Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Csukor Árpád üzenet mindannyiunknak! - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Vince, Artúr napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Fráter György koponyája a gyulafehérvári Székesegyházban
Karácsonyi üdvözletek
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
1264. hozzászólás
Létrehozva: 2019-10-05 18:28
Árpád
Hozzászólások: 931


Holnap vasárnap! (évközi 27. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, akitől akkor,
az apostolok, - ma pedig mi is kérjük:
„Növeld bennünk a hitet!” (Lk 17, 5)
Az apostolok, látva Jézus mélységes hitét,
egyre inkább átérezték
saját hitüknek elégtelenségét.
Együtt kérték Jézustól,
hogy növelje bennük is a hitet.
Ezt látva érezzük, nekünk is
csatlakoznunk kell hozzájuk.
Mert hit nélkül nem tudjuk életünk harcait
- kudarcok között, erőtlenségben, - megharcolni.

Jézus felelete nekünk is szól:
nem szükséges a nagy hit!
Lehet az kicsiny is!
Akár csak akkora, mint egy magocska!
Hisz az élet ígérete is
csupán egy magocskában rejlik.
Élő lesz a hitünk, ha Krisztus élteti.
Ha az Ő erejéből táplálkozik.
Élő, ha nem önmagából,
hanem Krisztus erejéből
termi gyümölcseit.
Ha ebben a hitben fel tudjuk ismerni Istent,
rádöbbenünk bűnös, gyenge voltunkra.
Az ember, akiben elhal a hit erénye,
annyira fásult lesz, hogy őrá semmi,
még az igaz, a jó, a szép és a szent
sem tud éltetőleg hatni.

A hit, - az egészséges ember életeleme.
Természetfeletti megismerő képességünk.
Bizalom, erős ragaszkodás
és meggyőződés az igazság elfogadására.
Ez a hit fogadja el Isten létét,
veszi komolyan szavát,
és engedelmeskedik akaratának.
A hívő ember bátor,
és Istenre alapozza életét.
Félénkségét, kétkedéseit
le tudja győzni Isten erejében.
A mai napon, - október 6-án, -
az aradi mártírokra emlékezve is
ez kell szemünk előtt álljon.
A vértanúk eleven hite, melyet
Damjanich imája kifejez ki,
oly meggyőzően:
„Oltalmazd meg, Mindenható,
az én különben is szerencsétlen hazámat
a további veszedelemtől! … …
Adj erőt, ó Atyám,
az én szegény Emíliámnak,
hogy beválthassa nékem adott ígéretét:
hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.
Áldd meg Aradot!
Áldd meg a szegény,
szerencsétlenségbe süllyedt
Magyarországot!
Te ismered, ó Uram, az én szívemet
és egyetlen lépésem sem ismeretlen Előtted,
azok szerint ítélj fölöttem kegyesen,
s engedj a túlvilágon
kegyes elfogadást találnom.
Ámen.”

A hívő ember Isten jóságára
és igazságára hagyatkozik akkor is,
amikor nehézségei vannak.
A Krisztusba vetett hite által
felülmúlja az egész teremtett világot,
mert közvetlen kapcsolatba kerül Jézussal
és általa az Atyával.
Higgyünk Jézusban annyi hittel, amennyi van.
S a többit bízzuk Őrá!
Ettől lehet gyönyörű, -
szép, őszi vasárnapunk is!
Kívánom szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Vivaldi: Az ősz
https://www.youtube.com/watch?v=nIo-vvYmDio
Amikor hitünk megjelenési formája a csend:
https://montazsmagazin.hu/pinter-anna-csend-bennem-van-cimu-tarlatanak-megnyitoja/?fbclid=IwAR3rTePfeJPzesIIX47Pds0IHLTNO9z5g07RU4ua1JfLKlQVdRIQ8_8f6JQ

1263. hozzászólás
Létrehozva: 2019-09-28 17:59
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 26. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ismét
az isteni igazságosságról szól, amikor
az irgalmatlan gazdag és Lázár esetét
mondja el nekünk. (Lk 16,19-31)
Isten soha nem akarja az ember kárhozatát,
de ha időben nem tér meg szeretetlenségéből,
akkor bizony úgy jár,
mint a példabeszédben szereplő dúsgazdag.
Az ember földi életén múlik üdvössége.
Ez különösen abban mutatkozik meg,
hogy minden szeretetből megtett
cselekedetünknek, figyelmességünknek
óriási hatása van. Még egy pohár vízzel is
megszerezhető az üdvösségünk. (Szt. Ágoston)

A történet bemutatja, hogyan emlékezik vissza
a dúsgazdag, - kárhozatában.
Eszébe jut Lázár, akit életében,
- amikor a kapuja előtt feküdt, -
figyelemre sem méltatott.
Kinek sorsa életében, - közömbös volt számára.
Nekünk ezzel ellentétben már most,
- életünkben, - ki kell nézzünk „ablakunkon,”
s észre kell vennünk
a „kapunk előtt fekvő” rászorulót.

Az élet valósága jelenik meg e példázatban.
A gazdag, - jólétében dőzsöl,
míg a szegénynek még a morzsákból sem jut
a gazdag asztaláról.
Kényelmünkbe bezárkózva
és közömbösségünkben
nem az igazi, nem a helyes életet éljük.
De ha ebből ki merünk lépni,
akkor képesek leszünk meglátni,
hogy az ajtónk előtt ki fekszik,
és benne felismerni Jézust.
Ez általában nem könnyű.
De csak így és ezáltal
kérhetünk részt az élet bőségéből.
Amikor valakik számára
ajándékok lehetünk!
Segítsen az Úr minket, hogy észrevegyük,
kik szorulnak segítségünkre!
Adjon nekünk éberséget,
hogy meglássuk
a körülöttünk élők szükségét,
és így meneküljünk meg a közöny bűnétől.
Részt akkor is vállalhatunk
és vállalnunk is kell
a sürgető problémák megoldásából,
ha előidézésükben semmi szerepünk nem volt.
Legyen hely szívünkben
azon milliók szükségének,
akik a gazdagok ajtaja előtt szenvednek.
Legalább napi imáinkban
növekedjék részvétünk
a szükséget szenvedők iránt
és erősödjék a vágyunk,
hogy tegyünk értük, - Jézust látva bennük.

A gazdagnak elsősorban
nem a gazdagsága a bűne.
Hanem az, hogy észre sem veszi a rászorulót.
Valamennyi mindnyájunkban rejtőzik ebből.
Ha eléggé lelkiismeretesek vagyunk,
akkor több embert találunk az ajtónk előtt,
mint az gondolnánk.
Hozzájuk való fordulásunk inkább lelki,
mint anyagi javakban, - de abban is!, -
meg kell nyilvánuljon.
Emberi melegségben, érdeklődésünkben,
rájuk szánt időnkben.
Isten sokféleképpen közelíthet hozzánk!
Éberré kell tegyük erre,
- szemeinket, szíveinket.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
erdőn, mezőn, hegyen, völgyön
REUTIGENBE
Svájc 2017.09.17.
Képek és videók - saját
Zene: Enya - Shepherd Moons lemezéről
https://drive.google.com/open?id=1yqObmz4dkiKPE7O8LxKBUqjyAawVyYaW
1262. hozzászólás
Létrehozva: 2019-09-21 17:12
Árpád
Hozzászólások: 931


Holnap vasárnap! (évközi 25. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a mostani
vasárnap evangéliumában újra
meghökkentő kijelentéseket tesz.
Beszél az okos intézőről, és így zárja le:
a világ fiai okosabbak a világosság fiainál.
Majd ad nekünk
egy nehezen érthető intelmet:
szerezzetek magatoknak barátokat
a hamis mammonból.
Ám végső megállapítása
teljesen világosan érthető:
„Nem szolgálhattok Istennek
és a mammonnak!” (Lk 16, 13)
A mammon kifejezés a javak, a tulajdon,
- és nem csak a pénz, - hanem a világ
démoni hatására vonatkozik.
Amelynek szolgálatával nem lehet
összeegyeztetni az Isten szolgálatát.

Annak, aki Krisztus-követő,
választania kell!
Aki Őt választja, - nem él szolgaságban.
Sőt az Úr barátjának nevezi és fogadja,
mert szabadon adja át magát Krisztusnak.
Ez csak a bibliai szóhasználatban szolgaság.
Valójában nem az, hanem igazi szabadság,
amely örömben
és boldogságban gyökerezik.
A kereszténység,
- a krisztusi hit örömforrása.
Azt hirdeti, hogy Krisztus győzött
a bűn és a halál felett.
Ha pedig Hozzá való ragaszkodásunkban
meghalunk Vele, - akkor élni is fogunk vele.
Szükséges, hogy a krisztusi emberen lássák,
hogy megváltottságának tudatát sugározza.
A mammon alatt pedig értjük mindazt,
ami elvon Istentől.
Nem szolgálhatunk egyszerre mindkettőnek.
Életünk folyamán kötelező a választás!
Valójában tehát a kérdés,
amivel szembesülünk Jézus szava nyomán,
- milyen az értékrendünk, mit tartunk fontosnak.
Isten szolgálata-e életünk végső célja,
mely mindent felülír.
Istent szeretjük-e, - mindenekelőtt.

Jézus nem azt mondja,
hogy nem szabad és Ő nem engedi meg,
hogy két úrnak szolgáljunk,
hanem egyszerűen azt mondja,
hogy az nem lehetséges.
Egymással nem összeegyeztethető.
A bűnben levő ember
éppen ott él szolgaságban,
ahol az Isten akarata szerint élő embert
önuralomra inti a lelkiismerete.
Akik pedig semlegességet,
függetlenséget emlegetnek,
- a bűn mellett foglalnak állást.
Az embert az minősíti,
hogy kit és mit szeret jobban.
Kihez és mihez ragaszkodik.
Ez a ragaszkodás nem szájjal történő
megnyilatkozás.
Tetteinknek kell bizonyságot tenni arról,
hogy hol van a szívünk.
Az Isten szolgálatában leélt
keresztény szabadságunk
fogja megérlelni bennünk azt a lelkületet,
melyet örömmel és ujjongással
fogad majd be Isten örök hajléka.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Az újraéledt Bátai Eucharisztikus Kegyhely,
az ország egyetlen Szent Vér Kegyhelyének
ünnepi szentmiséje, - 2019. szept. 14.
https://www.youtube.com/watch?v=1bYfChCefTA&feature=youtu.be1261. hozzászólás
Létrehozva: 2019-09-17 20:47
Árpád
Hozzászólások: 931
Vasárnap van! (évközi 24. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki három
gyönyörű példabeszéddel is
megvilágosította számunkra
a megtérés feletti örömöt.
Az elveszett bárányról,
az elveszett drachmáról
és a tékozló fiúról szólnak ezek.
Amikor rátalálunk Istenre
vagy bűneinkből visszatérünk hozzá,
Isten úgy örül nekünk,
mint ahogyan a pásztor a megkerült báránynak,
az asszony a megtalált drachmának
és az apa visszatérő fiának.
Jézus ezzel kapcsolatban még az örömről,
az angyalok öröméről is szól:
„Mondom nektek, az Isten angyalai is
éppígy örülnek (majd)
egy megtérő bűnösnek.” (Lk 15,10)

Mindhárom példabeszéd Isten határtalan
emberszerető jóságát igyekszik bemutatni.
Ez Jézus örömhírének legörömtelibb
gondolata az evangéliumokban.
Jézus azt az örömhírt hirdette,
hogy Isten úgy szereti az embert,
hogy keresi, - még a
legtévelygőbb ember társaságát is,
és mindig örvend, ha a tévelygő
rátalál az Ő barátságára.
Erről beszél hozzáfűzött
megjegyzésében is:
egyetlen megtérőn is
mily nagy az öröm a mennyben!
Olyan megtérőn örülnek,
aki valóban bűnbánatot tart.
Mert napjainkban a legtöbb embernek
a bűn mibenlétéről sincs még fogalma se.
A megtérés alatt pedig
csupán valamiféle szentimentális,
pusztán érzelmi alapon álló magatartást ért.
A megtérő ember és a bűn feletti bánata
öröm a menny angyalai számára.
Hatalmas öröm a megtérő ember számára is.
Ez az öröm,
- tulajdonképpen létszükségletünk.
Nélküle, - egyszerűen nem lehet élni.
Öröm nélkül pokollá válik a család,
robottá silányul a munka.
időpocsékolássá a szabadidő.
Akinek öröm tölti be életét,
az sokkal egészségesebb, mondják az orvosok.
Isten örömre teremtette az embert!
Őt magát is az öröm jellemzi,
amely a megtérő bűnös felett ujjong.
Rettenetes hiány, ha örömünket veszítjük el.
A legtökéletesebb öröm pedig
az Istenre találás öröme.
A legnagyobb öröm, ha ráébredünk,
Isten nem haragszik ránk,
mert örvend a megtérésünk felett.

Jézus az elvesztést épp csak megemlíti,
sokkal jobban fejti ki a keresést,
de leginkább az örvendezést részletezi!
Ő ezért jött, ezért áldozta oda magát.
Ezért adja odaáldozott Testét és Vérét nekünk,
- örömünkre, - az Eucharisztiában.
Azt akarja, hogy megtérjünk,
hogy megtérésünk miatt
nagyobb öröm legyen a mennyben,
mint bármekkora, megtérésre igényt nem tartó,
önmagát „igaz” - nak tartó miatt!
Örömben megélt szép őszeleji vasárnapot!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Ana Rucner világhírű gordonkaművész,
a zene és az élet örömét hirdeti sajátos formában,
Beethoven Örömódájával, - gyönyörű képek között.
https://www.youtube.com/watch?v=pk5VntYEuNs
1260. hozzászólás
Létrehozva: 2019-09-07 17:00
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 23. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a népsokaság
felé fordulva így szólt: „Aki közületek
nem mond le mindarról, amije van,
nem lehet az én tanítványom. (Lk 14, 33)
Egyértelmű, hogy a Krisztus-követés
nem pusztán csak egy határozott döntés,
de nagyon súlyos követelményei is vannak.
Az evangélium
még a rokoni kapcsolatokat is
veszélyesnek mondja
az Isten országának kibontakozásában.
A Jézus-tanítványság valódi nehézségekkel jár.
A döntést meghozó ember részéről
hatalmas buzgóságot követel.
Ennek hiányában az egyébként
jól induló tanítványt is
könnyen eltántoríthatják a kihívások,
a különböző nehézségek.

Ha Jézust valóban akarjuk követni,
akkor Őt mindenkinél és mindennél
jobban kell szeressük.
A Jézus Krisztushoz való csatlakozás,
feltétlen és gyökeres szakítást kell,
hogy jelentsen a világgal,
sőt még önmagunkkal is.
Követése egyet jelent
a kereszthordozással.
Ha jobban meggondoljuk, láthatjuk,
nemcsak azt kéri tőlünk,
hogy ne legyünk rosszak,
hogy a parancsolatokat megtartsuk,
hanem azt is, hogy Őt, csakis Őt,
kizárólagosan Őt, - kövessük!
Ez, - kegyelméből, - megvalósítható.
A Vele való, Törvénye szerinti élet.
Ő, - és csakis Ő, - képes lesz arra,
hogy lerombolja bennünk
mindazt, ami gátja lehetne annak,
hogy mi teljesen az Övéi legyünk.
Az biztos, hogy magunktól erre
teljesen képtelenek lennénk.
Ha csak saját erőinket nézzük,
teljességgel alkalmatlanok vagyunk arra,
hogy lemondjunk mindenről,
ami nem Hozzá köt bennünket.
Hogy naponta felvegyük keresztjeinket,
amelyek hordozásában
eggyé válhatunk Vele.

Az Úr, - pontosan ismer minket.
Ismeri gyengeségeinket,
megkötözöttségeinket.
Valójában nem is sejtjük, mekkora szeretettel
és segítséggel fogadja
törekvéseinket, - követésére.
Képes alakítani bennünket, hogy mindenkinél
és mindennél jobban szeressük Őt.
Jézus eljövetelének célja nem az volt
hogy keresztjeinket könnyebbé
vagy nehezebbé tegye.
Azért jött, hogy azoknak értelmet adjon.
Bölcs mondás:
„Aki a kereszt nélkül keresi Krisztust,
a keresztet találja meg Jézus nélkül!”
Az Ő tökéletes követése
az Istennel való viszonyunk
rendezésén nyugszik.
A tökéletesre törekvő istenkapcsolat
harmóniája nélkül a Jézus-követés
követelményeinek megvalósítása
elképzelhetetlen.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Wimmis - ch. - fel a Burgfluh-ra és vissza:
https://www.youtube.com/watch?v=O0lwRkxGBxE
1259. hozzászólás
Létrehozva: 2019-08-31 09:48
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 22. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki egy
farizeus házába tért be, hogy nála étkezzék.
Megfigyelve a meghívottak viselkedését,
arról kezd szólni,
hogy jobb az utolsó helyek egyikét elfoglalni.
Ekkor lesz lehetőség arra, hogy a vendéglátó
megtisztelő módon feljebb,
vagy akár az első helyre hívja
a sor végén ülőt:
„Barátom, menj följebb!” (Lk 14, 10)
Hamis alázatosságot állítana elénk Jézus,
- példaként? Biztosan nem!
Az igazi alázatról és szerénységről,
az érdekmentes magatartásról szól.
Ne törtessünk az első helyek felé!
Értékeink valós tudatában várjuk ki,
hogy felismerjék mások is azokat.

Az alázatosság, amiről az Úr beszél,
úgy tűnik, manapság nemcsak elhanyagolt,
hanem nagyon félreértett erény is.
Az alázatosság pedig elsősorban
az igazság felismerése.
Nem meghunyászkodás, hanem igazságérzet.
A kérdés ugyanakkor az,
egyáltalán van-e értelme mai,
törtető világunkban
a szerénységnek, az alázatosságnak?
Akad ma még olyan házigazda,
aki észreveszi a hátul meghúzódó,
ám mégis tiszteletreméltó vendéget?

A szerénység, a jó értelemben vett
megalázkodás így válhat javunkra.
Mert aki önmagában képes megalázkodni,
abban magasztaltatik fel Isten.
Bennünk kell növekedjen Isten, úgy,
hogy magunkat szerénységbe csendesítjük.
Ekkor dicsőül meg bennünk Krisztus,
az alázatban megélt életünk által!
Erre a szolgálatra szentelt fel bennünket
a keresztség szentsége is,
amikor Isten gyermekei lettünk.
Igazi nagyságunk nem abban áll,
hogy bármi áron mások elé kerüljünk,
hanem abban, mennyire vagyunk képesek
szerényen, de határozottan másokért élni.
Az való igaz, hogy e világ életében
ez nem valami természeténél fogva
érvényesülő életnorma.
Ez Isten országának a mércéje!
A jézusi alázat ugyanis nem
csupán egyszerű szerény viselkedés,
nem pusztán udvariassági forma.
A keresztény ember egész lényét átjáró,
helyes és az igazságnak
tökéletesen megfelelő lelkület!
Tegyünk szert rá, - mielőbb!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
A héten fájdalmas veszteség érte
a magyar zenei életet.
Az előttünk elindult két jeles személy,
+ Kocsár Miklós
(Kossuth-díjas zeneszerző, a nemzet művésze)
+ Daróci Bárdos Tamás
(Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karnagy, zenetanár)
művei:
Kocsár Miklós: Pater noster
Erkel Ferenc Vegyeskar
SZTE ZMK Vox Universitatis Szegediensis - Cseri Zsófia
https://www.youtube.com/watch?v=oqhDDM8qUmE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W4hs6efl5lP4Opf1x9t5wcmsrmNsSRLZfTJ76t0aSX9yXYkyB3RcneA0
Daróci Bárdos Tamás: Üszküdárá - MR Gyermekkórus:
https://www.youtube.com/watch?v=9xFdqEiLw0Y
1258. hozzászólás
Létrehozva: 2019-08-24 18:55
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 21. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítván
a népet Isten országáról,
egy kérdésre válaszolva kijelentette:
„Törekedjetek bemenni a szűk kapun,
mert mondom nektek,
sokan próbálnak majd bejutni,
de nem tudnak.” (Lk 13, 24)
Sokan valójában el sem indulnak,
vagy ha elindulnak,
akkor mellékutakon járnak.
Nem azt az életet élik,
amelyet Isten kíván tőlük.
Vagy ami még rosszabb, -
nem is gondolnak örök életükre.
Képtelenek, vagy nem is akarják
vállalni az odavezető út nehézségeit.

Életünk oly törékeny
és mégis oly kevesen vannak,
akik gondolnak
és tudatosan készülnének halálukra.
Még a keresztény vallásos életet élő
emberek között is kevés az,
aki várakozó reménységgel
gondol saját halálára.
Van valami,
talán nem is kevés kapcsolata Istenével,
talán bőségesen gazdag életet kér Istentől,
de hogy tudatosan készülne
földi léte befejezésére
az már alig jut eszébe.
Vagy az, hogy hálát adjon
ajándékba kapott életéért,
és annak jó befejezése szeme előtt lenne.
Erre csak akkor képes,
ha már volt megrendítő
halálközeli élménye,
vagy elveszített egy nagyon közeli
szeretett családtagot, barátot.
Pedig Istenünk valójában
a lehető legszélesebbre tárja azt a kaput,
amelyen át az üdvösségre juthatunk.
A kérdés nem is az üdvözültek száma!
A kérdések kérdése,
hogy én magam megtaláltam-e,
megtalálom-e, - ezt a kaput?
Ha pedig már megtaláltam,
segítsek másoknak is, elsősorban
a rám bízottaknak, hogy megtalálják!
A szűk kapu valójában azt jelenti,
hogy feltételei vannak a belépésnek.
Ha ezeknek a feltételeknek megfelelünk,
akkor elnyerhetjük az üdvösséget.

Ez a kapu elsősorban a hit kapuja,
amely az eszét használó ember számára
szélesre tárva, - nyitva áll!
Ez a hit vezet be bennünket
az Istennel való életközösségbe.
Az Istennel való közösség teszi majd lehetővé
a belépést az üdvösségbe.
A hit és a hit tartalma összeforr az élettel.
A keresztény ember életével,
tetteivel kell tanúságot tegyen hitéről.
Ezzel nyitja meg önmaga számára a szűk kaput,
mely üdvösségéhez vezeti őt.
Mindezt Isten kegyelmében,
Isten kegyelmével és Isten kegyelméből.
A nem hívők, a kívülállók,
a keresők számára pedig
nem a tanítás vagy elmélet szépsége,
tartalmi gazdagsága fogja megnyitni a szűk kaput,
hanem a keresztények hit szerinti,
tanúságtevő életének példája.

A hitnek és az életnek ezt a
szűk kaput kitáró egységét a bűn rontja meg.
A bűn, - és az abban való megrögzöttség
elszakít Istentől, tönkre teszi
a Vele való szeret kapcsolatot.
Bűneink beismerése, az abból való felkelés
elhatározása és megtétele helyreállítja
az Istennel való szeretetközösséget.
Kitárja az üdvösségre vezető kaput!
Aki már megtalálta ezt,
haladjon bátran feléje!
Aki még keresi, - időben lelje fel!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Franz Liszt: Christus - (részlet) 6. A boldogságok
https://www.youtube.com/watch?v=hkU992clfn8
Rossini: Kis ünnepi mise
https://www.youtube.com/watch?v=B27njtsX8n4
1257. hozzászólás
Létrehozva: 2019-08-17 19:26
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 20. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus,
kijelentette övéinek:
„Azért jöttem,
hogy tüzet gyújtsak a földön.”
(Lk 12, 49)
Szerethető, követhető-e egyáltalán
a tüzet gyújtó Jézus?
Ha jobban meggondoljuk,
meg is találhatjuk,
miről szólt olyan határozottan Jézusunk.
Ő nem pusztító tüzet hoz,
hanem a szeretetnek tüzét.
A megélt hitnek fényét.
Azt a tüzet, amelyet bennünk
a Szentlélek lobbant lángra.
Ez a tűz pedig ég, de nem éget.
Lángra lobbant, de nem éget el.
Éltető fényt ad, de nem vakít.

Aki befogadja ezt a tüzet,
maga is lángra lobban.
Aki hitének ebben a tüzében
követi Krisztusát, - akörül
valóban megoszlás támad.
Ő nem akar szakadást, nem akar viszályt.
„Békességet hagyok rátok.
Az én békémet adom nektek,”
(Jn 14,27), - mondja máshol.
Ha valakiben ég a krisztusi tűz,
annak lángját viszont először
éppen családtagjai látják.
És bár érthetetlen,
- vagy talán nem is annyira, -
de ez könnyen megosztást szül.
Pusztán emberi tényezőktől függő
szempontok szerint nem lehet
és nem szabad szabályozni ezt a tüzet.
Még kevésbé takaréklángra állítani.
Ez megalkuvás, sőt árulás lenne.

Krisztus követése, az Érte való lobogás
teljes odaadást és hősiességet kíván.
Ehhez pedig erőfeszítésre
és áldozatokra van szükség.
A lobogás ébren tartását segíti
a Szentlélek tüzének hívása.
A vértanúk és szentek hosszú sora
éppen ezt bizonyítja.
Napjaink keresztényüldözései is
azt igazolják, hogy csak a lángoló hit
ad erőt a kitartáshoz.
Nekünk is, kikben sajnos,
- eléggé szomorú ez, -
éppen csak alig él
ez a hősies erő és lángolás,
kérnünk kell az Urat, adjon erőt
a szeretet tüzének állandó megőrzéséhez.
Hogy életünk hiteles tanúságtétel lehessen.
Hívő emberként legfontosabb hivatásunk,
hogy fagyos világunkban
felszítsuk magunkban és másokban
az Isten- és emberszeretet tüzét.
Azt a tüzet,
mely képes fényt hozni az életbe.
Minél közelebb húzódunk Jézushoz,
annál biztosabb,
hogy felgyújtja bennünk
a szeretet és lelkesedés tüzét.
Rengeteg a kihűlt keresztény napjainkban!
Országunk és Európa
szinte teljesen kihűlőben van!
Lángoló életünknek kell jellé válni,
hogy Jézushoz vonzza
a körülöttünk élőket.
Sok embernek a hamu alatt parázsló
Isten-ismeretét és szeretetét
kell lángra lobbantsuk Jézus tüzével.
Szeretetünkkel, szavainkkal, példánkkal.
A Szentlélek fuvallata segítsen bennünket,
hogy szolgálatára legyünk
a másik embernek,
- és ne az ellenkezésére…
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAP AJÁNDÉK:
Éppen 3 éve, hogy Lelke felvétetett…
2016. augusztus 18. - 21:15.
Még érzem az utolsó ölelés forró melegét!
https://www.youtube.com/watch?v=IAsnkekUcUM
1256. hozzászólás
Létrehozva: 2019-08-15 15:45
Árpád
Hozzászólások: 931
A minden dicséretre méltó szűzi Királynő
felvétetett az örök Király fényes palotájába!
Mert kiválasztotta Őt az Úr magának,
ezért hajlékában adott neki lakóhelyet.
Szép és ékes a mi Nagyasszonyunk!
Akit Krisztushoz fölvett e világból.
Ott ragyog a szentek között,
úgy, mint nap az égen.
Az örök Isten testével-lelkével
emelte az égbe Fiának édesanyját.
Lelkét küldi nekünk,
hogy életünk folyamán mi is
az odafönt valókra törekedjünk,
Jézusunk által,
aki a mi Krisztusunk!
Velük-által legyen gyönyörű
ünnepünk!

Mint fényes hold, mint drága nap,
mint hajnalpír, mely most fakad,
száll az egek csúcsaira
a Szeplőtelen Szűzanya.
Dicső trónjára érkezett,
Királynő ég és föld felett,
ő szülte azt, ki tündökölt,
a hajnalcsillagnál előbb.
Az angyalok s az égiek
rendje fölé emeltetett:
Asszony, ki túlszárnyalta rég
a szentek minden érdemét.
Kit egykor ölben hordozott,
kit jászolyban pólyálgatott,
a mindenség Királyaként
szemléli, Atyja fényeként.
Szüzeknek Szüze, kérd Fiad,
esdjen miértünk hű szavad,
mienket vette általad,
övéből mindent visszaad.
Atya, Fiú s Vigasztaló,
köszöntse őket hálaszó,
kik minden másnál ékesebb,
dicsőbb fényt adtak fönt neked.
Ámen.
(zsolozsma himn.)

Britten: Himnusz a Szűzhöz (Ad Libitum Kórus Baja)
https://www.youtube.com/watch?v=XGFBXidDd14&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22RSVpn5BhWqMpdoBKn7ne6c5bBDgtKC89dUObX4ZvkTZMctzKhIhF5oY
1255. hozzászólás
Létrehozva: 2019-08-10 18:00
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 19. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki
abban az időben
így szólt tanítványaihoz:
„Csípőtök legyen felövezve,
kezetekben pedig égő gyertya legyen.”
(Lk 12, 35)
Sokatmondó jelképes értelme van ennek!
Legyen olyan kapcsolatunk Istenünkkel,
amelybe egész életünk folyamán
erősen kapaszkodhatunk.
Ez a kapcsolat világítsa meg
céljához egyre közeledő létünk lényegét.
Azt az utat,
amelyen biztonsággal járhatunk.
Ez a mélységes kapcsolat sugározzon
szívünkbe, lelkünkbe belső fényt,
hogy el ne tévedjünk életutunk folyamán.

Ez a helyes Isten-kapcsolatunk
képesít bennünket arra,
hogy minden pillanatunkban
készek legyünk Urunk érkezésére,
és ezzel együtt a végső számadásra is.
Belső világunknak biztos mécsesei
ebben a várakozó készületben
a hitünk, reményünk és szeretetünk.
Ugyanakkor féltő gonddal óvott éberségünk
nem szabad engedje,
hogy egy pillanatra is kialudjon ez a láng.
Kellő felelősségtudattal kell
ébren tartsuk magunkban.
Hogy mikor érkezik,
- számomra halálom pillanatában,
a világ számára az utolsó napon, -
ennek pontos ideje Isten titka.
Sem a napot, sem az órát nem kell tudnunk.
Isten, - még Fiának sem árult el.
Kötelességünk,
hogy éberen virrasztva várjuk.
Elérkezte pedig
ne legyen számunkra meglepetés.
A hűségesen várakozókat az Érkező
érdemeiken felül jutalmazza majd.
A keresztény ember egész élete folyamán
számol az Úr érkezésével.
Sőt ezt örömmel képes megélni.
Hisz az Úr érkezése nem tragédia
számára, hanem boldog beteljesedés.
Az igaz, hogy talán nincs ember a föld kerekén,
ki ne nyugtalanul várná a találkozást Istenével.
Még ha végtelenül irgalmasnak is tudja Őt.
Ez talán a legtermészetesebb kísérője életünknek,
mely élet földi létünknek és remélt
örökéltünknek feszültségében telik.

Az elkötelezett életű keresztényeket
régebben oly találóan
így nevezték: „a felébredtek.”
Ma is a megújulást hirdető közösségek,
ébredési mozgalmak.
Mert ébernek lenni annyit jelent,
hogy sejtünk valamit a természetfölöttiből!
Már túllátunk a sötétségen!
Már világosság gyullad szívünk mélyén!
Naponta gondozzuk és frissítsük
várakozásunk égő gyertyáját!
Szép, a várakozáshoz méltó
vasárnapot kívánok, - szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Hittel hiszem, - a keresztény, diadalmas világnézet alapjait!
https://www.youtube.com/watch?v=ne8RS3hU7Fk
J. S. Bach: A dúr Praeludium és Fúga BWV 536 - Vadász Attila
https://www.youtube.com/watch?v=BvWytKIfXOQ
1254. hozzászólás
Létrehozva: 2019-08-03 17:29
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 18. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a
példabeszédbeli gazdag emberről szólva
elmondja, mit kérdez majd tőle Isten
a halála pillanatában:
„Kié lesz mindaz, amit szereztél?”
(Lk 12, 20)
Rávilágít ezzel arra,
hogy az anyagi javak iránti vágy
mennyire káros az ember lelki életére.

Jézusunknak
a gazdagokról és szegényekről szóló
példabeszédei társadalmi
érzékenységét bizonyítják.
Aki csak magának gyűjt, azt gondolja,
hogy a vagyon megóvja őt mindentől.
A vagyon helyes használatára
az Isten helyes tiszteletével juthatunk.
Mert Isten minden gazdagság forrása.
Következésképpen
csak az lehet igazán gazdag,
aki Istennek él, - Istenben él.
Aki Istentől kapott lelkének
örök életét tartja legfontosabb kincsének,
az minden tőle telhetőt meg kell tegyen,
hogy az Isten-szeretetben
és a felebaráti szeretetben növekedjék.

A gazdagság veszélyes.
Az embert hajlamossá teszi a kapzsiságra.
Ugyanakkor a vagyon csupán pillanatnyilag
növeli az emberben a biztonságérzetet.
Idővel éppen ez lesz
újabb nyugtalanságainak okozója.
Hamis látszatot táplál az emberben.
Azt, hogy elég önmagának.
Hogy nincs szüksége
se Istenre, se a helyes emberi kapcsolataira.
Ez a hamis képzet pedig
veszélybe sodorhatja lelki üdvösségét.
Az üdvösség szempontjából nem az
anyagiakban való gyarapodásnak van értelme,
hanem a lelkiekben való gazdagodásnak.
Az a leggazdagabb,
aki szívében hordozza Istenét.
A gazdagságától eltelt személy
átadja magát a pillanatnyi élvezeteknek.
Csak saját vágyainak
ösztönös kielégítésére gondol.
A halál azonban hirtelen vet véget
ennek az önelégült állapotnak.
„A szemfedőn nincsen zseb!” - mondja a régi,
eredetileg portugál mondás,
amit Ferenc pápa oly gyakran idéz.

A keresztény ember bölcsességgel kell
belássa, mi a valóban fontos és
maradandó az életében.
Az igaz, hogy nap mint nap kísértésekben él.
Egyszerre kiszolgáltatottja és áldozata
az anyagi javaknak.
Ha gazdag is,
- valójában szegény az Isten szemében.
Különösen akkor, ha eszébe sem jut,
hogy vagyonát másokkal megossza.
Az sem, hogy az élete Isten kezében van,
hogy minden igazi gazdagság Tőle való.
Sőt, hogy Istentől kapott
mennyei gazdagsága pedig éppen majd
halála után fog kiteljesedni.
Vasárnapunk attól legyen szép,
hogy kérjük az Urat, adjon nekünk
szemet, - mindezt meglátni,
fület, - mindezt meghallani,
és szívet, - mindezt megérezni!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Csukor Bálint a zongoránál…
https://youtu.be/EIEUBVDstyg
Bátaszéki Kántorképző Találkozója,
befejezésének 20. évfordulóján
https://www.facebook.com/arpad.csukor/media_set?set=a.2650253885008364&type=1
1253. hozzászólás
Létrehozva: 2019-07-27 19:41
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 17. vas)

Az én Jézusom a Krisztus, aki miután
megtanította tanítványait
az Úr imádságára, a Miatyánkra,
így biztatta őket:
„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok,
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.”
(Lk 11,9)
Három szó!
Kérjetek, keressetek, zörgessetek!
Egy gondolat!

A kérés alatt első sorban azt kell értenünk,
hogy azt kérjük Istentől,
legyen meg az Ő akarata.
De amikor ez megtörténik
soha ne lepődjünk meg,
és soha ne mondjunk ellent akaratának.
A keresés szó tanulmányozást, kutatást jelent.
Itt, ebben az értelemben a tanulmányozás
elsősorban Isten Igéjére vonatkozik.
Azt kell keresnünk,
mit mond nekünk az Úr,
mi az Ő akarata.
Amikor pedig zörgetéseinkre gondolunk,
fontos, hogy tudatosítsuk,
Isten biztosan meghallgatja
ismételt kéréseinket,
de lehetséges, hogy nem úgy teljesíti azt,
ahogyan mi szeretnénk.
Ez soha nem jelenti azt,
hogy nem hallgat meg minket.

Egyébként pedig nem feltétlen kell
úgy gondolkodjunk
kéréseinkkel, kereséseinkkel,
zörgetéseinkkel kapcsolatban,
amint azt Nagy László mondja
az „Adjon az Isten” című versében.
Nekünk, - éppen Jézusunk biztatása miatt, -
sohasem kell szégyelljük kéréseinket.
De fontos, - alaposan megfontolnunk,
hogy egyáltalán mit kérhetünk.

Oly sok keresztény azt vallja,
ő nem szól kérésben Isten felé.
Vagy büszkeségből, vagy mert
megszokta életében az elutasításokat.
S tele van kudarccal.
Ez nagyon távol áll Jézusunktól!
Programbeszédében, a Hegyi beszédben
oly magas követelményeket állít elénk,
hogy azt Istenünk segítsége nélkül,
pusztán emberi erővel teljesíteni képtelenség.
Kérnünk kell tehát, keresnünk és zörgetnünk!
Ha nem tudunk, - nem akarunk, - kérni,
nem mondhatjuk magunkat
kereszténynek, krisztusinak.
Kéréseinkkel, kereséseinkkel és zörgetéseinkkel
elismerjük gyengeségünket,
Istenre való rászorultságunkat.
Így válunk gyermekeivé mennyei Atyánknak.
Őszintén megmutatjuk neki vágyainkat,
terveinket, fájdalmainkat és örömeinket.

Csodálatos a mi Istenünk!
Együttműködik velünk, - teremtményeivel.
Fiában, Jézus Krisztusban vállalta emberi létünket.
Megpróbáltatásainkat, a szenvedést és kereszthalált.
De életünk nemcsak szenvedés és halál!
Hanem öröm és szeretet!
Minden nehézség és fájdalom ellenére is
boldog, kiteljesülő és beteljesedő!
Ennek érdekében biztat Jézus mindnyájunkat
ezen a szép nyári vasárnapon
és teljes életünkön át:
kérjünk, keressünk és zörgessünk!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Kovács Szilárd: Pécsi mise (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=zysfJPyXPZE
Kosóczki Tamás rögtönzései
az ÉE 163. énekére (Itt jelen vagyon, az Istennek Fia)
https://www.youtube.com/watch?v=Otz7I3i_zho
1252. hozzászólás
Létrehozva: 2019-07-07 12:45
Árpád
Hozzászólások: 931
Vasárnap van! (évközi 14. vas C év)
Az én Jézusom a Krisztus, aki miután
kiválasztotta apostolait, még választ
hetvenkét tanítványt,
és kettesével küldi őket,
hogy vigyék mindenfelé Örömhírét.
„… és hirdessék: Elérkezett hozzátok
az Isten országa!” (Lk 10, 9)
Az evangélium minden népnek van címezve.
Hirdetésére az apostolokon kívül mások is,
sokan és ma is küldetést kapnak, - kapunk.

Krisztus az Isten Országa építésén
a szolgáló szeretet útján, - élen jár.
Bennünket is rá akar vezetni erre
a semmi máshoz nem hasonlítható,
tiszta boldogságokon keresztül haladó
és egyben az örök életbe is elvezető útra!
Végiggondolva ezt a folyamatot
szívünk meg kell teljen örömmel.
Annak tudatával, hogy milyen jó
és boldogító az Úr által mutatott
és az azon az úton haladó élet.
Amikor Jézus arra hív bennünket,
hogy Országának Örömhírét hirdessük,
akkor ebben a szolgáló szeretetparancsban
magát az életet nyújtja számunkra.
Ez semmi mással nem hasonlítható
össze. Ez tökéletes örömet
kell nyújtson számunkra.
Ezekből a megszenvedett örömökből
fog kihajtani számunkra,
- ha ezt az utat végigjárjuk, -
az Üdvösséget termő Élet.

Még a legparányibb lény léte is
szeretni akar. Szeret létezni akkor,
amikor létéhez ragaszkodik.
A legkisebb magnak is
oly határtalan a bizalma,
amikor felszínre küldi a kis csíra hajtását
és nem áll le ezután, hanem virágba borul.
Magot érlel, hogy megélje a reá szabott életet.
Oly gyönyörű és jól van ez így!
Isten hozzánk érkező Országa
ugyanígy valósul meg.
Olyan mint az édesanya szíve alatti
szeretetből fakadó élet kibontakozása,
aki onnan és így indul el a Végtelen felé.
Így indult Jézustól az a csodálatos ívű,
végtelenbe vivő pálya,
amelyen elérkezik hozzánk Isten Országa,
mely a magunk hozzáadott
szeretetéből épül és fejlődik.
Ez az Úr teremtette út, soha nem ér véget
az emberiség földi vándorlásában.
Folyamatában, - ebben a szent átalakulásban,
végig bíznunk kell Istenben,
Aki mindezt kigondolta és létre hívta.
Aki nekünk ajándékozza Országa
alakításának egyre bontakozó Csodáját.
Ebben az útban, életben,
küldetésünk haladásában,
minden nekünk adott nap ajándék!
Mint ahogyan nekünk magunknak is,
- közben, - ajándékká kell válnunk!"
Valójában ez a mi végső célunk!
Tanúságot tenni a jézusi hitről,
azaz hirdetni Isten Országát.
Hálát adni ezért az Úrnak.
Örömmel és boldogan,
hogy ilyen csodálatos küldetést kaptunk.
Ennek az Országnak örömhírét
nem csak szavakkal, de egy teljes élettel,
tettekkel, keresztény életvitellel, - hirdetni!
Szeretettel:

Árpád

U.i. - A következő hetek
örömteli nyári elfoglaltságai miatt,
néhány szombaton nem tudom küldeni
szerény eszmefuttatásaimat.
Kívánok Nektek is, -
szép és gazdag programú nyarat!

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Vivaldi: Nyár - A négy évszakból
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0
Vivaldi: A négy évszak, - Nyár
Cakó Ferenc - homokrajzfilm
https://www.youtube.com/watch?v=HSL1CZn7cVU
1251. hozzászólás
Létrehozva: 2019-06-22 19:43
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap!
Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe,
ÚRNAPJA!

Az én Jézusom a Krisztus, aki meghagyta
tanítványainak, - telepítsék le
az Őt követő tömeget.
Sőt felszólítja őket:
„Ti adjatok nekik enni!” (Lk 9, 13)
Jól ismert a történet.
Mindegyik evangélium elmondja.
Úrnapján különösképpen is
meg kell látnunk benne magunkat,
és a minket Önmaga
Testével és Vérével tápláló Urunkat.

A tanítványok, akkor is és azóta is,
- ma is, - oly könnyen mondják az Úrnak:
„éhesek, - küldd el őket!”
Pedig hányszor tapasztalták már
gyógyító, halálból életre hozó,
vihart lecsendesítő,
ezreket tápláló csodáit!
Az Úr pedig,
- éppen mert bízik bennük, -
kimondja: nektek kell
megoldani ezt a problémát.
Pontosabban:
veletek akarom megoldani!
Ezt jelenti Jézus válasza.
Ezt üzeni ma is, - nekünk is:
„nektek, - Velem, ez lehetséges!”
Mert az Úrral mi mindig
sokkal többre vagyunk képesek,
mint azt gondolnánk.
Többre, mint amihez erőt,
időt, tehetséget,
energiát érzünk magunkban.

Ám ehhez a valóságos,
az életünkbe beépülő,
azt hordozó csodához
mindenekelőtt és feltétlenül
szükséges valami!

Tudnunk kell,
- nem csak birtokolni amink van,
és Istentől várni valami
rajtunk kívül eső megoldást,
hanem amink van,
- az Ő kezébe tenni!"
Azt a keveset, amink van,
azt az „öt kenyeret és két halat,”
azt az erőt, időt,
készségeket, képességeket…
A jó szív talál megoldást.
Enni adni az éhezőknek,
de észreveszi azokat is,
akiknek a lelke éhezik a szeretetre.
Sokan sokat tehetünk egymásért!
A segítség lehet anyagi,
de ugyanilyen fontos,
hogy lelki vakságban, válságban is
embertársaink mellé álljunk.
Mindnyájunknak kell legyen lehetősége,
hogy segítsünk egymáson.

Ezt a mondatot: „Ti adjatok nekik enni!"
- már az egyházatyák is mindig
az egyházra mutató mondatként értelmezték.
Övéit rendelte az Úr
ennek a feladatnak elvégzésére.
Nekünk pedig az egyházban kell
erre a munkára, „tápláljuk” magunkat.
Erőt ehhez
csak az Úr Testéből nyerhetünk.
Abból a Testből, az Eucharisztiából,
amelyet fényességgel,
- harangszóval, énekekkel,
Őt még az utcákra is kivivő körmenettel, -
ma ünnepel az Egyház.
Az Istenünkkel megélt egységben,
az Eucharisztia által kapott Erővel
vagyunk csak képesek
táplálni, - a többieket!
Szépen fenséges Ünnepet!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Eucharisztia fent a hegytetőn:
https://www.youtube.com/watch?v=mynv_YFwcSQ
Úrnapi virágszőnyeges körmenet
https://www.youtube.com/watch?v=MILP3RcwSSM
1250. hozzászólás
Létrehozva: 2019-06-15 18:40
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap!
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Az én Jézusom a Krisztus, aki
búcsúbeszédében így szólt
tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm
volna, de nem vagytok hozzá
elég erősek.” (Jn 16, 12)
A teljes igazság lényeges része,
hogy Krisztus által juthatunk el
a mennyei Atyához,
aki az örök életben vár mireánk.
Még nem vagyunk elég erősek ahhoz,
hogy ezt megértsük.
Jézus ezért ígéri meg
az Igazság Lelkének eljövetelét.

Az Igazság számunkra, - túl nehéz.
Egyszerre szól Isten Titkáról,
és ezzel együtt Jézusnak
az Atyával való kapcsolatáról.
Ugyanakkor a világ sorsáról is.
Szól az emberről, szól saját magunkról.
Az emberi értelmet Isten mindig meghaladja.
Ő a Leghatalmasabb Titok.
Ugyanakkor szerethető
és vonzó titokként mutatja önmagát.
Szívünk, - sajnos, - mégis hajlamos arra,
hogy bezáruljon Előtte.
Hiszen életünkben annyi minden,
még a jelen pillanat elfogadása
és értékelése is
nehéz emberi képességeink számára.
Az önmagunkról alkotott végső igazság is
Isten megvilágosító fénysugarában tárul elénk.
Csak a Lélek erejében vagyunk képesek
felismerni és elfogadni,
hogy az Atya szereti a Fiút,
és a Fiú szereti az Atyát.
Erről a szeretetről oly sokszor vall Jézus.
És megígéri, hogy eljön az Igazság Lelke.
A teljes igazság pedig az, hogy az
egy, élő és igaz Isten, - a Szentháromság, -
elfátyolozott, ugyanakkor
kinyilatkoztatott Igazság.
Atya, Fiú és Szentlélek!
Három személy, - egyetlen Lényegben!
Ennek tudása a szeretet Istenének
önközlése alapján érkezik hozzánk.
Az Atya a Fiú és Szentlélek,
a Szeretetben Szentháromságos Egy Isten.
Atyaisten, - aki szeretetéből fakadóan,
létbe hívott és létben tart minket és mindent.
Az Isten az emberben, - maga a Fiúisten.
Az Isten bennünk, - a Szentlélekisten.
Mert mi a Szentlélekisten templomai vagyunk.
A Szeretet és Igazság Lelke van jelen
szeretetünkben és megismeréseinkben.
Ők hárman; az Atya, a Fiú, és a Szentlélek,
- a Szeretetben, - a mi szeretetünkben is, -
a Szentháromságos Egy Isten!

Ezért tehát, - nem elég hinni Istent,
nem elég hinni Istennek,
hanem a legfontosabb: hinni az Istenben.
Benne bízni a végsőkig.
Ráhagyatkozni örök Szeretetére.
Arra a Szeretetre, mely a halálból feltámadott
és megdicsőült Fiúban láttatja meg velünk
életünk kereszthordozásának lényegét.
Mivel ehhez mi sosem vagyunk eléggé erősek,
a Lélek az, aki korlátaink ellenére is
segítségünkre van,
hogy a magunk szenvedéseit, magányait,
szomorúságainkat fel tudjuk emelni
a Szentháromságos Egy Igaz Istenhez.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
J. S. Bach: Esz-dúr Praeludium és Fuga
BWV 552. - Olivier Latry
https://www.youtube.com/watch?v=vSGKhzpqgwY
Nicolas de Grigny: Veni creator Hymnus - Duo - Dialogue tétel
Kovács Róbert, - Szt. Efrém Férfikar
https://www.youtube.com/watch?v=jwMQCtKrKlE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zmZ5UxRF1tt7DnMfGdGPH60GxtO6PQrUs83X2oTephhtw-XYSNCCgU-A
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál…
Sebestyén Márta - Szent Efrém Férfikar
https://www.youtube.com/watch?v=1ianmJ8qIfU
1249. hozzászólás
Létrehozva: 2019-05-04 19:20
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (Húsvét 2. vasárnapja,
az Isteni Irgalmasság Vasárnapja C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki
a hét első napján a bezárkózott
tanítványokhoz lépett, és „Az Úr láttára
öröm töltötte el a tanítványokat.” (Jn 20, 20)
Az Úrral való találkozás
valóban az öröm forrása!
Ehhez az örömhöz hozzá tartozik a közösség.
Az oltár körül megvalósuló asztalközösség.
A közösen ünnepelt Eucharisztia istenélménye.
Ahol a Feltámadott
a Kenyér színében megjelenik.
Az ebben való öröm semmivel sem pótolható,
semmivel sem helyettesíthető.
Erre gondolva kell megkérdezzük magunktól,
mennyire szabja meg életünk ritmusát
a Feltámadottal való rendszeres találkozás?
És ennek öröme meglátszik-e
életünkön és napjainkban?

Az Isteni Irgalmasság Vasárnapján pedig,
- amelyet világszerte ma ünneplünk, -
ebben az örömben,
- melyet a Feltámadottal való találkozás
teremt szívünkben, -
a végtelenül irgalmas Isten
megbocsájtó szeretete kell eltöltsön.
Jézus feltámadása, győzelme a halálon
békét és örömet ad nekünk.
Irgalmassága pedig meg kell nyugtassa
békétlen szívünket.
A feltámadott és megdicsőült Krisztus
Atyjának irgalmát árasztja szét
az egész világra.
Azt a végtelenül szerető Irgalmat,
amellyel Isten mindnyájunkat átölel.
Jézus Krisztus,
- Isten Irgalmának látható arca!
Isten ígérete,
hogy mindnyájunkat fel akar emelni.
Mindnyájunknak meg akarja mutatni szeretetét,
mely Jézusban a Feltámadottban teljesedik be.
Ez az irgalmas szeretet Jézusban árad ránk.
Ez pedig igaz örömmel kell eltöltsön bennünket.
Mint a tanítványokat,
azon a „hét első napján.”
Mi ugyan nem láthatjuk Őt úgy,
mint ahogy a tanítványok látták.
Ám a hitünkkel és a szívünk nyitott szemével
láthatjuk Őt és érezhetjük
az Ő irgalmas szeretetének kisugárzását!
Krisztus békéjét és örömét.
Ezzel együtt pedig vallanunk kell,
hogy mindig és mindenben győz,
- Isten Irgalmassága.
„Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást,
amíg nem fordul bizalommal
irgalmasságomhoz.”
(Szt. Fausztina Naplójából)
A hívő ember öröme tartós és biztos,
mert magában rejti az örök életet.
Kívánom, hogy ez a vasárnap is
előrébb vigyen minket
a Feltámadottba vetett hitben és örömben.
Isten Irgalmasságát pedig
naponta tapasztaljuk meg.
Ez az élő hit mozgassa életünket
annak minden órájában!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=IOs9-9thPaI&t=34s
1248. hozzászólás
Létrehozva: 2019-04-17 23:34
Árpád
Hozzászólások: 931
SZÉPKÖSZÖNTŐM
ÜNNEPÜNK NAPJAIRA:

NAGYCSÜTÖRTÖK estéjén
azt a Szent Vacsorát ünnepeljük,
ahol örökre szóló áldozatát,
szeretetlakomáját, - ránk bízta Jézusunk,
kereszthalála előtti estén.
Búcsúzóul adta Testét és Vérét.
Csak éljünk is vele!

NAGYPÉNTEKEN az örök Főpap,
mutatta be áldozatát a Golgotán,
- a Kereszt oltárán.
Az egész esztendő
legmegrendültebb liturgiája
van ezen a napon.
1. Az Igeliturgia.
Olvasmány Izaiás prófétától,
Isten Szenvedő Szolgájáról,
aki a mi bűneinket hordozta.
A Szentleckében a Fiúról olvasunk,
aki a szenvedésből tanult engedelmeskedni.
Ezután következik a Passió,
Jézus szenvedésének története.
2. Ünnepélyes egyetemes könyörgések.
3. Hódolat a Szent Kereszt előtt,
megérintve Őt, aki ma is szenved
az emberiségben, - és egyházában.
Minket is hív szenvedéseink elfogadására.
4. Szentáldozás. A Kenyér színe alatt
magunkhoz vesszük
a megfeszített Krisztus testét.
Ő meghalt bűneinkért,
nekünk is meg kell halnunk a bűnnek,
hogy Vele feltámadva új életet tudjunk élni.

NAGYSZOMBATON, - Aki a Fán függött,
győztesen lépett ki Sziklasírjából!
Ezért tükröz diadalmas Reményt
a Húsvét hajnal-ragyogása!
Fényorgonája Alleluját zeng,
és szétzengi az egész világra.
Azt hirdeti, nincs örök halál!
A Győztes, - Keresztjének áldozatával,
annak életadó erejével,
eltölti a megváltott embert.
Ennek a Fénynek tüze,
hitet, reményt és szeretetet
gyújt szíveinkbe.
Kívánom, hogy ez a Fény
és ez az Allelujás ének
tegye széppé Mindnyájunk
húsvéti Ünnepét!
Szeretettel:

Árpád
1247. hozzászólás
Létrehozva: 2019-04-13 19:44
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap!
VIRÁGVASÁRNAP! (C év)

Az én Jézusom a Krisztus,
aki szenvedésének előestéjén
így szólt apostolaihoz:
„Vágyva vágytam rá, hogy ezt a
húsvéti vacsorát elköltsem veletek,
mielőtt szenvedek.” (Lk 22, 15)
Az Úr már a következő napokra gondol.
„…arca felhős lesz a gondtól.”
„Hallgatás virraszt az asztalon,
az olajfák felől a fuvalom…”
„Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!”
„Csak egy nyugodt.
Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg
S megszegi az utolsó kenyeret!”
Írja e sorokat Juhász Gyula…
(Az utolsó vacsora)
Mi pedig, ha odaképzeljük magunkat
ama vacsorára, - a vágyó szavak fényénél
beleláthatunk Isten Szívébe.
S oly hamar kiviláglik előttünk,
mire is vágyik Jézusunk…
Arra, hogy ezen a vacsorán,
- mielőtt szenvedésének napjai érkeznek, -
együtt legyen övéivel,
hogy nekik szeretetének teljességét bemutassa.
Arra vágyott, hogy eljusson övéihez
a szeretet teljessége.
Üzenete, - az egész emberiséghez.

Testi fájdalmai előtt
ezen az estén megrendült a lelke is.
Hisz egyvalaki,
- és majd utána sok millió, - elárulja őt.
Akire a művét bízta,
háromszor is megtagadja.
Jól tudta mi vár rá.
S azt nem vonakodott vállalni.
Értünk áldozatot hozni.
Mert nincs szeretet áldozat nélkül!
Aki valakit, vagy valakiket igazán szeret,
ezt oly könnyen beláthatja.
Szükséges áldozatot hozzunk azokért,
akiket szeretünk.
Maga Isten is így tudott rajtunk segíteni.
Szenvedésben szeretetből
közösséget vállalt velünk.

Azon az estén Ő mindezt tudta.
Mégsem magával törődött.
A hangsúlyt arra fektette,
hogy nekünk a szolgáló szeretetet,
az alázatosat, a mindent odaadót,
- megmutassa.
Meg tudjuk ezt érteni?
Fel tudjuk ezt fogni?

Így kellene gondoljunk mi is
saját halálunkra.
Vágyakozva rá.
Nem a szenvedésére, hanem
Atyánkhoz való hazaérkezésre.
E hit nélkül életünk
és attól való búcsúzásunk,
félelmetes és könyörtelen.
De e hitben és a Találkozásra való
vágyakozásban megélt élet, - örömteli!
Ezt a Találkozást gyakorolja az,
aki él ezen az Utolsó Vacsorán
szeretetből alapított Eucharisztiának,
a Szeretet Szentségének vételében.
Az Úr erre vágyott!
Hogy felkínálhassa Magát,
- Testét és Vérét!
„Ízleljétek és lássátok, - milyen édes az Úr!”
Áhítatban kellene elnémuljunk
ezekben a napokban!
Az Önmagát velünk megosztó
Jézus előtt térdelő áhítatban,
aki szeretetében megmossa
a bűneink sarában taposó lábainkat.
Hogy mindezt megtanuljuk Tőle!
És önmagunkat átadni Neki!
Az embertestvért pedig így szeretni!
Boldog örömben, - már itt, és így ünnepelni!
Mindezt kívánom szeretettel mindnyájunknak:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=CoyklW9CpgA
1246. hozzászólás
Létrehozva: 2019-04-13 19:43
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (nagyböjt 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek ajkáról
ismét olyan figyelmeztetés hangzik el,
mely mindnyájunknak szól,
kik oly sokszor ítélünk el másokat.
„Én sem ítéllek el.
Menj, és többé ne vétkezzél!” (Jn 8, 11)
Különleges szavakat mond Jézus!
Bűnöshöz szól, aki vétkezett,
és mégsem ítéli el őt.
Lehajol hozzá, hogy felemelje,
de ugyanakkor
itt még nincs vége a történetnek.
Határozott felszólítással engedi el a bűnöst.
Kéri, hogy többé ne vétkezzen.
Felmentő ítélete vezeti a nőt, - megtérésre.

Ha jobban belegondolunk ebbe, és
képesek vagyunk ezt magunkra alkalmazni,
akkor rádöbbenhetünk,
hogy nagyon erősek ezek a szavak.
Többé ne vétkezz!
Lehetséges az, amit elvár Jézus?
Képes ember, - ennyire újjászületni?
Elhagyni minden bűnt?
Valójában azt kérte a bűnös nőtől,
akar-e teljes szívéből tetszeni Istennek.
Akarja-e, hogy a továbbiakban
ne a sötétségé,
a világosságé legyen élete.
Az Irgalmas Isten teszi ezt
a bűnös emberrel.
Az emberi rosszindulat,
a mások feletti ítélkezés,
a könyörtelen megtorlás
elvész ezen a síkon.
Átadja helyét a megbocsátásnak.
A könyörtelenség kövei kihullnak
a könyörtelenek kezeiből.

Jézus jól tudja,
hogy minden bűn megbocsátható.
Ő az, aki teljesen ismeri
az isteni Irgalmasságot.
Ellenfeleivel nem vitázik, - hallgat.
A porba ír. Talán a vádlók vétkeit.
S tudatja velük,
ők ugyanúgy bűnösök,
mint az iderángatott nő.
S amikor magukra maradnak,
a nőt szeretettel emeli fel a porból.
Valójában a bűnből emeli ki,
és egy tiszta úton indítja el,
az irgalomnak üdvözítő útján.

Vegyük az embert,
akit valóban bántanak elkövetett bűnei.
El tudjuk képzelni örömét,
amikor hallja
feléje hangzani Jézus mondatát?
Menj békével, de többé ne vétkezzél!
Ez az ember rádöbben arra,
ha vádolja is szíve,
Isten szeretete nagyobb nála!
Az emberré lett Isten így hajol le hozzánk.
Ő szent marad és szembesít minket azzal,
hogy mi bűnösök vagyunk.
De bűneinket Ő magára vette,
és így szerez nekünk megváltást.
Meghalt értünk a kereszten.
A bűnöst nem alázta a porba,
megmentésére jött és felemelésére.

Nagyböjtünk a bűnbánat ideje.
Bűneink megbánására Isten iránti
szeretetünk kell, hogy indítson.
Ő szeretettel bocsát meg nekünk.
Nekünk is így kell tennünk
embertársaink iránt.
Valamint kitartóan közelednünk kell
Jézus Krisztus felé,
és keresnünk bocsánatát,
eleget téve feltételének:
„Többé ne vétkezz!”
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Bach - Máté passió (részletek)
https://www.youtube.com/watch?v=14GccwRzf0o
https://www.youtube.com/watch?v=zDZgNag-sWs
https://www.youtube.com/watch?v=pKbuiT0uqbw
1245. hozzászólás
Létrehozva: 2019-03-30 20:20
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (nagyböjt 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus,
aki a tékozló fiúról szóló példabeszédben,
ebben az ismerős a történtben,
az irgalmas Atyáról szól nekünk.
(Lk 15, 11-32)
A példázatok példázatának
és a Biblia szívének is szokták nevezni
ezt az evangéliumi részt,
mely a világirodalom
egyik legszebb novellája is.
A törvénytelenül kikért és eldorbézolt
örökség útján a moslékvilág szintjére süllyedt
de ott őszintén magába szálló,
bűnére rádöbbenő tékozló feláll,
hogy Apjához,
- kiben bízva bízott, - visszatérjen.

Tudom, hogy a példázat
a megbánás szükségességénél is
jobban beszél
Isten megbocsátó szeretetéről.
Ám bevallom, -
engem mindig jobban érdekelt
a történetben, - az otthon maradott fiú.
Annak farizeusi viselkedése.
Az idősebb fiú annak a képe,
aki igaznak tartja magát.
Ilyennek képzelték magukat
A Jézust körülvevő farizeusok és írástudók.
S hányan vannak ilyen emberek, - ma is!
És ami még szomorúbb,
hányszor ismerhetünk magunkra
az idősebb fiú alakjában..

Vele - egyszerűen, - nem lehet beszélni.
Ő nem akar örülni testvére hazatérésének.
Sőt kitapinthatóan megveti őt.
Még apját is igazságtalansággal vádolja.
Ő, - aki megérdemelt volna
otthon maradásáért olykor,
legalább egy kecskegidát,
- és nem kapta meg.
De annak, akinek semmi joga
szerinte, nem lenne többé,
- levágták a hízott borjút is!
Az idősebb fiú egyáltalán nem tudja,
mi a kegyelem és mi a megbocsátás.
Közöttünk is hányan vannak, - ilyenek!
Akik jónak és igaznak tartják magukat,
és nem gondolnak arra,
hogy nekik is szükségük van megtérésre!

A történetben szereplő apához hasonlóan
Isten is tárt karokkal várja azokat,
akik megbánják bűneiket.
Micsoda ígéret!
Isten kész elfogadni a megtérő bűnöst!
Az idősebb testvér alakjában
Krisztus, - egy egészen másféle
lelkületű emberről beszél.
Az idősebb fiú magát tartja
a jobb gyermeknek.
Pedig egyáltalán nem az!
Nem osztozik atyja örömében,
amikor a tévelygő hazatér.
Sőt az örömünnepség felkelti irigységét.
Még testvérének sem ismeri el az érkezőt.

Ez a két mélységes tanulság
rejlik a történetben
Sok-sok máson kívül…
Ha bármelyikünk letérne Isten útjáról,
van lehetősége alázatosan
visszatérnie az Atyához.
Újra elnyerheti annak tetszését!
Nekünk is örülnünk kell minden megtérőnek,
aki őszintén megbánja a bűnét
és visszatér az atyai házba.
Hisz az a testvérünk, aki „halott volt,”
életre kelt, és aki elveszett, megkerült.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Bach - Máté passió (részletek)
https://www.youtube.com/watch?v=IuSE8OnyUq4
https://www.youtube.com/watch?v=KdBT9qTDUJA
https://www.youtube.com/watch?v=radZA8IlXfQ
1244. hozzászólás
Létrehozva: 2019-03-23 20:11
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (nagyböjt 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a mai
evangéliumban ismét olyant mond,
amit ha felületesen nézünk
nem könnyű örömhírnek vennünk,
mert kifejezetten fenyegető beszéd:
„Ha nem tartotok bűnbánatot,
… elvesztek ti is mindnyájan!”
De éppen a felénk szóló határozott
figyelmeztetés erejében van számunkra
az öröm. Mert ha megfogadjuk szavát.
biztosítva van üdvösségünk.
A megtérés vagy annak elutasítása
pontosan az élet vagy a halál választását,
tehát az ember örök sorsát, üdvösségét,
vagy ezzel ellenkező esetben,
kárhozatra kerülését jelenti.

Az ember számára a legnagyobb veszély
a bűn, - mert ez a léleknek halála.
Tehát ha valaki nem hajlandó
a bűnnel való szakításra és bűnében marad,
annak ezzel eldől sorsa, - elveszíti üdvösségét.
Ezzel kapcsolatban Jézusunk nagyon határozott,
sőt fenyegető hangnemet használ
mert rá akar bennünket döbbenteni
mérhetetlenül nagy felelősségünkre.
Az ember pedig nem halogathatja döntését,
minél előbb meg kell tennie.
A halogatás minden esetben végleges lehet.
Mert Isten türelme ugyan végtelen,
de a mi időnk rövidre szabott.

Ha az ember őszintén tekint szíve mélyébe,
észlelnie kell,
hogy sajnos rosszra hajló és bűnös.
Ugyanakkor ezt nem könnyű belátnia.
Ezért azután egyszerűen el sem ismeri Istent.
Ezzel tagadja meg létének
végső célra való irányultságát.
Szétrombolva ezzel egyúttal saját belső rendjét.
Be kellene lássa, - minden bajunk forrása a bűn.
Ha viszont így van, - akkor éppen ezt kellene
kiküszöbölnie az életből.
A bűnbánattal, - az őszinte megtéréssel.

Ősszüleink bűne által lépett a világba a bűn.
Azóta énünk legmélyén lakik.
És nem csak emiatt, de személyes
felelősségünk révén is bűnösök vagyunk.
Valamennyien a bűn rabjai.
Ezáltal az Istentől való
elszakítottság állapotában élünk.
Isten pedig szeretettel és irgalommal
hív mindnyájunkat,
hogy újra közösségre lépjünk Vele.
Ha meg akarjuk szüntetni ezt az Istentől való
elszakítottság állapotát,
akkor minél előbb meg kell térjünk!
Egy teljes életünkön átívelő megtéréssel.
És az egész életünk során
újra és újra felindított bűnbánattal.
Ezért olyan jelentős és fontos
a megtérés és a bűnbánat.
Jézus ezért figyelmeztet rá bennünket
ilyen fenyegető határozottsággal.
Különösen a húsvétra való készületünk idején,
- nagyböjtben, -
de valójában teljes életünkön át.

Nagyfokú önismeret, őszinteség kell ahhoz,
hogy valaki beismerje bűnös voltát.
Igazi alázat ahhoz, hogy ki tudja mondani
a bocsánatot kérő szavakat.
Mindannyian cipelünk magunkkal hibákat,
gyengeségeket és bűnöket életünkön át.
Sőt úgy tűnik, hiába törekszünk leküzdésére,
mert azok végig kísérnek bennünket.
Istenünk pontosan tudja ezt.
Ő szerető irgalmában a változásra
és megújulásra tett erőfeszítéseinket nézi.
Hinnünk kell mégis az eredményben,
úgy mint ahogy maga Isten is hisz bennünk!

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Bach - Máté passió (részletek)
https://www.youtube.com/watch?v=ShZbWiUphmw
https://www.youtube.com/watch?v=B66dJ1QOauA
https://www.youtube.com/watch?v=UtGulZTnTw0
1243. hozzászólás
Létrehozva: 2019-03-16 19:47
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (nagyböjt 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus,
aki felvitt a hegyre
három kiválasztott tanítványt,
- imádkozni.
Ott megjelent Mózes és Illés,
akikkel szenvedéséről
és haláláról beszélgetett.
A tanítványokat pedig
elnyomta az álom.
„Amikor fölébredtek,
látták dicsőségét … „ (Lk 9, 32.)

Jézus már korábban is beszélt arról,
hogy rá szenvedés és halál vár, -
de egyben
feltámadását is megjövendölte.
Itt a Táborhegyen
kiválasztott apostolai megláthatták
dicsőséges Szent Arcát is.
Azért, hogy ha majd
szenvedő és fájdalmas arcát látják,
akkor erőt nyerjenek
a színeváltozás élményére visszagondolva.
Ám közben, - elnyomta őket az álom.
Amikor pedig ebből felébredtek,
akkor megláthatták
Jézus isteni dicsőségét.
A színeváltozás eseményének felidézése,
segíthet bennünket is abban,
hogy megértsük és hittel fogadjuk
a Jézusról szóló tanúságtételeket.
Hogy megéljük és megfogalmazzuk
személyes hitvallásunkat.
Ha felébredünk
hitbizonytalanságaink álmaiból,
mi is lássuk meg, -
Jézus isteni dicsőségét!

Oly sokszor szinte értetlenül szemléljük
Jézusunk szenvedéseit.
De hogyha ebből az értetlenségből,
sikerül felébrednünk,
akkor egészen tisztán láthatjuk,
hogy értünk szenvedett és értünk halt meg.
Ezzel váltott meg minket, - szeretetből!
Álmosságunk ezen perceiben, óráiban,
napjaiban kérjük kegyelmét,
hogy segítsen bennünket abban,
hogy megértsük kereszthalálának
és feltámadásának hatalmas titkát!
Tanítson meg bennünket arra,
hogy ne fordítsuk el tekintetünket
Róla akkor, amikor
szenvedéstől gyötört Arcát mutatja.
Adja meg nekünk, hogy megláthassuk
dicsőségtől ragyogó Szent Arcát is!
Akkor annak ellenére,
hogy néha nagyon nehéz és megerőltető
életünk keresztjeit nap nap után cipelni,
oly erővel vértez fel bennünket,
minek birtokában nem lesz nehéz
felvenni saját keresztjeinket,
és könnyebb lesz lelkesen követni Őt.
A kereszt pedig,
amelynek addig csak árnyéka vetült ránk,
fényként derül életünkre,
ha annak dicsőségét szemléljük.
Kérjük az Urat,
ébresszen fel szendergéseinkből.
Adjon nekünk erőt,
hogy ne fordítsuk el Róla tekintetünket,
ha a szenvedéstől gyötört Arcát
mutatja nekünk.
Hanem segítsen, hogy meglássuk
mindenkor, - isteni ragyogó Arcát.
Egyszóval, - erősítse bennünk a hitet!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Bátaszéki templom felújított tornyának keresztje
https://www.youtube.com/watch?v=GddCvEg5H84
1242. hozzászólás
Létrehozva: 2019-03-09 18:35
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (nagyböjt 1. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Lélek
a pusztába vitt, ahol a sátán megkísértette.
A kísértést elutasítva mondta neki Jézus:
„Írva van: Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj!” (Lk 4,8)

Istenünket felismerve első kötelességünk
a benne való hit, a neki kijáró imádás.
Hódolatunk és dicsőítésünk kifejezése,
uralma kizárólagosságának elismerése.
A sátánnak szóló mondat,
mint a Tízparancsolatban az első,
nem azt mondja, mit ne tegyünk,
sokkal inkább azt, hogy mit tegyünk.
Mert igaz ugyan,
hogy lehet próbálkozni azzal,
hogy másnak szolgáljunk,
de eredményt az nem hoz.
Hány és hány ember életének középpontjává,
- tehát bálványává, - válik a pénz,
a munka, a szex, vagy valamilyen
szenvedély, - és az vezérli őket.

Az első és legfőbb parancsolat
a Tízparancsolat ünnepélyes nyitánya!
Isten tudomásunkra hozta, hogy Ő van!
Az egyetlen és igaz Isten elsőként
a választott népnek tárta fel dicsőségét.
A napnál világosabban kitűnik
Isten jogos követelése, hogy Őt
az értelmes ember ismerje fel,
szeresse és imádja!
Hisz előtte senki és semmi sem volt.
Mindent „legyen” szavával hozott létre.
Nagyságát hirdeti, Őt dicsőíti
az egész teremtett világ.
Mindent célszerűen elrendezett.
Kezdve a láthatatlan atomrészecskéktől
egészen a legnagyobb égitestekig.
A teremtésben minden az Isten
dicsőségéről, bölcsességéről beszél.
Isten teremtett engem is.
Nem akkor születtem, amikor eszembe jutott.
Most is Tőle, szerető gondviselésétől függök.
Minden szívdobbanásom, sóhajom
erősítő vigasza annak az isteni szónak:
én vagyok a te Istened, alkotód,
gondviselő mennyei Atyád!

Életünknek istenközpontúnak kell lennie.
Vele vagyok gondolataimban, imáimban,
jó cselekedeteimben; templomban,
munkahelyemen, mezőn vagy a betegágyon.
Minden életkörülményemben!
Isten jelenlétében akarok élni, dolgozni,
szenvedni, szeretni, imádkozni,
és majd egykor meghalni.
Mi isteni nemzedék vagyunk!
Szikra van bennünk Istenből,
és ez a mi halhatatlan lelkünk.
Lelkünk pedig visszavágyik hozzá,
a Teremtőhöz. Lelkünk olyan,
mint a hegyi forrás erecskéje,
mely feltartóztathatatlanul tör az óceánba.
Őt, - és csak Őt imádva akarok haladni
Istenemnek Szeretet-óceánja felé!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Luterbachi (Svájc) keresztút:
https://www.youtube.com/watch?v=VsHIz2RtLr0
Kosóczki Tamás: Bűnbánóknak menedéke - improvizáció
https://www.youtube.com/watch?v=nOKkPIVoe8I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3urYhM2fXrEbpRzuElv0JqowlFy9HQHmNrbugq-eSXklDdOvFJf6O6Pq4
1241. hozzászólás
Létrehozva: 2019-03-02 20:54
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 8. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az
Őt körülvevő néphez beszédet mondva
ezt mondta: „A szív bőségéből szól a száj.”
(Lk 6, 45) A szívről szólt,
miről a Szentírás közel ezerszer tesz említést.
Legtöbbször jelképes értelemben.
Ebben az esetben is azt mondja,
hogy beszédünk feltárja,
milyenek vagyunk valójában.

Szavaink tükrözik az érzéseinket
és gondolatainkat, - az egyéniségünket.
Ha valaki embertársáról elítélőn fogalmaz,
az valójában saját rosszindulatát mutatja ki ezzel.
Aki pedig a jót veszi észre inkább embertársában,
arról jogosan gondoljuk,
hogy jóindulat él szíve mélyén.
Kinek beszéde durva, - az is,
rossz indulatokkal teli szívéről árulkodik.
Az olyan embernek, aki
csak negatívan viszonyul embertársaihoz,
annak félelemmel van tele a szíve.
Akinek minden megszólalása dicsekvés,
arról megállapíthatjuk,
hogy bizonytalansággal van tele a szíve.
Ha valakinek durva és mocskos a beszéde,
annak szíve is biztosan tisztátalan.
Aki viszont szinte mindig bátorítja,
jóra serkenti embertársát,
róla tudhatjuk, - öröm van a szívében.
Akinek kevés a szó az ajkán
és az is mindig kedves, - arról tudhatjuk,
hogy a szíve szeretettel van telve.
A szép szívből eredő választékos beszéd
visszahat a beszélőre magára is.
Gazdagítja és nemesíti jellemét.
Az olyan ember, aki keveset szól,
sőt feleslegesen soha, -
az nem hűti ki szívének
szeretet kemencéjét.

Gondolatainkkal
- néha jobban, néha rosszabbul, -
meg tudunk küzdeni,
de a már kiejtett szavainkat
nagyon nehéz el nem hangzottá tenni.
Erősen hatnak környezetünkre,
sőt ránk magunkra is.

Jézus teljesen tisztában volt
az emberi szív tulajdonságaival.
Sőt Neki is, - érző emberi szíve volt.
És van!
Az Ő Szentséges Szíve, -
tiszta, szelíd, alázatos,
értünk adott, az Atyának átnyújtott,
de ugyanakkor meleg és érző Szív!
Aki észreveszi,
átérzi a mi nyomorúságainkat,
szenvedéseinket, örömünket, bánatunkat.
Igyekeznünk kell
az Ő Szívén keresztül látni, érezni.
Csak ha az embertársban fel tudjuk fedezni
az érző szívű Urat, -
akkor lesz szép a szavunk
és szép az élet bennünk.
Ha nagylelkűen képesek leszünk
a mások hibáitól eltekinteni,
ha a jót próbáljuk bennük meglátni
és felszínre hozni,
akkor reménykedhetünk abban,
hogy amikor majd Isten színe elé kerülünk,
Ő is így fog ránk tekinteni.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
(lévén, - farsangvasárnap)
https://www.youtube.com/watch?v=4PbsPYD1W7Q
1240. hozzászólás
Létrehozva: 2019-02-23 18:01
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 7. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki
hegyi beszédében mondta ezt:
„Ne mondjatok ítéletet senki fölött,
s akkor fölöttetek sem
ítélkeznek.” (Lk 6, 37)

„Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.”
Reményik Sándor szól így versében,
és utána is erről beszél:
… ne bíráljak, - erényt, hibát
összhangnak lássak.
... Add, hogy minél halkabb legyek,
csak a szükségeset beszéljem.
... Ne legyek más, mint
egy szelíd igen vagy nem,
... szelíd lepke,
mely a szívek kelyhére ül.

A megítélés szeretetlenség.
Senki nem láthatja, mi van
a másik ember szívében!
Hogy jönne az ember ahhoz,
hogy ítéletet mondjon a másik ember felett?
Ez egyedül csak Istenre tartozik!
Jézus valójában összeköti
az ítélkezés feletti figyelmeztetését
a mások iránti megbocsátó
lelkületre való felhívással.
Elgondolkodhatunk azon, -
vajon miért is mondta Jézus,
hogy ne ítélkezzünk…
Mindennapi életünkben
alkalmazható ez?
Mert nagyon úgy tűnik, -
szükséges ítélkeznünk,
ha nem akarunk tétlenek maradni
a problémákkal szemben.
Sőt, - mintha az ítélkezésről való lemondás
közömbösséghez vezetne életünkben.
Jézus nem arra biztat bennünket,
hogy csukjuk be a szemünket
és hagyjuk a dolgokat a maguk útján.
Jézus kérését annak fényében kell látnunk,
hogy az életben, - aki mást megítél,
az nagyon sokszor
ugyanabban a dologban hibás.
Azért látjuk meg sokszor másokban
oly hamar pl. a képmutatást és a rosszat,
- mert azok szívünkben is jelen vannak.
Alázatosság szükséges, - annak belátása,
hogy mindazon hibák, melyek másokban
oly szembetűnőek, -
bennünk is jelen vannak.
S ha éppen valóban nincsenek,
- könnyen lennének, ha Isten kegyelme
nem segítene, hogy ne legyenek.
Ki merne közülünk Isten elé állni azzal,
hogy úgy ítéljen meg,
mint mi ítéljük embertársainkat?
Megnyugtató, boldogító
és hálára serkentő tudat bennünk,
hogy Isten minket, -
Jézus Krisztus értünk elszenvedett
áldozata alapján ítél meg.
Szép farsangi vasárnapot,
- Mindnyájunknak!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=3NyKYiXyhoQ&t=14s
Farsangra:
Nem hiszed el: 104 km-t futott LADA került elő egy pajtából!
https://www.youtube.com/watch?v=UTpQbX4xYVc
1239. hozzászólás
Létrehozva: 2019-02-16 19:03
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 6. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki –
„tanítványaira emelte tekintetét
és megszólalt … „ (Lk 6, 20)
Ma is szól hozzánk, amikor elmondja
beszédét a boldogságokról… (Lk 6, 20-23).
A nyolcról, - amit Lukács négybe sűrít össze.
Számunkra nagyon fontos, hogy
Jézus mondja boldognak a felsoroltakat.
Mindenki más, aki emberként ezt teszi,
eleve csak hiteltelen lehet!

A boldogság-mondások
táblák életutunk mentén.
Irányt jelölnek, merre kellene tartanunk.
Tudatosítva bennünk, hogy Isten az ura
és megoldója minden élethelyzetnek.
Nem azt mondja, hogy törekedjünk
a szegénységre,
a sírásra és az üldöztetésre.
Azt hangsúlyozzák,
hogy nem minden törekvés helyes,
ami a világbeli kellemes közérzetet,
annak langyos melegét, a fogyasztói ideált
szeretné megközelíteni.
Jézus szavai a jó és boldog életről szólva
szinte a feje tetejére állítja
a boldogság meghatározását.
Valójában Szívének
belső világát tárják elénk.
Ezek a felsorolt boldogságok:
komoly kihívások.
Szöges ellentétben állnak mindazzal,
- manapság sokkal inkább, mint bármikor, -
amit általában a boldogságról gondolunk.

Ezek a jézusi „boldogok, akik... ... , "
az életünknek olyan helyreigazítását adják,
nyújtják felénk, - oly szeretettel és óvón, -
amihez bátran odaigazíthatjuk életünket.
Ugyanakkor kihívások is ezek egyben.
Istenünk minket boldognak teremtett.
Nemcsak kis boldogságokat
képzel számunkra,
hanem az egész boldogság teljességét.
Ez a teljesség és beteljesedés
Istenünk nekünk szánt ajándéka.
Amihez,
hogy valóban eredményt hozzon,
- erőnkhöz mérten, -
nekünk is hozzá kell járulnunk.
Ettől válik életünk emberhez méltóvá.
Éppen ezért mi sohasem pendülhetünk
egy húron a földi gazdagsággal.
Mindig a szegényekkel,
- akik Jézus szerint is
mindig lesznek közöttünk, -
és a jogfosztottakkal kell tartanunk.
Ha komolyan vennénk a boldogságokat,
- abban a megfogalmazásban,
amiben Jézus elénk tárta, -
teljesen szertefoszlana
a világ elnyomó fölénye,
és e fölény miatt érzett félelem és aggódás.
Ha Krisztus életünk folyamán
valóban az útitársunk,
akkor boldogan és aggódás nélkül
közvetíthetjük üzenetét
minden szegénynek,
minden boldogtalannak.
Főleg szívvel! És segítő kezünkkel!
Ha a boldogító Krisztus velünk,
mi rossz történhet ellenünk?
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=DNRm4OcIvHs&t=3s
Liszt Ferenc: Krisztus oratórium - 6. A boldogságok:
https://www.youtube.com/watch?v=hkU992clfn8
1238. hozzászólás
Létrehozva: 2019-02-09 11:53
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott és
akkor Péternek mondta, -
itt és most pedig Neked és nekem mondja:
„Evezz a mélyre!” (Lk 5, 4)
Vagyis: ismerj meg jobban engem.
Ha megismertél, - jobban fogsz szeretni.
Ha jobban szeretsz, - biztosabb,
hogy tökéletesebben fogsz követni is!

Hányszor előfordul életünkben,
hogy csak felületesen ismerünk meg valakit.
Az első látásra semmitmondó egyéniséget
azután őt jobban megismerve
egyre többre tartjuk és becsüljük.
Jézussal is, - annyi ember
pusztán futó ismeretséget köt.
Valójában minden Krisztus-ismeret így kezdődik.
A nagy baj az, ha valaki le is ragad ennél.
És sajnálatos módon
nem is akarja Őt jobban megismerni.
Akiket már valamelyest is megérintett
Krisztus megismerése, azoknak szól a parancs:
Evezz a mélyre! Mert akkor fog megtelni életed
a megtapasztalt Isten bő áldásával!
Ehhez szükséges nagyon gyakran kinyitni
az Isten Szavát, a Bibliát.
De nem felületesen, - mint talán eddig!
Hanem a mélyre evezve! Benne elmerülve!
Nem csak valami vallásossági formaként.
Hanem a jézusi ösztönzés biztatásával:
„Evezz a mélyre!”
Ezzel fog megnyílni az Isten gazdagsága,
amely nem remélt eredménnyel jutalmaz.

Ehhez társuljon az imádság!
Aki a Bibliában szólt hozzánk,
neki válaszolunk az imádságban.
Valahányszor imádságra kulcsoljuk kezünket
és felemeljük szívünket,
tegyük ezt a jézusi biztatás értelmében:
a mélyre evezve!
Imádkozzuk bele magunkat az imádságba!
Enélkül egy helyben topogás marad
keresztény életünk.
Minden reményünket felülmúló
áldás vár reánk,
ha mélyére tudunk evezni imaéletünknek.
Nem fogjuk elérni az Isteni áldás ajándékait,
ha nem evezünk mélyre
a Szentírásban és imádkozó életünkben!

Oly drágák és kegyelemközlőek azok a percek
és órák gazdag áldásai, melyeket
az ember Istenével négyszemközt él meg.
Titkon, lelki ajtónkat behajtva,
belső világunk szobájába elzárkózva,
magányos imádságba és Bibliaolvasásba merülve.
Ezekben egyre mélyebbre evezve!
Ezt nem pótolhatja semmi más!
Az Istenre találás, a megtérés, - csak a kezdet.
Tovább kell haladni, egyre mélyebbre evezni!
Egyre jobban befelé, - az Isten országába!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
farsangra:
ferencesek öröme:
https://www.facebook.com/franciscansindia/videos/1996628540387281/UzpfSTEwMDAwMzY2NjQ4OTQ3MjoxNTQ5ODc5MjU4NDc3NjA5/?eid=ARCms8Zhtrm93_YXz_6wWj-xkCnP9LJi-z9SV1q2VGFndZlg8nxXyrYRT2LZP3rsb-R7j2yY2iHNj1jE
1237. hozzászólás
Létrehozva: 2019-02-02 10:26
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavai után
a názáreti zsinagógában haragra gerjedtek,
felvezették Őt „arra a hegyre,
amelyen városuk épült,
a szakadék szélére, hogy letaszítsák.
De ő áthaladt közöttük,
és eltávozott.” (Lk 4,30)

Beszédét hallgatva
nem tudták elfogadni az igazságot,
amit róluk mondott.
Néha nekünk is nehezünkre esik
mások véleményét hallanunk.

Jézus, - Názáretben felfedte igazi kilétét.
Honfitársai nem tudták,
nem akarták elfogadni.
Az egyszerű ács fiát látták Benne.
Jézus nem ijedt meg a rárohanó
őrjöngő tömegtől, egyszerűen otthagyta őket.
Nem lett volna értelme szembeszállni velük.
Erőszakos magaviseletük a lelkükben levő
békétlenségről, gyűlöletről árulkodott.
Mindig így volt. Ma is így van.
A szelíd és csendes igazsággal szemben
mindig vannak,
akik a gyűlöletet, a botrányt keresik.
Akiknek a megosztás a mindenük.
Velük szemben a szelídség, a csend
és az értük való imádkozás a helyes út.
Jézus szelíd hangja teszi ma is lehetővé,
hogy értsük a félreértéseket,
hogy meglássuk a hazugság atyja,
a zavarkeltő, a gonosz cselekedetét
mely igyekszik szétrombolni a család,
a nemzet, a társadalom békéjét és egységét.

Azzal a magatartással szemben,
mely nem tudja
vagy nem akarja látni az igazságot,
- marad a hallgatás és a csend.
A csend az, ami győzött, - ott a Kereszten is!
A Jézus csendje!
Mostanában, - ezekben a hónapokban, -
talán jobban, mint bármikor előfordul ez,
még a családok életében is.
Így van ez a nemzet és a nemzetek életében is.
A Jézus-követő képes megtalálni az igazságot,
- azt világosan el is mondja, -
s ha látja, hogy nincs értelme, - hallgat.
Az igazság alázatos, csendes,
az igazság nem zajos.
A keresztény embernek méltósága kell legyen!
Mely Isten erejébe vetett horgony.
Azokkal szemben, akik csak botrányt akarnak,
csak megosztást képesek teremteni,
rombolásra törnek, - a csend marad.
És az értük való ima.
Bárcsak meg tudnánk valóban különböztetni,
hogy mikor van a beszéd ideje
és mikor a hallgatásé!
És ezt egy életen át, - megélni!
A munkában, otthonainkban,
a társadalomban, - egész életünk folyamán.
Így leszünk egyre jobban Krisztus-követők!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=pVfTE55V9_s
1236. hozzászólás
Létrehozva: 2019-01-26 18:55
Árpád
Hozzászólások: 931
Holnap vasárnap! (évközi 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus,
akiben beteljesedtek a próféták jövendölései.
Mikor már híre elterjedt és tanított
a zsinagógákban, eljutott oda,
ahol nevelkedett, - Názáretbe.
Szombaton a zsinagógába ment
és a szertartás részeként
felolvastattak vele egy részt az Írásból.
Amit választott, Izajás prófétától az a rész,
mely Isten Fölkentjének jövetelét hirdeti meg.
Annak elérkeztét, aki majd szabadulást hoz.
Jézus pedig a hozzáfűzött magyarázatban
a jövendölést önmagára vonatkoztatja:
„Ma beteljesedett az Írás,
amelyet az imént hallottatok.” (Lk 4,21)

A megváltás műve, Isten Országa,
Jézus személyében,
az Ő fellépésével kezdett megvalósulni.
Tanítványokat azért hív Jézus,
hogy tanúskodjanak arról, amit tanított és tett.
Bennünket is arra hív,
hogy legyünk tanúi a világban.
Nekünk pedig engedelmeskednünk kell
ennek a küldetésnek, annak érdekében,
hogy Isten Országa megvalósuljon.
Manapság sokan elfogadnák Jézus örömhírét,
üzenetét eleven és szikrázó erőnek.
Ám az Egyházat élet idegennek tekintik.
Vajon érzéketlen lenne az Egyház
az emberek gondjaival szemben?
Nem tudna már helyes útravalót
adni az emberiségnek?
Egyáltalán, - lehet újra jelentős
társadalmilag az Egyház?
Igen, lehet! Kell is legyen!
De csak akkor, ha önkritikusan és őszintén,
tagjaiban visszatér Jézus üzenetéhez.
Tagjaiban is, - egészében is,
az Isten Ország megvalósításán fáradozzon.

Mindezt figyelembe véve
elmondhatjuk, hogy az Írás
Jézusban valóban beteljesedett?
Jézus tanításának központi mondanivalója
az Isten Országa, amely Benne, szavaiban,
cselekedeteiben, egész személyében
már jelen van. Jelen van és terjed
az Istenország eszméje olyan emberek között,
akik hagyják, hogy Jézus üzenete vonzza őket.
Ez az eszme kiterjed az egész emberre,
és nemcsak a lelkére.
A szociális alapfeltételek pedig
a vallásosság ismertetőjelévé válnak.
Ebben az értelemben az Egyház
Isten szeretetének jele kell, hogy legyen.
Ez a szeretet azt jelenti,
hogy igent kell mondanunk a másik emberre.
Az Egyháznak pedig szembe kell szállnia
mindenféle embertelenséggel
az emberek szabadsága érdekében.
Az Egyház feladata, hogy gondoskodjék arról,
hogy a hit és Isten Országának megnyilvánulása
ne maradjon bezárva a templom falai közé.
A hitnek olyan cselekvéshez kell kapcsolódnia,
amely az emberek szabaddá tétele által
Isten Országának megvalósulását segíti elő.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=CBVP7YxN9Wo
1235. hozzászólás
Létrehozva: 2019-01-24 21:01
Árpád
Hozzászólások: 931
A keresztények egységéért
imádkozunk ezen a héten.
Alapige ebben az évben
Mózes 5. könyvéből:
„Az igazságra és csakis az igazságra
törekedj…” (MTörv 16,20)
A kezdőnap, - vasárnap, - egyben az
üldözött keresztényekért való
imádkozás napja is volt.

Bármely felekezetben is éljünk,
az a kegyelmi ajándék,
amit Istentől kapunk
nem csak a mi tulajdonunk,
ami szinte jár nekünk.
Nem lehetünk vakokká a többi
kereszténynek adatott ajándékok iránt.
Sőt bűn megvetni azokat és azt gondolni,
hogy ők kevésbé Isten gyermekei.
Kapott ajándékainkat
meg kell osszuk másokkal!
Pontosan ezért kaptuk. El kell ismerjük
a saját keresztény közösségünkön kívül kapott
isteni áldásokat és kegyelmeket.
Az egységért való imádkozásunk
arra is ki kell terjedjen,
hogy vágy legyen a szívünkben arra nézve,
hogy részesüljünk a többi keresztény közösség
Istentől kapott ajándékaiban!
Az egységhez vezető úton akkor haladunk
biztos léptekkel, ha ezeknek az ajándékoknak
tiszteletben tartásával és cseréjével
gazdagítjuk vallásos életünket.
Imádságos kegyelemmel teli estéket!
Szeretettel:

Árpád

https://www.youtube.com/watch?v=BX5eluhzz5o
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép