Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Fórum - Az Én Imakönyvem
Keresztény Magyarország Portál - Fórum - Az Én Imakönyvem - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Zsuzsanna napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

IX. Ince
A Templom kivilágítva
Fórum

Oldalak: [1]
12. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 23:00
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Ima az elhunyt szülőkért


Istenem! Utánad mindent atyámnak (anyámnak) köszönhetek Itt lenn a földön már nincs több lehetőségem, hogy hálával viszonozzam életem elfogadását, a szeretetet, a nevelést, értem is elégő áldozatos életét; mindazt, ami kaptam tőle, hiszen elszólítottad közülünk.

Téged kérlek,Istenem, jutalmazd atyai jóságoddal mindazt,amit értem, értünk tett. tett.Jutalmazd végtelen boldogsággal e földi létből eltávozott atyámat (anyámat) - engem pedig segíts, hogy szeretetemmel támasza legyek özvegyen maradt anyámnak (atyámnak) - és add kegyelmedet, hogy egykor majd nálad találkozzunk, és együtt legyünk örökké boldogok. Amen.

11. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:57
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Fordítsd rám szemedet!


Megpihenek abban a tudatban, hogy van Anyánk, és megvígasztalódom azáltal, hogy gyermeki bizalommal kiönthetem előtte szívemet, bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, hogy Te bizonyára megértesz engem. Erősítsd meg mindenekelőtt a hitemet! Nevelj rá engem a Te nagy, rendületlen hitedre! Történjék bármi is, törjön bár össze az élet sok reményt, szakítson bár szét sok édes köteléket, ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhez, amellyel átadtam magam Istennek, ragaszkodom! Ez a kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne lazuljon soha!

Fordítsd rám szemedet, Szűzanyám! Amen.


10. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:55
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Imádság a kereszt előtt


Jézus, isteni Üdvözítőm és Megváltóm! Én, bűnös, vétkeztem, s Te, az igaz, vérző sebekkel függsz értem a kereszten! A bűnös szabad, s az ártatlant megkötözik... Jézusom, ide juttattak vétkeim... Én követtem el a gonoszságot, s rajtad bosszulják meg. Jézusom, ne engedd, hogy szenvedésed számomra kárba vesszen! Bocsáss meg nekem, szegény bűnösnek! Szívből bánom minden bűnömet, mert velük téged, a legfőbb és legszeretetreméltóbb Jót, oly súlyosan megbántottalak. Ígérem, hogy kegyelmed segítségével megjavítom életemet. Uram, kegyelmezz, és engedd Magdolnával hallanom a vigasztaló szavakat: " Sok bűnöd bocsánatot nyer, mert nagyon szerettél ". Amen.


9. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:53
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Imádság a boldog halálért


Isten a Boldogságos Szűz Máriát lelkével és testével együtt fölvette a mennybe.A sír szélén elhagy minket minden és mindenki - csak jó és rossz cselekedeteink követnek minket az örökkévalóságba. Ha azonban Szűz Máriát követtük erényeiben, és igyekeztünk hűségesen megtartani Isten parancsait, biztosan számíthatunk Jézus és Szent Anyja segítségére életünkben és halálunk óráján egyaránt.

Boldogságos Szent Szűz, kérlek, esdj ki számomra kegyelmet, hogy életem minden napját Isten szeretetében tölthessem, és ekként azután a halál is Megváltónk kegyelmében találhasson majd. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.


8. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:51
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Ima a Kármelhegyi Boldogasszonyhoz


Mikor lehetett hallani, hogy valaki gyámoltalanul magára hagyatott volna, aki a boldogságos Szűz Máriához folyamodott? Azért járult Stosk Szent Simon is gyermeki bizalommal ezen jóságos Anyához szorongatásaiban, és nem maradt szégyenben. Mert dicsfénytől sugározva, s angyali seregektől kísérve megjelent az egek szent királynéja és ezen szép szavakkal vígasztalta: " Vedd, íme szeretett fiam, rended skapuláréját, társulatom jelvényét, mely kiváltságul szolgál neked és minden kármelita rendtagnak; aki ebben hal meg, nem fog az örök tűzben szenvedni. Íme az üdvösség jele, a veszélyben oltalom, a béke és örök frigy záloga ". Amen

7. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:48
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Betegek Imája Szent Antalhoz

Gyermeki bizalommal emelem szavam hozzád, nagyhatalmú védőszentem,
csodatevő Szent Antal. Az eredeti bűn sebet ütött testi egészségemen, és most erőmben megfogyatkozva, betegségben sínylődöm. A Te életed példájából tanulom értékelni az életet, és örömmel vállalni a földi élet küzdelmét. Az az életkedv él bennem, amikor pártfogásodat kérem, és gyógyulásomért esedezem, közbenjárásodat kérve. Esdd ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Úr szolgálatában ép testtel és ép lélekkel álljak helyt, érdemszerzésem idejét növeljem, embertársaimnak, s a rámbízottaknak őre, gyámolítója és fenntartója legyek. Amen.

6. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:44
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Imádság Szent Ritához


Szent Rita, Isten csodákkal tüntetett ki téged.Részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szereteted kérem, légy segítségemre mostani szükségemben! Légy részvéttel irántam! Gyarló imámat vidd Isten kegyelmének trónusa elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgattatást kérésemnek! Tekintsen mennyei Atyám Jézus kiontott drága Szent Vérére, irgalmas, Szentséges Szívére és nagy hitemre! Szent Rita, engedd, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen! Megígérem, hogy egész életemben hirdetem jóságodat! Amen.

5. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:42
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Aki halottaiból feltámadott

Jézus harmadnapon dicsőségesen feltámadt. Feltámadásával befejezte megváltásunk nagy művét, az Atya pedig igazolta Őt.

Mi meddig ülünk még a halál árnyékában?Mikor támadunk fel lelki halálunkból? Szabadítsuk ki véglegesen lelkünket a bűn fertőjéből, hogy szabadon szolgálhassunk Teremtőnknek. Minél mélyebb halálból kelünk fel, annál dicsőségesebb a feltámadásunk.

Édes Üdvözítőm, Ki diadalmasan legyőzted a halált, adj kegyelmet, kérlek, hogy lelkem a bűnökből kibontakozva, tisztán és örömmel szolgálhasson neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön - örökké. Amen.

4. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:39
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Útban a keresztút felé

Mindenható örök Isten! Te előre kijelölted minden ember útját. Ezek az utak magasba meredő hegyek felé vezetnek. Az úton keresztek vannak, melyeket nekünk kell hordoznunk. Így válik életünk vándorútja keresztúttá... Odafent azonban Te vársz ránk, világ Atyja! Utunkra kísérőt adtál mellénk: egyszülött szent Fiadat, akit szeretsz! Ő egy lett közülünk.. Testvérünk lett... Ő maga megy előttünk, nehéz keresztjét hordozva, mindhalálig engedelmesen. Saját keresztünkkel Őt akarjuk követni. Általa szentelődjék az meg, Atyánk! Halála által adj erőt nekünk az élethez! És a kegyelmeket, melyeket az Ő vére szerzett nekünk, fordítsd felénk! Amen.

3. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:37
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Ima a Lourdes-i Szűzanyához


Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Az egyik lourdes-i jelenésed alkalmával így kiáltottál: " Bűnbánat!..." Azt akartad ezzel kifejezni:nagy szükségünk van bűnbánatra, hogy bűneinkért eleget tehessünk az annyiszor megsértett Istennek, és hogy ezáltal megmeneküljünk az örök tűztől. Bizony, sokat vétkeztünk, és Isten különleges kegyelme nélkül sohasem tehetnénk eleget bűneinkért. Ezért fordulunk hozzád, és kérünk, hogy a bűnbocsánattal együtt eszközöld ki Istentől számunkra az igazi bűnbánat szellemét, amely elszakít a világ hiú szeretetétől, és örökre egyesít Istennel, aki él és uralkodik mindörökkön - örökké. Amen

2. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-05 22:34
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174Az egyház anyja

Örök Asszony, Te anya és szűz, Te testben és lélekben Megváltónknak és Istenünknek Anyja vagy, tehát egyháza minden tagjának anyja, igazi anyja vagy. Szereteteddel közreműködtél az egyház híveinek érdekében.

Egyetlen vagy az asszonyok között, aki anya és szűz vagy: Krisztus Anyja és Krisztus Szüze. A föld szépsége és ragyogása vagy Te, Szent szűz. a szent egyház példaképe!

Istenanya, általad, egy asszony által van az élet és a halál megszentelve!

Amen.

1. hozzászólás
Létrehozva: 2010-12-03 23:12
Ny. Erzsike
Hozzászólások: 174IMAKÖNYVEM

Aranykötésű imakönyvet
Hagyott rám örökül anyám,
Kis Jézus ingben, glóriában
Van a könyv első oldalán.
Sok év előtt egyik sarokba
Beírta jó anyám nevét,
Lehajtom a betűkre főmet,
Hogy fölidézzem szellemét.

Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer
Fehér ruhában láttam őt.
Tavasz volt épp, a kedves ákác
Virágozott a ház előtt.
A lemenő nap fénysugára
Reszketett ajkán, zárt szemén.
Apám ott állt a ravatalnál,
És vélem együtt sírt szegény.

Hogy elmosódtak a betűk! Mily
Sárgák s kopottak e lapok.
Rég' volt, midőn ez imakönyvből
Még az anyám imádkozott.
Kék selyemszállal összekötve
Van itt hajambul egy kevés.
Aranyos fürtjeimhez akkor
Nem illett még a szenvedés.

Írott imádság töredéke
Mellett van az anyám haja,
Emitt egy szentnek vézna képe
S egy régi, halvány Mária.
Elnézem. . . Éppen így viselt meg
A sors azóta engemet.
Sokszor szeretnék sírni, hogyha
Nem szégyellném a könnyeket.

Az Úr imádságát ütöm fel
(Kísérőm a nehéz úton),
S vigasztalást vegyít a kínhoz
A te imád, ó, Jézusom!
Imádság kell a szenvedőnek,
Akit a sors árván hagyott.
Úristen, én nem zúgolódom:
Legyen a te akaratod.

Föl nem panaszlom a világnak,
Csak szellemednek, jó anyám,
Milyen kopár volt ifjúságom,
S hogy mennyi bánat szállt reám.
Tűrtem, reméltem, megalázva
Idegenek közt éltem én;
De azt a régi imakönyvet
S emléked szentül őrizém.

REVICZKY GYULA
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép