Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Vilhelmina napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Topor Márta  A kollonádok és a Palatinus domb
Debrecen Kossuth utcai Református templom
Tud-e az egyház segítő kezet nyújtani? - Bölcskei Gusztáv megnyitotta a XII. zsinat cikluszáró ülését
2008-11-19 Forrás: Református Egyház
Ma délután két órakor megkezdődött a Magyarországi Református Egyház XII. Zsinatának cikluszáró ülése. Nagy László tiszántúli lelkészi főjegyző a 100. zsoltár alapján tartott áhítatában arra hívta a testület tagjait, adjanak hálát azért a lehetőségért, hogy az elmúlt hat esztendőben is Isten eszközei lehettek az ő népéért végzett szolgálat által.
Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Zsinat lelkészi elnöke megnyitó beszédében a református keresztyén emberek bátorságáról beszélt. Arról a bátorságról, amit abból a tényből merít, hogy Krisztus, aki mindig ugyanaz marad, megváltotta őt a bűneitől. Ez a tudat olyan biztos pontot, olyan stabilitást jelent a keresztyén ember számára, hogy világos különbséget tud tenni az abszolútum, az állandó és az ál-abszolútum, az időleges között.
A püspök ehhez kapcsolódóan a gazdasági válságról beszélt. A gazdaság öntörvényűsége és az etika közötti kapcsolatról kifejtette: "Az alapvető döntések tekintetében soha nem lehet az öntörvényűség automatizmusára hagyatkozni." A püspök szerint a jelentős gazdasági következmények, így a negatív következmények is minden esetben emberi döntés következményei.
A püspök arra figyelmeztetett, hogy minden gazdasági vállalkozás rentabilitásra törekszik, ami alapvetően jogos igény. Károssá akkor válik, amikor ebből az igényből a lehető legnagyobb nyereség elve lesz.
Bölcskei Gusztáv elmondta: a gonoszt nem tudjuk kiirtani a világból, de a keresztyén léthez hozzátartozik az ellene folytatott szakadatlan küzdelem. "Soha nem a végső, hanem az ember számára soha véget nem érő harc ez" - fogalmazott a püspök.
A Zsinat lelkészi elnöke szerint olyan idők jönnek, amikor az elmúlt évek egyházunkban tapasztalt eredményei megtorpanhatnak. Ugyanakkor ez a helyzet a kisemmizettek, a kiszolgáltatottak iránti még nagyobb felelősséget ró egyházunkra. "A politika nem tud segítséget nyújtani azok számára, akiknek a társadalomban nem vezet út felfelé, csak lefelé. A kérdés az, hogy a református egyház tud-e számukra segítő kezet nyújtani?" - tette fel a kérdést a püspök.
A püspök kitért az egyelőre állami tulajdonban lévő hazai vízkészletek privatizálásának szándékára is, és arra, "milyen beszűkítő és öngyilkos következményekkel" járhat ez. Felhívta a figyelmet továbbá a kárpátaljai magyar nyelvű oktatást az ukrán állam részéről ért diszkriminatív intézkedésekre is, ami egyrészt a kötelező ukrán nyelvű érettségi már megtörtént bevezetését, és az egyházi iskoláknak járó támogatások negyedével történő csökkentését jelenti. A püspök felhívta a magyarországi döntéshozók figyelmét, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű egyházi oktatás évi 53 millió forintból megmenthető lenne.
Bölcskei Gusztáv végül a magyar állami költségvetés egyházakat diszkrimináló, az 1%-os felajánlások kiegészítésének drasztikus csökkentését célzó tervezetéről szólt. Elmondta, olyan helyzetben csökkentik az egyházak támogatását, amikor az általuk végzett szolgálatra egyre nagyobb szüksége lesz azoknak az embereknek, akiken a politika nem tud vagy nem akar segíteni.


Zsinati Tanács a költségvetési kilátásokról

A Magyarországi Református Egyház XII. zsinati ciklusa tizennegyedik ülését megelőzően a Zsinati Tanács tagjai tartottak tanácskozást november 19-én a zsinati székház üléstermében.

A megnyitó áhítatban Varga László főjegyző a 1Jn 2,26-27 versei alapján hirdette az Igét. Magyarázatában szólt arról, hogy a zsinati ciklus utolsó feladatait is úgy kell elvégeznünk, mint akiket az Úr Szentlelke vezet és irányít. A felkenetés, tanulás és tanítás fogalmak szintén kötődnek ehhez a helyhez, az elmúlt és az előttünk lévő időszak küldetéséhez. Kiemelte, hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy az Úr Szentlelke indított-e bennünket a ciklusban elvégzett szolgálatokra. Gyakoroljunk önvizsgálatot, hogy a változatlanul hamis szavakkal terhes világban meg tudunk-e állni azzal a lelkülettel, melyet Urunk ajándékozhat nekünk. Ez a Lélek taníthat meg minket arra is, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a hamis között. Engedelmességünkön múlik, hogy Urunk nekünk ajándékozott Lelkét megszomorítjuk-e, vagy általa jó gyümölcsöket termünk.

Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke a 2009. évi a várható költségvetéssel kapcsolatosan arról tájékoztatta a Zsinati Tanácsot, hogy a jelenlegi helyzetet értékelve kimondható, hogy az elmúlt 12 esztendőt áttekintve nem volt ilyen súlyos az anyagi helyzet. Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a következő évben jelentős forráscsökkentéssel számolhatunk. Változott az SZJA 1 százalékának kiegészítése is. Ennek eredményeképpen, noha a felajánlók száma és a felajánlott összeg is növekedett, végeredményben mégis kevesebb összeg áll az egyház rendelkezésére.

Az állam az egyházak összességére vonatkozóan közel 3,5%-os csökkentést tervez, amelyből a Magyarországi Református Egyháznak mintegy 500 millió forintos elvonással kell számolnia. A jövő évre vonatkozóan a költségvetési támogatásban megemelkedett a közművelődésre szánt keret, de ez még mindig elmarad a 2005-ös összegtől. A 2007. évi zárszámadásnál kiderült, hogy a közoktatási normatíva kompenzációjaként egyházunk év végéig jelentős pénzbevételre számíthat. A forráscsökkentés a szociális területet sem hagyja érintetlenül, de decemberig itt is várható kompenzáció.

Az egyházfinanszírozás terén a minisztériummal közösen elindult közös szakértői gondolkodás, melynek keretében egy általános jellegű javaslatot terjesztett egyházunk az állam felé.

A Zsinat elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a pénzügyi-gazdasági válság teremtette társadalmi helyzetben mind diakóniai, mind missziós téren nagy felelőssége van egyházunknak.

Bölcskei Gusztáv püspök elnöki beszámolójában szólt a korábbi zsinati tanácsi határozatok teljesítéséről, köztük a Károli Gáspár Református Egyetem helyzetéről is, amelynek rektori pályázata várhatóan decemberben fog megjelenni.

A Zsinati Tanács döntött arról is, hogy az idei költségvetésben a Károli Gáspár Református Egyetem számára elkülönített összeget átutalja az egyetemnek.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép