövessük őt bátran.
2732. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-01 00:25
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Május 1.

„Istennek kell inkább engedelmeskednünk...”
(29). Életünk dilemmájára ad választ Péter. Az emberi és az isteni elvárások sokszor szemben állnak egymással. A tanítványoktól Isten azt várja ma is, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Az emberek - ideértve a hatóságokat, a közhangulatot és olykor a hozzátartozóinkat is - pedig azt várják, hogy hallgassunk róla, a nevét se ejtsük ki. Mi pedig tudjuk, hogy „...nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (4,12).
2731. hozzászólás
Létrehozva: 2017-04-30 10:17
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Április 30.

„Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát...”
(14). A hűség és a hitelesség csodákat szül, amely a gyülekezet növekedését is eredményezi. Az apostolok „egyakaratos” hűséggel, elkülönülve imádkoztak, és ennek erejével jutottak el sokak szívéhez. Ez igaz ma is. Ahol van egy kompromisszumoktól mentes, mélyen hívő mag, amely imádsággal szolgálja a gyülekezetet, ott csodák, gyógyulások történnek, és növekszik a közösség. Bárcsak ilyenek lennének presbitériumaink!

Imádkozzunk a gyülekezetek külső és belső békességéért.

Hálaáldozatunkat fordítsuk a lelkésztovábbképzés támogatására.
2730. hozzászólás
Létrehozva: 2017-04-29 00:35
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Április 29.

„Mi indította szívedet ilyen cselekedetre?”
(4). Anániás és Szafira története több szempontból is tanulságos. Valami különös megfelelési kényszer jellemezte őket. Néha minket is megkísért, hogy másnak látszódjunk, mint akik valójában vagyunk, csak azért, hogy befogadjanak bennünket a közösségbe. Hazudtak is. Igen, előfordul, hogy a hívő ember hazudik. A kérdés inkább az, hogy amikor szembesülünk helytelen cselekedetünkkel, akkor tudunk-e bűnbánatot tartani?
2729. hozzászólás
Létrehozva: 2017-04-28 02:52
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Április 28.

„Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét...”
(31). Az egyházban az ébredéseket mindig ilyen imádságok előzték meg. Ez az imádság hittel, bizalommal teli volt. Isten már a múltban is megmutatta hatalmát, s ezért bízhatunk abban, hogy most is megteszi. Imádkozzunk mi is a Lélek eljöveteléért, ébredésért!
2728. hozzászólás
Létrehozva: 2017-04-27 00:09
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Április 27.

„...vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre!”
(19). Ebből az igéből kiderül, hogy Péter és János hiteles emberek voltak. Nem féltek, kritikus helyzetben is tudták a nehezebb utat választani, mert volt hitük. A hétköznapok során mi is állunk ki próbákat, sokszor akarnak minket is „csőbe húzni”. Tudunk-e ilyen helyzetekben hűek maradni Istenhez, és az elveinkhez?
2727. hozzászólás
Létrehozva: 2017-04-22 14:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Április 22.

„Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek”
(36). Mit tett az ember, és mit tett Isten? Az ember keresztre feszítette azt a Krisztust, aki Isten szeretetét hozta el világunkba. Nem törődtek vele, visszautasították hívó szavát. Mit tett Isten? Nem hagyta egyszülött Fiát a sírban, feltámasztotta őt a halálból, Úrrá és Krisztussá tette őt. Krisztus az Úr, aki mindenekfelett való, akié minden hatalom, aki előtt minden térd meghajol, és akinek minden nyelv vallja dicsőségét (Fil 2,11).
2726. hozzászólás
Létrehozva: 2017-04-20 21:16
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8308
2017. Április 20.

„Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?”
(12). Az első pünkösd eseményei ezt a felettébb magával ragadó csodálkozást és álmélkodást váltották ki azokban, akik maguk is részesei voltak a Szentlélek kitöltetésének. Amikor a Szentlélek Isten munkálkodik bennünk és általunk, annak ma is csodálatos, magával ragadó következményei vannak: betelik az életünk szeretettel, örömmel, békességgel, türelemmel, jósággal, hűséggel és szelídséggel (Gal 5,22-23).
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép