Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Ilona napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

Éjszaka a Téren
A lovas  sgy.
A „Porta fidei” magyarul - Pákozdi István, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanárának jegyzete
2012-02-20 Forrás: Vatikáni Rádió
A Szent István Társulat kiadásában megjelent magyarul XVI. Benedek pápának „A hit kapuja” (Porta fidei) kezdetű dokumentuma a Hit évének megnyitásáról. A fehér borítású füzet illeszkedik a pápai megnyilatkozások sorozatába, külsejét tekintve olyan, mint a pápai enciklikák, de pusztán egy ívnyi terjedelmű.
Motu proprio kiadott apostoli levél formájában jelent meg, hasonlít II. János Pál pápának 1983. január 6-án kiadott Aperite portas Redemptori kezdetű apostoli bullájára, amellyel annak idején a megváltás 1950-ik évfordulója alkalmából tartott rendkívüli szentévet hirdette meg. Vagy az 1994. november 10-én napvilágot látott Tertio millennio adveniente kezdetű apostoli levél, amelyet ugyanez a pápa a harmadik évezred közeledtével írt a 2000. év jubileumának előkészítéséül.

Mennyire az apróbb részletekre is kiterjedő figyelemmel keletkeznek ezek a legfőbb péteri üzenetek, hiszen az enciklika, a bulla, a motu proprio, az apostoli levél, vagy buzdítás – mind egy-egy jogi megjelenési, megjelölési forma, ami önmagában iránymutató és beszédes.

A 15 pontból álló buzdítás teológiai összefoglalása a keresztény hit korunkban oly nagy jelentősségének, fontosságának. Az elnevezés – minden hivatalos pápai megnyilatkozás egyedi és kiemelkedő kezdő sorral indul – Szent Pál apostol első (legrövidebb) missziós útjához vezet vissza bennünket. A sok kaland és megpróbáltatás után Pál és Barnabás visszatérnek kiindulási pontjukhoz, szíriai Antióchiába, ahol „egybegyűjtötték az egyházat, elbeszélték milyen nagy dolgokat művelt általuk az Isten, és hogyan nyitotta meg a hit kapuját a pogányoknak…” (Ap Csel 14,27).

Ez a népek apostolának képe, aki saját szemével látta, hogyan nyílik meg ez a kapu már nem csak Izrael kiválasztott fiai számára, hanem a pogányok előtt, azaz minden ember előtt. A pápa levele ide, az ősegyház e tapasztalatához nyúl vissza, amikor korunk számára a hit fontosságáról beszél. „Belépni ezen a kapun annyit jelent, hogy életre szólóan útra kelünk…” (1. pont).

Utal arra a tudatos szándékára, amelyet pápasága kezdetétől hangsúlyoz: „újra föl kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét” (2. pont). Az apostoli levél nyilvánvalóvá teszi, hogy a történelemben nem az első alkalom ez, volt már hit éve, amelyet elődje, VI. Pál pápa 1967-ben hirdetett meg, és amelynek végén közzétette híres Credóját, az Isten népének Hitvallását. Most az 50 éve elkezdődött II. Vatikáni Zsinat és a 20 éve kiadott Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) adott okot újra meghirdetésére, valamint az ősszel kezdődő Püspöki Szinódus, amely az új evangelizációval fog foglalkozni.

Miután az egyház korábbi gyakorlatából kinőve már nem stációs vagy keresztjáró napokat hirdet, hanem bizonyos világnapokat tart (pl. január 1-én a béke világnapját, Húsvét IV. vasárnapján a hivatások világnapját), egyre gyakoribb a tematikus évek meghirdetésének a gyakorlata is (Mária-év, Az Eucharisztia éve, Szent Pál-éve stb). A hit éve újra a megtérés, a megújulás útja (vö. 6. pont), Szent Ágostont idézve: „a hit erősíti meg a hívőket” (7. pont). A hit aktusának számos területét érinti a pápa: a megismerését (katekézis), a megvallást, a terjesztését (misszió), az ünneplését (liturgia).

Ajánlja a Katolikus Egyház Katekizmusának elmélyítését, tanulását, életté váltását. Hitünk történelme az életszentség és a bűn szakadékainak kifürkészhetetlen mélységeit állítja elénk, amely tapasztalatokból okulhatunk (vö. 13. pont). Mária, az apostolok és a vértanúk hitében kívánunk megerősödni és ezt a hitet a szeretetben tettekre váltani (13-14. pont). A „Porta fidei” levél bizonyos abban, hogy „az idők jeleire figyelve a hit arra kötelez mindannyiunkat, hogy a Föltámadott Úr eleven jeleivé váljunk a világban” (15. pont). „A kegyelem ezen idejét” a pápa Isten Anyjára bízza, akit „boldognak mondunk, mert hitt” (Lk 1,45).

A Szentatya üzenetét a Hittani Kongregáció javaslatai egészítik ki, amelyek lelkipásztori útmutatást adnak a Hit évének előkészítéséhez, átéléséhez, méltó megünnepléséhez. Különleges módon ajánlja a Lumen gentium, a Dei verbum dogmatikus, a Sacrosanctum Concilium liturgikus és a Gaudium et spes lelkipásztori konstitúciók újraolvasását. Hangsúlyozza a „szakítás és törés hermeneutikájával” szemben a folytonos megújulás, a folytonosság hermeneutikáját, ami különleges módon is XVI. Benedek pápa szívügye. A konkrét javaslatokat négy szinten fogalmazza meg a dokumentum.

Az egyetemes Egyház szintjén (római és szentföldi zarándoklatok, Ifjúsági Világtalálkozó, ökumenikus kezdeményezések), a Püspöki Konferenciák szintjén (a zsinati dokumentumok és a Katekizmus új kiadása, a telekommunikáció felhasználása, a szentek tanúságtételei, hitvédő anyagok készítése és terjesztése).

Egyházmegyei szinten (hitvallás a székesegyházakban, püspöki körlevél, megerősített hitoktatás, bűnbánati liturgiák, párbeszéd a nem-hívőkkel) és végül plébániai, közösségi szinten (az apostoli levél feldolgozása, beszédsorozatok tartása, népmisszió, kis közösségekben való hívő tanúságtétel, a szerzetesek és a lelkiségi mozgalmak aktivitása).

Mind a pápa írása, mind pedig a kongregáció gyakorlati útmutatásai hasznosak lehetnek egyéneknek és közösségeknek egyaránt. Olvassuk és erősödjünk meg keresztény katolikus hitünkben e kiemelkedő év során!

(A kiadványt 490.- Ft-ért lehet kapni.)
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép