Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Csukor Árpád üzenet mindannyiunknak! - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Beáta, Izolda napja
5 felhasználó online
0 tag, 5 vendégKépek a galériából

B.U.É.K.  (A)
Szent Jobb
Fórum

Oldalak: [1] 2345...Utolsó
1169. hozzászólás
Létrehozva: 2018-03-17 17:36
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (nagyböjt 5. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, - kijelentette:
„Aki szereti életét, elveszíti azt,
de aki gyűlöli életét ebben a világban,
az megmenti azt az örök életre.” (Jn 12, 25)
Amikor a szenvedés első vasárnapján ezt halljuk,
azt gondoljuk, - számunkra megfejthetetlen
értelmű mondata ez, - a mi Urunknak.

Az akkori emberek csodákat vártak Jézustól,
sokan pedig
az őket leigázóktól való felszabadítást.
Jézus Keresztjével való találkozásuk után
minden evilági reményük romba dőlt.
A mi hitünk alapja azonban éppen az,
hogy a Kereszten Függőben születik újjá
minden reményünk.
Amikor a földi reményeink ledőlnek,
akkor születik új reménység
mely örökké megmarad.
A megalázkodásnak éppen ezen a mélypontján,
melyre maga Isten ad nekünk Fiában példát, -
ezen az életét értünk áldozó Szeretetnek
legmagasabb pontján
sarjad ki számunkra, - újra a Remény.
Jézusunk a legvégső mélységekig élte meg
az önfeláldozás szeretetét.
Hagyta, hogy a halál teljesen megtörje.
Ebben van a Húsvét Titka
és átalakító ereje.
Jézus, - Keresztjével, -
bűneinket alakította át megbocsátássá,
halálát és halálunkat feltámadássá,
félelmünket reményteli bizalommá.
Minden sötétséget világossággá formált
és minden csalódást reménységgé alakított.

Aki szereti az életét, elveszíti azt.
Aki a sajátját éli és saját magának él,
az ebben az állapotában, - gúzsba köti magát.
Aki ellenben készségesen szolgál
és él Istennek, - megmenti önmagát és másokat.
Az valójában szeretetével
a reménység magjává válik
a világ és embertársai számára.
Ez a szeretet a Kereszt felé halad,
melyet ezen a vasárnapon,
- egészen Nagypéntekig, -
lepellel takar el a liturgia.
A kereszt pedig áldozat, kötelező haladás.
Ám nem cél, - csak átmenet.
A cél Isten dicsősége és az üdvösség.
Mindennek mozgatója, ami segít bennünket,
hogy ezt elérjük, - a reménység.

Nagyböjtünk következő napjai
legyenek a szeret napjai.
Mondjuk a Kereszten Függőnek:
Veled mindent remélhetünk,
Te vagy a mi reményünk!
Ha félünk elveszíteni életünket,
Istenünk szolgálatában,
vagy képtelenek vagyunk azt odaajándékozni,
akár gyermekeinkért vagy a ránk bízottakért, -
akkor elveszítjük azt.
A Húsvétig hátra levő napokat
éljük Isten akaratának vonzásában,
adjuk oda életünket, - felebarátjainkért.
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Bach Máté passió 5. (részl )
https://www.youtube.com/watch?v=KdBT9qTDUJA
Bach - Máté passió 6. (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=radZA8IlXfQ
Bach: Máté passió 7 (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=14GccwRzf0o
Bach: Máté passió 8. (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=zDZgNag-sWs
Bach: Máté passió 9. (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=pKbuiT0uqbw&t=17s
1168. hozzászólás
Létrehozva: 2018-03-14 22:13
Árpád
Hozzászólások: 804
Vasárnap! (nagyböjt 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki éjnek idején
Nikodémusnak kijelentette: „Nem azért küldte el
Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot,
hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
(Jn 3,17)

Elmondta jövetelének célját.
Ennek kiindulópontja az Atyának
a világ iránt való végtelen szeretete.
Aki még a bűnt elkövető embertől sem
vonta vissza jóindulatát,
hanem elküldte Fiát.
Lehetőséget adva neki ezzel,
hogy áldozatával jóvátegye a világ bűneit.
Az ember, - hite által azonosul
a meghalt és feltámadt Krisztussal.
Így lesz részese az istengyermekségnek.
Aki viszont nem hisz, az kizárja magát
a világosságból és az isteni életből.
Isten irgalma folyamatosan érvényesül,
annak ellenére is, hogy az emberek
jobban szeretik a sötétséget,
mint a világosságot.
A szerető Isten világosságának,
mint az Isten és embertárs iránti
szeretetnek visszatükrözése, -
a legalapvetőbb keresztény feladat.

Mi Isten mércéjével mérve
mindnyájan rosszak, bűnösök vagyunk.
Kegyelméből azonban mindig
megérkezhetünk a világosságra.
Ha nem, - akkor ránk borul az örök sötétség,
és rettenetes lehet egy örökkévalóságon át
szenvedni Isten hiánya miatt.

Isten nem elítélni küldte Fiát e világba,
hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

Jézusnak pedig van egy alapvető oka,
ami miatt nem ítélkezik a világ felett,
hanem üdvözíti azt.
Ez az ok pedig az, hogy szereti Atyját
és szeret minket.
Ránk néz, azt mondja:
„Annyira szeretem őket!”
Ez pedig arra indítja,
hogy ne ítélkezzen felettünk,
hanem üdvözítsen minket.
Nekünk az a feladatunk,
hogy kimunkáljuk magunkban a Benne való hitet,
melyet a remény kísér és égő lángjával a szeretet.
Hitet a Fiúban és egy olyan Istenben,
aki nem ítélkezni küldi el a Fiút,
hanem, hogy mindnyájan üdvözüljünk.
Nagyböjti utunkon ez az örömhír:
ennyire szeret minket az Isten!
Ennyire értékesek vagyunk az ő szemében.
Szerető irgalma felemel, talpra állít,
tisztába tesz, újjászül bennünket.
Mindez hozzátartozik a mai,
úgynevezett „Laetare”,
azaz öröm-vasárnap mondanivalójához.
Segítsen minket közelebb a kiengesztelődés,
a bűnbánat, az intenzív készület útján, -
Húsvét Titkának elmélyült befogadására!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Bach Máté passió 1. (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=ShZbWiUphmw&t=5s
Bach Máté passió 2. (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=B66dJ1QOauA
Bach Máté passió 3 (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=UtGulZTnTw0
Bach Máté passió 4. (részl)
https://www.youtube.com/watch?v=IuSE8OnyUq4

1167. hozzászólás
Létrehozva: 2018-03-03 19:53
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (nagyböjt 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a zsidóknak
mondta: ,,Romboljátok le ezt a templomot,
és én három nap alatt fölépítem!'' …
… Ő azonban testének templomáról beszélt.
Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta,
és hittek az Írásnak és Jézus szavainak.”(Jn 2,19-22)

Jézus belép a jeruzsálemi Templomba
és megtisztítja azt.
Sajátos tekintéllyel és hatalommal lép fel.
Mindezt úgy teszi,
hogy Atyjának nevezi Istent,
s a Fiú jogán cselekszik.
Ez a pillanat pedig, - magában hordozza
a hatalmas veszélyt.
Lerombolja a tévképzetet,
hogy az üdvösség megszerzése
egyszersmind győzelem és felemelkedés is lesz,
- Dávid házának, a zsidó népnek.
Amit mond, - azzal a legfőbb
hatalmat tulajdonítja magának.
Ugyanakkor mindezt
a szenvedés és halál megjövendölése által,
saját testének templomáról szólva:
„Romboljátok le ezt a templomot,
és én három nap alatt fölépítem!"

Ennek a jelenetnek van egy sajátos üzenete,
amely Krisztus misztériumára utal
és meghirdeti a Húsvét örömét.
Amikor kérdezik, prófétai jelet mutat nekik:
saját testéről beszél,
és eljövendő feltámadására utal.
Krisztus embersége, mint igazi Templom,
az élő Isten Háza, - mutatkozik meg.
Ezt rombolják le a Golgotán,
de Ő feltámad, - újjáépíti, dicsőségben.
Hogy lelki hajléka legyen mindazoknak,
akik elfogadják az evangéliumi Örömhírt
és hagyják, hogy Isten Lelke formája őket.

Törekednünk kell, hogy a lelkünk templomát
mindig tisztán tartsuk.
Jelenléteink pedig, - az Úr házában, -
mindig a feltámadt Krisztussal való
találkozások legyenek.
Őmiatta szent a templom.
A feltámadt Krisztus
Testét és Vérét esszük és isszuk.
Köréje épül fel egész istentiszteletünk.
A szentségek,
az isteni kegyelem jelei és megvalósítói,
halálából és feltámadásából forrásoznak.
Nagyböjti lelki készületünk
egyik fő kérdése is ez:
képessé válunk-e arra,
hogy ebben a zavaros,
feszültségekkel teli világban
alkalmassá váljunk a Húsvéti Titokra.
A halálban felragyogó életre.
Önmagunk templomának megtisztítása,
- bensőnk kisöprése, -
jelenti a mi meghajlásunkat
a Messiás előtt, -
és felkészülésünket arra,
hogy a mindent romjaiból felépítő Isten
ereje éljen bennünk.
Áldott, - megtisztító vasárnapot!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok
kórusait vezényli: Jobbágy Valér
https://www.youtube.com/watch?v=zpzbzcBxCic
1166. hozzászólás
Létrehozva: 2018-02-24 21:45
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (nagyböjt 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus,
kiről kereszthalála előtt
mennyei Atyja tanúskodik:
„Ez az én szeretett Fiam,
őt hallgassátok!” (Mk 9, 7)
Nagyböjtünk második vasárnapján
a Tábor-hegyi megdicsőülés jelenetében
szinte az örök Húsvétba vezet be
édes Anyaszentegyházunk.

Ahogyan apostolai,
mi is saját emberi elgondolásaink
ítéleteiben akarjuk követni Jézusunkat.
Elképzeléseink, elvárásaink,
emberi reménykedéseink szerint
tekintünk Jézusra.
A Színeváltozás ragyogása éppen ebből
ragadja ki a három kiválasztott apostolt.
Dicsőségről és hatalomról beszél.
De olyanról, ami egészen más,
mint amit ők vártak…
Megdicsőülten jelent meg Jézus előttük, -
de haláláról beszélgetett
a jelenésben résztvevőkkel.
Szinte értelmezhetetlen a pillanat,
- számukra.
A győzelem és bukás,
a dicsőség és megaláztatás,
a mindent felülmúló erő és a halál
óriási ellentéte teszi a Színeváltozást
számunkra is nagyszerű
nagyböjti tapasztalattá.

Életünk útjain, - mi is hányszor és hányszor
eltérünk az isteni léptek lendületétől.
Éppen a nagyböjtünk ideje kell
alkalmassá tegyen bennünket,
hogy Péterékhez hasonlóan
mi is felébredjünk
ebből a szinte alvó állapotunkból.
Erre mi a magunk erejéből
képtelenek lennénk.
Ezért szólít fel bennünket is
az Atya szózata:
„Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!”
Ne önmagatokat, ne a vágyaitokat,
elvárásaitokat, gondolataitokat,
reménykedéseiteket, hanem Őt, csakis Őt,
a halálában megdicsőülőt, az emberi létezés
legmélyebb sötétségében is Felragyogót!
Lehet, hogy egészen mást fog mondani,
mint amit várnánk.
Lehet, hogy a magunk erejéből
soha nem szabadulnánk meg
a bennünket súlyával lefelé húzó
bűneinktől.
De aki az Atya Fiára hallgat, -
Vele, - elnyerheti az élet teljességét.
Mert aki Jézus szava szerint él, -
nem a felhőtlen életet vállalja,
hanem a halálból feltámadót.
Nem a könnyed öröm pillanatait,
hanem a kereszt által
megszenvedett boldogságot.
A krisztusi ember
erre a teljességre törekszik,
ami csak a Színeváltozásban elénk ragyogó
hatalmas ellentétpárok útján valósulhat meg.
Ha Isten Fiára hallgatunk!
Ki kell lépnünk önmagunk világából, -
hogy eljussunk létünknek örök Húsvétjába!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Bruckner: f moll mise - N° 3 [Barenboim]
Harper, Reynolds, Tear, Rintzlerhttps
www.youtube.com/watch?v=6CUK4Nx2jK8
1165. hozzászólás
Létrehozva: 2018-02-18 06:53
Árpád
Hozzászólások: 804
Vasárnap van! (nagyböjt 1. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus,
ki Isten országának hirdetését
ezzel az Örömhírrel kezdte:
„Betelt az idő. Térjetek meg és
higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1, 15)

Jó ha pontosítjuk nagyböjtünk elején,
mit is kell értenünk megtérésen.
Alapjában véve ez, - az ember
„irányító központján”
történő gyökeres változtatás.
Lelkében, vagy másféle
szóhasználat szerint, - szívében,
kell visszaálljon, - az eredeti rend.
Az a rend,
ami az emberiség hajnalán megromlott.
Az első bűn,
ami belerondított Isten szép világába,
az angyalok lázadása volt.
A „nem szolgálók” lázadása
a személy önállóságának
illúziójával csapja be, - követőiket.
Aki szolgálni nem tud
az szeretni is képtelen.
Aki pedig a szeretetre képtelen
előbb utóbb pusztítani is fog.
Előbb önmagát, majd a körülötte élőket.
Azután következett a második bűn,
ami a Bibliában az első emberpárhoz,
de valójában mindenegyes emberhez kötődik.
Oly lényeglátóan van megfogalmazva ez
a Teremtéstörténet első lapjain!
Hisz ők, akárcsak jeles utódaik, a mai emberek,
igazi tudás helyett okoskodtak és okoskodnak.
Kíváncsiskodó engedetlenségük szégyene
annak csúf felismerése, - hogy bizony,
az Istent kirekesztő világ rút és mezítelen.
A másokat letipró felfokozott önmegvalósítás
büntetése, - a magány, a kirekesztettség.
A harmadik típusú bűn pedig az,
amikor az egyén
a többség csapdájában vergődik.
A demagógia csapdájába szorul.
Valójában lázadás ez,
- a pénz és hatalom, az aranybika imádata.
A Tízparancsolatnak, - minden ember
lelkébe beoltott
erkölcsi követelményeknek elvetése.
Bizalmatlanság a szellemi,
és a lelki értékekben.
Amikor az ember, életének dolgait
csak a haszon elvei szerint intézi.

Az embernek pedig ma is
a megváltás, - a Jézusi szabadság kell.
Krisztusi béketűrésre van szüksége
egész nemzetünknek is,
különösen a most következő
választások előtti hetekben.
A felelőtlenek és a büntetlenül mérgezők
és pofonokat osztogatók világában.
Adjon az Úr nekünk okosságot,
mértékletességet, egészséges lelkierőt
ebben a kiszolgáltatott, lehetetlen világban.
Legyen részünk most, - a nagyböjt folyamán, -
elcsendesedésben, szerényebb életben (böjt).
Tartsunk megtérésre vezető bűnbánatot,
- nézzünk fel Jézus keresztjére, -
s mind ezáltal tökéletesedjünk a szeretetben!
Szép vasárnapot kívánok!
Imában elmélyülő szeretettel:

Árpád

u.i. Hogy miért nem tegnap érkezett
e néhány szerény gondolat
és miért egy régebbinek, - „átfésülése”
- na meg, hogy hol jártam az elmúlt napokban, -
az majd néhány következő
„Vasárnapi ajándék” témája lesz.

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
A Kereszt!
Bátaszéki templom felújított tornyának keresztje
https://www.youtube.com/watch?v=GddCvEg5H84
1164. hozzászólás
Létrehozva: 2018-02-10 18:13
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (évköz 6. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a leprás
így kérlelt: „Ha akarod, te meg tudsz
tisztítani engem!” (Mk 1, 40)
S ezt a Jézus felé intézett kérését,
- gyógyulása követte.
Hite az, ami térdre borulásra indította öt.
Lelkének teljes bizalommal való
odafordulását fejezte ki ezzel.
Nem azt kérte, hogy gyógyítsa meg őt,
- hanem mivel tudta, hogy Kihez fordul, -
képes volt magát egészen rábízni Jézusra.
Ebben kellene ez a leprás beteg ember,
példaképünk legyen!

Oly jó lenne tudnunk, kihez menjünk.
Hogyan forduljunk Hozzá.
És egészen Jézusra bízni magunkat.
Mert szeretetében és segítőkészségében
bátran bízhatunk. Abban, hogy
„rajtunk is megesik a szíve.”
Egyetlen pillanatig sem kétséges
a leprás ember számára,
hogy Jézus, megtudja-e tenni a csodát.
Eléje borulása mutatta, -
tisztában van azzal, Ki elé borul.
Az élet Ura, - az Isten Fia előtt borul le.
Az sem kérdés már e leborulásban,
hogy képes-e, akarja-e meggyógyítani őt.
Nekünk is ilyen bizonyossággal kellene
Jézus elé járulnunk.
Tudva, hogy Ő mindent megtehet,
és meg is akar bennünket gyógyítani.

Jézus nélkül ugyan mit kezdhetnénk
betegségeinkkel, nyomorúságainkkal,
a minket belül marcangoló kérdésekkel?
Nem tudjuk, hogy Néki adatott
minden hatalom az égen és földön?
Hogy Ő úr, - minden élet és halál fölött?
Akkor már csak azt kell megvallanunk Néki,
hogy hisszük,
képes bennünket is meggyógyítani.
És ha Ő másként látná,
- mi azt is elfogadjuk Tőle.
Letérdelve Jézus elé borulni,
elfogadni és átélni az Ő gyógyító érintését,
és hálát adni, -
ennek a sornak kell újra meg újra
elölről kezdődnie az életünkben.
Engednünk, hogy ezek segítségével
Urunk tovább dolgozzon rajtunk.
Formáljon bennünket Szentlelke által,
az Ő akarata szerint!

Reménytelen helyzet nincs, -
az ember életében.
A remény hal meg utoljára, - mondják.
Ez nem igaz!
A remény soha nem hal meg!
A remény előbb-utóbb beteljesül!
A keresztény ember reménye pedig
maga Jézus Krisztus!
Ő érintse meg lelkünk sebeit,
hogy azok begyógyuljanak!
S adja nekünk Szentlelkét, hogy mi, -
soha ne ejtsünk sebeket mások lelkén.
Sokkal inkább gyógyítsuk azokat,
- kegyelmének segítségével…
Szép, - és gyógyulást hozó
farsangvasárnapot, - szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Lourdes - február 11. Betegek Világnapja:
www.youtube.com/watch?v=VJ1KjctGhVw&t=183s
Mit tehetnék érted? - Halász Judit (1989)
https://www.youtube.com/watch?v=R9MC8tBi0lU
1163. hozzászólás
Létrehozva: 2018-02-03 15:49
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (évközi 5. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki
„Sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek.”
(Mk 1, 34)

Az emberek,
akik tömegesen kezdték keresni Jézust,
úgy érezték,
hogy Benne megtalálják életük reményét.
Mert Jézus nemcsak tanokat hirdetett,
de valós megoldásokat kínált bajaikra is.
Beköszöntött az Isten Országa, - az üdvösség.
Lehozta Atyjától, az égből,
Isten szeretetének üzenetét,
amelyre az emberiség évezredek óta vágyott.
Elérkezett a megváltás, amire minden
testben és lélekben
megbetegedett ember rászorul.
Eljövetele ebbe a beteg,
megváltatlan világba
Isten országának kezdetét jelentette.
Mely mindig a gyógyulás
és megváltás lehetősége.
Ha az ember kész arra,
hogy helyet adjon életében Jézusnak,
akkor veszi igénybe ezt a lehetőséget.
Jézus kezét nyújtja
a bűnös és beteg embernek,
- és meggyógyítja.

Ma, - pontosan ez a helyzet.
Azóta sem csökkent a vágyakozás
az emberekben a szeretet,
az isteni törődés után.
Posztmodern korunkban el lehet mondani,
hogy sokkal több a lelkileg és testileg
sérült beteg ember, mint Jézus korában.
Az olyan emberek
kiknek valódi segítségre van szükségük.
A mai ember egyik legnagyobb betegsége
a szeretetlenségtől kiégett lelki állapot.
Ezt a kiégést csak az Úr, -
és kegyelme tudja gyógyítani.
Az ember több szeretetre vágyik,
- mint amennyit megérdemelne.
Boldog lehet az,
aki ezt az érdem nélküli szeretetet
Jézus személyében megtalálja.
A bűntől sebzett ember,
csak Nála lelhet gyógyulásra.
Ha hagyja magát
az isteni kegyelemtől, - megérinteni.
Ha átengedi magát
az isteni Orvos kezelésének.

Meg kell gyógyuljon, - Jézus által, -
az az ember, ki minden szentmisében
elmondja azokat az áldott szavakat,
melyeket a római százados mondott el:
„… hanem csak egy szóval mondd,
és meggyógyul az én lelkem.”
Azonosulva ezzel a mondattal kell kérnünk,
s a megvalósulásban bizton kell remélnünk.
Ugyanakkor ne csodákat,
rendkívüli isteni beavatkozásokat várjunk,
hanem a szenvedés,
a betegség keresztény elviselésében,
a Krisztussal való együttszenvedésben
kell keressük, - életünknek jobbulását.
Ne a saját erőnkből akarjunk felépülni,
- akár bűnből, akár betegségből, -
hanem engedjük, hogy Jézus
megfogja a kezünket és fölsegítsen!
Szép vasárnapot!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Mozart orgonamuzsika - teljes album
https://www.youtube.com/watch?v=Cre3ZMa2dbc
Orgona improvizáció, - láncolatban:
(vehetjük akár karácsonyi ünnepkör búcsúztatónak)
https://www.youtube.com/watch?v=AT91UM9Csps
1162. hozzászólás
Létrehozva: 2018-02-02 11:26
Árpád
Hozzászólások: 804
Ma Gyertyaszentelő Boldogasszony, -
Urunknak a templomban való
bemutatásának ünnepe van.

Azok a megszentelt gyertyák,
jelképezik a lelkek éjének sötétségét
szétoszlató Krisztus, - világosságát.
A negyven napos Istengyermeket
karjaiba vevő Simeon
„népeket megvilágosító Fényességnek”
(Lk 2, 32) nevezi Krisztust.
Teljessé válik a Találkozás.
Akit a pásztorok imádtak,
Aki előtt hódoltak a királyok,
jelenlétével, - megszenteli a Templomot.
Gyertyáink fénye ünnepli
a várt Messiás Édesanyját is,
aki a világ Világosságát
a Templomba hozta.
Boldog lehet az, - ki hálával szívében, -
elébe tud menni a már Megérkezettnek!
A Sion hegyén levő templomnak
jele a mi saját templomunk.
Melyben körmenetben, énekünkkel
hirdetjük Isten dicsőségét. S kérjük:
áradjon szét a világban, a Fény!
„Fény a népek világosságára,
és dicsőségére népednek,
Izraelnek (Isten népének!)!”
Ezzel a fényes lélekkel, - ünnepeljünk!
Szeretettel:

Árpád
Lumen ad revelationem gentium
https://www.youtube.com/watch?v=weUZTU2RjEM
1161. hozzászólás
Létrehozva: 2018-01-27 18:05
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (évközi 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus szombaton,
Kafarnaum városában, - úgy tanított,
„mint akinek hatalma van, és nem úgy,
mint az írástudók.” (Mk 1, 21)
Nem csak ott és nem csak szombaton.

Tanított. Itt arról nincs szó, - mit tanított.
Csak arról, hogy hogyan hatott
az őt hallgatókra,
Azok elcsodálkoztak szavának erején
és hatalmán.
A Szó, aminek isteni hatalma van,
ma is megérint és megszólít.
Több mint egyszerű szó.
Szó, - ami Istentől való,
lelket mozdít és életre kelt.

Jézus nem hivatkozik senkire és semmire,
csak az Istenre, - Atyjára.
Jól tudja, miről beszél.
A megszállott meggyógyítása megerősíti
fensőbbségét, kimutatja küldetését.
A kettő együtt, - Jézus szavai és tettei, -
mutatják be Jézus jelentőségét.
Jézussal Isten országa érkezett el közénk.
Isteni mivoltában rejlik tanításának hatalma.
Igéje teremtő erő.

Akkor, - a maga korában, hatalommal lépett fel,
de vajon ma az általános haladásnak
e roppant bonyolult problémákkal teli világában,
érvényes még, hogy úgy tanít,
„mint akinek hatalma van”?
Nem úgy van-e inkább,
hogy az ijesztő mértékben
zűrzavaros világunkban
egyre kevesebben hallgatnak Rá?
Földön tovább élő Titokzatos teste,
- Egyháza, -
is megkapta a szó hatalmát,
mint ajándékot és feladatot.
A jó és igaz szóval nekünk is,
mint egyháza tagjainak,
teremtenünk, gyógyítanunk kell.
Érvényre juttatnunk az igazságot.
Fel kell lépnünk a gonosz ellen.
Isten szavával kell
elősegítenünk a jó uralmát.
Amikor a sátán minket is
összevissza rángat kedvteléseink,
nagyra törő vágyaink,
ösztöneink és szenvedélyeink hálójában,
amikor naponta földre terít önzésünk
és rossz elleni kudarcaink
szemmel látható vereségei közepette,
- Jézus tekintélyébe
és isteni erejébe kapaszkodva
kell újból és újból ráparancsolnunk a gonoszra!
Segítséget kell kérnünk Jézustól,
mert magunkban
túl gyengéknek bizonyulunk.

Ő megcáfolhatatlan erejű hatalommal beszélt,
mint aki törvényt ad, mint aki megítél,
és bűnöket bocsát meg. Mint akinek a szava
megnyitja vagy bezárja
Isten országát az emberek előtt.
Szava állandóan új rendet teremt,
új korszakot hoz.
Megváltó Ő, s Szava is megváltás!
Isten megváltó szeretetének
megtestesülése közöttünk.
Hallgass Rá, s ha akarod,
széppé teszi vasárnapod!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Halmos László: h-moll mise
- Sepsiszentgyörgyi Snaps Vocal - Cserkész Emese
https://www.youtube.com/watch?v=74oBrvA8FK8
J.S.Bach: h-moll mise – Párizs – 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=OX2hxY6W7GU
1160. hozzászólás
Létrehozva: 2018-01-27 18:05
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (évközi 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus szombaton,
Kafarnaum városában, - úgy tanított,
„mint akinek hatalma van, és nem úgy,
mint az írástudók.” (Mk 1, 21)
Nem csak ott és nem csak szombaton.

Tanított. Itt arról nincs szó, - mit tanított.
Csak arról, hogy hogyan hatott
az őt hallgatókra,
Azok elcsodálkoztak szavának erején
és hatalmán.
A Szó, aminek isteni hatalma van,
ma is megérint és megszólít.
Több mint egyszerű szó.
Szó, - ami Istentől való,
lelket mozdít és életre kelt.

Jézus nem hivatkozik senkire és semmire,
csak az Istenre, - Atyjára.
Jól tudja, miről beszél.
A megszállott meggyógyítása megerősíti
fensőbbségét, kimutatja küldetését.
A kettő együtt, - Jézus szavai és tettei, -
mutatják be Jézus jelentőségét.
Jézussal Isten országa érkezett el közénk.
Isteni mivoltában rejlik tanításának hatalma.
Igéje teremtő erő.

Akkor, - a maga korában, hatalommal lépett fel,
de vajon ma az általános haladásnak
e roppant bonyolult problémákkal teli világában,
érvényes még, hogy úgy tanít,
„mint akinek hatalma van”?
Nem úgy van-e inkább,
hogy az ijesztő mértékben
zűrzavaros világunkban
egyre kevesebben hallgatnak Rá?
Földön tovább élő Titokzatos teste,
- Egyháza, -
is megkapta a szó hatalmát,
mint ajándékot és feladatot.
A jó és igaz szóval nekünk is,
mint egyháza tagjainak,
teremtenünk, gyógyítanunk kell.
Érvényre juttatnunk az igazságot.
Fel kell lépnünk a gonosz ellen.
Isten szavával kell
elősegítenünk a jó uralmát.
Amikor a sátán minket is
összevissza rángat kedvteléseink,
nagyra törő vágyaink,
ösztöneink és szenvedélyeink hálójában,
amikor naponta földre terít önzésünk
és rossz elleni kudarcaink
szemmel látható vereségei közepette,
- Jézus tekintélyébe
és isteni erejébe kapaszkodva
kell újból és újból ráparancsolnunk a gonoszra!
Segítséget kell kérnünk Jézustól,
mert magunkban
túl gyengéknek bizonyulunk.

Ő megcáfolhatatlan erejű hatalommal beszélt,
mint aki törvényt ad, mint aki megítél,
és bűnöket bocsát meg. Mint akinek a szava
megnyitja vagy bezárja
Isten országát az emberek előtt.
Szava állandóan új rendet teremt,
új korszakot hoz.
Megváltó Ő, s Szava is megváltás!
Isten megváltó szeretetének
megtestesülése közöttünk.
Hallgass Rá, s ha akarod,
széppé teszi vasárnapod!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Halmos László: h-moll mise
- Sepsiszentgyörgyi Snaps Vocal - Cserkész Emese
https://www.youtube.com/watch?v=74oBrvA8FK8
J.S.Bach: h-moll mise – Párizs – 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=OX2hxY6W7GU
1159. hozzászólás
Létrehozva: 2018-01-20 17:39
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (évközi 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Galileába
menve, - „hirdette az Isten evangéliumát:
„Betelt az idő, közel van az Isten országa.
Térjetek meg, és higgyetek
az evangéliumban.” (Mk, 1, 14-15)
Az első szavak! Mint az Őrá várakozók
szívét eltöltő Örömhír hírüladása.
Jézussal és Jézusban beköszöntött
az Isten Országa.
Ugyanakkor még várat magára.

Az Isten-adta üdvösség jelen van,
s a múló időben már meg is tapasztalhattuk,
s a jelenben meg is tapasztalhatjuk.
De aki ezt az üdvösséges jelenlétet
visszautasítja,
annak a vele való szembesülés ítéletére lesz.
Jézus egész igehirdetését nevezi Márk
evangéliumnak, - Örömhírnek.
De maga Jézus személye,
a Megfeszített és Föltámadott is,
- Evangélium.
Ő a jó üzenet,
amelyet Isten küldött nekünk,
az idők teljességében.
Föllépésével, szavaival és tetteivel
az Isten országa érkezett hozzánk.
Amit Jézus maga vezet be akkor,
amikor megtérésre,
bűnbánatra szólít fel minket.
Ez a fölhívás, - a Jó Hír!
A megtérés pedig azt jelenti,
hogy higgyünk evangéliumában.
Tegyük magunkévá a hit kegyelemerőit,
mely számunkra
az istengyermekség új életét hozza.
A hit maga, - a mi tettünk.
De egyben az Isten kegyelme is akkor,
ha az ember meghallja a hívást,
és fenntartás nélkül követi.
A megtérés
és az evangéliumban való hit tehát
a hívó szó meghallásával kezdődik.

A Teremtő Isten, - teremtményeinek
lelki fejlődésére kiszabott
egy bizonyos időt.
Ez az idő is beteljesedik egyszer,
- egyszer lejár!
Isten pedig tudni akarja, hogy vajon mi
méltónak bizonyultunk-e kegyelmére
és helyesen használtuk-e fel az időnket.
Nagyon ajánlatos kenne,
ha nem várnánk meg
az általa kijelölt időpont végét,
hanem már jóval előbb
önvizsgálatot tartanánk,
hogy a hátralevő időt
még jobban kihasználhassuk.
Hogyan?
Ezt is megmondja az Úr:
Tartsatok bűnbánatot!
Kutassuk fel az igazi értékeket,
és javuljunk meg.
Miként?
Higgyetek az evangéliumban!
Amit Ő hirdet, - ami az Isten Szava!
Az Üdvösséget hozó Üzenet!
Az élet egyetlen tiszta Forrása.
Ebben hinni, ebből inni,
ehhez csatlakozni, ezt követni, -
életünk legdöntőbb, utolsó és
egyetlen lehetősége arra,
hogy üdvözüljünk!
Szép vasárnapot!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
www.youtube.com/watch?v=QSQ2CEDBkbQ&feature=youtu.be
1158. hozzászólás
Létrehozva: 2018-01-13 16:35
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (évközi 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus,
akire a Keresztelő,
mikor ott állt két tanítványával
és meglátta Jézust
feléjük közeledni, - rámutatott:
"Nézzétek, az Isten Báránya!" (Jn 1, 36)
Találkozott a két tekintet!
Mivel rokonok voltak s egykorúak,
találkozhattak már nagyon sokszor.
Sőt még születésük előtt!
Amikor a két várandós
édesanya találkozott,
szívük alatt Jézussal és Jánossal.
János már akkor ujjongott
Jézus érkezésén!
Testi szemmel még nem is látta Őt,
mégis, - már örömmel
repesett anyja méhében.
S most a próféta nyilatkozik:
Ő az, akit vártak a századok!
Akiknek pedig bemutatta
az Isten Bárányát,
ezt a találkozást soha nem felejtik.
Még az időpontjára is
pontosan emlékeznek.

Találkozott e már tekintetünk,
Jézus tekintetével?
Kísérik-e ennek a találkozásnak emlékei
életünket?
Aki pedig már találkozott Jézussal,
nem tud tétlenkedni, hanem azon van,
hogy ezt a csodálatos tapasztalást
megossza másokkal.
A Keresztelő tanítványai
amikor megtudták Jézusról,
hogy ő az Isten Báránya,
azonnal és habozás nélkül követték őt.
Tudták, hogy rátaláltak
életük útbaigazítójára.
Jézus, - otthonába vezette őket
s a vele való együttlét
megerősítette őket döntésük helyességéről.
A két tanítvány közül pedig András
azonnal elsietett testvéréhez Simonhoz
és elmondta felfedezésüket.
Jézus pedig Simonban meglátja
jövőbeni Egyházának legfőbb pásztorát.
Nevét Péterre, azaz kősziklára változtatta.

A Jézussal való találkozásunk bizonyossága
bennünket is kell, hogy ösztönözzön arra,
hogy ezt a megrendítő élményünket
közöljük másokkal.
Az Úr képes meglátni mindnyájunkban
a jóra való képesség meglétét.
Az az ember, aki találkozik Jézussal,
és benne felismeri az Isten Fiát,
az a feléje szóló hívásnak engedelmeskedve,
- arra hallgatva, -
csodálatos életre kap meghívást.
A kényszernek leghalványabb árnyéka nélkül
történik ez a meghívás. Szelíd ajánlat.
Jézus teljes szabadságban
és a belőle kiáradó barátság
és odafordulás alapján hívja meg
a tanítványokat, hogy az igazság
és a hit felé közeledjenek.
Hivatás ez, - az emberi és keresztény életre.
Mindennap tudatában lenni ennek,
ez a feladatom ez az életutam.
Mindennap Krisztussal találkozni
és mindennap megtapasztalni,
hogy jelen van és most is velünk jár.
Szép vasárnapot, - szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Praetorius - Szép vagy Muzsika
www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=IZj5FOZMlGc
Bach: The Well-Tempered Clavier 1. – Schiff András
https://www.youtube.com/watch?v=RNCuPAgG9eo
Oscar Wilde : Az önző óriás - c. meséje
https://www.youtube.com/watch?v=PxWlABQI3hg
1157. hozzászólás
Létrehozva: 2018-01-06 21:35
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (évközi 1. vas. B év)
Urunk megkeresztelkedésnek ünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, akiről János,
a Keresztelő, - így szól:
„Aki utánam jön, hatalmasabb nálam.
Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak
és megoldjam saruszíját.
Én vízzel keresztelek,
ő majd Szentlélekkel keresztel
benneteket." (Mk1, 7-8)

Az ünnep kérdése: miért kereszteltette meg
magát a Názáreti Jézus?
Hiszen, - Jézus egyszerűen maga a Szent!
Keresztelő János tudta is ezt:
„Nekem van szükségem a te keresztségedre,
és te jössz hozzám?” Jézus válasza:
„Illő, hogy mindent megtegyünk,
ami elő van írva.” (Mt 3, 15)
De, - miért?
Mert Jézus ekkor
és ezzel lép ki a névtelenségből.
Megjelenik a nyilvánosság előtt.
Ezzel megkezdődik Jézus párbeszéde
népével és az egész világgal.
A világtörténelemben ekkora hatást
senki nem váltott ki.
Éppen napjaink ateizmusának
világméretű mozgalma bizonyítja,
hogy a Názáreti Jézus által
az egész világ kritikus
kérdés-helyzetbe került,
amely elől senki sem tud kitérni.
Mit tudunk és mit vallunk,
- a Názáreti Jézusról?
Elfogadjuk-e üdvösségre hívó ajánlatát
vagy elhárítjuk magunktól?

Jézus megkeresztelkedése után,
„megnyílt felette az ég”
és maga az Isten
nyilvánította ki, hogy Jézus
az Ő szeretett Fia, kiben kedve telik.
Tehát többé vele szemben nem lehetséges
semleges álláspontot elfoglalni.
Ha „az ég megnyílt”, - ez azt jelenti,
hogy nem csupán Jézus számára nyílt meg,
hanem az emberek számára is.
Az ember értelemmel megáldott lény,
aki nyitott az Isten felé.
Nincs a földhöz tapadva,
ha csak oda nem kényszeríti magát.
Fel tudja emelni a magasba a fejét,
és fölfelé irányíthatja a tekintetét,
az ég felé, - mely megnyílott számára.
Mert ha már ennyire kiszélesedett
az ember horizontja,
akkor ismernie kell igazi távlatait
és igazi rendeltetését.
Ez az új ember, - Jézus keresztsége óta!
Ilyen hatalmas és nagyszerű titok
jelenik meg ebben a mennyei keresztségben!
Az égből az Atya szava hallatszik,
a Fiú a földön látható,
a Szentlélek galamb képében
nyilatkoztatja ki magát.
Csak ahol a Szentháromság igazsága
így van jelen, csak ott van igazi keresztség
és a bűnök teljes bocsánata.
Ünnepeljük örömmel ezt a Titkot!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium BWV 248 3. rész
https://www.youtube.com/watch?v=HK0hWw0dA-k
1156. hozzászólás
Létrehozva: 2018-01-05 21:31
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap Vízkereszt,
URUNK MEGJELENÉSÉNEK
ÜNNEPE!

Az én Jézusom a Krisztus, akit az
Isten útmutatását engedelmesen követő
napkeleti bölcsek felkerestek,
hogy hódoljanak előtte.
„A csillagot megpillantva nagyon megörültek.
Bementek a házba, és meglátták a Gyermeket
Anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki,
majd elővették kincseiket és ajándékot adtak neki:
aranyat, tömjént és mirhát.” (Mt 2, 10-12)

Akit karácsony éjszakáján
megszült a Szűz, a mai napon
megismeri az egész világ.
A karácsonyi időszak megkoronázása
ez az ünnep. Fény árad belőle,
mely megvilágosítja a földet borító homályt.
A karácsonyi örömhírt
meg kell értse mindenki!
A Jászolhoz közeledő egyszerű pásztorok
s a feltűnt csillagot megértő bölcsek.
Személyükben Isten jelzi a világnak,
hogy Jézus nem csak a választott nép,
hanem minden ember Üdvözítője.
Az ünnep kérdései pedig,
- minket válaszra kell késztessenek.
Mi, - engedjük-e, hogy
Isten irányítsa életútjainkat?
Egyáltalán, észrevesszük- e,
ha hív minket a jóra?
Figyelünk az Ő folytonosan
elénk hangzó üzeneteire?
Elfogadjuk-e az Ő útját akkor is,
ha nem egyezik a mi elképzeléseinkkel?

Az Írás csak bölcsekről beszél.
Nem tesz említést arról,
hogy hányan voltak,
arról sem, hogy királyok lettek volna.
Az ajándékok számából és értékéből
következtethetünk a látogatók számára
és arra, hogy ily drága ajándékokat,
aranyat, tömjént és mirhát
csak királyok adhattak.
A hármas drága ajándék ez esetben
isteni titkot rejt.
Az aranyban a királyok Királyát ismeri el.
A tömjén Jézusnak, mint Főpapnak jár.
A Mirhát, - az illatos kenetet, -
már az Úrnak temetésére szánják.

Oly egyszerűen jött közénk az Isten!
Nem csak azért, hogy közénk merüljön.
Célja, hogy magához emelje
az egész emberiséget,
- minket, - engem!
A Gyermekben elrejtőzködött ugyan
isteni mindenhatósága, de itt és most
felfénylik, kinyilvánul a világ előtt
istensége.
Erről szól a mai ünnep.
Mely hármas csodával ékes.
A bölcsek hódolatában.
A kánai menyegző első csodájában.
És hogy a mi üdvösségünkért János
megkereszteli Őt a Jordán folyóban.
Íme eljött! Az Isten-Király!
Hódolatunkat fogadja és
javaival ajándékoz meg bennünket!
Szeretettel:

Árpád

VÍZKERESZTI AJÁNDÉKOM:
Az ifjúság találkozója és hódolata:
a Baseli Taizei Ifjúsági Találkozó
pillanatképei 2017.
www.youtube.com/watch?v=0UoP5FgU8X0&t=21s
1155. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-31 17:47
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap az Újesztendő első napja!
Szűz Mária, Isten Anyja! (főünnep)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek
Édesanyja szívében megőrizte Isten igéit.
Így kellene nekünk is élnünk.
A Biblia szava, minket is erre buzdít:
„Elmélkedj sokat az Úr törvényein,
parancsain gondolkodj szüntelen!” (Sir 6,37)
Oly jó lenne, ha ez állna szemünk előtt
az Újesztendő minden napján.
Mária közbenjárására pedig hozna
Isten igéje bő termést, - a mi életünkben is.

Miről is szól ez az ünnep?
A Jászolhoz siető pásztorokról,
a ,,Jézus'' név fölvételéről.
Mely név azt jelenti: Isten üdvözít!
Mert a szabadító, - Isten Fia, -
a mi testvérünk lett!
Ezért tisztelettel tekintünk ma
testvérünknek, - Jézusnak, - Édesanyjára.
És vele, a mi égi Anyánkkal
kezdjük az újévet.
Mert Jézus Krisztus,
a megtestesülés szent titkában,
- Édesanyja révén érkezett közénk.
A Szent Szűz, mint Istenanya
fölemeltetett!
Hogy általa Isten
leereszkedjék közénk.

Annyi, de annyi jókívánság hangzik el
a mai napon az emberek ajkán egymás felé.
A Biblia lapjain,
Mózes negyedik könyvében,
az egyik leggyönyörűbbre
maga az Úr tanítja Mózesen keresztül
a főpapokat:
„Áldjon meg az Úr és oltalmazzon!
Ragyogtassa rád arcát az Úr
és legyen hozzád jóságos!
Fordítsa feléd arcát az Úr,
és szerezzen neked üdvösséget!”
(Szám 6, 24-26)
A Zsoltárok könyve is világosan biztat,
- mely biztatás kellene vezessen bennünket
egész esztendőnkön át, -
„Segítségünk az Úr nevében,
aki az eget és a földet alkotta”
(Zsolt 124, 8)
Segítséget pedig annak a Jézusnak
nevében kaphatunk, kinek nyolc nappal
születése után nevet adtak,
és aki értünk emberré lett
és megváltott minket.
Őt kellene dicsérjék
szavaink és tetteink.
Akkor valóban esélyünk lenne arra,
hogy boldog legyen egész esztendőnk
és teljes életünk.
Kívánom Nektek, - nagy szeretettel:

Árpád

ÚJÉVNAPI AJÁNDÉKOM:
SÍK SÁNDOR: HISZEK - SINKOVITS IMRE
https://www.youtube.com/watch?v=KbhahGknlLE
Az Úr adjon nektek békét! - Gitáros flashmob a békéért
https://www.youtube.com/embed/-DGzHCfmv5k
1154. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-30 18:11
Árpád
Hozzászólások: 804
Holnap vasárnap! (A Szent Család:
Jézus, Mária és József ünnepe)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott feküdt
a jászolban, amikor a pásztorok:
„Gyorsan útra keltek és megtalálták,
Máriát, Józsefet és a jászolban
fekvő Gyermeket.” (Lk 2, 16)

S a mának felsikoltó kérdése:
követik - e, ezt a pásztorok által megtalált
Szent Családot, - a mai keresztény családok?
Sajnos csak nagyon kevéssé.
Mert a 21. század evilági emberének
és még a kereszténynek mondott családok
többségének is, - szemében, - éppen
a családi élet legszentebb erényei
nevetségesnek tűnnek.
S a hűség, a szeretet, a szolgálat,
az engedelmesség és
a gyermekáldás elfogadása, -
kikacagott szavak.
Ám nézzünk csak körül,
kicsit figyelmesen.
E kacagás nyomában
a könnyek árja folyik.
Oly jó lenne rácsodálkoznunk
a betlehemi barlangistálló
Szent Családjára
és ha annak példája segítené legalább
az önmagukat kereszténynek gondolt
és vallott, - magyar családokat…
Akkor hamar
képesek lennének rátalálni
az igazi boldogság útjára.
Rádöbbenni ara, hogy a szülők
Isten helyettesei a keresztény családban.
Az Isten parancsa őket védi,
amikor a gyermekek kötelességévé teszi
a szülök iránti engedelmességet, tiszteletet.
Az is döbbenetes, hogy korunkban
a családot, Isten eredeti terve szerint nézve, -
soha sem volt
az öregek megbecsülésének gondolata
annyira időszerű, mint éppen napjainkban.

Alkalmas ez a mai ünnep arra is,
hogy végiggondoljuk,
mennyivel örömtelibb és boldogabb lenne
minden család élete, ha mindig és mindent
Isten nevében tennének.
Az Ő áldó kegyelmének segítségével.
Ha Jézus szeretetparancsa irányítaná
a családtagok szavait és tetteit.
Akkor nem lennének soha titkos utak,
megcsalt házasfelek, - és nem könnyezne
annyi elhagyott gyerek!
Az Istenbe vetett hit, -
nem magától értetődő dolog.
Mindig tökéletesen meghozott döntést,
súlyos erőfeszítést igénylő kitartást igényel.
Ám, - voltak és vannak, akik bátran
bízzák rá magukat Isten ígéreteire
és engedelmeskednek akaratának.
Akik megpróbáltatásaik közepette is
reményben élik életüket, mert tudják,
az Isten mindenhatósága,
- ha nem is menti meg őket
a megpróbáltatásoktól, -
kimenti őket végül,
vagy a nehézségek elviselésére,
erővel tölti meg életüket.
Szép, - Család Vasárnapot,
szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Arthur Honegger: Karácsonyi oratórium
Göttingen - Bernd Eberhardt
https://www.youtube.com/watch?v=Vm2T5SSlCGI
1153. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-24 19:48
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
23. este
AMELY MÁR SZENTESTE!

„Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt,
és éjnek idején őrizték nyájukat.
Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala,
és beragyogta őket az Úr dicsősége.
Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk:
"Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek,
s az lesz majd az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában.” (Lk 2, 8 - 11)

Hálát adok az Úrnak,
hogy idén is együtt lehettem Veletek
a várakozásnak megszentelt heteiben.
A betlehemi Gyermek békéje
töltse el szíveteket,
s a Karácsony csodája legyen
a lehető legteljesebb mértékben részetek!

Ki fekszik a Jászol szalmáján?
GYERMEKKÉNT AZ ISTEN!
A Béke és Öröm, a Hűség és Irgalom,
az Elfogadás és Ajándék,
a Család és Közösség,
maga a Megtestesülés
és a Megbocsátás,
a Szelídség és Közelség,
a Szeretet Istenének Jelenléte!
Őt vártuk, - Ő érkezett!
Ne szűnjünk továbbra is várni!
Érkezéséért, - mindent megtenni!

KARÁCSONYRA
Foszlik a fény, fogy a hő,
közeledik az idő,
meg kell már születned!
Gyűlnek is a pásztorok,
igazodik száz torok
édes énekednek.
Nem tudjuk, hogy merre fog
jót jelentő csillagod
rőt egünkre kelni.
De a jászol barma vár
s három keleti király
készül útra kelni.
Az alázott s a szegény
sorsa sűrű éjjelén
jöttöd után reszket.
Nem lehet, hogy annyi test
s lélek vágyát félrevesd
és hogy ne szüless meg!
Vérben, vasban nevedet
rebegik a nemzetek,
suttogják a népek.
Vedd le róluk a sötét
égető vasvesszejét,
ahogy megígérted!
Kezük még tán fegyveres,
de a szemük jelt keres,
jelt, ami segítsen.
Ó, ne hadd csalódniok,
szállj közéjük szép titok,
gyermekarcú Isten!
S mentsd meg, akit szeretünk,
gyermekünk és kedvesünk,
barátunk és vérünk
– S ha majd Krisztus született
áldd meg ősi szeretet,
minden ellenségünk!
(Szemlér Ferenc)

Adjunk hálát az Úrnak, - nagy jótéteményéért:
Te Deum Laudamus - Isten téged dicsérünk... - Schola Hungarica
http://www.youtube.com/watch?v=jwyp7wvl7t8&feature=related
Angyalka
http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=2008434989170&source=jl999
Fel nagy örömre....
http://www.youtube.com/watch?v=khOydB9ONuc
1152. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-23 17:30
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
22. este

Ég már a negyedik gyertya is!
„Isten kegyelmét ne vegyétek hiába.
Azt mondja ugyanis (Isten):
Kellő időben meghallgatlak,
s az üdvösség napján segítek rajtad.
Nézzétek, itt a kellő idő!
Itt az üdvösség napja!" (2Kor 6, 1-2)

Helyesen az tud várakozni, - aki tudja, mire vár.
Tudja, - Kire vár! S tudja, hogy várnia kell!
És biztos abban is, hogy megérkezik akire vár.
Különben a várakozása értelmetlen lenne.
Oly sok mindenre várakozik a világ.
Elsősorban a kereszténységét
megélő emberekre várakozik.
Nekünk az advent sötétsége fáj.
De ne feledjük! Nem csak mi
várjuk az Érkező Fényt.
Azt valójában minden ember várja.
Nekünk, - keresztényeknek kellene
igazi Krisztus-hordozóknak, -
a fény hordozóinak lennünk!
Ismerjük el, - magunkba nézve, -
ez nem mindig sikerül.
Hát, - ekkor kell bűnbánatot tartanunk!
Oly jó, hogy újra és újra
adatik lehetőségünk arra,
hogy mindig újra kezdjünk.
Itt van a kellő idő,
- itt van az üdvösség napja!

Karácsony éjjelén állj meg majd egy percre!
Hallgasd a végtelen csendet áttörő harang szavát!
Néked is szól, hogy útra kelj, halld angyalok dalát!
Betlehem felé csillag elvezet, mint a három királyt.
Megáll csillagod az istálló felett, hol Jézusod pihen,
Lépj hozzá, borulj le, öleld Őt szívedre!
Lelked legyen jászla az Istengyermeknek!
Mert Ő az ki született váltságul embernek!
(Szőcs György)

Karácsonyi köszöntésem, - 2017 - ben, Neked!
https://www.youtube.com/watch?v=P43zDxsQMLs
1151. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-22 16:43
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
21. este

„Kezébe vette a kenyeret, hálát adott,
megtörte és odanyújtotta nekik
ezekkel a szavakkal:
Ez az én testem, amelyet értetek adok…”
(Lk 22, 19)

Sokkal teljesebb szeretettel kellene
várakozzunk Őrá...
Őrá, aki minden egyes szentmisében,
amikor táplálékunknak ajánlja Önmagát, -
újra és újra megszületik számunkra.
„A szentáldozásban nem annyira te fogadod
Őt magadba, mint inkább Ő téged.
Ő fogad el téged olyannak, amilyen vagy.
Elfogad, vagyis elismer és szeret.”
(Szent II. János Pál pápa)
Ennyire szeret minket!
És mindig vár reánk!
Karácsonynak,
a hatalmas Ajándéknak ünnepén,
ezt még jobban kellene lássuk.
Kincset, - rendkívüli ajándékot kapunk!
Jelenlétét! Nem csak ott a Jászolban,
Betlehemben, hanem itt,
a fehér Szentostyában!
Vár ránk, - az Ő megterített Asztalánál.
Mi pedig éhezzük Őt,
forrón, - vágyakozva!
Az Isten végtelen szeretete
így válik teljessé bennünk.
Bárcsak mindenki át tudná élni
ezt a Titkot és Örömet!

Az Ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben,
… …
E dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek állatok álmélkodnak.

Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk
Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk!
Mert szívünk, ha tiszta és ártatlan,
Kedvesebb az néki, mint az arany.
(Hozsanna 18. ének)

Händel: Messiás - Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk…
https://www.youtube.com/watch?v=B-ljKokyYtc&feature=player_embedded
1150. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-21 17:13
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
20. este

KÍVÁNOK A FELÉNK KÖZELGŐ ÜNNEPEKRE
való helyes készüléshez, - jó erőt,
és a Betlehemi Gyermek áldó kegyelmét,
MINDEN BARÁTOMNAK ÉS CSALÁDJÁNAK!

„Mert egy Gyermek születik nekünk,
Fiú adatik nekünk!” (Iz 9, 5)

A gyermekek tudnak igaz örömmel
örülni a karácsonynak.
S kinek életében,
a gyermekség vonásai
képesek elevenen jelen lenni.
Igaz öröm az, ha adventben érlelődve,
érkezünk a fenyőágak illatához,
az égő gyertyák fényeihez.
Nehezedjen ránk bár
a világ nyomorúsága,
- nem képes kioltani lelkünkből
a karácsony Fényét.
Súlyosan van jelen
a nyomor a szenvedés,
leginkább a Született Gyermeket
fel nem ismerők hibájából.
Nekünk mégis ragaszkodnunk kell
a karácsony Örömének bátorításához!
S hinnünk abban,
hogy mindenek ellenére is,
megvalósul
a „Velünk az Isten” ígérete.
S ha majd a Jászol elé jutunk,
a bennünket üdvözíteni akaró
Valóság előtt, - kell leborulnunk!
Sőt, - már ma este is!

CSILLAG UTÁN
„ …
Ó ha most mindent itt hagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!

Százszor megállítanának,
örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj, és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten,
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirhámmal,
keserűszagú mirhámmal,
kenném véres lábadat.”
(Babits Mihály)

Áldott szent Karácsonyt!
https://www.youtube.com/watch?v=8rAUObwknv4&feature=youtu.be
1149. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-20 17:06
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
19. este

„Lám, megtisztítottalak, mint az ezüstöt,
kipróbáltalak a nyomorúság kohójában.
Magamért, csakis magamért tettem ezt meg.
Mert hogy tűrhetném,
hogy meggyalázzák nevemet?
Dicsőségemet nem engedem át
másnak soha.” (Iz 48, 9-11)

Az ember, - mindig várakozik.
Szeretne, akarna, - mindig jobbat.
Ezredeken által ebben mutatkozott:
„kell valakinek jönnie!”
Ez a vágy Istenhez kiáltott és kiált.
A próféták tartották ébren a vágyat.
Isten, a Hűség és Türelem pedig, - várt.
Ma is ezt teszi.
Vár, hogy a rossz,
de főleg a jó, - mutassa meg önmagát.
Hallgatása, - adventi csend.
De Ő közben jön!
S az Ünnepben érkezik!
S megmutatja Önmagát!
Akkor pedig:
„ Meglátja majd minden ember
az Isten dicsőségét.”

ADVENTKOR
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.
(Mécs László)

Bárdos Lajos: Jeremiás próféta könyörgése
https://www.youtube.com/watch?v=jLQwNw0R81Q
1148. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-19 17:19
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
18. este

„Íme a szűz fogan és fiat szül,
Emmánuel lesz a neve.
Ez azt jelenti: Velünk az Isten.”
(Mt 1.23)

Akinek meggyőződése az,
hogy voltaképpen egész életünk,
adventi élet,
- az képes életének problémáit,
nehézségeit könnyebben elviselni.
Élete folyamatos Isten-keresés,
zarándoklás, - Isten felé.
Ég benne a vágy a Fényre,
hogy az Úr útjait megértse.
A szenvedést, - a halált is.
Adventi koszorúnk
gyertyáinak fénye mellett,
imádkozva, elmélkedve
gondoljuk át életünk célját.
Ismerjük fel a ránk vonatkozó
isteni akaratot.
Lássuk meg életünk azon területeit,
hol még nem ragyog
kristálytisztán, - az Evangélium fénye.
A Lélek segítsen ebben, - e szép estén!

Szűzen szoptató, aranyszoknyás Úrnő,
ragyogás kincses udvarában ringasz,
asszonyok lépnek nyomodban fehéren.
Bíborköntösű tornyok hálálkodnak,
éneklő harangok Néked köszönnek.
Anyja lettél az István-védte földnek.
Űzd el a behemót fagyokat, Fényes,
ne toppanjanak küszöbünkre, érdes
fejszéiket hajítsd parázsló mélybe.
Lobogjon fölénk csillagkendőd kékje.
(Galambosi László)

„Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától, és emberré lett.”
A zeneszerzők remekelnek,
ha ezt a mondatot komponálják meg.
Az egyik leggyönyörűbb:
Mozart: Et incarnatus (Mass in C minor, K427)
https://www.youtube.com/watch?v=qaiIqSTqHq8
1147. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-18 17:28
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
17. este

„Hallgassatok hát ide,
ti csüggedt szívűek,
akik úgy érzitek:
messze van még a győzelem.
Közel hozom győzelmemet,
már nincs is messze,
s nem késik szabadításom.”
(Iz 46, 12-13)

Szívünket ez emeli,
örömünknek ez az oka:
az Úr, - már közel van!
Ez okból már érdemes
megvetni a bűnnek
minden talmi gyönyörét.
Hisz igaz örömöt
csak a Szeretett Lény
közelsége, érkezése adhat.
S ha belegondolok:
értem jött el!
Értem vett fel emberi testet!
Értem van jelen az oltáron!
Ha magamhoz veszem,
bennem lakozik!
Ezért „örvendezik az én lelkem,
üdvözítő Istenemben!”

Ó, népek Megváltója, jöjj,
hadd lássuk a Szűz Gyermekét!
Egész világ, ámulva nézz!
Istenhez méltó születés:
Nem férfi magvából fogant,
de Szentlélektől titkosan,
az Úr Igéje testet ölt,
mint Szűz méhén termett gyümölcs.
… …
Vár jászolodnak trónusa,
új fényt lehel az éjszaka,
s már el nem oltja semmi éj:
a hit fényében tündököl.
Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s a Szentléleknek is veled
időtlen századok során. Ámen.
(zsolozsma himnusza)

J.S.Bach: Korál a 147. kantátából
Jesu bleibet meine Freude
Maurice Duruflé átiratában
https://www.youtube.com/watch?v=rykzEv9z9i0
1146. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-17 18:33
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
16. este

„Örüljetek az Úrban szüntelenül:
újra csak azt mondom, örüljetek,
az Úr közel van!” (Fil 4, 4-5)

Annyiféle várakozás létezik!
Van kétségbeesett és reménytelen.
Tehetetlenségében önkínzó…
Van olyan melynek legfőbb igyekezete,
hogy elterelje a figyelmet
a várakozás tárgyáról,
sőt esetleg még a várt személyről is.
A hívő ember keresztény várakozása
csendes és átalakulást termő.
Örvendező lélekkel várakozó!
Erre az örvendezésre figyelmeztet
a harmadik, - a rózsaszín égő gyertya
várakozásunkat kifejező
„naptárunkon,”
- adventi koszorúnkon.

ÁDVENTI ÖRVENDEZÉS

Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerűség,
irgalmasságod csupa hűség,
s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!
Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,
keresni kell és rátalálni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a „nincsen",
megtalálja a gazdag Isten.
(Fejes Ádám)

Örömóda - A dallam születése – (koncertrészlet)
https://www.youtube.com/watch?v=201xwHXtqmo
1145. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-17 11:40
Árpád
Hozzászólások: 804
Vasárnap van! (advent 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről
a Keresztelő mondja:
„Köztetek áll az,
akit nem ismertek!” (Jn 1, 26)

Mi, - ismerjük?
Advent egyik legjelentősebb alakja
Keresztelő szent János.
Határozottan szólít és int bennünket:
köztetek áll!
Vagyis a Messiás már itt van, megérkezett,
és készen áll, hogy küldetését beteljesítse.
Be akarja teljesíteni, - rajtunk is.
Az egyháznak, és minden hívő embereknek
egyetlen küldetése, hogy a világban rámutasson
erre a Krisztusra, aki már közöttünk van.

Jézus egész életében el volt jegyezve
az ismeretlenséggel.
Tanítványai alig ismerik fel.
Saját népe, s még a főpap sem ismerte fel
benne a Messiást.
Mi felismerjük Őt,
amikor meglátogat?
Úgy akarjuk keresni őt,
mint boldogságot, hatalmat vagy gazdagságot.
S nem találjuk, mert ő nem ott van jelen,
hanem a szegényekben, elesettekben.
Ott van Jézus, ahol védik a szegényt,
ahol felkarolják az elnyomottat.
Ahol nem restellik kimondani az igazságot,
akkor sem, ha ez nem ildomos.
Krisztust nem csupán
a templomokban kell keresnünk,
de az élet minden területén.
Mert itt van közöttünk,
ha rejtett formában is.
Amikor Lelke és Igéje által bennünk él,
az ő testvéreiben és nővéreiben.
Amikor erkölcsöt prédikál,
Mindig jön és mindig
mélyebbre akar hatolni életünkben.
Ezt a mi életünket
mindig jobban magához vonni.
Lelkének ereje által
saját áldozatát éli meg bennünk
és állandóan érkezőben van hozzánk.
És közel is van állandóan,
mégpedig mindnyájunkhoz.
Jön a mi életünkbe is,
amely végkifejlete felé halad,
a halál és az ítélet felé,
mely közelebb van hozzánk,
mint azt gondolnánk.

Az Úr mindnyájunkhoz közel van!
Adventi kérdés: vajon mi is
közel vagyunk Őhozzá?
Ettől a közelléttől
azonban nincs mit félnünk.
Úgy kell ezt éreznünk,
mint boldogító és védelmező közelséget,
mint üdvünk és erőnk közellétét,
mint az ígéretet és beteljesedést,
mint a legboldogítóbb
valóság közelségét.
Mint annak közellétét,
Akire egész lényünk,
egész rendeltetésünk irányul.
Ha az Urat valóban így érzékelnénk,
ha hitben, reményben és szeretetben
ilyen közel lennénk hozzá,
akkor az ő közelsége
igaz öröm és béke lenne számunkra!
Szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Advent harmadik vasárnapjára 2011.
http://www.youtube.com/watch?v=s0ffnIg6K8g
Dominica III Adventus. Introito:Gaudete
https://www.youtube.com/watch?v=tWdR0oSv4VI
1144. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-15 21:59
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
14. este

„Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig!
… …
Erősítsétek meg szíveteket,
mert az Úr eljövetelének ideje közel van!”
(Jak 5, 7-8)

Mi teszi az adventet igazán széppé?
Az, hogy ahogyan múlnak napjai,
egyre jobban átszövi érzelemvilágunkat
Urunknak felénk irányuló
végtelen szeretete.
Az emeli karácsonyra való készületünk
teljessé való fokozását,
ha ezekben a készületi napokban
képesek vagyunk elsősorban arra gondolni,
hogy a közeledő Ünnepben
és a Jászol Gyermekének személyében,
Istenünk hozzánk hajló Szeretete érkezik.
Ez pedig szükségszerűen
növeli bennünk a vágyat
egy tartalmasabb és szebb életre.
Mindebben csupán egy parányi,
de minőségében rendkívülien fontos,
hogy szebbé tedd
már a mai estédet,
- is!

„A NAGY PRÓFÉTÁK SZÓZATA
Krisztusnak jöttét hirdeti
a megváltás előtt kapott
kegyelmek titkos útjain.
Feltündökölt szép hajnalunk,
vidám szívek repesnek itt,
hűséges hang kiáltja már
a jó hírt: üdvünk napja kél.
… …
Ígéri boldog fényeit,
ígér megváltó csillagot,
a ránk sugárzó égi láng
jogunk az éghez hirdeti.
Jöjj, Krisztus, jelenj meg nekünk,
hisz benned látjuk Istenünk,
s e boldog égi látomás
ajkunkon zengő dalt fakaszt.”
(zsolozsma himnusz)

Kodály Zoltán dallama,
Szedő Dénes szövege,
Jézuska kiscsizmája - Ghymes együttes
https://www.youtube.com/watch?v=BgARCVK1CnU&feature=related
1143. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-14 17:01
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
12. este

„Hamarosan belép szentélyébe az Úr,
akit kerestek, és a szövetség angyala,
aki után vágyakoztok.
Lám, már jön is! –
mondja a Seregek Ura.” (Mal 3, 1)

Jönni fog, - mert ígérte, hogy jön!
S ígéretéhez, - mennyi remény, vigasz
és áldás kötődik azóta is,
hogy ez az ígéret elhangzott.
Eljött már,
és állandóan hozzánk érkezik!
S majd végül úgy jön el,
hogy mindenki számára
egyértelmű lesz, hogy létezik!
Látni fogják, kik hisznek Benne,
és látni azok is, kik nem hisznek.
Istenünk üdvözítő szándéka
már a kezdetek előtt megvolt.
Ígéretét azóta újra és újra megújította.
A távolságot Közte és közöttünk,
- mit a bűn okozott, - helyreállította.
Állandóan ébresztgeti lelkünkben
érkezése reményének lángját.
Ezzel az ígérettel zárul a Biblia is:
„Aki mindezt tanúsítja, az mondja:
igen, hamarosan eljövök! Ámen!
Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20)

ELJÖN
(részletek)
Advent. Szelíd zengésű üzenet.
Eljön. Eljön.
Beteg – a gyógyulásod,
rab – a szabadulásod,
halott – az életed.
Szomorú – most jön az öröm,
erőtlen – most jön az erő,
éjbe járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
...
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
Eléd kerül, mint könny, sikoltás.
Ha bölcsőben meg nem látod,
Utadat állja, mint koporsó,
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja
nem talált szíveden a hangja,
figyelmeztetések tüzében hallod
majd meg e hangot.
És romba dőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállni,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
(Lukátsi Vilma)

J. S. Bach: Sei gegrüsset (BWV 768)
- korál partita - elemzés …
https://www.youtube.com/watch?v=24iea-328Yk
1142. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-14 17:00
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
13. este

„Keljetek föl, és ujjongjatok mind,
akik a porban nyugosztok!
Mert világosság harmata a te harmatod,
és az árnyak országa szülni fog.” (Iz 26, 19)

Az adventi heteket átélő,
magának békét áhító
emberiség, - újra és újra, -
válaszút elé érkezik.
Megérkezése Annak, Akire vár
meg kell változtassa a történelmét.
Még gondolkodásának irányát is.
A Jászol elé boruló pásztorok,
a festők vásznai,
a zeneszerzők pasztoráljai,
a költők vallomásai
éppen csak megsejtenek
ebből valamit.
Hogy az Isten lépett be világunkba!
S a Csillagtól vezérelt emberiség
válaszúthoz érkezett!
Vagy igent, vagy nemet kell mondjon!
Ha igent mond,
át kell formálja életvitelét.
Döntenünk talán még ma est kell!

ÁLDUNK, MEGVÁLTÓNKNAK ANYJA,
nyílt kapuja fönn a magas égnek,
és tengercsillag!
Nyújts oltalmat nékünk,
szánd meg jóra vágyó népedet!
Hisz Te lettél Anyja csodálatos módon
szent és áldott Teremtődnek.
Szűz azelőtt, szűz utána is…
Gábor angyal köszöntött,
néked ávét mondván.
Szánj meg, kérünk, minden bűnöst!
(időszaki máriaantifona)

Palestrina: Áldunk, Megváltónknak Anyja!
https://www.youtube.com/watch?v=uWq-SdmNMmA&feature=related
1141. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-12 17:09
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
11. este

„ … tisztuljatok meg!
El gonosz tetteitekkel színem elől,
ne tegyetek többé rosszat!
Tanuljatok meg jót tenni:
keressétek az igazságot …,
Ha olyanok volnának is bűneitek,
mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó;
és ha olyan vörösek is, mint a bíbor,
olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Iz 1, 16-18)

Mennyire illik az adventhez,
- nem is lehet hozzá mást elgondolni,
mely jobban kifejezné hangulatát, lelkiségét, -
mint a decemberi köd és sötét borongósság.
A megváltatlan ember világa.
Ettől csak szabadulni kíván a lélek.
Eljutni Adventből az Ünnepbe.
A betlehemi Hajnalnak meg kell érkeznie!
Életünk, - ennek súlyát annyiszor érezzük, -
virrasztó várakozás.
Beleremegve kellene átéljük
adventjeink vágyát, izgalmát és reményét.
S így megérkeznünk a legnagyobb ajándékba:
Karácsonyunkba.
Ébresztgetve vágyainkat, - az égiekre…

ADVENTI KIÁLTÁS
(részletek)
...ha nincs advent, lesz-e majd
karácsony?
Váratlanul várjuk az Urat?

- Nemcsak fenyőfás ünnep
közeleg!
- Sűrűsödnek a bibliás jelek:
- ".. .földrengés, járványok,
éhínségek..."

… hogy mit hoz a
holnap?
Nem ringathatjuk bele magunkat
könnyen múló ünnep-
hangulatba!
Emeljük föl szemünket az Égre,
és akinek van füle, meghallja:
- Ébredjetek!
Ne szenderegjetek!
- Az Úr visszajötte közeleg!
(Lukátsi Vilma)

Ádventi vesperás
https://www.youtube.com/watch?v=0Xv3K8RCUm0
1140. hozzászólás
Létrehozva: 2017-12-11 17:32
Árpád
Hozzászólások: 804
Adventünk, - 2017.
10. este

„Veled van az Úr, a te Istened,
az erős Szabadító!
Örül majd neked nagy örömmel,
újjáéleszt szeretetével,
örül majd neked ujjongó örömmel,
mintha ünnepet ülne.” (Szof 3, 17)

A Szeretet születésére várunk.
Türelmetlen várakozásunk
fő motívuma:
ha megérkezik Megváltónk,
- akkor Benne,
Isten különlegesen is velünk lesz.
Hisz Emánuel ő, - ami azt jelenti:
velünk az Isten.
S ha velünk van, akkor ez azt jelenti,
- jobban szeret,
mint bármikor eddig szeretett.
Csüggedésre többé már nem lesz okunk.
Nemcsak jelenlétével
bátorít, de győzelmet hozó
szabadításával, segítő kegyelmével is,
segít bennünket a nehézségek elviselésében.
Ezt kellene megéreznünk
Jézus születésében.
Azt, hogy Isten
mennyire szeret minket!
Szeret bennünket
bölcsőjétől, - keresztfájáig.

IDEGEN FÁJDALMAK
Bűnös vagyok. Föllebbezek.
Bűnös vagyok: van irgalom.
Bűnös vagyok: lesz kegyelem.
Bűneim kazlát felgyújtja Isten
és küld szelet,
mely elhordja a pernyét.
(Zelk Z.)

Misztrál : Advent
http://www.youtube.com/watch?v=gvLqiLZdrrY&feature=related
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép