Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Zsófia napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Rózsa csokor
Várkápolna főoltár
Veres András püspök beszéde a krizmaszentelési szentmisén
2010-04-01 Forrás: Magyar Kurír
Veres András szombathelyi megyéspüspök beszéde 2010. április 1-jén, nagycsütörtökön délelőtt hangzott el Szombathelyen.
Excellenciás Püspök Atya!
Főtisztelendő Paptestvérek!
Krisztusban Kedves Testvérek!

Nagycsütörtök megkülönböztetett nap a liturgikus évben. Két fontos jézusi alapításra emlékezik ma az Egyház. Az esti szentmisében megfelelő ünnepélyességgel inkább az Oltáriszentség alapítására emlékezünk, most pedig e délelőtti órában a Krisztus által alapított papságért adunk hálát Istennek. Ebben a szentmisében áldjuk meg a szent olajokat is, amelyeket egyházmegyénk papsága az elkövetkező évben a szentségek kiszolgáltatásánál használni fog. Mindkét cél elegendő okot ad arra, hogy megfelelő hangsúlyt adjunk ennek a délelőttnek, amelyet az egész egyházmegye ünnepeként ülünk meg. Bár sokan munkájuk miatt akadályoztatva vannak abban, hogy itt ünnepelhessenek velünk, de hála Istennek, sok plébánia képviselteti magát ezen a szentmisén, legalább a ministránsai által.
Szeretném, ha ebben az elmélkedésben hangsúlyosan a papságról való megemlékezés kerülne előtérbe. Több oka is van ennek:

- az első ok: Szentatyánk, XVI. Benedek pápa ebben az esztendőben a papságért való imádságot adta feladatul az egész Egyháznak;

- a második ok: bár mindig kell imádkoznunk új papi és szerzetesi hivatásokért, napjaink súlyos paphiánya még sürgetőbbé teszi e könyörgés végzését;

- a harmadik ok: azért szeretném figyelmünket a papság felé fordítani ebben a szentmisében, mert az utóbbi hetekben összehangolt támadás indult a sajtóban az Egyház, s azon belül a papság ellen.

Ne engedjük, hogy aljas szándékkal elrontsák az ünnepünket! Várható volt, hogy ebben az évben a gonosz különös módon fog fellépni a papsággal szemben. Amikor a Szentatya meghirdette a papság évét, azonnal sejteni lehetett, hogy súlyos támadásoknak leszünk kitéve. Nagyszerű gondolat volt a Szentatya részéről meghirdetni ezt a programot, de úgy látszik, a gonosz is ezen a területen összpontosítja támadásait. Nem meglepő módon, az Egyház ellenségeit ebben a szándékában csatasorba tudja állítani.

Mi történik?

Az utóbbi hetekben másról sem hallunk, másról sem olvasunk, mint a papok részéről elkövetett pedofil bűntettekről. Úgy állítva be mindezt, mintha ez sajátosan papi bűn lenne. Azok a vélemények elszigeteltek, valószínűleg tudatosan elhallgatottak maradnak, amelyek szakértői szinten foglalkoznak az üggyel. A szakemberek véleményéből egyértelműen kiderül, hogy a gyermekek ellen elkövetett szexuális és fizikai visszaélések döntő része, egyes vélemények szerint a 4/5-e a családban történik mostohák és élettársak, de sajnos nem egyszer, a vér szerinti szülők részéről is. A maradék, az esetek 1/5-e pedig a családon kívül történik, de zömében ezeket sem egyháziak követik el. Félreértés ne essék, minden egyes eset súlyos bűn, az egyháziak által elkövetett esetek pedig minősítetten súlyos bűnöknek számítanak. De azt felháborítónak tartom, hogy csak ezekkel, az egészhez viszonyítva kevés számú esetekkel foglalkoznak a médiában, s mindezt úgy állítva be, mintha ezek jellemzően egyháziak által elkövetett bűnök lennének. Vajon miért nem foglalkoznak a többi esettel is? Miért nem vizsgálják e bűncselekmények kiváltó okait…? Lám ez lett a szexuális forradalom és szabadosság eredménye! Vannak, akik egyenesen a gyermekekre és fiatalokra mért globális csapásról beszélnek ezen cselekedetek kapcsán. Arról ugyanis, hogy íme, a házasságok és a családok felbomlásának az áldozatai valóban a gyermekek lettek.

Az pedig, hogy ennek ürügyén XVI. Benedek pápa és az egész Egyház ellen támadás indult, mondván, nem foglalkoznak az ügyekkel súlyuknak megfelelően, egyenesen visszautasítandó. Hiszen látszik, hogy egyedül az Egyház néz szembe ezekkel a bűnökkel, amely szembenézés biztosan javára fog válni. Talán közülünk is sokan felteszik a kérdést, ugyan miért foglalkozik a Szentatya ennyit ezzel a láthatóan az Egyházat lejáratni akaró akcióval? Erről eszembe jut egy emlékem, amikor a kilencvenes évek vége felé II. János Pál pápa immár a sokadik bocsánatkérés után Brazíliába utazott, a repülőgépen sajtótájékoztatót tartott. Az egyik újságíró megkérdezte, mi az oka annak, hogy a Szentatya már sokadszor kért bocsánatot az Egyház tagjai által a történelem során elkövetett bűnökért, de a Katolikus Egyháztól még senki sem kért bocsánatot az ellene elkövetett bűnökért. Erre a Szentatya egyszerűen széttárta a karját, és csak ennyit mondott: Úgy látszik, erre csak mi vagyunk képesek. Igen! Mert az Egyház elég erős ahhoz, hogy a gyengeségeivel is szembe merjen nézni.

Krisztusban kedves Testvérek!

Az Egyház egyszerre szent és bűnös. Isten Fia, Jézus Krisztus, aki egyedül volt bűn nélkül közöttünk, életszentségre, vagyis bűntelen életre hívott meg bennünket. Ő maga, bár nem követett el bűnt, bűnné lett értünk, vagyis magára vette bűneinket, hogy megszabadítson minket a bűntől. Ennek ellenére az Egyház tagjaiban az életszentség nem mutatkozik meg mindig szembetűnő módon. Vannak, akik életszentségükkel megdicsőítik Istent, de vannak sajnos olyanok is, akik eltorzítják az Egyház szent arcvonásait. Mindnyájan csak törekszünk az életszentségre, de még sok küzdelmet kell vállalnunk a bűn elleni harcban. Akár papról, akár világi hívőről legyen is szó, az életszentség mindnyájunk számára csak elérendő cél.

Ezért ebben az esztendőben különösen is imádkozunk papjainkért, hogy szentül éljenek, és kitartóan, bátran törekedjenek az életszentségre. Mindnyájan tudjuk, papok és hívők egyaránt, hogy a bűnös pap is érvényesen szolgáltatja ki a szentségeket, de joggal várjuk el papjainktól, hogy a kegyelem állapotában végezzék megszentelő szolgálatukat, mert így szubjektíve gyümölcsözőbb lesz a munkájuk. Nem szabad, hogy életvitelük ne egyezzen kimondott szavukkal. Nagy áldás minden közösségnek a szentéletű pap. Ezért imádkozzunk kitartóan papjaink megszentelődéséért!

A krisztusi hitben való összefogásra van szükség ahhoz, hogy a megszentelők és a megszenteltek is, egymást támogatva, növekedjenek az életszentségben. Szeretettel, de határozottan lépjünk fel minden bűn ellen, amely akár az egyén, akár a közösség életében üti fel a fejét, mert ezzel szolgáljuk leginkább Krisztus ügyét, az üdvösséget. Viszont vigyázzunk, mert egyedül az Úr ítélhet felettünk, aki a szívek és vesék vizsgálója, aki előtt semmi sincs elrejtve, s aki irgalmas szeretetével be tud gyógyítani minden bűn ütötte sebet.

Kedves Paptestvérek!

Izajás próféta abból merített erőt magának szolgálata végzéséhez, hogy tudta, az Úr Lelke nyugszik rajta, mert az Úr keze kente fel (vö. Iz 61,1). Ne féljünk ezektől a minket ért támadásoktól, de vigyázzunk, okot se adjunk a támadásra! A Lélek erejében mondjunk ellent a bűnnek, és legyünk erősek a meggyőződésben, hogy az Úrnak gondja van az ártatlanokra.

Felhőtlen örömmel, éljünk boldogan hivatásunkban! Miként Szűz Mária, mi is kegyelmet találtunk Istennél. Kiválasztott, kitüntetett bennünket szeretetével, hogy az ő nevében, az ő erejével szolgáljuk az emberek legnagyobb javát, az üdvösséget. Gyengeségünk tudatában, végezzük hűségesen szolgálatunkat! A próféta is buzdít minket: Benneteket az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái (Iz 61,6). Mekkora kitüntetés, mekkora ajándék ez, nekünk személy szerint is, de Isten hívő népének is. Sőt, a Szentatya, XVI. Benedek pápa szavai szerint a pap áldás, nemcsak a hívő népnek, hanem az egész emberiségnek is, éppen szolgálata által.

Kedves Fiatalok, kedves Fiúk!

Láthatjátok, küzdelmes pálya a papi és a szerzetesi hivatás, sokszor támadásoknak is ki van téve a bűnei, gyengeségei miatt, de nemegyszer ártatlanul is. Bátorság, kitartás, hűség, erő kell hozzá, amit meg is kap Istentől az, akit ő meghív e sajátos szolgálatra. Ha úgy érzitek, titeket is papnak, szerzetesnek hív Isten, ne vonakodjatok, ne féljetek követni a hívást, mert aki meghív, az erőssé, állhatatossá tesz titeket is. Jeremiás prófétánál olvashatjuk a bátorítást: Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak – mondja az Úr (Jer 15,20).

Kedves ünneplő Testvéreim!

Ez ünnepi órában adjunk hálát Istennek, hogy ma is ad papokat életünk megszentelésére, a szentségek kiszolgáltatására, a szentmise bemutatására! Fogadjuk őket testvérként, akiket Isten ajándékoz nekünk, álljunk mellettük, ha gondokkal küzdenek. Segítsük őket munkájukban, hogy Isten népe növekedjék számban és erősödjön hitben.

Szűz Mária, égi édesanyánk, segítsd Fiad Egyházát e földi zarándokúton! Ámen!
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép