Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - A Világ legszebb imái - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Zsuzsanna napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

alfa és ómega
Sovákék vendégváró kemencéje  sgy.
Fórum

Oldalak: [1] 2345
140. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-18 19:01
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174A KÖTET SZERZŐI


ÁGOSTON,szent(354-430)
Ifjúkorában kicsapongó életet élt, retorikát tanít. 387-ben Szent Ambrus hatására megtér. Nem sokkal később pappá szentelik, majd Észak-Afrika Hippo nevű városának püspökévé választják. Az egyik legjelentősebb egyháztanítóként tartjuk számon, művei (pl. a Vallomások) közül több a világirodalom remekei közé tartozik.


ALAJOS,Gonzaga, szent (1568-1591)
Főrandú itáliai család sarja, rendkívüli diplomáciai érzékkel rendelkezik. Apja tiltakozása ellenére belép a jezsuita rendbe. A római pestisjárvány idején önkéntes betegápolónak áll; elkapja a ragályt. Hosszú szenvedés után hal meg.


AMBRUS, szent (339-397)
Milánó kormányzója. Még csak hittanuló, amikor a város lakói közfelkiáltással püspökké választják. Rendkívűl nagy hatású prédikátor, Szent Ágoston a hatására tér meg. Különösen figyelemre méltó a liturgikus munkássága; a nyugati egyházatyák egyike.


ARANYSZÁJÚ ( KHRÜSZOSZTOMOSZ) János, szent ( + 407)
Neves, keleti egyházatya, konstaninápolyi pátriárka.
Antiochiában született Kr.u. 344 körül. Ékesszólása miatt kapta ezt a nevet. Kiváló hitszónok s nagy vitázó volt, ami miatt száműzetésbe kényszerült, ám igazát bizonyítva tért vissza onnan. Több írása, homíliája s level fennmaradt.
A keleti egyházban mindmáig végzik liturgiáját.


BATTHYÁNY-STRATTMANN László, boldog (1870-1931)
A szegények orvosa (szemorvos), példás családapa. Hercegi jövedelméből fenntartott körmendi kórházban ingyen gyógyítja a betegeket. II. János Pál pápa 2003. március 23-án a boldogok sorába emelte.


BAZILEOSZ, szent (330-379)
A nagy keleti egyházatyák egyike, a keleti szerzetesség metropolitája.


BEETHOVEN, Ludwig (1770-1827)
A legkiemelkedőbb zeneszerzők egyike. Főleg a hangszeres zenében kimagasló. IX. szimfóniájának Örömóda tétele az Európai Unió himnusza.


BENEDEK, Nursai, szent (480-547)
A bencés rend és ezzel együtt a nyugati szerzetesség megalapitója. Jómódú szülei Rómába küldik tanulni, de Ő remeteségbe vonul, majd megalakítja Monte Cassinón a bencés rendet. Leghíresebb műve a Regula, a szerzetesi élet alapszabályait fekteti le.


BERNÁT, Clairvaux-i, szent (1090? 1153)
A középkor nagy misztikusa, a ciszterci rend alapítója. Jó viszonyba van kora uralkodóival, ezért tevékenyen befolyásolja a 12. századi Európa történelmét.


BRÚNÓ, Kölni, szent (1030-1101)
Fényes egyházi karriert hagy maga mögött, amikor elvonul karthauzi remetének. Később II. Orbán pápa tanácsadója, de mindvégig a visszavonult szemlélődést tartja igazi életcéljának.


CAMARA,Heider (1909 -)
A braziliai Recife érseke. Negy meghökkenést kelt azzal, hogy az érseki palotát hajléktalanok rendelkezésére bocsátja. Az egész világ megismeri nevét, amikor politikai irányzatokkal szemben is kiáll a szegények mellett.


CHARDIN, Teilhard (1881-1955)
Jezsuita paleontológus, filozófus. A 20. század egyik legnagyobb hatású katolikus teológusa.


CLAUDEL, Paul (1868-1955)
Francia katolikus költő és drámaíró. Művei hazánkban is népszerűek.


DAMJANICH János (1804-1849)
Az 1848-49-es szabadságharc őrnagya, a legendás " vörössipkás" egység parancsnoka. Ideiglenes hadügyminiszter; a 13 aradi vértanú egyike.


DOMONKOS, szent (1170?-1221)
Spanyol nemes, a domonkos rend (prédikátorok rendje) megalapítója. Az akkortájt egyre jobban terjedő eretnekmozgalmak ellensúlyozására a katolikus hit védelmét tűzi ki elsődleges céljául.


EFRÉM, szent (306-373)
Edessza közelében remeteként él, de bejár a városba tanítani. Elsősorban a Szentírás magyarázatával tesz szert hírnévre. Az eretnekségek ellen úgy harcol, hogy mint tehetséges költő, szent szövegeket ír a kor népszerű dalaira. Emiatt érdemli ki a " Szentlélek hárfája" megtisztelő nevet.


FERENC, Assisi, szent (1181-1226)
A ferences rend alapítója. A szegénység hirdetésével az Egyház egyik legnagyobb belső megújítója. Imádságait túlnyomórészt rendtársai jegyzik le. Naphimnusza a középkori keresztény költészet egyik legszebb, legismertebb alkotása.


FERENC, Szalézi, szent (1567-1622)
Püspök, nagy hatású lelki író. A vallásháborúk korában szokatlan erényekkel: szelídséggel és meggyőzéssel térít.
A katolikus sajtó védőszentje.


FIDÉL, Sigmaringeni, szent (1578-1622)
A kapucinus rend szerzetese a vallásháborúk korában. Ránkmaradt imádságai arról tanúskodnak, hogy életét a kereszténység újraegyesülésének vágya vezérli.


FOUCAULD, Chales (1858-1916)
Katonatiszt, majd misszionárius az afrikai Szaharában.
Kortársai a " Szahara szentje" megtisztelő névvel tüntetik ki.


FÜLÖP, Néri, szent (1515-1595)
Római pap, Szent Ignác és Borromei Károly, aki a város utcagyerekének testi és lelki godozását tűzi ki életcéljául. Velük él, és ún. oratóriumokat hoz létre, ahol a gyerekekkel foglalkozik. Költeményeket ír, gondozottait énekelni tanítja; az ő kezdeményezése nyomán alakul ki később az oratórium, mint zenei műfaj.


GANDHI, Mahatma (1869-1948)
Vezetésével nyeri el India a függetlenségét. Az erőszak nélküli "harc" elkötelezettjeként a világon mindenütt megismerik a nevét. Bár hindu vallású, a kereszténység nagy tisztelője. 1948-ban merényletbe veszíti életét.


GERGELY, Nazianzoszi, szent (329?-389)
Püspök és egyháztanító. Ékes tollú író, az arianizmus elleni hitvédelem egyik zászlóvivője.


GUIDÓ, perjel (+ 1193)
Grande Chartreuse 9. perjele (1174-1180), de lemond tisztségéről.
A kolostor lépcsői című írása a szerzetesi lelkiség klasszikus alkotása.


HAMMARKSJÖLD, Dag (1905-1961)
A 20. század egyik nagy misztikusa, az ENSZ főtitkára, Béke Nobel-díjas. Repülőgép-szerencsétlenség áldozata.


HILDEGARD, Bingeni, szent (1098-1179)
Apátnő, kora egyik nagy misztikusa, egyházi és világi vezetők hallgatnak a szavára. A középkor egyik leghíresebb gyógynövénykertjét alakítja ki kolostorában.


IGNÁC, Loyolai, szent (1491-1556)
A jezsuita rend ( Jézus Társasága) megalapítója. Katonatiszt; egy sebesülése után a kórházban tér meg. Mély lelki életről tanúskodó írásai máig hatással vannak a keresztényekre.


IMRE, Árpádházi, szent (1007?-1031)
Szent István király fia. Házasságban él, de önkéntes tisztasági fogadalmat tesz. Fiatalon baleset vagy merénylet áldozatául esik.


IRÉNEUS, szent (+203)
Püspök, Kis-Ázsiában látja meg a napvilágot. Szent Polikárp tanítványa, aki még apostol-tanítvány. Írásai rendkívül népszerűek a korai keresztény közösségekben. A hagyomány szerint vértanú halált hal.


IRWING, James (1930-)
Keresztény elkötelezettségéről híres amerikai űrhajós; 1971-ben nyolcadik emberként lép a holdra.


JÁNOS,XXIII., boldog (1881-1963)
1958-tól pápa: Rokonszenves egyénisége, optimizmusa bámulatba ejti azokat, akik kapcsolatba kerülnek vele. Az Egyház megújulását célzó II. Vatikáni Zsinat elindítója.


JÁNOS Pál, II., (1920- 2005)
Az első lengyel pápa az Egyház történetében, lelkipásztori útjai során bejárja az egész világot; hazánban kétszer létogatott el. Írásaival mércét állít nemcsak a katolikusik, hanem az egész emberiség elé.


JANUS Pannonius (1434-1472)
Mátyás király humanistája, pécsi püspök, a latin nyelvű magyar költészet kiemelkedő alakja.


KEMPIS Tamás (1379-1471)
A középkor egyik legnevesebb német misztikusa, ágostonrendi kanonok. Krisztus követése című könyve a legtöbbet kiadott keresztény mű a Biblia után.


KIERKEGAARD Soren (1813-1855)
Dán teológus és filozófus. Az úgynevezett egzisztenciabölcselet, mint filozófiai irányzat, egyik szellemi őse.


KÓNON, vértanú (3.század)
Aurelianus császár idején Kis- Ázsiában a fiával együtt hal vértanúhalált. Parázsra fektetik őket, a kezüket kalapáccsal verik szét.


LATTAQUIÉ Ignatosz (20. század)
Ortodox metropolita atz Egyesült Államokban.


LUDOLF, szász (1300?-1378)
Karthauzi szerzetes, Jézus élete című könyve számos nemzedékre gyakorol befolyást.


MERTON, Thomas (1915-1968)
Trappista szerzetes, amerikai katolikus költő, író. Művei közül több magyarul is megjelent, legismertebb a Hétlépcsős hegy, önéletrajzi írása.


MICHELAGELO, Buonarotti (1475-1564)
Szobrász, festő, építész, költő. Ő készíti a Szixtusz-kápolna freskóit, tervei alapján épül a Szent Péter-székesegyház kupolája, Pietája a szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb alkotása.


MIKLÓS, Fülei, szent (1417-1487)
Svájci misztikus. Felesége beleegyezésével remeteségbe vonul. 1481-ben ő akadályozza meg a svájci kantonok közötti polgárháborút.


PASCAL, Blaise (1623-1662)
Francia matematikus, fizikus, filozófus. Megtérése után kolostorba vonul, utolsó éveiben hitvédelmi műveket ír.


PATRIK, szent (+461 körül)
Az ír nép nemzeti apostola. Ő a sziget első térítője, sikere máig hat.


PÁZMÁNY Péter (1570-1637)
Esztergom érseke, a magyar katolikus megújulás legkiemelkedőbb alakja. Szónok, hitvédő, politikus, a magyar irodalmi próza egyik megteremtője.


PHÉBUS, Gaston (+ 1391)
Francia nagyúr, kora pompakedvelő, ismert személyisége. Gyönyörű imádságok sorát hagyja az utókorra.


PIO, Pietrelcinai, szent (1887-1968)
Kapucinus szerzetes, a 20. század nagy misztikusa. Hírneves gyóntató, tízezrek zarándokolnak hozzá San Giovanni Rotondo konventjébe. Évtizedeken át testén viseli Krisztus sebeit, a stigmákat. 2002-ben II. János Pál szentté avatja.


PRUDENTIUS (348-405?)
Ibériai nemes, viharos ifjúsága után költői talentumát Isten szolgálatába állítja. Több mint 10 000 verssornyi költői életmű marad utána, melyet az Egyház ma is használ a zsolozsmában.


QUOIST, Michel (1921-1998)
Francia katolikus író. Modern hangvételű imádságos és meditációs műveit világszerte ismerik, sok nyelvre lefordították


RAHNER, Karl (1904-1984)
A II. Vatikáni Zsinat utáni katolikus megújulás meghatározó német teológusa.


RÁKÓCZI Ferenc, II. (1676-1735)
Magyar fejedelem, az 1703-1711 közötti szabadságharc vezére.
A kötetben szereplő vallásos ihletésű írásait a szabadságharc után, franciaországi tartózkodása idején veti papírra.


SAINT-EXUPÉRY, Antoine (1900-1944)
Francia író, szenvedélyes pilóta. A II. világháborúban veszíti életét egy baleset során. Itthon legismertebb művei: Kisherceg, Citadella, Éjszakai repülés.


SHÜTZ, Roger ( Roger testvér ) (1915- )
A francia taize-i közösség alapítója, a keresztény egységtörekvések egyik legkiemelkedőbb alakja. A lelkiség dalai és az alapító művei hazánkban is népszerűek.


STEIN, Edith, szent (1891-1942)
Katolikus hitre áttért zsidó filozófus, később karmelita apáca. Hitler koncentrációs táboraiban vértanú halált hal.


SZÉCHENYI István (1791-1860)
A " legnagyobb magyar "; író, államférfi, a reformkor gazdasági megújítója. Irásait mély vallásosság hatja át.


SZENT-GYÖRGYI Albert (1893-1986)
Orvos, kémikus, egyetemi tanár. A háború után az Egyesült Államokba költözik, ott kap munkásságáért Nobel.díjat.


SZENTVIKTORI Ádám (1130-1180)
Latin nyelvű francia költő, főleg himnuszai révén válik híressé.


SZILVANOSZ, szerzetes (4. század)
Bűnös életet él, amikor 17 éves korában megtér. Az első időben többször is visszaesik bűneibe, ám végül kiváló lelki vezetővé válik.


TAGORE, Rabindranath (1861-1941)
Nobel díjas indiai költő, filozófus.


TAMÁS, Aquinói, szent (1225?-1274)
A skolasztikus bölcselet legnagyobb alakja, domonkos rendi szerzetes. Teológiai művei máig mértékadóak, emellett nagyszerű himnuszköltő.


TAMÁS, Morus, szent (1478-1535)
Filozófus, államférfi, VIII. Henrik, angol király lordkancellárja. Amikor a király elszakad a Katolikus Egyháztól, Tamás nem teszi le a hűségesküt az új, anglikán egyházra. VIII: Henrik kivégezteti.


TERÉZ, Kalkuttai (1910-1998)
Albán származású missziós nővér, a Szeretet Misszionárusai szerzetesrend megalapítója Indiában; a szegények szolgálatának szenteli életét. Béke-Nobel-díjas.


TODI, Jacopo (1236-1306)
Misztikus, ferences rendi költő. Az olasz nép vallásos költészet legnagyobb mestere.


VOGELWEIDE, Walter (1170?-1230?)
A középkor legjelentősebb német lírikusa, kóbor lovagként járja Európát.


139. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-18 16:29
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174A HALÁL CSAK EGY KAPU


Egy II. világháborúban meghalt angol katona imája
(részlet)


Légy velem, Istenem! Nagyon sötét az éj.
Hideg az éjszaka, s erőm csak egyre fogy,
szikrája is kihuny. Nagyon hoszú az éj.
Maradj itt, Istenem, és bátorítsd szívem.

Szeretek játszani, szeretek küzdeni,
gyűlölöm a homályt, a fényt szeretem én!
A családomat és enyéim szeretem,
s nem vagyok gyáva sem, én élni akarok:
Bár jól tudom, csak egy kapu lesz a halál.

Csanád Béla fordítása

138. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-18 01:03
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174EGY ELESETT OROSZ KATONA IMÁJA
(II. világháború)


Hallasz engem, Istenem?
Életemben még nem beszéltem így veled...
Még ma, ma meg akarom
ezt neked köszönni.
Tudod, gyermekkoromtól kezdve
azt mondták: nem létezel.
És én elhittem. Bolond voltam.
Teremtésed szépsége így
sohasem tárult föl előttem.
Ma éjjel is igazat adok Neked
a bennem felszakadt kráter mélyéből,
amely fölött ott ragyog a csillagos ég.
Ámulva értem meg üzenetedet...
Nem tudom, Uram,
vajon kinyújtod-e értem a kezed,
mégis azt akarom mondani Neked,
s Te bizonyára megérted:
egy csoda az, hogy a látható pokol
közepette a szívem könnyűnek
tűnik és felismerlek Téged.
Mit is mondhatok?
Csak azt, hogy boldog voltam,
amikor felismertelek.
Nagyon jó Nálad lenni...

137. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-18 00:54
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174IMA EGY ÉHEN HALT DÉL-AMERIKAI
GERILLAHARCOS NAPLÓJÁBÓLSzeretett Istenem! Hosszú idő után írok neked.
Ma különösen szükségem van Rád
és jelenlétedre, talán mert túl közel
érzem a halált, és mert harcunk
lényegileg kudarcba fulladt.

Tudod, Uram, hogy amennyire csak
lehetséges volt, mindig arra
törekedtem, hogy hű maradjak
Hozzád és önmagamhoz. Azért vagyok itt.

A szereteten annak szükségét értem,
hogy megoldjam mások gondját,
a Te szereteted mércéjével mérve.
Mindent, amim volt, ezért áldoztam fel!

Ma van talán az én Nagycsütörtököm,
és ma kezdődik az én Nagypéntekem.
Mindazt, ami vagyok, határtalan bizalommal
helyezem kezedbe, mert szeretlek.

Szeretlek, Uram, és fenntartás nélkül
odaadok Neked mindent,
ami vagyok, amik vagyunk,
mert te Atyánk vagy!

Senki se hal meg hiába,
ha élete értelmes volt, és a miénk,
biztos vagyok benne, az volt.

Minden jót,Uram!

Talán a Te országodban, az új földön,
mely után annyira vágyódunk,
színed elé járulhatunk!

136. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-18 00:47
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174FALRA KAPART IMA
EGY GESTAPO-BÖRTÖNBEN


Hiszek a Napban, ha nem is látom fényét!
Hiszek a Szeretetben, ha nem is érzem sehol!
Hiszek az Istenben, akkor is, ha hallgat!

135. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:56
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
LATTAQUIÉ IGNATIOS METROPOLITA
ELMÉLKEDÉSE A SZENTLÉLEKRŐL


Szentlélek nélkül távoli az Isten,
Krisztus a múlté,
az Evangélium holt betű,
az Egyház egyszerű szervezet,
a tekintély uralkodás,
a misszió propaganda,
az istentisztelet emlékek fölidézése,
és a keresztény cselekvés rabszolgamorál.

De Őbenne:

A kozmosz fölemelkedik,
és nyögve szüli az Országot,
a föltámadott Krisztus itt van,
az Evangélium életerő,
az Egyház szentháromságos közösség,
a tekintély szabadító szolgálat,
a misszió Pünkösd,
a liturgia emlék és elővételezés,
az emberi cselekvés megistenült.

134. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:54
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
a. c. Portalain

CSÖNDES LITÁNIAA szóért, mely bőrünk alatt lüktet
A szóért, amelytől szomjazunk
A szóért, amely ködbe vonja a derűs horizontot
A szóért, amely hangja a nyelvnek
A szóért, mely szakadékba visz
ezért és még sok minden másért
el ne vedd tőlünk testté lett
Igédet, Uram!

A szóért: atom
A szóért: bomba
A szóért, rakéta
A szóért: halál
ezért és még sok minden másért
el ne vedd tőlünk testté lett
Igédet, Uram!

133. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:51
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174AZ OLAJCSEPP IMÁJA
(Gyári munkás fiatalok írása)Lecsöppentem, Uram, a földre,
elvesztettem helyemet a rendben.
Hasznodra lehettem volna,
most veszélyes vagyok.
Elcsúszhatnak rajtam az emberek.
Nem tudok pozitív célt látni magam előtt.
Óvj a kétségbeeséstől!
Vegyem észre: sokan kerültek
hozzám hasonló helyzetbe!
Kimúlt csepp-testvéreim
kérget vontak a gyár talajára.
Amíg várom kiszáradásomat,
kérem, ne okozzak bajt!
Maradjak ártatlan nyomorúságomban!
Amíg kis jót tudok tenni, tegyem meg,
szívjam fel a porszemeket!
És amíg befejeződik szegény életem,
higgyem:
a nagy átalakulásban értékes leszek.
Ha másként nem, a tűz által...

132. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:49
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174HELDER CAMARA, BRAZIL ÉRSEK IMÁJA


Tékozló fiú, aki ott vagy a mennyben,
fiú, akit megmentett a bizalom,
aki ezer meg ezer tékozlónak
vagy példaképe,
fiatalember, akit megborzasztott
a messzeség, a bűn üressége,
a szülői ház fájó hiánya,
segíts,
hogy ebben a félelmetes éjszakában
tudjak imádkozni a tékozló szülőkért,
akiknek az a bűnük,
hogy kiforgatják Jézus példabeszédét,
kitörlik lelkükből az örök Atya képét.

Szüntelenül imádkozom
a tékozló fiú bátyjának megmentéséért.
Folyton a fülembe cseng
a rettenetes figyelmeztetés:
" Az első felébredt bűnéből.
És a második mikor riad fel -
az erényességből?"

Bánhegyi Miksa fordítása

131. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:47
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174FRANCIA TERMÉSZETBARÁTOK IMÁDSÁGA


Úr Jézus, engedd, hogy olyan egyenesek
legyünk, mint s fenyőszál,
amely egyenest az ég felé lendül.

Nagylelkűségük pedig,
mint az éltető nedv,
amely benne fölszívódik és táplál.

Lelkünk legyen tiszta,
mint a hegyi patak vize,
amely a fehérlő hóból születik.

Akaratuk legyen szilárd,
mint a kőszikla:
repedések és karcolások nélkül.

Egész életünkben, bármerre járunk is,
te légy csavargásaink,
vándorutunk társa.

Az útszélen emelkedő kereszt jelentse
számunkra mindig a találkozást
a Jóbaráttal.

Legyen ez mindig így!

Török József fordítása

130. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:41
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174MEXIKÓI INDIÁN IMA


Imámat fölküldtem az égbe:
minden gyermekünk,
azok is, akik a vadon szélén élnek,
biztosan járhassanak útjukon;
az erdő és a bozót pihentesse el
vízzel dagadt karjaikat,
üdítse föl szívüket;
biztosan járhassanak útjukon!
Legyenek boldogok,
minden nehézség nélkül!

Legyen minden fiúgyermeknek,
legyen minden leánygyermeknek,
akik előtt van még az élet napja,
legyenek nekik erőteljes szívük,
legyen bátor lelkük;
a szürkület tavához vivő útjukon
érjenek meg szép kort!

Érjen minden utatok boldog véget,
legyetek erővel áldottak,
hogy melegedjetek
Atyátok napsugaránál,
mert ő ad áldást utatokra,
vele érnek szerencsés véget útjaitok!

Bánhegyi Miksa fordítása129. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:39
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174A SZIÚ INDIÁNOK IMÁJA


Ó, nagy Szellem,
akinek hangját hallom a szélben,
s akinek lehelete életet ad
az egész világnak, hallgass meg engem!
Odalépek eléd,
én, sok gyermeked közül egy.
Kicsi vagyok és gyönge.
Szükségem van a te erődre
és bölcsességedre.
Engedd, hogy szépségben járjak,
s hogy szemem mindig meglássa
a bíborvörös naplementét!
Engedd, hogy kezem
tisztelettel érintse a dolgokat,
amiket te alkottál,
hogy fülem meghallja hangodat!
Ajándékozz meg bölcsességel,
hogy amit népemnek tanítottál,
amit beleírtál minden falevélbe,
elrejtettél minden sziklába, megismerjem!
Nem azért keresem az erőt,
hogy fölébe kerüljek testvéreimnek,
hanem hogy le tudjam küzdeni
legnagyobb ellenségemet: önmagamat.
Tégy készségessé engem,
hogy tiszta kézzel és nyílt pillantással
léphessek eléd, hogy lelkem,
ha életem elveszti színét,
mint a lemenő Nap,
szégyenkezés nélkül járulhasson eléd!


128. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:36
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174HINDU IMA


Te vagy az anyám,
Te vagy az apám is;
Te vagy a rokonom,
Te vagy a barátom is!
Te vagy a gazdagságom is!
Ó, istenek, Istene -
számomra Te vagy a minden!

Bánhegyi Miksa fordítása


127. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:31
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174NYUGAT AFRIKAI IMA


Örömöm hadd szálljon feléd, Uram,
mint a madarak röpte.
Legyen tiéd ez a mai nap:
minden fényével
és minden borújával,
minden bajával
és minden örömével.
Te adsz minden napot, Uram:
Alleluja!

Bánhegyi Miksa fordítása

126. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 22:28
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174DÉL-AFRIKAI IMA


Úr Jézus,
Édesanyád zsidó nő volt,
egy szír asszony és egy római katona
hitét dicsérted meg,
a görögöket, kik téged kerestek,
szívesen fogadtad,
egy afrikai ember vitte a kereszted,
segíts, minket, embereket,
hogy faji megkülönböztetés nélkül
mindenkit elvezessünk országodba!
Ámen.

Bánhegyi Miksa fordítása

125. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 21:27
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174SZÁSZ LUDOLF IMÁJA
(14.század)Jöjj, Uram Jézus szolgád keresésére!
Jöjj, jó pásztor, elkóborolt és
elfáradt bárányod keresésére!
Jöjj, Szentegyház Jegyese,
az elveszett drachma keresésére!
Jöjj, irgalmas Atya,
fogadni a tékozló fiút, aki visszatér!
Jöjj, ne vesszővel,
hanem szeretetben és lelki édességgel!
Jöjj,hát, Uram,
mert egyedül neked van hatalmad
visszahívni az elkóborolt bárányt,
megtalálni az elveszett drachmát,
megbocsátani a tékozló fiúnak!
Jöjj, hogy üdvösség teremjen
itt a földön, és öröm a mennyben!
Hajlíts engem magadhoz,
és add meg nekem az igaz
és tökéletes bűnbánattartást,
hogy az angyalok öröme lehessek,
ó, Uram, üdvösségem Istene!

Török József fordítása

124. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 21:18
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174GASTON PHÉBUS GRÓF IMÁJA
(14.század)Adnekem, Uram
buzgalmat - téged keresni,
bölcsességet - téged követni,
lelket - téged ismerni,
tekintetet - téged látni,
életet - mely néked tetszik,
kitartást a végsőkig,
és boldog véget!

Török József fordítása

123. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 21:16
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174PIERRE DE CORBEIL ÉRSEK IMÁJA
(13.század)


Háromság, istenség, örök egység
Fenség, szabadság, legfőbb irgalom,
Napfény, tűzláng, akarat, hegycsúcs, ösvény,
Szikla, hegység, kőszál, forrás,
patak, híd és élet.
Ó, Üdvözítő, Teremtő, megmentő,
Megváltó és vég nélküli fényesség.
Ó, Gyámolító, tisztesség, tisztaság,
ragyogás, illat, ki halottakat ébreszt.
Csúcs, szakadék, királyok királya,
törvények törvénye, bűntelenül
semmit nem hagyó, angyalok fényessége.
Te, kit az égi kórusok mind imádnak,
neveden szólítanak,
Te, kit dícsérnek és énekelnek,
Te, kit örökké szeretnek;
Ó, Isten, ó, hős, dús virág, élő rózsa,
irányíts minket, ments meg minket,
vezess minket a magasságos trónusok
és az igazi örömök felé.
Ó, tisztesség, ó, erősség,
te igaz és igazságos vagy,
Te szent és jó,
szilárd és magasságos vagy,
tied, Uram, a dícséret örökké!

Török József fordítása

122. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 21:13
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174ŐSI ÍR ÁLDÁS


Legyen életutad járható,
azt kérem számodra.
Fagyos, dermesztő napokon
valakitől kapj mindig meleg szavakat.
Sötét éjszakáidat
telihold világítsa meg,
és járható út vezessen mindig házadig,
s örök hazádig.

Ha bajban vagy,
Isten ne aludjon bárkádban soha.
Oltalmazón borítsa födél tenyerét,
és útjaid fölfelé vezessenek.

Az időjárás ne legyen ellenséged,
hátszéllel járj,
s a vihar ne sodorjon szakadékba.
Mire az ördög észbe kap,
hogy te arra jártál,
már régen a mennyországban
legyen otthonod!

121. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 20:55
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
A FÉNY VEGYEN KÖRÜL
(Ősi ír imádság)


Legyen áldásod rajtunk,
a ragyogó fény áldott világossága.
Fény vegyen körül és a fény belőlünk,
a lelkünkből sugározzon tovább.
Napfényes legyen körülöttünk az élet
és melegítse fel a lelkünket is,
míg csak átragyog
és bevilágít mindent
és felmelegít minden sarkot,
mint egy meleg tűzhely.

Bizalommal lépjen
közelebb az idegen
és engedjen fel dermedtsége
a tűzhelyünknél.
Szemünkből áldott fény világítson.
Olyan legyen,
mint két gyertya meleg fénye
házadnak ablakaiban.
Hívja bátorítóan a fáradt vándort,
aki oltalmat keres
viharos, sötét éjszakában.

Barátságos tekinteted köszönjön arra,
aki találkozik velünk
vagy ha elhalad is mellettünk!

120. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 20:52
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
GUIDÓ PERJEL IMÁJA EGYEDÜLLÉTÉRT AZ EGYEDÜLVALÓVAL
(12. század)Jóságos Jézusom, azt kívánom:
senki se legyen itt velem kívül,
hogy ott belül bizalmasabb
lehessek Veled!

Szerencsétlen az,
aki egyedül van,
hacsak te nem vagy vele
egyetlen társként.

Mily sokan vannak,
akik tömegben élnek,
és mégis egyedül vannak,
mert nincsenek Veled!

Azt kívánom,
soha ne legyek egyedül nélküled!
Senki ember fia nincs velem,
és mégsem vagyok egyedül.

Török József fordítása

119. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 20:40
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174SZILVANOSZ REMETE IMÁJA, HA VALAKI MEGBÁNTOTTA ŐT
(4.század)Ha valaki engem
megbánt a Te nevedért,
azon életért,
melyet te kívánsz tőlem,
úgy fogom tekinteni,
mint nékem vigasznyújtót.
Ha valaki engem átkoz,
úgy nézek rá,
mint aki engem áld.
Engem, aki nyomorult
bűnös vagyok
és nem érdemlem meg,
hogy kövessem ezt az utat.
Mégis remélem,
megadod azt a kegyelmet,
amit kérek,
rátekintesz sebeimre,
alázatosságomra,
és megbocsátod
minden bűnömet.

Török József fordítása


118. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-10 20:34
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174QUMRÁNI ESSZÉNUS IMA
(részlet)Magasztallak, Uram:
mert a szárazban
patakok forrása mellé helyeztél,
és a kopár mezőn vizek eredőjéhez.

És a kertet ez öntözi.
A palántákat Te ültetted el:
boróka és fenyő,
és velük együtt cédrus is,
dicsőséged végett.

Az élet fái a titkos forrásnál
elrejtőznek a víz menti fák között.
És palántáik kisarjadnak,
örök ültetvény gyanánt,
gyökereik megerednek,
előbb, mint kisarjadnának,
és a gyökerek lenyúlnak a víz ágyához,
és elérik az élet vizét,
és ez lesz örök forrásuk.
És mindig is erdei vadak
legelnek majd fölöttük,
és tövükön tapos,
akinek arra visz az útja,
és lombozatuk a szárnyas madaraké.
És minden más fa irigy lesz rájuk,
a víz miatt,
mert azoknak kihajtanak a sarjaik,
de a vízágyig nem ér el a gyökér.
A szent sarj azonban kivirágzik,
az igazság növénye lesz,
rejtve marad, nem tudnak róla,
és titkának pecsétjét nem ismeri senki.
És Te, Isten, oltalmazod gyümölcsét,
a hatalmas erejűek titkával,
és a szent szellemekkel,
és a tűz villogó lángjával,
nehogy eljusson akárki
az élet forrásához,
és a szent vizet igya,
együtt az örök fákkal;
nehogy gyümölcsét nevelje
együtt a felhők palántájával.

Mert látja, de nem ismeri fel,
és észleli, de nem hisz
az élet forrásában,
s netán az örök gyümölcsre
emeli kezét.

-o-o-o-o-

És Te az én kezemmel
nyitottad meg számukra
a forrást és az árkokat,
azért, hogy biztos
mérték szerint vezessék
minden csatornájukat,
és a Nap állása szerint
ültessék el fáikat:
hogy a sarjakból
a dicsőség gallyai legyenek.

Ha mozdítom a kezem,
hogy árkait kitisztogassam,
gyökereik megerednek
a kovakő sziklában is,
és törzsük a földben...
és megőrzik a frissességet
hőség évadján is.
És ha visszavonom a kezem,
olyan lesz, mint bozót a száraz völgyben,
és a gyökérzete, mint vadfű a sós földön,
és árkaiban tövis és bogáncs nő,
tüske és bojtorján a patakok mentén,
és sorvad, mint vadszőlő bokrok,
levelei elfonnyadnak a hőségben,
és törzsének nem nyílik
meg a forrás.

Komoróczy Géza fordítása

117. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-07 23:06
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
Soren Kierkegaard

PÉLDAKÉPÜNK: KRISZTUS


Krisztus, Te egyszer itt jártál a Földön
s hátrahagytad lábnyomodat,
hogy legyen mit követnünk.
Te, aki a mennyből letekintesz minden vándorra,
erősítsd a fáradtat, bátorítsd a csüggedőt,
térítsd vissza az eltévedtet, vigasztald a küzdőt.
Te, aki az idők végén ismét eljössz,
hogy megítélj mindenkit,
Urunk és Megváltónk,
hadd álljon példaképed tisztán és világosan
lelki szemeink előtt,
hogy szétoszlassa a ködöt!
Segíts nekünk, hogy Téged követve
érkezzünk meg üdvösségedbe
és otthont találjunk Tenálad!

116. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-07 23:00
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174ŐSI EGYIPTOMI KARÁCSONYI IMA


Te, aki egykor Mózeshez szóltál
a Sínai-hegyen,
most a makulátlan Szűztől
minden bűntől mentes, tiszta testet kaptál.

Te, ki egykor Izraelt tápláltad,
most te táplálkozol anyád tejével,
aki nem ismert férfit, s ez mily csodálatos!

Te, ki egykor megbüntetted a királyokat,
most, hogy megszabadulj egy királytól,
Egyiptomba menekülsz.

Te, ki a legmagasabb
trónon foglaltál helyet,
most jászolban nyugszol,
bár megőrzöd méltóságodat.

Most hittel telve dicsérjük az Anyát
és énekeljük a Gyermeket.
Ő, ki az egekben Isten és nincs anyja,
lejött ide, hol nincs atyja.
Dicsőség néked!

Török József fordítása115. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-07 22:57
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174ŐSKERESZTÉNY IMA
AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉÉRTEmlékezzél meg, Urunk, Egyházadról.
Szabadíts meg minden bajtól
és tökéletesítsd a szeretetben.

Gyűjtsd össze a szél minden irányából,
és vezesd megszentelve országodba,
amelyet számára készítettél.

Mert tiéd a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.

114. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-07 22:55
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174ÓKERESZTÉNY APOKRIF IMA
(János-akta - részlet)


Dícsőség néked, Atya!
Dícsőség néked, Ige!
Dícsőség néked, Kellem!
Dícsőség néked, Lélek!
Dícsőség néked Szentség!
A dícsőitésben dícsőség néked!
Magasztalunk téged, Atya!
Hálát adunk néked, Fény,
Kiben sötétség nem lakozik!

Ezért adok hálát, és mondom:

Üdvözülni akarok és üdvözíteni akarok
Oldódni akarok és oldani akarok
Sebesülni akarok és sebesíteni akarok
Nemződni akarok és nemzeni akarok
Étkezni akarok és táplálni akarok
Hallani akarok és hallatni akarok
Megértést akarok egészen értelem vagyok
Fürödni akarok és füröszteni akarok

Ámen.

Ladocsi Gáspár fordítása

113. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-07 22:52
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174ÓKERESZTÉNY ÁLDÁS
(4. század)


Az Úr legyen előtted,
hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon
és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted,
hogy megőrizzen téged
a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha elesel,
és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned,
hogy megvígasztaljon téged,
ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged,
ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!

112. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-07 22:50
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
NÉGY VILÁGTÁJ IMÁDSÁGAIŐSKERESZTÉNY IMA


Emlékezzél, Urunk, egyházadról!
Szabadítsd meg minden gonosztól!
Tedd tökéletessé a szeretetben!
Forraszd egységbe népedet
a világ négy égtájáról,
és vezess el mindenkit országodba:
ebbe a Szent Istenországba,
amelybe őket meghívtad!

111. hozzászólás
Létrehozva: 2010-10-07 22:48
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Dr Papp Lajos szívsebész Imája

Az én Miatyánkom.Mikor a szíved, már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád , soha senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.
Oh "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, - reményteljesen,
S fohászkodj,
MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!

Mikor a magányod, ilyesztőn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "rossz", - erre van Istene! -
Óh "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba és hittel rebegd,
rám!
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor felszabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Óh "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram!
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

Mikor belédsajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!
Oh "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod
S mondd: Uram!
LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság, az idegekben táncol,
Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy éljen,
S millió szegény a "nincstől" hal éhen,
O"lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed!
S kérd: Uram!
ADD MEG A MINDENNAPI KENYERÜNKET!

Mikor az életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellen támadsz,
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "Őt"
Oh "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram! Segíts!
S BOCSÁJTSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor véres verítékig hajszoltad magad,
Később rádöbbentél hogy csak kihasználtak...!
Oh "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el a Teremtődnek:
Uram!
MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják!
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: miért tűröd ezt ISTENEM MIATYÁNK!
Oh "lélek", ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol!
Uram! Ments meg a kísértéstől!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!

ÁMEN.


UTÓHANG:

S akkor megszólal a MESTER, kemény - szelíden,
Távozz Sátán - szűnj vihar!
BÉKE s CSEND legyen!

Miért féltek kicsinyhitűek?
BÍZZATOK! Hiszen én megígértem Nektek!
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!
Hűséges kis nyájam, ÉN A PÁSZTOROTOK vagyok.
S a végsőkig - VELETEK MARADOK!

Dr Papp Lajos

Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép