Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Edit napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Őszi határ.  si.
Rafaello Santi: Krisztus színe változása
„A te föltámadásodon, Krisztus, ég és föld ujjong…” - XVI. Benedek pápa 2011-es húsvéti „Urbi et orbi” üzenete
2011-04-24 Forrás: Vatikáni Rádió
Kedves Testvérek Rómában és a földkerekségen! - Húsvét hajnala elénk idézi a régi és új örömhírt: Krisztus feltámadt! Ennek az eseménynek a visszhangja, amely a húsz századdal korábbi Jeruzsálemből ered, folyamatosan hallható az Egyházban, élővé teszi a Jézus Anyjában, Mária szívében dobogó hitet, Magdolna és a többi asszony hitét, akik először látták meg az üres sírt, Péter hitét és a többi apostolét.
Máig hatóan – az ultramodern technológiai kommunikációs eszközök korában – a keresztények hite erre az örömhírre alapul, azoknak a nőknek és férfiaknak a tanúságtételére, akik először látták az elhengerített követ és az üres sírt, azután a titokzatos hírnökökére, akik azt bizonyították, hogy Jézus, a keresztre feszített föltámadt. Azaz ő maga, a Mester és az Úr, élő és érinthető, megjelent Mária Magdolnának, a két emmauszi tanítványnak, s végül a tizenegynek, akik az utolsó vacsora termében gyűltek össze (vö. Mk 16, 9-14).

Krisztus föltámadása nem spekuláció, s nem misztikus tapasztalat gyümölcse: egy olyan esemény, amely kétségtelenül túllép a történelmen, de ugyanakkor a történelem egy meghatározott pillanatában valósult meg, és kitörölhetetlen nyomot hagyott benne. A fény, amely elvakította az őröket, akiket azért állítottak oda, hogy Jézus sírjánál virrasszanak, túlszárnyalta az időt és a teret. Ez egy másfajta fény, isteni, amely megtörte a halál sötétségét és meghozta a világba Isten ragyogását, az Igazság és a Jó ragyogását.

Amint a nap sugarai tavasszal kirügyeztetik a fák ágait és kibontakoztatják a rügyeket, úgy az a kisugárzás, amely Krisztus feltámadásából árad, erőt és értelmet ad minden emberi reménynek, minden várakozásnak, kívánságnak és tervnek. Ezért örvendez ujjongva az egész kozmosz, az emberiség tavaszával egyesülve, amely a teremtett világ néma dicsőítő himnuszának közvetítőjévé válik. A húsvéti alleluja, amely visszhangzik a világban zarándokló Egyházban – kifejezi a mindenség csöndes ujjongását, s mindenek előtt minden emberi lélek sóhajtását, amely Istenre őszintén nyitott, sőt, hálás végtelen jóságáért, szépségéért és igazságáért.

„A te föltámadásodon, Krisztus, ég és föld ujjong…” Erre a dicsőítésre szóló meghívásra, amely ma az Egyház szívéből száll fel, „az egek” teljes erőből válaszolnak: az angyalok serege, a szentek és a boldogok a mi ujjongásunkban egyesülnek. A mennyben mindenütt béke van és öröm. De sajnos nincs így a földön! Itt, a mi világunkban a húsvéti alleluja még szemben áll a siralmakkal és kiáltásokkal, amelyek annyi fájdalmas helyzetből adódnak: nyomorúság, éhség, betegség, háború, erőszak. Pedig pontosan ezért halt meg és támadt fel Krisztus! A mi mai bűneinkért is meghalt, és a mi mai történelmünk megváltásáért is feltámadt. Ezért üzenetem el akar érni mindenkit, és egyfajta próféciaként mindenekelőtt a népeket, és közösségeket, amelyek a megpróbáltatás óráját szenvedik, hogy a feltámadt Krisztus nyissa meg számukra a szabadság, az igazságosság és a békesség útját.

Hadd örvendezzen újra az a föld, hol elsőként áradt szét a Feltámadott világossága. Érje el Krisztus ragyogása a Közel-Kelet népeit, hogy a békesség és az emberi méltóság fénye legyőzhesse a megosztottság, a gyűlölet és az erőszak sötétségét. A diplomácia és a párbeszéd vehesse át Líbiában a fegyverek helyét, hogy a jelen konfliktusokkal terhes helyzetben lehetségessé legyen a humanitárius beavatkozás azok javára, akik az összecsapások következményeitől szenvednek. Tegyen a közjóért minden polgár, és főleg minden fiatal az észak-afrikai és közel-keleti országokban, hogy olyan társadalmat építhessenek, amelyben sikerül leküzdeni a szegénységet, és amelyben minden politikai döntést az emberi személy iránti tisztelet sugalmaz. Mindenki szolidaritása jusson el azokhoz, akik konfliktus elől kényszerülnek menekülni, és számos afrikai ország politikai menekültjeihez, akik hátra kényszerültek hagyni szeretteiket; találjanak befogadásra a jóakaratú emberek közt, hogy az oly sok testvérünket nyomasztó nélkülözésre a szolidaritás lelkületében születhessen válasz; és hadd érje el támogatásunk és nagyrabecsülésünk azokat, akik e téren nagylelkű cselekedeteket visznek végbe és példamutató tanúságot tesznek.

Hadd alakuljon ki újra békés együttélés Elefántcsontpart népei közt, akiknek sürgető szükségük van arra, hogy újra a kiengesztelődés és megbocsátás útjára léphessenek, hogy begyógyulhassanak a közelmúltbeli erőszakos cselekmények mély sebei. Találjon vigaszt és reményt Japán népe a közelmúltbeli földrengés drámai következményei közepette, s vele együtt azok az országok is, amelyeket az elmúlt hónapokban fájdalmat és szorongást szülő természeti csapások sújtottak.

Örüljenek az egek és a föld mindazoknak a tanúságtételén, akiket ellenségeskedés, vagy egyenesen üldöztetés ér a Jézus Krisztusba vetett hitük miatt. Feltámadásának győzelmi üzenete mélyítse el bátorságukat és bizalmukat!

Kedves Testvérek! A föltámadt Krisztus előttünk jár az új egek és új föld felé (vö. Jel 21,1), ahol végül majd mi is mint egyetlen család, ugyanannak az Atyának gyermekei fogunk élni. Ő velünk van az idők végezetéig. Kövessük őt ebben a sebzett világban, alleluját énekelve! Szívünkben öröm és fájdalom, arcunkon mosoly és könnyek. Így van ez a mi földi valóságunkban. Krisztus azonban feltámadt, él és velünk halad. Ezért énekeljünk és járjuk e világ útjait, hűségesen elkötelezettségünkhöz, tekintetünket az égre szegezve!
Áldott Húsvétot mindenkinek!

(Ford. Kató Eszter és Pákozdi István egyetemi lelkész)

A Szentatya Urbi et orbi áldása

Azoknak, akik hallgatnak, szívélyes üdvözletet küldök különböző nyelveken – mondta áldása előtt XVI. Benedek pápa.

1. olasz: Róma és Itália népe, boldog húsvétot kívánok Nektek! A Feltámadt Úr élesszen vágyat minden egyes ember, család és közösség lelkében a még nagyobb egységre és egyetértésre! Helyezzétek reményeteket a kereszt erejébe és Krisztus feltámadásába; olyan erő ez, amely megtartja mindazokat, akik nagylelkűen a közjó tevékeny szolgálatába állnak.

5. holland: Boldog húsvétot! Szeretném szívből megköszönni a gyönyörű virágokat, amelyek húsvét ünnepére Hollandiából érkeztek ide, a Szent Péter térre.

Magyarul a pápa a következőket mondta:

Krisztus feltámadott!


65. latinul: In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép