Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Szilárda napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Imádkozó lélekkel
Himnusz kézirat
Klebelsberg Kunó-ösztöndíj
2011-02-19 Forrás: Felvidék.ma
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatot hirdet a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjra. A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Balassi Intézet címére 2011. március 10-ig.
1. A pályázati kiírás célja

Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a külföldi magyar intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:

* a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
* a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
* a külföldi magyar intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,
* a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)
* a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.

2. Az ösztöndíj prioritásai

Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen az alábbi kutatási témákban:

1. A vallások, egyházak szerepe a hidegháború időszakában
2. Magyarország az európai politikában a 15–18. században
3. Idegen föld, új haza, önazonosság, önszerveződés. Az 1956-os magyar emigráció a világban

A pályázat beadható bármely külföldi országba, de különösen az alábbi célállomásokra:

* Rómába, Vatikánba és Velencébe (Nápolyba, Firenzébe) a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a művészettörténet témakörében;
* Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére;
* Moszkvába, Szentpétervárra kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendő hungarológiai kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar - szovjet/ orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
* Franciaországba audiovizuális ún. „oral history” kutatásra, valamint kézirat-, levél, könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra,
* Németországba levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;

A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.

3. Az ösztöndíj tartalma

Időtartama: 1 - 5 hónap. A kinntartózkodás időtartamának megbontására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség (Moszkva esetében az ösztöndíj megbontása nem lehetséges).

A Collegium Hungaricum-okban (Bécsben, Berlinben, Moszkvában, Párizsban és Rómában) ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;

Országonként eltérő mértékű, átlagosan havi 300.000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;

Egyszeri útiköltség-térítés a legrövidebb közvetlen útra a magyarországi lakcím és a megpályázott város között egy alkalommal oda-vissza;

Utasbiztosítás.

4. Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki

* mesterképzésben vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 158. § (5) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók.
* amennyiben előzőleg már részesült Klebelsberg-ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét, és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Balassi Intézetnek (vagy jogelődeinek) megküldte.
* amennyiben olyan városba részesül ösztöndíjban, ahol Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik, vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt az intézet igazgatójának kérésére az intézetben konzultációt folytat, segíti annak munkáját, előadást tarthat.

5. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell

A. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot.

B. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;

C. mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;

D. a pályázó publikációinak jegyzékét;

E. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló — a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó — kutatási tervet;

F. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik – amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó – hivatali összeférhetetlenség miatt – a külföldi kulturális intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).

G. a pályázati anyag összes mellékletét elektronikus formában tartalmazó CD-t. Az oklevelek, tudományos fokozatot igazoló okmányok, nyelvvizsgák másolatát, valamint az aláírást igénylő dokumentumokat (pályázati adatlap, életrajz, ajánlólevelek) eredeti aláírással együtt beszkennelve, PDF vagy JPEG formátumban kérjük a CD-n tárolni.

H. Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell: a Magyar Országos Levéltár és/ vagy az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.

6. A pályázati benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos tudnivalók

* A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Balassi Intézet címére (1519, Budapest, Pf. 385).
* A pályázatok benyújtási határideje (postai feladás dátuma): 2011. március 10.
* Kérik a pályázati anyagot egy eredeti példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit feltüntetve összeállítani és borítékolni.
* A pályázathoz kérik a pályázati anyagok elektronikus változatát tartalmazó CD csatolását. A CD-t nem tartalmazó pályázati anyag érvénytelen. E-mailben érkezett pályázati anyagokat nem áll módjában a kiírónak elfogadni.
* A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen.
* A pályázati adatlap letölthető a www.bbi.hu internetes honlapról.
* Az közigazgatási és igazságügyi miniszter - a bíráló bizottság javaslata alapján - a pályázatokat 2011. április 10-ig bírálja el, és a pályázókat 2011. április 25-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok 2011. május 1-től utazhatnak ki.

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes ösztöndíjasok kutatásukról, hazatérésük után három hónappal részletes tanulmányt kötelesek készíteni. A Balassi Intézet, mint az ösztöndíj kezelője, jogosult a tanulmányokat internetes honlapján közzétenni.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép