Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Bibliaolvasó Magyarázat - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Zoltán napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

v.Nagy János László: Homokvihar iaz oázisnál
Rembrandt festménye
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
2781. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-23 01:05
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 23.

„Legyen meg az Úr akarata!”
(14). A hívő ember hitéhez, Istennel való kapcsolatához méltó kijelentés ez. Urunk erre az Isten iránti feltétlen bizalomra tanítja az övéit - így bennünket is - a Miatyánkban: „...legyen meg a te akaratod...” (Mt 6,10). Mégis gyakran perlekedünk mennyei Atyánkkal. Lázadunk és kesergünk, mondván, hogy mi ezt jobban tudjuk. Pedig az igazi békesség, lelki megújulás, testi-lelki gyógyulás abban van, ha teljes hittel őrá hagyatkozunk.
2780. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-22 00:51
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 22.

„...életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat...”
(24). Pál hitvallását olvasni megszégyenítő. Van úgy, hogy mi is felelősen át nem gondolt lelkiséggel mondjuk, valljuk, hogy „életünket és vérünket” áldozzuk az ügyért. Közben pedig a legkisebb akadályoknál, próbáknál, terheknél is szégyenletesen elbukunk. Kihagyott lelki alkalmak, meg nem szentelt nyugalomnapok sora, haragtartás... Hogyan lehet mégis győzelmesen végigfutni úgy, hogy még az „életem sem drága”? Csak akkor, ha „...nekem az élet Krisztus...” (Fil 1,21).
2779. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-21 01:05
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 21.

„...gyalog akart jönni”
(13). Ezt olvasva csodálkozhatunk, hiszen a későbbiekből kitűnik, hogy Pál igencsak sietett (16) Jeruzsálembe. Ekkor mégsem a gyorsabb és kényelmesebb hajóutat választotta, mint munkatársai. Miért? Valójában nem tudjuk. Az biztos, hogy a magányosan, gyalog végigjárt utakon inkább van lehetősége az embernek az elcsöndesedésre, az Istennel való kettesben maradásra. Úgy járd az utadat, hogy abban legyen helye, ideje az Istennel való élő és személyes közösségnek.
2778. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-20 00:39
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 20.

„...sokáig tanított...”
(9). Pálnak a hosszú távolléte után bizonyára nagyon sok mondanivalója volt, és másnap reggel indulni akart, ezért nyúlt hosszabbra a tanítás, mint az ésszerű lett volna. Sok régi írásmagyarázó megrótta Eutikhoszt, amiért „bealudt” az igehirdetés hallgatása közben. Mi legyünk megértőbbek vele. Balesete és Pál csodálatos közbelépése így együtt erősítette a gyülekezet hitét: „egészen megvigasztalódtak” (12).
2777. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-19 01:19
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 19.

„...bátorította őket...”
(1.2). Különös és szinte hihetetlen, hogy az üldözött és bátorításra szoruló Pál bátorít másokat. Ez nála nem valamiféle vallási fanatizmusból, kegyes képmutatásból ered - mindez kevés is lenne hozzá -, hanem az élő Istennel való szoros életközösségből. Urunk a „bátorító” Szentlelket ígéri övéinek (Jn 14,16). Félelmekkel teli világunk kihívásaiban feloldódhatnak szorongásaid, ha a „bátorító Lélek” vezetésében élsz. Így válhatsz magad is alkalmatlanságod ellenére alkalmassá mások lelki felkarolására, bátorítására.
2776. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-17 00:10
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 17.

„Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?”
(15). Komikus - és egyben tragikusan tanulságos - helyzetet idéz elő a „megjátszott” hittel való kérkedés. Aki nem ismeri fel az ellenség erejét és hatalmát, az könnyen áldozattá válik. Csak az őszinte és igaz hit őriz meg attól, hogy önmagamat túlbecsülve veszélybe sodródjam. A hit nem úgy „nyereség”, hogy annak ne kellene megalapozott valóságnak lennie.
2775. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-16 01:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 16.

„Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?”
(2). Keresztelő János így tett bizonyságot: „Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni” (Mk 1,8). A bűnbánatra jutott ember még saját belátása alapján készül új életet kezdeni, ugyanakkor a megtért ember életének Ura már a Szentlélek Isten. Ennek az igének ne akarjunk misztikus értelmet tulajdonítani.
2774. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-15 00:10
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 15.

„...és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját”
(26). Nem Apollós az egyetlen, akinek alaposabb ismeretekre is szüksége volt. Bibliaórás, ifjúsági, presbiteri közösségeink célja az, hogy ne csupán felületesen, „nagyjából”, hanem mindennapi életszerűségében ismerhessük meg, milyen a hívő élet, hogyan lehet Isten útján járni.
2773. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-14 01:50
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 14.

„...ha Isten úgy akarja”
(21). Sokszor vettük a szánkra ezt a kis félmondatot azzal a reménységgel, hogy Isten valóban akarja majd, amit én szeretnék. Igazi üzenetében ez azonban nem más, mint az a bizalommal teli ráhagyatkozás Istenre, amelyre Jézus tanít az úri imádságban: „legyen meg a te akaratod”. Pál nem ígér többet, mint hogy Isten ebben a kérdésben is bölcsen dönt majd.
2772. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-13 00:38
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 13.

„...mert nekem sok népem van ebben a városban”
(10). A bizonyságtételben a kezdeti nehézségek könnyen elriaszthatnak minket, mondván: itt ez senkit nem érdekel. Családi, baráti, munkahelyi lakóközösségeinkben azonban ott vannak azok, akikben Isten Lelke már munkálkodik. Lemondanál róluk? Lehet, hogy te még nem látod, de Isten már a maga népéhez számlálja őket is.
2771. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-12 00:43
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 12.

„Az Ismeretlen Istennek”
(23). Biztos, ami biztos, mondja az ember, amikor életének biztosítékai mellé valami ismeretein túlmutatót is odatesz. Ez ad kapcsolódási pontot Pálnak, hogy Istenről és Jézusról bizonyságot tegyen. Nem az istenek sorába állítja a maga Istenét, hanem azok fölé emeli, rámutatva teremtő, gondviselő és megváltó munkájára. A tehetetlen bálványok között ő az egyetlen, aki kiábrázolhatatlan, és most sincs a „helyén”, mert éppen cselekszik.
2770. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-11 00:05
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 11.

„...egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak”
(21). Mindenkori betegsége az embernek az állandó híréhség és az újdonság utáni vágyakozás. Nyughatatlan életünk megelégítését az újabb módszerekben és felismerésekben keressük, azt gondolva, hogy jobb magyarázatot (vagy igazolást) találunk életünk dolgaira. Pál marad az örök és változatlan evangéliumnál: „...Jézust és a feltámadást hirdette” (18).

Imádkozzunk
a presbitereinkért, hogy képzett, felelős őrállói legyenek gyülekezeteinknek.

Hálaáldozatunkkal
támogassuk a Református Presbiteri Szövetség munkáját.
2769. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-10 00:12
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 10.

„...teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat...”
(11). Az egyház missziója kezdettől fogva több lábon állt. Kellett hozzá a feltámadás evangéliumának hirdetése, az igehirdetők életének és tetteinek látható bizonyságtétele és a Szentírás prófétai tanúságtételének tanulmányozása is. Mindezekre a Szentlélek tette - és teszi ma is - alkalmassá és késszé az elhívottakat és megbízottakat.
2768. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-09 00:08
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 9.

„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”
(6). Így kiáltozott Thesszalonikában a csőcselék. Pedig annak a világnak csak hasznára vált ez a fajta felforgatás: a kegyelem forradalma és a pogányok számára is felkínált üdvösség reménye. A világ ma is fordulatra vár. Ha a keresztyének tétlenek, akkor más fogja felforgatni, és abban aligha lesz köszönet.
2767. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-08 01:09
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 8.

„Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent...”
(25). Hamarosan megrendül a börtön, a megalázott gyülekezet fényes elégtételt kap. Ez a győzelem a börtön mélyén, összeverve, megbilincselt kézzel végzett istentisztelettel kezdődött. A mindennek ellenére szívből, odaadással, egy akarattal, hangosan mondott magasztaló imádság és ének ma is a leghatásosabb bizonyságtétele a gyülekezetnek.
2766. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-07 00:46
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 7.

„Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre!”
(9). Amikor kudarcot vallunk valamiben, ami pedig korábban jól működött, akkor érdemes számot vetnünk ezzel a rendkívüli okkal is: „...a Szentlélek nem engedte nekik...” (6) A biztonságos és ismerős területről átlépni az ismeretlenbe még Pál apostolnak sem volt könnyű. Ez az engedelmes bátorság sok áldás forrása lehetne ma is.
2765. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-06 00:06
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 6.

„...naponként gyarapodtak lélekszámban”
(5). Amikor az evangélium hirdetése során tekintettel vagyunk a környező világ kultúrájára, hagyományaira, érzékenységére, az nem megalkuvás, hanem a szeretet cselekedete. Így az üzenet nem mellékes dolgokról, hanem a legfontosabbról szólhat, a Megváltóról és megváltásunkról. Vajon tudunk-e ezért ma - Timóteushoz hasonlóan - áldozatot hozni?
2764. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-05 00:02
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 5.

„Barnabás magával vitte Márkot...”
(39). A Szentlélek jelenlétében élő gyülekezetnek is törekednie kell az egyetértésre. Nem volt könnyű az apostoloknak sem megtanulni, hogy a szeretet és az igazság között lehetetlen jól választani. Ha sietve mégis megteszik, akkor meghasonlás lesz a következménye. Pedig a Szentlélek szakítás nélkül is segített volna megtalálni a jó megoldást, hogy végül Márkból evangélista, és Pál számára is hasznos munkatárs is lehessen (2Tim 4,11).
2763. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-04 23:59
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 4.

„Mert jónak látta a Szentlélek és mi is...” (
28). Újra és újra meglepődünk a Szentlélek gyengédségén. Megengedi a sokféle emberi véleményt, indulatot és elképzelést. Nem erőszakolja rá az apostolokra a legjobb megoldást, nem kényszeríti őket a még járatlan utakra. Engedi, hogy megvitassák a lehetőségeket, időt hagy nekik a változásra. Ám ha gyengéd is, a Szentlélek nem erőtlen. Új helyzeteket teremt, szíveket változtat, ajándékokat oszt olyanoknak is, akiktől mi a legszívesebben távol tartottuk volna. Nyilvánvalóvá teszi a terveit, és mi eldönthetjük, hogy csatlakozunk-e hozzá?

Imádkozzunk azért, hogy a pünkösdi Lélek egységesítsen minden magyar reformátust a szeretetben.

Hálaáldozatunkkal
segítsük Erdély református iskoláit.
2762. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-03 00:04
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 3.

Jakab apostol (18) a dávidi szolgálat helyreállításának prófétai szavait (Ám 9,11-12) erősíti meg Isten üdvtervére nézve, melyben a pogánymisszió is benne van: „...felépítem Dávid leomlott sátorát,... hogy keresse az emberek maradéka az Urat...” (16-17). Ez a hivatkozás pedig olyan alap, amelyre ráépülhetnek az apostoli gyűlés eligazító határozatai (19-21). Így készüljünk mi is pünkösdre: missziói lelkülettel, „lélekben és igazságban” (Jn 4,24) való istenimádással.
2761. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-02 23:28
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 2.

Az apostoli gyűlés szép példája annak, hogy Isten népének állásfoglalása akkor jó, ha Isten tetteihez ragaszkodik inkább, mint a maga elveihez. Péter szavai józanságra intenek: „... éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük...” (8-9). Sok viszály és szakadás megelőzhető lenne, ha az apostolok alázatával, mértéktartó bölcsességével, egymást megbecsülve szolgálnánk Isten országában.
2760. hozzászólás
Létrehozva: 2017-06-01 01:03
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Június 1.

Lukács a mi tanulságunkra írja le az új missziói helyzet miatt kialakult ellentéteket. Hogyan tovább? Az üdvösség mikéntje a tét, hiszen a kötekedők azt állítják, hogy körülmetélés nélkül nincs üdvösség. Ezek a testvérek a múlt örökségét általános és kötelező törvénnyé akarják tenni a pogányokból lett új megtérők között is. Pál és Barnabás viszont a Krisztusban nyert kegyelem páratlanságához ragaszkodik. Ha új missziói helyzet adatik az Úrtól napjainkban, az ő példájukat követve becsüljük meg a misszió új lehetőségeit és munkásait!
2759. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-31 01:11
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 31.

Az ellenséges „igyekezet” sem hiúsíthatja meg Isten munkáját. Derbében is folytatódik a misszió. A plántált gyülekezetek titka: Isten jelenléte a Szentlélek által. Ő ad megtartó erőt akkor is, ha munkásai továbbmennek, mert a küldetést betöltötték. Az apostolok cselekedeteiről nyilvánvalóvá lett, hogy azokban Isten cselekedetei vannak jelen: „...kaput nyitott a pogányoknak a hitre” (27). Ha a kegyelem kapuját az Úr megnyitja, azt senki be nem zárhatja.
2758. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-30 01:46
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 30.

A missziói munka nem zavartalan. A lisztraiakat a sánta meggyógyítása megdöbbenti. Nemcsak az erőt tartják „isteninek”, de a gyógyítókat is istenítik. A tiszteletnek ezt a formáját el kell hogy utasítsák az apostolok. Nyilvánvalóvá teszik, hogy senki sem juthat el vallásos múltja alapján Isten megismeréséig. „... ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez...” (15). A hiteles bizonyságtétel konfliktusokkal járt akkor is, ma is. Pál életét össze lehetett törni, a Krisztusra mutató tanúságtétel erejét nem. Ma sincs ez másként.
2757. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-29 10:10
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 29.

Ikóniumban folytatódik a missziói út. Itt „...igen sokan lettek hívőkké” (1). A bátor kiállás, a hit, az Úrtól vett jelek és csodák mind bizonyságok a kegyelem igéi mellett. A Küldő és a küldöttek együtt munkálkodtak az apostoli időkben. Ha a „nagy aratás” ideje elérkezik, az apostoli idők jelei újra láthatókká lesznek. Készüljünk erre! Mi is teljünk meg hittel, kegyelemmel, a Szentlélek erejével, mentő szeretettel. Körülöttünk még sok az elveszett ember.
2756. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-26 22:09
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 26.

Nagy volt az igaz Isten utáni vágy, ezért voltak a zsinagógában az izraeliták mellett istenfélők is, akik a pogányok közül csatlakoztak hozzájuk. Elegük lett a kiüresedett pogányságból, ami gyakran hitetlenséget takart. Itt Jézusról hallottak bizonyságtételt. Mivel napjainkban is sok ilyen vágyakozó ember van, imádkozzunk értük, hogy jó helyen keressenek és találjanak megoldást életük kérdéseire. Amikor lehet, mi is tegyünk nekik bizonyságot Jézusról.
2755. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-25 00:38
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 25.

Isten csodálatos munkája a megtért ember megváltozása. Az egyik Heródes ifjúkori társa, a másik a zsidó Pál, aki a farizeusok tanítványa, az egyház üldözője volt. Mindkettő keresztyén próféta és tanító lett. Elkezdődött a misszió (13,1-3). A belső ellenség a legveszedelmesebb: Elimász egyszerre próféta és az okkultizmus követője; sikere is van. Ahol nehezebb a helyzet, nagyobb a segítség. Így tesz csodát Pál az ellenségen, és megtisztul az evangélium útja (13,4-12).
2754. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-24 01:22
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 24.

Isten sokat megenged a gonosznak, de végül is határt szab a tobzódásának. Heródes intő példa. Ami Istennek útjában van, azt férgek pusztítják el. Az ember elvakultsága, hogy ezt nem látja be idejében. Jézus visszajövetelekor is ez történik, de akkor már általánosan. Minden gonoszság véglegesen elpusztul, utána már csak az ő akarata érvényesül, a jó, a szép, az igaz a halál nélküli élet. Az lesz az üdvösség kezdete.
2753. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-23 09:53
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 23.

Az ige tükröt tart elénk arról, hogy milyen a hitünk. Még maga Péter - akivel a csoda megtörténik - sem akarja elhinni, hogy Isten valóban segít. Látomásnak tartja. A gyülekezet, amelyik éppen imádkozik (valószínűleg Péterért is), szellemnek gondolja az apostolt, mintha Isten nem lenne az anyagnak is ura. Rodé elhiszi, csak örömében épp azt nem teszi meg, ami a csodából következik, hogy kinyissa az ajtót. Elég gyakorlatias a hitünk? A valóban követendő példa a történetben, hogy a gyülekezet imádkozik a bajban.
2752. hozzászólás
Létrehozva: 2017-05-22 00:07
Bibliaolvasó Kalauz
Hozzászólások: 8384
2017. Május 22.

A keresztyénüldözés egyidős az egyházzal, napjainkban is tart. Öngerjesztő folyamat: tetszik a népnek, folytassuk! A helyzet súlyos, a gyülekezet vezetői vannak soron. Csak az az egyház növekszik, amelyik az üldözést is vállalja. Drágább nekünk mindennél, hogy az Úr Jézus követői lehetünk?
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép