Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Sámuel, Hajna napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

Topor Márta:  Vatikán
Higgy a szívedben
Ternyák Csaba érsek újévi körlevele
2011-01-03 Forrás: Magyar Kurír
Az új esztendő első napján körlevéllel fordult Ternyák Csaba érsek az Egri Főegyházmegye papjaihoz és híveihez, amelyben egyebek között bejelentette, hogy 2011. április 30-án az egri bazilikában egyházmegyei cigányzarándoklatot tartanak. Kedves Testvérek!
1) Alig több, mint egy hónappal ezelőtt, Advent első vasárnapján, kezdődött meg az új egyházi év. Szent Család vasárnapján elindult a magyar egyházban a Család Éve, ma pedig megkezdődik az új polgári év. Minden indulás, minden kezdet új lehetőségeket hordoz és egyúttal új feladatként jelentkezik. A keresztény ember azonban nem úgy tekint a jövő eseményeire, mint amelyeket a forgandó szerencse, vagy a vak végzet irányít. Egy új kezdetet sokkal inkább úgy élünk meg, mint új lehetőséget, amelyben ismét Istent választhatjuk és életünket újra az örök élet távlatába helyezhetjük. Ezért kezdünk minden imádságunkat is keresztvetéssel és ezért indítjuk ezt az évet is: in nomine Domini, az Úr nevében.

2) Január elseje minden évben a Béke Világnapja, amikor a Szentatya üzenetben fordul a keresztény közösségekhez, a nemzetek vezetőihez és az egész világon élő jóakaratú emberekhez. Az idei, 64. világnapra ezt a témát választotta XVI. Benedek pápa: "A vallásszabadság a béke útja."

Még nem olyan távoli az az idő, amikor hazánkban is korlátozták a vallás szabadságát, az Egyház életét pedig politikailag ellenőrizték, sőt belülről bomlasztották. Az igazi béke előfeltétele pedig éppen ennek a szabadságnak a tiszteletben tartása az egész világon. Az emberek vallási érzékenységét figyelmen kívül hagyni veszélyes fenyegetést jelent a békére. Aggodalommal látjuk, hogy a világ számos országában a keresztények jogait korlátozzák, esetenként hazájukból elüldözik őket, számos esetben életveszélyben élnek, sőt évről-évre sokakat megölnek hitükért. Egy keresztény emberjogi szervezet szerint 100 millió embert üldöznek keresztény hite miatt szerte a világban. Európában is egy újfajta keresztényfóbia van kibontakozóban, sőt egy neves francia ateista szerint ma messze a kereszténység a legerősebben támadott vallás a kontinensen. Láthatjuk tehát, hogy a vallásszabadság igénye, annak megbecsülése nem veszíti el aktualitását a szabadság világában sem.

Az Istenbe vetett hit, mint alapvető emberi jog, előfeltétele az átfogó emberi fejlődésnek és a közjó, valamint a béke előmozdításának a világban. Ezért olyan fontos, hogy a pápa az idei Béke Világnap témájául a vallásszabadságot választotta. Erre XVI. Benedek pápa korában is, számos alkalommal felhívta az emberiség figyelmét. „Elfogadhatatlan – hangsúlyozza a pápa –, hogy a hívőknek meg kellene tagadniuk önmaguk egy részét, a hitüket azért, hogy aktív állampolgárok lehessenek. Sohase kelljen Istent megtagadni ahhoz, hogy az ember élvezhesse saját jogait. Az ember személyiségét nem lehet széttördelni, nem választható szét attól, amiben hisz, mivel hitének hatása van életére és személyiségére.” A Szentatya felhívásának eleget téve imádkozzunk mi is üldözött hittestvéreinkért!

3) A mai liturgia tekintetünket továbbra is Isten Fia megtestesülésének nagy misztériumára irányítja, és miközben lelki szemeinkkel a kisded Jézust anyja karján látjuk, Szűz Mária anyai hivatására gondolunk. Szent Pál apostol a ma hallott Szentleckében finom utalást tesz Máriára, arra az Asszonyra, aki által Isten Fia belépett a világba, a Theotokosz-ra, az Isten Anyjára. Az új év kezdetén, ezzel a mai ünneppel meghívást kapunk arra, hogy jelképesen iratkozzunk be Mária iskolájába, hogy tanuljunk Tőle, aki maga is az Úr hűséges tanítványa volt. A bizalom és a remény, amelyre bátorít minket, nem üres szavak csupán, hanem Mária életének történelmi tapasztalatára épülnek. Az ő reménye beteljesedett, amikor világra hozta Isten Fiát. Ez az asszony ma így bátorít minket: ez a te jövőd is, a te reményed is beteljesedik. Legyetek szentek, mint mennyei Atyánk, legyetek szeplőtelenek, mint testvérünk, Jézus Krisztus. Legyetek a mennyei Atya fogadott gyermekei, akik egyetlen nagy családot alkotnak, tekintet nélkül a nemzetiség, a bőrszín és a nyelv különbözőségeire, hiszen csak egyetlen Isten van, aki minden ember Atyja.

4) A 2011-es esztendő a Család Éve lesz a magyar egyházban. Kérem, hogy családjainkban és egyházközségeinkben jól használjuk ki ennek a kegyelmi évnek a lehetőségeit a megújulásra. Az a célunk, hogy egyrészt a közös programok révén, másrészt a családi élet jobb megbecsülése által a társadalom és az egyház e legkisebb sejtje hivatásában megerősödjék az év során. Számos példát ismerünk arra, hogy valaki családon kívül nőtt fel és felnőttként mégis jó családot tudott alapítani. Tudjuk azonban, hogy nem ez az általános. A gyermeknevelés természetes helye ugyanis a család. Ezért szeretnénk az év során mind egyházközségi, mind egyházmegyei programjainkban a családokat fókuszba állítani. A különféle programok közül szeretném a figyelmet az egyikre külön is felhívni és azt minden kedves testvérünk imáiba ajánlani. A 150 évvel ezelőtt született Boldog Ceferino (Szeferino), a cigányok védőszentje ünnepe alkalmából, idén április 30-án az Egri Bazilikában egyházmegyei cigányzarándoklatot szervezünk egyházmegyénk roma családjai számára lelkipásztoraikkal együtt. Az a célja ennek a zarándoklatnak, hogy cigány testvéreink találkozhassanak főpásztorukkal, megerősödjenek hitükben és egyházunk iránti elkötelezettségükben. Ezt az alkalmat is megragadom arra, hogy nagy szeretettel hívjam cigány híveinket a főegyházmegye központjába!

Egyházmegyénk minden hívének és minden lakójának ezúton kívánok eredményes, Istentől megáldott új esztendőt.

Eger, 2011. január 1.
Dr. Ternyák Csaba érsek
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép