Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
István napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Rubens: Krisztus a latrok között
Szűz Mária szobor
Magyar zarándoklat Lengyelországban az EU-elnökség átadása alkalmából – Székely János püspök imája a két nemzetért
2011-07-02 Forrás: Vatikáni Rádió
Ezekben a napokban mintegy 700 magyar zarándokolt el Lengyelországba a Kárpát-medencéből Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, Majnek Antal munkácsi püspök és Tamás József gyulafehérvári segédpüspök kíséretében. P. Marian Waligóra pálos szerzetes műsorunkban beszámol a zarándoklat Jasna Góra-i állomásáról.
A bazilikában szerdán bemutatott ünnepi szentmise főcelebránsa, Székely János püspök a hívekkel együtt imát mondott a két nemzetért, kérve a Fekete Madonna oltalmát.

A zarándoklaton részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke is, aki nyilatkozott a két népet összekötő értékekről, a közös keresztény gyökerekről, amelyekre az Európai Uniónak is épülnie kell.

A hanganyagot, valamint Székely János püspök itt olvasható beszédét P. Marian Waligóra pálos szerzetes bocsátotta műsorunk rendelkezésére:

Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm Roman Majewsky házfőnök atyát, Marian Waligóra atyát, minden kedves pálos atyát és testvért, a lengyel parlament igen tisztelt képviselőit és minden lengyel testvérünket! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kövér László urat, a magyar parlament elnökét, Majnek Antal és Tamás József püspök atyákat, Bátor Botond tartományfőnök atyát, minden résztvevő zarándokot, és mindazokat, akik a televízió, vagy a Mária Rádió adásán keresztül kapcsolódnak be a mai ünnepi szentmisébe.

Mi magyar zarándokok, nem csak az anyaország területéről, hanem felvidékről, délvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról (Szlovákiából, Szerbiából, Romániából és Ukrajnából) is, azért jöttünk, hogy hálát adjunk azért az ezer éves lengyel-magyar barátságért, mely annyi áldást hozott a két nép történetébe.

Azért jöttünk, hogy hálát adjunk közös szentjeinkért, szent Hedvigért, szent Kingáért, boldog Özsébért, boldog II. János Pál pápáért; közös nagyjainkért Báthoriért és Sobieskiért. Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy megóvtad népeinket ezer éven át, köszönjük Szűzanyánk anyai közbenjárásodat és oltalmadat!

Köszönjük mindazt a szeretetet, amit lengyel testvéreinktől kaptunk. Köszönjük ezt a szívélyes, őszinte szeretetteli fogadtatást itt Czestochowában, a lengyel egyház szívében! Köszönjük, hogy a hálaajándék, amit hoztunk olyan gyönyörű központi helyre kerülhetett a kegykápolnában! Köszönjük, Dziekujemy!

Kedves lengyel és magyar testvéreim, kedves zarándokok!

1981-ben, a szükségállapot idején egy jó barátommal Lengyelországban jártunk. Az egyik nap beálltunk egy hosszan kígyózó sor végére, ahol tejes lehetett venni. Az előttünk álló lengyelek észrevették, hogy magyarok vagyunk. Azonnal elkezdtek kiáltozni, üdvözölni. Intettek, hogy menjünk legelőre, ne várjuk végig a sort. Több száz lengyel előtt, akik mosolyogva köszöntöttek, mi ketten magyarok kaptunk tejet először!

Kedves lengyel testvéreink! Köszönjük nektek a máig is élő lengyel magyar barátságot! Köszönjük, hogy 1956-ban a magyar forradalom idején annyi lengyel vért adott a magyar sebesülteknek!

Köszönjük Sobieski Jánost Bécs és Esztergom felszabadítóját! Köszönjük Boldog II. János Pál pápát, aki a lengyel ép gyümölcse, a lengyel nép ajándéka is az egyház és a világ számára!

Köszönjük a hiteteket, lelkesedéseteket. köszönjük, hogy igyekeztek betölteni azt a történelmi küldetést, amelyet Isten a lengyel népnek szánt! Dziekujemy!

Boldog II. János Pál pápa mondta, hogy sokszor úgy tűnik, a történelemben a gonosz hatalma korlátlan. Talán különösen is igaz volt ez – mondta a Szentatya – a XX. században, amikor két borzalmas világháború, a haláltáborok, a náci és kommunista diktatúra emberek millióit, tízmillióit pusztította el, vagy nyomorította meg lelkében. Úgy tűnik, a gonosz hatalma korlátlan.
Azonban Isten a gonosz elé mégiscsak korlátot állított és ez a korlát az ő irgalma, hűsége, szeretete. Amikor a gonosz őt magát, boldog II. János Pál pápát el akarta pusztítani, el akarta némítani, pontosan a fatimai Szűzanya ünnepén – „egy anyai kéz azt a golyót mégis más felé irányította”. A gonosz hatalma nem korlátlan a történelemben.

Boldog II. János Pál pápa így folytatta a gondolatát: mi emberek, mi is a rossz korlátai lehetünk. Ha a Teremtő Isten örök törvényei szerint élünk, akkor felragyog bennünk az Ő fénye, és csökken, menekül a sötétség. Ha valaki betartja a parancsot: „Ne ölj!” akkor benne felragyog az élet értéke.
Ha valaki betartja a parancsot: „Ne paráználkodj!” benne felragyog a szeretet, a szerelem, a hűség értéke. Ha valaki betartja a parancsot „Ne tégy hamus tanúságot felebarátod ellen!” annak életében felragyog a becsületesség, az egyenesség értéke. Az Úristen szeretne bennünk és általunk is korlátot állítani a rossz elé.

Kedves lengyel és magyar testvéreim! Mi magyarok büszkék vagyunk arra, és hála tölti el a szívünket azért, hogy az új magyar alkotmányban ott szerepel Isten, a Teremtő neve, ott szerepel keresztény örökségünk. Büszkék vagyunk arra, hogy az új alkotmányunk védi a házasságot, amely egy férfi és egy nő szeretetszövetsége és védi az emberi életet a fogantatás pillanatától a természetes halálig. Öröm tölti el a szívünket, hogy a Teremtő örök törvényeinek fénye ott ragyog az alkotmány sok mondatában.

Kedves lengyel testvéreim! Legyünk az Európai Unióban is - mi, lengyelek és magyarok - a hit értékének őrzői, az élet és a család, a nemzet értékének őrzői! Ahogy a Czestochowai Appel imádságban nap, mint nap imádkozzátok: vigilamus - őrködjünk/virrasszunk együtt!

Egy híres középkori legenda szerint egy vándor egy nagy városhoz közeledett. Egy kőfejtő mellett vitt el az útja, ahol sokan dolgoztak keserű arccal, kőporral teli, izzadtan. A vándor megkérdezte az egyiktől: Mit csinálsz? Az mérgesen így felelt: Nem látod? Követ török. A vándor továbbment, és megkérdezett egy másik embert is: Mit csinálsz? Az ezt felelte: Pénzt keresek, hogy eltartsam a családomat. Végül a vándor meglátott egy embert, aki nagy kedvvel, csillogó szemekkel dolgozott. Odament hozzá és megkérdezte: Mit csinálsz? Az ragyogó arccal ezt felelte: „Katedrálist építek!”

Egy ember élete csak akkor lehet reménnyel, lelkesedéssel, fénnyel teli, ha nem csak követ tör, nem csak pénzt keres, ha tudja, hogy az élete egy gyönyörű terv része, hogy Istentől jött és hozzá tart az útja, ha tudja, hogy katedrálist épít. Európa akkor lesz élettel teli, reményteli közössége az itt élő népeknek, ha ismeri ezt a fényt, a hit, az értékek és Isten fényességét, ha ajtót nyit ennek a fénynek, beengedi az életébe, a törvényhozásába, a hétköznapjaiba.

Ehhez a fényességhez jöttünk a fényes hegyre a Jasna Góra-ra. Ahhoz a fényhez, amelyet Boldog Özséb a látomásában látott, amelyet a magyar pálosok valaha a budai fényes hegyről a clarus mons budensis-ről ide elhoztak, és amelyet a lengyel nép hite, hűsége olyan hősiesen megőrzött.

Martin Buber mondta: Egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban marad azzal az éltető titokkal, amely létrehozta. Addig lesz jövőnk, amíg beengedjük ezt a fényt, amíg eljövünk az ősi forrásokhoz!

A diktatúra hányszor törekedett arra, hogy benője a fű az utakat, amelyek Czestochowa-ba, a fényes hegyre vezetnek! Ne engedjük, hogy benője a fű az útjainkat, melyek a fényhez, Istenhez és egymáshoz vezetnek!

Egy híres amerikai gondolkodó mondta, hogy a rossz értelemben vett globalista szemléletnek öt halálos ellensége van. Az első az Isten és a vallás, az a kötelék, az a gyökérzet, amely a Teremtőhöz köt. A második ellenség a család, azok a kötelékek, amelyek a szeretteinkhez kötnek. A singly a legideálisabb fogyasztó. A harmadik a nemzet, a hagyományaink, a kultúránk, az anyanyelvünk, a múltunk. A negyedik a föld, az a talpalatnyi föld, amely a mienk és ahol szabadok lehetünk. Az ötödik pedig a közösségek, ahol emberek szabadon tervezik a jövőjüket, ahol egymásnak segítő kezet nyújtanak.

Ne engedjük, hogy belepje a fű az utakat, amelyek Istenhez vezetnek! Ne engedjék a házastársak, hogy belepje a fű az utat, amely egymáshoz, egymás szívéhez vezet, a megbocsátás, az újrakezdés, a szeretet útjait. Ne engedjük, hogy belepje a fű az utakat, melyek a határokon túli testvéreinkhez vezetnek – bármennyire is törekedett sok gonosz erő arra, hogy ezeket a testvéri szálakat gyengítse, szétszakítsa.

Boldog II. János Pál pápa mondta itt Czestochowa-ban: „Itt mindig szabadok voltunk!” Kedves magyar és lengyel testvéreim! Maradjunk hűségesek ehhez a helyhez, a fényes hegyhez! Amíg itt vagyunk, amíg itt virrasztunk, addig lehetünk valóban szabadok, szabadok a jóra, az igazságra, a szeretetre, szabadok a széthúzástól, a reménytelenségtől, az önzéstől.

Zörgessünk a történelem ajtaján, ahogyan ezt boldog II. János Pál pápa tette, hogy ez az ajtó megnyíljon Krisztus előtt, hogy az ő fényessége beáradjon a családjainkba, a népeink történelmébe, Európába és a világra!

A Szűzanya szavai szerint tegyük meg amit Krisztus mond, járjuk az ő útját és akkor Krisztus belép az életünkbe, áldást hoz, békességet hoz. Belép a családjainkba és segít akkor, amikor fogyni kezd a szerelem bora a házastársak között. Belép a nemzeteink életébe és új reményt, új kezdetet ad. Belép Európa és a világ történelmébe.

Czestochowa-i Madonna, Lengyelország királynője, könyörögj érettünk! Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép