Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Zsófia napja
7 felhasználó online
0 tag, 7 vendégKépek a galériából

A maga teljességében
"Keresztény küldetésünk színhelye az egész világ"
2009-05-22 Forrás: Vatikáni Rádió
Jézus mennybemenetele ünnepének első olvasmánya az Apostolok Cselekedeteinek nyitánya, amelyben a szent író egyszerű szavakkal elmondja Jézus mennybemenetelének eseményét. A leírás annyira nyugodt hangvételű, mintha itt semmi különös nem történt volna: Jézus fölment a mennybe, de itt maradt közöttünk és ismét eljön az idők végeztével. Ez a mi hétköznapjaink hite is.
A második olvasmányban Szent Pál az Efezusiaknak írt levélben Jézus mennybemeneteléből Isten hatalmára következtet és kifejti, hogy ez a mi reményünk alapja is. Egy valamiben ugyanis sohasem szabad kételkednünk: a mi Istenünk nemcsak jóságos, hanem hatalmas is. Erre a hitre különösképpen szükségünk van ma, amikor úgy tűnik, mintha a gonosz egyre nagyobb teret hódítana a világon.
Szent Márk Evangélista leírásában Jézus mennybemenetele küldetéssel párosul. Az Evangéliumot, az örömhírt hirdetni kell minden embernek, minden időben, minden földrészen. Ez ma is érvényes. Lehet, hogy ma nem olyan formában hirdetjük az Evangéliumot, amint azt az első tanítványok tették, vagy a nagy misszionáriusok, mint pl. Xavéri Szent Ferenc, de Jézus parancsoló felszólítása ma is érvényes. Mert Jézus nem kéréssel fordult tanítványaihoz, hanem parancsot adott nekik: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek”.
Fontoljuk meg ennek a küldetésnek néhány körülményét, jellegzetességét.
Először is felfigyelhetünk arra, hogy Jézus tanítványainak univerzális, egyetemes küldetést adott: az egész világra küldi őket, minden emberhez. A küldetés egyetemes. Ezt sokféleképpen lehet végezni. Mindenekelőtt az Egyház és minden egyes hívő imája kiterjed az egész világra és minden emberre. Mi nem csak a jókért imádkozunk, hanem a bűnösökért is, nemcsak a keresztényekért, hanem a nemhívőkért is.
Másodszor megtudjuk azt, hogy Jézus csupán egyetlen feladatot bízott tanítványaira: azt, hogy hirdessék az Evangéliumot. Ez nem azt jelenti, hogy mindig és mindenütt prédikálnunk kell. Az Evangélium válasz minden alapvető emberi kérdésre. Ezért mindaz, amit másokért teszünk, ha azt hívőként tesszük, már igehirdetés. Az Evangéliumot lehet hirdetni akkor is, ha iskolában tanítunk, mint keresztény tanító, vagy ha beteget gyógyítunk a korházakban, mint keresztény orvos, vagy betegápoló, ha imádkozunk másokért, mint a szemlélődő szerzetesek, vagy ha egyenesen hirdetjük az igét, mint a papok, vagy éppenséggel a misszionáriusok távoli országokban.
Harmadszor megtudjuk azt, hogy a tanítványok elfogadták a küldetést, elmentek és mindenütt hirdették az Evangéliumot. Jézus egyrészt feladatot bíz tanítványaira, de ugyanakkor elvárja tőlük, hogy szabadon elfogadják a rájuk bízott küldetést és saját nevükben, saját tehetségük és képességeik szerint végezzék azt. Elgondolkozhatunk azon, hogy egyetlen képességünk sem csak nekünk szánt isteni adomány, hanem azért kaptuk azokat, hogy másoknak is adjunk belőlük valamit. A küldetés tartalma az Evangélium. Az Evangélium magában foglal minden alapvető emberi értéket, vágyat és igényt. Hirdetni az Evangéliumot lehet úgy is, hogy Jézus nevében megsegítjük a bajba jutottakat, hogy adományokkal támogatjuk a szegényeket itthon, vagy távoli országokban.
Negyedszer megtudjuk, hogy az Úr tanítványaival volt: munkájukat, igehirdetésüket és tanúságtételüket csodákkal kísérte és igazolta. Az Úr ma is velünk van, vele van az Egyházzal és minden egyes tagjával, aki becsületesen felvállalja a neki szánt küldetést. Ez a küldetés történhet a családi körben: minden hívő szülő meg lehet győződve arról, hogy ha Isten gyermekeket adott neki, akkor megadja hozzá a szükséges kegyelmet is. Ez érvényes minden egyes küldetésre.
A küldetés kegyelmi háttere Jézus jelenléte. Nem szabad megijednünk a látszólagos kudarcoktól. Jézus hosszú távon működik, a küldetés a világ végezetéig tart. Amit mi ma teszünk, annak a gyümölcsét talán majd csak a következő nemzedékek fogják látni.
Jézus határozott küldetése arra hívja fel figyelmünket, hogy kereszténynek lenni magában foglalja a felelősséget a világért, az emberekért.

(ApCsel 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mk 16, 15-20)
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép