Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Jácint napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Koccintás
Szent József
A családügyi bizottság aktuális kérdésekről
2009-03-14 Forrás: Katolikus Egyház
Bíró László püspök vezetésével ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága március 11-én Budapesten. A testület megtárgyalt néhány, a közvéleményt az utóbbi időben erősen foglalkoztató kérdést.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény

Az Országgyűlés 2007. december 17-én elfogadta a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt (2007/CLXXXIV), mely ez év január 1-jén lépett volna hatályba, de az Alkotmánybíróság 2008. december 17-én megsemmisítette. A kormány ezt követően a törvényt átfogalmazta és ismét a Tisztelt Ház elé terjesztette. A családügyi bizottság megállapította, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2007. november 22-én közzétett állásfoglalása a törvényről ma is helytálló: A törvény „veszélyes támadást jelent a társadalom alapvető intézménye, a család ellen. Nem csak az Egyház, nem csak a természeti törvény, de a magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy férfi és egy nő kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, melynek célja a házastársak java és az élet továbbadása.”

Az MKPK Családügyi Bizottsága fenntartja 2008. június 12-én tartott sajtótájékoztatóján közzétett véleményét: „Mind a férfi és a nő, mind a gyermek – nemzetközi jogilag is védett – érdeke, egészséges fejlődése és egyenlő méltósága, mind pedig a társadalom jövője és az emberi faj szaporodása, fennmaradása (a közjó és az igazságosság követelménye) azt kívánja, hogy – miként az Alkotmány is megköveteli – a házasság intézményéhez fűződjön házasságjogi joghatás, azaz ne az egyéb kapcsolathoz.”

Embrionális őssejtkutatás

Időről időre felbukkannak hírek az embrionális őssejtkutatásról, annak egyes államokban történő engedélyezéséről vagy tiltásáról, a kutatások finanszírozásáról. A napokban értesülhettünk arról, hogy a tengeren túl az állam szabad utat engedett ezeknek a kutatásoknak. Az Egyház vallja, a tudomány pedig bizonyítja, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, tehát az embrió teljes értékű ember, megilleti az emberi méltóságnak kijáró tisztelet. Az embriók kutatási célra való felhasználása azok elpusztításával jár, vagyis lényegében gyilkosság. Az MKPK Családügyi Bizottsága fontosnak tartja a közvélemény és az illetékes szakemberek figyelmének ráirányítását a 2008. június 19-én kiadott állásfoglalására, melyben kimondja: „Az emberi embriót a fogantatás pillanatától személyként kell tisztelni és védeni; eszközként való »felhasználása« megengedhetetlen. A minden emberi lényt megillető méltósággal kapcsolatos felelősséget a kutatók sem háríthatják el. Emberi embriót kutatási, például őssejt-kinyerési célból nem szabad sem létrehozni, sem »felhasználni«. Mint emberi lénynek joga van az élethez, az egészséghez, a testi épséghez és az emberi méltósághoz is. Minden, nem az érdekében és védelmében történő, fejlődését sértő vagy veszélyeztető beavatkozás megsérti ezt a követelményt.”

Munkamentes vasárnap

A MKPK Családügyi Bizottsága aggodalommal látja, hogy a napjainkban Európát és hazánkat sújtó gazdasági és pénzügyi válság kezelése terén jobbára olyan intézkedési tervek születnek, amelyek nem az elsőszámú kárvallottaknak, az embereknek a helyzetén kívánnak javítani, hanem a fogyasztás fokozását, a gazdasági haszon növelését célozzák. A terjedőben lévő folyamatos munkarend, a heti hét napon át tartó munka ugyan rövidtávon a befektetések gyorsabb megtérülését és kedvező üzleti hasznot ígér, hátrányos helyzetbe kerülnek azonban azok az emberek, akik vasárnap is dolgozni kényszerülnek. Statisztikák bizonyítják, hogy a rendszeresen vasárnap is dolgozó emberek személyisége, egészsége és családi élete károsodik. Ez utóbbi különösen súlyos következményekkel jár, hiszen a családok képezik a társadalom tőkéjét, a jövő zálogát. A munkamentes vasárnap Európa kulturális öröksége, olyan hagyomány, amely jelentősen hozzájárult a társadalmi és kulturális élet gazdagságához. A jelenlegi gazdasági válsághelyzetben megfontolásra érdemes szempont, hogy azok a kis- és középvállalkozások, amelyek nem, vagy csak nehezen tudják biztosítani a hét napon át tartó munkát, pl. a vasárnapi nyitva tartást, versenyhátrányba kerülnek a tőkeerősebb nagyvállalatokkal szemben. A munkamentes vasárnap elősegíti a szabad vallásgyakorláshoz való jog érvényesülését is.

A bizottság fontosnak tartja itthon és az Európai Unióban minden olyan kezdeményezés támogatását, amely a dolgozók egészsége, valamint a munka és a családi élet közti egyensúly előmozdítása érdekében a vasárnapot mint heti pihenőnapot védi.

Európai parlamenti választások

A MKPK Családügyi Bizottsága üdvözli az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja (FAFCE) által közzétett szempontokat, melyekkel a közelgő európai parlamenti választások képviselőjelöltjeit és a választópolgárokat tájékoztatni kívánja az Európai Parlament előtt álló, a családok ügyét érintő feladatokról. A családjogi kérdések ugyan nem tartoznak az EU illetékességébe, de más területek, pl. a népességi, szociális, munkaügyi, migrációs stb. kérdések szabályozása közvetlenül érinti a családokat. Ezek a szempontok:
– Az EU-ban a közösséget érintő kérdéseket elsősorban a demográfiai átalakulás, az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség szempontjából tárgyalják. Ez odavezet, hogy jelentős hangsúlyt kap a polgárok egyéni érdeke férfiként, illetve nőként, munkavállalóként, fogyasztóként, apaként, anyaként és gyermekként. A közösségi érdekek szolgálatához azonban szükséges, hogy a család szerepének és értékének megfelelő helyre kerüljön az EU politikájában.
– Az EU a 2010-es esztendőt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánította. Minthogy az egyének, különösen a gyermekek szegénysége és a családok elszegényedése között szoros összefüggés található, szükséges a családok értékteremtő tevékenységének méltó erkölcsi és anyagi elismerése által küzdeni a gyermekszegénység ellen.
– Fontos feladat a jövőbeni európai uniós munkaidő szabályozásban a vasárnap mint heti pihenőnap megvédése.
– A gyermeket vállaló családok anyagi terheinek csökkentésére szükséges, hogy az EU irányelvet fogadjon el a gyermekek számára szükséges árucikkek (pl. babapelenka, gyermekruha és -bútor) és szolgáltatások (pl. csecsemő- és gyermekgondozás vagy ellátás, sport, művészeti foglalkozás) ÁFÁ-jának csökkentésére.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép