Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Lajos, Patrícia napja
1 felhasználó online
0 tag, 1 vendégKépek a galériából

Higgy a szívedben
Kiállítás képei
„Kézen fogva kell élni”
2010-03-23 Forrás: Református Egyház
A szelídséget, az alázatot tartja a nőszövetségi szolgálat legfontosabb elemének Gede Ildikó, az Erdélyi Református Nőszövetség elnöke. A székelyudvarhelyi lelkésznő a kolozsvári Krónika című napilapnak elmondta: a több ezer tagot számláló szövetség valójában a református egyházközségek egyik alapja.
– Mikor alakult az Erdélyi Református Nőszövetség?

– Két éve ünnepeltük a nőszövetség alakulásának nyolcvanadik évfordulóját. A rendszerváltás utáni újraépítést Csiha Kálmánné kezdte el, majd Csoma Irma kalotaszegi lelkésznő folytatta, én 2007-ben vettem át a szolgálatot.

– Milyen szolgálatokat vállal a nőszövetség?

– Az elmúlt húsz év elegendő volt arra, hogy a szövetség önmagára találjon. Kialakultak azok a területek, ahol maga végezhet szolgálatot, ez jelenleg három szinten zajlik. A legfontosabb a misszió, az evangélium, az örömhír továbbadása azoknak az asszonyoknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak erről. E szolgálat alapjai a nőszövetségi bibliaórák, ahol sok gondot fordítunk arra, hogy minél erősebb legyen a nők hittudata: a református hitvallást megismerve, a Szentírást forgatva töltjük ezeket az együttléteket.

– Miben különbözik a bibliaórai és a templomi hittudat-erősítés?

– Az istentiszteletnek megvan a liturgiája, a bibliaóra közvetlenebb, lehet beszélgetni, rákérdezni az igére, lefordítani azt hétköznapi nyelvre. Közvetlen kapcsolat alakul ki az asszonyok között.

– Melyik a másik két nőszövetségi szolgálat?

– A bibliaórai közösség az alapja a diakóniai szolgálatnak is, mely valójában az életnek az igehirdetése. Idetartozik a gyülekezet különböző rétegeire, az öregekre, középkorúakra, ifjú házasokra, konfirmándusokra, betegekre, magukra hagyatottakra való odafigyelés. Nagyon sok árvaházat, öregotthont pártfogolnak a nőszövetségek, és a gyerekeket is felkarolják. Az asztalok körüli szolgálat is a nőszövetségek feladata, a szeretetvendégségek, egyházi rendezvények lebonyolítása. A harmadik szolgálat a kultúra ápolása, a hagyományok továbbadása a következő nemzedéknek. Például Udvarhelyen varrottasokat készítenek az aszszonyok, amivel megajándékozzák a konfirmándusokat.

– Mekkorák ezek a közösségek?

– Erdély-szerte a 16 református egyházmegye szinte mindenik gyülekezetében van nőszövetség, összesen közel 500. Egy közösségnek legkevesebb 10-15 tagja van, összességében több mint tízezer tagról beszélhetünk. Nagyon sok asszony vállalja a nőszövetséghez való tartozást, mert ennek megvan a maga szépsége: jó együtt lenni, közösségben élni.

– Hogyan zajlik a kapcsolattartás e szövetségek között?

– Minden évben megtartjuk a régiós találkozóinkat, a 16 egyházmegyét négy régióba osztottuk. A tavalyi év egyik programja az volt, hogy jobban figyeljünk a szórványra. Idén a mezőségi szórványra fordítjuk a figyelmet, egyházkerületi szinten pedig a kárpátaljai magyar oktatást támogatjuk. Kígyóson épül egy református magyar iskola, azt fogjuk segíteni. Minden esztendőben van vezetői tanácskozásunk is, amelyen mind a 16 egyházmegye nőszövetségi elnöke ott van, s a megbeszélteket a Református Család nevű kiadványunkban közöljük.

– Milyen problémákkal szembesül a szövetség?

– A legfőbb problémát a fiatal lányok, asszonyok integrálása jelenti. Ők azok, akik dolgoznak, családot igazgatnak, tehát sokfelé húzza őket az élet, de nagyon szeretnénk, hogy tagjai legyenek a szövetségnek. Sok fiatalasszony nem jött még rá, hogy mekkora erőforrást jelent az Istennel való együttlét, az igére való odafigyelés. Akinek hite van, arra építhet, hiszen tudja: semmi sem történik az életében az Úristen tudta nélkül. Ez a tudat egy kapaszkodó, hogy derűsebben, nyugodtabban élje az életét. Akik erre építenek, belülről sugároznak.

– Hogyan zajlanak a nőszövetségi délutánok?

– Találkozóink bibliai bevezetővel kezdődnek, majd tagjaink bemutatják legkedvesebb versüket, bibliai részüket. Nemrég vezettük be a Világjáró nagymamák sorozatot, ahol az utazók mesélnek kalandjaikról. Legközelebb sajtkóstoló is lesz, hogy ilyen szinten is tanuljunk, tehát lelki, önismereti és életmóddal kapcsolatos dolgokkal is foglalkozunk. Minden évben, más-más templomban megtartjuk a keresztény nők ökumenikus imanapját, illetve minden december első vasárnapján a magyarországi elutasító népszavazásra emlékezve magyar református imanapot szervezünk Kárpát-medencei szinten. Célja, hogy a tíz református egyháztest jobban megismerje egymást. Egy-egy ilyen imanapon az egész Kárpát-medencében ugyanazok az imádságok hangzanak el.

– Mennyire tud modern, és ezáltal vonzó lenni a fiatalok számára a szövetség?

– Ezt keressük. Vannak munkatársképzőink, Illyefalván azt boncolgattuk, hogy életének különböző korszakaiban milyen problémákkal kell megküzdenie egy nőnek, s ezek megoldásában hogyan segíthet a szövetség. Nagy öröm, hogy az egyházkerületben sok a fiatal, modern gondolkodású lelkésznő.

– Van mottója a nőszövetségnek?

– Máté evangéliumának 11. fejezetéből idézek: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” Nagyon fontos, hogy ezt a szolgálatot ne erőszakosan, hanem szelíden és a jó értelemben vett alázatossággal tudjuk végezni. Mert nincs nagyobb erő a szelídségnél, és nincs nagyobb méltóság az alázatnál. Ez az alázat tulajdonképpen a végességünk elfogadását jelenti. Éppen ezért mindent, ami ebben a világban van, szeretni kell és megbecsülni. Ez a fajta alázat követendő minden nőszövetségi tag számára, mert csak ezzel lehet győzni. Azt szeretnénk, ha az egyházban, a nemzetben egymás kezét fogva tudnánk élni. Így fel tudjuk emelni azt is, aki süllyed. Olyan közösséget szeretnénk, ahol mindenkinek helye van, érzi, hogy figyelnek rá.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép