Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Imák a két szívhez - Ígéretek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek Zsuzsanna napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Vöröskővári templom oltára
Fórum

Oldalak: [1]
18. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-05 00:08
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174ÍGÉRETEK


Az Üdvözítő mindenkinek, aki ezeket az imádságokat egy éven át naponta elvégzi, a következő ígéreteket adta:

1. 15 lélek a vérrokonságból ki fog a tisztítótűzből szabadulni.

2. 15 lélek a vérrokonságból megmarad kegyelemben.

3. 15 bűnös lélek a vérrokonságból meg fog térni.

4. Aki ezeket az imákat elvégzi, eléri a tökéletesség első fokát.

5. 15 nappal a halála előtt Én fogom neki értékes testemet adni, hogy általa
megszabaduljon az örök éhségtől, Én fogom értékes véremet italul adni, hogy
ne kelljen félnie az örök szomjúság szenvedésétől.

6. 15 nappal a halála előtt keserű megbánást fog érezni összes bűnei felett és
azokat pontosan felismeri.

7. Keresztem győzelmes jelével fogok előtte állni segítségül és védelemként
az ellenség cseltevései ellen.

8. Halála előtt az én legdrágább és nagyon szeretett Anyámmal eljövök hozzá.

9. Én fogom a lelkét és elvezetem az örök boldogságba.

10. Ott csodálatos felüdülést adok neki Istenségem kútjából, amit nem
teszek meg azokkal, akik ezt az imát nem végezték el.

11. Még annak is, aki sok éven át halálos bűnben élt és elhatározta, hogy
ezeket az imákat jámborúl elvégzi, minden bűnét megbocsátom.

12. És Én fogom a kísértéssel szemben megvédeni.

13. Érzékszerveit egészségben megőrzöm.

14. És a hirtelen haláltól megóvom.

15. Megmentem a lelkét az örök kárhozat veszélyétől.

16. Elnyer mindent, amit Istentől és a Boldogságos Szűztől kér.

17. Azoknak, akik mindig saját akaratuk szerint éltek és e - miatt már holnap
meg kell halniok, meghosszabbítom életét.

18. Aki ezeket az imákat elvégzi, minden alkalommal 100 napi búcsút nyer.

19. Biztosítva van, hogy egykor a legfelsőbb angyali karokhoz fog tartozni.

20. Mindazok, akik ezt az imádságot másoknak megtanítják, soha nem
lesznek öröm és érdem nélkül, s ezek maradandók és örökkétartók
lesznek.

21. Ott, ahol ezeket az imákat mondják, vagy mondani fogják, Isten jelen van
kegyelmével.

Ezt az ájtatosságot XII. Kelemen pápa / 1730 - 1740 / jóváhagyta és ajánlotta.

17. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-05 00:03
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1741. KRISZTUS SZENVEDÉSE AZ OLAJFÁK HEGYÉN EGÉSZEN A TÖVISSEL
VALÓ MEGKORONÁZTATÁSÁIG

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus!
Te vagy az örök gyönyörűség mindazoknak, akik Téged szeretnek,
Te vagy az öröm, amely minden más örömöt felülmúl,
Te vagy minden bűnös vágyódása, menedéke és reménye.
Te bebizonyítottad nekünk, az emberi természet felvételével, hogy legforróbb vágyad irántunk való szeretetből köztünk, emberek közt lakozni az idők végéig.


Emlékezzél meg minden szenvedésedről, amelyet megtestesülésed óta, de különösen szent és keserves kínszenvedésed alatt elviseltél, úgy amint az Isten végzése már az idők előtt meghatározta és elrendelte.

Emlékezzél meg arról, hogy az utolsó vacsora alatt - miután tanítványaidnak megmostad a lábát és szent testedet és szent Véredet adtad nekik vigaszul, az előtted álló szenvedésedről beszéltél nekik.


Emlékezzél lelked szomorúságára és keserűségére, midőn magad mondottad: Szomorú az én lelkem mindhalálig. Emlékezzél meg mindarról a félelemről, szorongásról és szenvedésről, amelyet ifjúságod virágában és a magasztos húsvéti ünnepek alatt még keresztrefeszítésed előtt el kellett szenvedned, amidőn háromszori vérverejtékes imád után tanítványaid egyike, Júdás, elárult, a nép amelyet kiválasztottál és felemeltél, elfogott, hamis tanúk megvádoltak és három bíró igazságtalanul elítélt.


Emlékezzél, hogy ruháidtól megfosztottak és gúnyruhába öltöztettek, egy oszlophoz kötöttek, ütésekkel szétszaggattak, tövissel megkoronáztak, nádszálat adtak a kezedbe, majd miután szemedet és arcodat bekötötték, ütlegeltek és gúnnyal halmoztak el.

Emlékezzél uram minderre a szomorúságra és szenvedésre, melyet még keresztrefeszítésed előtt el kell szenvedned és add meg nekem halálom előtt az igaz bűnbánat egy tiszta és tökéletes gyónás, méltó jóvátétel és minden bűnöm bocsánatának kegyelmét.

Ámen

16. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:58
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1742. KRISZTUS KIGÚNYOLÁSA

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.Ó Jézus!
Te vagy az Angyalok valódi szabadsága és minden gyönyörűség Paradicsoma.

Emlékezzél a rémületre és szomorúságra, amelyet elviseltél, amidőn ellenségeid mint vad oroszlánok körülvettek és Téged ezer megbántással, ütlegeléssel, megsebzéssel és egyéb szörnyűséggel kedvük szerint kínoztak.

Mindezen kínodra és a sértő szavakra való tekintettel kérlek ó én Megváltóm, szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségeimtől és a Te oltalmad alatt engedj eljutnom a tökéletes és az örök üdvösségre.

Ámen

15. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:56
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1743. KRISZTUS KERESZTRE FESZÍTÉSE

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus! Te vagy a világ teremtője. Téged nem korlátozhat és Neked nem szabhat határt senki, Te hatalmad alatt tartasz és egyesítesz mindent.

Emlékezzél keserű fájdalmadra, melyet el kell viselned, amidőn a zsidók szent kezeidet és lábaidat a kereszthez kötözték és tompa szegekkel átfúrták és miután szent tested a nem kívánt helyzetben volt, dühükben, mindig újabb fájdalmat okozva, borzalmas kegyetlenséggel kifeszítettek a kereszten és sebeidet még megnagyobbították.

Kérlek Téged ó Jézusom, keresztrefeszítésed szent fájdalmainak emlékére, add nekem a Te szeretetedet.

Ámen

14. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:53
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1744. KRISZTUS IMÁJA MEGFESZÍTŐIÉRT

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus!
Te keresztre feszítettél azért, hogy sebeinket a Te sebeid begyógyítsák.

Emlékezzél meg tagjaid elerőtlenedésére és sebeidre, amely tagjaid közül egy sem maradt a helyén és hogy semmilyen fájdalom nem hasonlítható a Tiedéhez.

Mert testeden tetőtől talpig a legkisebb rész sem maradt sértetlenül.

Mindezek ellenére, minden szenvedést megbocsátva, nem szűntél meg ellenségeidért mennyei Atyádhoz könyörögni:

" Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek."

A Te nagy irgalmad és szenvedésed által add meg nekem ó Jézusom a kegyelmet, hogy keserves keresztutad emléke tökéletes bánatot ébresszen bennem és hogy elnyerhessem minden bűnöm bocsánatát.

Ámen

13. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:50
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1745. KRISZTUS IRGALMA TÖREDELMES BŰNÖSÖK IRÁNT

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.Ó Jézus! Te az örök dicsőség tükre vagy.

Emlékezzél a szomorúságra, amelyet akkor éreztél, amidőn istenséged fényében láttad azokat, akiknek szent keresztutad érdemei által meg kellett volna menekülniök, de akik bűneik miatt elkárhoznak, láttad az eltaszítottak nagy számát és mélységes szánalmat éreztél ezen reménytelenül elveszett szerencsétlenek iránt.

A Te határtalan részvéted és irgalmad, de különösen a jóságod által, amelyet a bűnbánó lator iránt tanúsítottál, amidőn így szóltál hozzá:

" Még ma velem leszel a Paradicsomban."

Kérlek ó szeretett Jézus, légy irgalmas hozzám a halálom óráján.

Ámen

12. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:47
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1746. KRISZTUS VÉGRENDELETE A KERESZTEN

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.Ó Jézus! Te vagy a legdrágább király aki után a legjobban vágyódunk.

Emlékezzél a fájdalomra, amelyet akkor éreztél, amikor mezítelenül, mint egy
gonosztevőt, a keresztre szegeztek és amikor a Te nagyon szeretett édesanyád kivételével a Tieid mind elhagytak, s amidőn édesanyádat - aki hűségesen kitartott melletted haláltusád alatt - akit kedvenc tanítványodnak ajánlottál, így szólva Máriához:

" Ime a Te fiad! "

és szent Jánoshoz:

" Ime a Te Anyád! "

Kérve kérlek, és Megváltóm, a fájdalom tőrére, amely abban a pillanatban szentséges Édesanyád szívét általjárta, légy részvéttel irántam, minden testi - lelki gondomban és szomorúságomban és állj mellettem minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom óráján.

Ámen

11. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:44
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1747. KRISZTUS SZOMORÚSÁGA.

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.Ó Jézus! Te vagy a részvét kimeríthetetlen forrása.

Emlékezzél, hogy határtalan szeretetedben, a kereszten függve így szóltál:

" Szomjúhozom! "

Ez a Te szomjúságod valamennyi ember örök üdvösségét szomjúhozta.

Kérlek Téged, ó én Megváltóm, erősítsd szívemben a vágyat, hogy minden tettemben tökéletes legyek és engedd, hogy meghaljon bennem minden testiség és minden kívánság a világias dolgok után.

Ámen

10. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:42
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1748. KRISZTUS ITALA

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus! Te vagy a szív gyönyörűsége és a lélek öröme!

Emlékezzél az ecet és az epe keserűségére, amelyet irántam való szeretetből a kereszten megittál.

Kérlek Téged, ó én megváltóm, add meg nekem, hogy testedet és a te drága véredet egész életen át, de főképp halálom óráján segítségül és lelkem vigaszára méltóképpen fogadhassa.

Ámen

9. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:39
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 1749. KRISZTUS FÉLELEMKIÁLTÁSA A KERESZTEN

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus! Te vagy a királyi tisztaság és lélek öröme!

Emlékezzél a szenvedésre, amelyet akkor tűrtél el, amidőn halálod közeledtével, keserűségben elmerülve, megbántva és beszennyezve, hangos szóval felkiáltottál:

" Én Istenem, miért hagytál el engem? "

Erre a félelmedre kérlek, ó én Megváltóm, hogy halálom órájának borzalmában és szenvedésében el ne hagyj.

Ámen

8. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:36
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 17410. KRISZTUS SOK SEBE

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus! Te vagy a kezdet és a vég. Te vagy az élet és tisztaság!

Emlékezzél meg arról, hogy értünk a szenvedés mélységébe szálltál alá.

Sebeid nagyságára való tekintettel kérlek,, ó én Megváltóm, taníts meg parancsaid és a felebaráti szeretet keskeny útját járnom, ami könnyű mindazoknak, akik Téged szeretnek.

Ámen

7. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:33
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 17411. KRISZTUS MÉLY SEBEI

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus! Te az igazság tükre, az egység pecsétje és a felebaráti szeretet köteléke vagy!

Ó Jézus! Te vagy az irgalmasság legnagyobb mélysége.

Emlékezz mindarra a fájdalomra, és sebeidre, amelyet értem szenvedtél el.

Rejts el engem szegény bűnöst ó én Megváltóm, mennyei Atyád - bűneim miatt - haragra gyúlt tekintete elöl.

Ámen

6. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:30
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 17412. KRISZTUS VÉRZŐ SEBEI

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus!
Te az igazság tükre, az egység pecsétje és a felebaráti szeretet köteléke vagy!

Emlékezzél a tengernyi sebre, melyek szentséges testedet tetőtőt talpig elborították és széttépték és amelyet imádandó véred pirosra festett.

Ó hatalmas világot átfogó fájdalom, amelyet Te tiszta és szent testeden irántunk való szeretetből eltűrtél!

Ó legédesebb Jézusom! Mit tehettél volna még értünk, amit már meg nem tettél?

Kérve kérlek, én Megváltóm, vésd szívedbe drága véreddel minden sebedet, hogy szüntelenül imádhassam szenvedésedet és szeretetedet.

Engedd, hogy a keresztutadra való hűséges megemlékezés szenvedéseid gyümölcsét a lelkemben hatásossá tegye, hogy irántad való szeretetem mindennap gyarapodjék, és egykor majd elnyerhessem nálad, ó édes Jézusom, aki minden jónak és minden örömnek a forrása vagy, az örök életet.

Ámen

5. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:28
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 17413. KRISZTUS UTOLSÓ FÉLELME

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.

Ó Jézus! Te vagy a leghatalmasabb Úr, a halhatatlan és legyőzhetetlen Király. Emlékezzél mindarra a szenvedésre, amelyet átéltél, amidőn testi - lelki erőd teljesen kimerült, lehajtottad fejedet és felkiáltottál:

" BETELJESEDETT! "

Erre a félelmedre és szenvedésedre kérlek, ó Megváltóm!
Légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, amikor majd félelem akarja megzavarni szellememet és lelkemet.

Ámen

4. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:25
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
14. KRISZTUS HALÁLA

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus!
Te vagy az Örök Atya egyetlen Fia.
Te vagy az ő dicsőségének visszfénye.

Emlékezzél arra, hogy miután szent testedet teljesen szétszaggatták és szentséges szíved megtört, lelkedet ezekkel a szavakkal ajánlottad fel:

" Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet! "

A Te végtelenül értékes halálodra kérlek, ó dicsőség Királya, erősíts meg engem és adj erőt, hogy minden rossznak és testnek ellen tudjak állni, hogy ezáltal halálom után örökké csak Tebenned éljek. Te fogadd az én zarándok lelkemet, amely Tehozzád visszatér.

Ámen

3. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:22
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174
15. KRISZTUS UTOLSÓ ÉS TELJES VÉRONTÁSA

Miatyánk, Üdvözlégy Mária.


Ó Jézus! Te vagy az egyetlen valódi és termékeny venyige! Emlékezzél véredre Uram, amely úgy ömlött testedből, mint a szőlő leve a présben. A katona lándzsájával átszúrt, oldaladból minden vért és vizet az utolsó cseppig odaadtál.

Szent tested elhervadt a kereszt fáján, mint egy csokor mirha.
Keserves kínszenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, ó édes Jézusom, sebezd meg szívemet, hogy könnyeim és bűnbánatom éjjel és nappal táplálékul szolgáljanak nekem, téríts egészen magadhoz.

Szívem legyen örökre lakóhelyed, beszédeim legyenek tetszésedre, és életem befejezése legyen olyan érdemszerző, hogy elnyerhessem az örök dicsőséget és Téged az ég minden szentjével egy örökkévalóságon át dicsérhesselek és magasztalhassalak.

Ámen


Ezt az ájtatosságot XII. Kelemen pápa / 1730 - 1740 / jóváhagyta és ajánlotta.

2. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:17
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174ÍGÉRETEK


Az Üdvözítő mindenkinek, aki ezeket az imádságokat egy éven át naponta elvégzi, a következő ígéreteket adta:


1. 15 lélek a vérrokonságból ki fog a tisztítótűzből szabadulni.

2. 15 lélek a vérrokonságból megmarad kegyelemben.

3. 15 bűnös lélek a vérrokonságból meg fog térni.

4. Aki ezeket az imákat elvégzi, eléri a tökéletesség első fokát.

5. 15 nappal a halála előtt Én fogom neki értékes testemet adni, hogy általa
megszabaduljon az örök éhségtől, Én fogom értékes véremet italul adni, hogy
ne kelljen félnie az örök szomjúság szenvedésétől.

6. 15 nappal a halála előtt keserű megbánást fog érezni összes bűnei felett és
azokat pontosan felismeri.

7. Keresztem győzelmes jelével fogok előtte állni segítségül és védelemként
az ellenség cseltevései ellen.

8. Halála előtt az én legdrágább és nagyon szeretett Anyámmal eljövök hozzá.

9. Én fogom a lelkét és elvezetem az örök boldogságba.

10. Ott csodálatos felüdülést adok neki Istenségem kútjából, amit nem
teszek meg azokkal, akik ezt az imát nem végezték el.

11. Még annak is, aki sok éven át halálos bűnben élt és elhatározta, hogy
ezeket az imákat jámborúl elvégzi, minden bűnét megbocsátom.

12. És Én fogom a kísértéssel szemben megvédeni.

13. Érzékszerveit egészségben megőrzöm.

14. És a hirtelen haláltól megóvom.

15. Megmentem a lelkét az örök kárhozat veszélyétől.

16. Elnyer mindent, amit Istentől és a Boldogságos Szűztől kér.

17. Azoknak, akik mindig saját akaratuk szerint éltek és e - miatt már holnap
meg kell halniok, meghosszabbítom életét.

18. Aki ezeket az imákat elvégzi, minden alkalommal 100 napi búcsút nyer.

19. Biztosítva van, hogy egykor a legfelsőbb angyali karokhoz fog tartozni.

20. Mindazok, akik ezt az imádságot másoknak megtanítják, soha nem
lesznek öröm és érdem nélkül, s ezek maradandók és örökkétartók
lesznek.

21. Ott, ahol ezeket az imákat mondják, vagy mondani fogják, Isten jelen van
kegyelmével.

1. hozzászólás
Létrehozva: 2010-11-04 23:10
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174

Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép