Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Zsófia napja
1 felhasználó online
0 tag, 1 vendégKépek a galériából

IV. Jenő
Siessetek
Memorandum a katonai lelkipásztori szolgálatról
2008-12-09 Forrás: Katolikus Egyház
Juliusz Janusz apostoli nuncius és Szekeres Imre honvédelmi miniszter memorandumot írt alá, hogy a Magyar Honvédségnél és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról 1994. január 10-én kötött megállapodást mindkét fél azonos módon értelmezze. Az eseményen részt vett Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
Az elmúlt években a Magyar Honvédség feladatrendszerét és szervezetét több lépésben átalakították, ennek következtében megváltozott a katonai szolgálat jellege, a katonai pályamodell. A 2004-es átalakítás nyomán (megszűnt a sorkatonaság, megváltoztak a katonai szolgálatra vonatkozó törvények) átalakult a katonai életforma is, ami változást eredményez a katonalelkészi tevékenység feltételrendszerében is. Mindezek indokolttá tették az 1994-ben kötött megállapodás újragondolását, közös újraértelmezését.

Mivel az 1994-es megállapodás nem határozott a „katonai rangokról a katonai ordinárius és a tábori lelkészek esetében”, a megállapodás idevonatkozó pontját a Katolikus Egyház kezdeményezése alapján kiegészítették a hivatásos, a szerződéses katonák és a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban lévő állomány kategóriákkal.

Megerősítették, hogy szükség van a Katonai Ordinariátus Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadására. Ezt a honvédelmi miniszter – az érvényben lévő törvények és végrehajtási szabályok alapján, valamint a vonatkozó egyházi jogszabályokra tekintettel – a Püspöki Konferenciával egyetértésben fogja kiadni.

A memorandum értelmező részének elkészítéséhez a jogalapot az 1994-es megállapodás XIV. fejezete szolgáltatta, amely szerint „amennyiben a Magas Szerződő Felek egyike úgy ítélné meg, hogy gyökeresen megváltoztak azok a körülmények, amelyek között a megállapodást megkötötték, tárgyalásokat kezdeményez a megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására”.

„A 2004-es átalakítás történelmi jelentőségű változtatás volt, megváltoztak a katonai szolgálatra vonatkozó törvények, a katonai életforma, illetve a katonalelkészi tevékenység feltételei. Ma a hivatásos és szerződéses katonák a kiképzés után szabadon elhagyhatják a laktanyát. Lakóhelyükön módjuk van a lelkigondozásra, hitéletük gyakorlására. Azonban a hazától, a családtól távol, például missziókban a katonák vallásgyakorlására a tábori lelkészi szolgálat hivatott.

„Az egyházaknak is van missziós küldetésük, a honvédség is missziónak nevezi a külföldön teljesített katonai szolgálatot. Mint tudják, három földrészen, tizenhárom országban, ezer katonánk teljesít szolgálatot. Az ő lelki gondozásuk, emberi problémáik kezelése fontos a Magyar Honvédség számára. Ebben nyújt segítséget a tábori lelkészi szolgálat” – mondta Szekeres Imre honvédelmi miniszter.

Juliusz Janusz apostoli nuncius beszédében hangsúlyozta: „A memorandum alapvető motivációja az, hogy garantálja a katonák és családtagjaik lelkipásztori ellátását, a jelenlegi helyzetben itthon és külföldön. (...) Az Egyház fontos szerepet tölt be azon vallási és tradicionális értékek megőrzésében, amelyeket a magyarok identitásuk és történelmük részeként ismernek el. A lelkipásztori szolgálat a katonák számára erkölcsi támogatást jelent az annyira sokat kívánó és életveszélyes helyzetekkel is járó életükben.”A memorandum aláírásának előzményei

A honvédelmi vezetés már a 2007. áprilisi Magyar–Vatikáni Vegyesbizottsági ülésen megfogalmazta, hogy nyitott minden megoldási javaslatra. Az egyeztetések mindvégig ennek szellemében folytak. A honvédelmi vezetés az egyeztetéseket mindvégig abban a hitben és várakozásban folytatta, hogy a Magyar Katolikus Egyház történelmi és nemzetközi tapasztalatait felhasználva olyan szellemben kezdeményezi, amely a Magyar Honvédség itthon és külföldön szolgáló katonáinak lelkigondozásának igényekkel összhangban álló jobbítását szolgálja.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetése, parancsnokai a memorandum aláírása után azt várják, hogy a Magyar Katolikus Egyház HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Püspöksége is még hatékonyabban támogatja a külszolgálaton lévőket. A HM Tábori Lelkészi Szolgálat jelenlegi létszáma megfelel a 61/1994-es kormányrendelet követelményének: az ezer katona után egy tábori lelkészi beosztás előírásának. Jelenleg a kialakított munkaköri jegyzékben 24 tábori lelkészi beosztás szerepel, ebből két katolikus tábori lelkészi hely ma még üres.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép