Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Bertalan napja
5 felhasználó online
0 tag, 5 vendégKépek a galériából

Karácsonyfa ág
„Rendíthetetlenül kitartott az igazság mellett”
2012-03-27 Forrás: Vatikáni Rádió
Március 27-én, a vatikáni Szent Péter bazilika altemplomában lévő Magyarok Nagyasszonya kápolnában a szokásos kedd reggeli 8 órai szentmisét Németh László pápai prelátus, olaszországi magyar főlelkész, a római Szent István zarándokház igazgatója Mindszenty József bíboros emlékére mutatta be, a hercegprímás születésének 120. évfordulója alkalmából.
Koncelebrált P. Vincenzo Criscuolo O.F.M. Cap., a Szentté avatási Kongregáció általános relátora, valamint Kovács Gergely pápai káplán, a Kultúra Pápai Tanácsa irodavezetője, Tóth Tamás atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora, P. Ruppert József, a piarista rend generál posztulátora, P. Harsányi Pál Ottó ferences, a római Pápai Antonianum Egyetem erkölcsteológus adjunktusa, Nocoń Arkadiusz lengyel prelátus.

Jelen volt Győriványi Gábor és Balla János, Magyarország szentszéki illetve római nagykövete.

A szertartáson részt vettek a Szent István zarándokházat gondozó Kalocsai Iskolanővérek, élükön Dávid Bernadett általános helynöknővel, valamint Bernadett Anrig teológusnő, a Pápai Svájci Gárda főparancsnokának felesége és római magyar hívek, közöttük Mihályi Géza, aki az 1956-os magyar forradalom után érkezett Olaszországba és aki 1971-ben személyesen találkozhatott Mindszenty József bíborossal, római tartózkodása idején.

Németh László pápai prelátus a szertartás elején külön köszöntötte P. Vincenzo Criscuolo kapucinus atyát, aki a kongregációba beérkező összes boldoggá- illetve szentté avatási eljárás relátora. Németh atya kiemelte: a két nagykövet jelenléte is hangsúlyozza, hogy Magyarországon is nagy jelentőséget tulajdonítanak Mindszenty József bíboros boldoggá avatásának.

Megkértük az olaszországi magyarok főlelkészét, hogy hallgatóink számára is mondja el a szentmisén elhangzott szentbeszédét:

Róma, Magyar Kápolna 2012. március 27.

Kedves Testvérek!

Ma itt a magyar kápolnában Isten Szolgája Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért imádkozunk születésének 120. évfordulója alkalmából. Három pontban emlékezem a bíborosra: Mindszenty és a kápolna, Mindszenty és a kápolna magyar szentjei és boldogjai, Mindszenty a magyar kápolnában.

1971. október 2-án Mindszenty József bíboros meglátogatta a római Szent István Házat és az emlékkönyvbe azt írta, hogy a magyar katolikus egyház megvalósult álma boldogsággal tölti el. Az álmot még 1945-ben álmodta meg, amelyet a hozzá hű emigráns magyar papok, akik őt szellemi vezérüknek tartották, 1967-ben valósítottak meg.

1976 februárjában, azt követően, hogy a bíboros 1975-ben elhunyt, az európai magyar főlelkészek a Szent István Házban tartott találkozójukon úgy határoztak, hogy a bíboros álmának megvalósítását még kiegészítik azzal, hogy a felépült zarándokház után kezdeményezik egy magyar kápolna létesítését a Szent Péter-bazilikában. Kezdeményezésük nyomán jött lére tehát ez a kápolna, és így elmondhatjuk, hogy ez valamiképpen Mindszenty bíboros álmának, a Szent istváni templom és zarándokház újraélesztésének az eredménye.

1971-es római tartózkodása során a bíboros ellátogatott a szentté avatási kongregációba és érdeklődött a magyar szentté és boldoggá avatási ügyek után. Bécsből pedig Zágon Józseffel és Magyary Gyulával levelezett annak érdekében, hogy a magyar boldoggá avatási ügyek elinduljanak. Tudjuk, ezek az ügyek csak később indulhattak el. Ma a kápolnában már két olyan boldognak, Apor Vilmosnak és Batthyány-Strattmann Lászlónak is van domborműve, akiknek ügyét Mindszenty bíboros a szívén viselte, de számos más ügyben is fellépett, amely ügyek még most is folyamatban vannak.

Azt is tudjuk, hogy Mindszenty 1945-ben, első római útja alkalmával XII. Pius pápánál tett látogatásakor köszönetet mondott a pápának Árpádházi Margit szentté avatásáért is. A bíboros által tisztelt magyar szentek domborművei díszítik a magyar kápolnát és bátran gondolhatunk arra, hogy 1980-ban, amikor odahaza Mindszentyről nem lehetett beszélni, a kápolna üzenete mégis az ő szándékát, eszméjét tükrözi vissza, amit jelmondatában is megfogalmazott: „Pannonia Sacra”, szent Magyarország.

2004-ben, amikor elhelyeztük Boldog Batthyány-Strattmann László domborművét a kápolnában, levelet írtam a Magyar Katolikus Püspöki Karnak, amelyben felvetettem, hogy az újabb magyar boldogok és szentek képét a kápolna bejáratával szembeni márvány falon bronz reliefekkel lehetne elhelyezni. Az a válasz érkezett, hogy addig erre vonatkozóan nem történik lépés, amíg Mindszenty bíboros boldoggá avatása meg nem történik. És most 2012-ben is azt olvassuk a magyar püspökök jubileumra írt levelében, hogy Mindszenty bíborost szentnek tartják, azaz itt a helye ebben a kápolnában és reméljük, hogy képe ide kerülhet.

Mindig felvetődik a kérdés mikor? Az elmúlt évtizedekben sok okot hallottunk: az ügye összetett, nem elég alaposan készítették elő, sok újabb forrás került elő, vannak, akik akadályozzák, aztán rendszeresen hangzottak el dátumok, mikorra készül el a pozíció, de még mindig nincs készen. Biztos, hogy mindabban, amit felsoroltam, van valami igazság, vagy inkább féligazság.

Ha elgondolkodom az ügyön, akkor most is csak azt tudom megerősíteni, amit 2010-ben írtam az ügyéről, boldoggá avatása érdekében a sokszor széthúzásra hajlamos magyaroknak össze kellene fogni erőiket, tárgyilagosan, indulatoktól mentesen az ügy érdekében. Másrészről pedig be kell látnunk, hogy a bíboros ügye annyira össze van nőve az elmúlt korszakkal, hogy elsősorban nekünk kell azt önmagunkban földolgoznunk, helyre tenni, hogy a bíborost ne valakik ellen avassák boldoggá, hanem benne az igaz evangéliumi erényeket tisztelhessük. Példája azonban már most is előttünk áll, ahogy azt a püspökeink írják levelükben: politikai rendszertől függetlenül rendíthetetlenül kitartott az igazság mellett.

Ma imádkozzunk azért, hogy mi hűségesek legyünk a Szentatyához, amit ez a kápolna is kifejez.
Tiszteljük a magyar szenteket és kérjük közbenjárásukat hazánkért és mi magunk is törekedjünk az életszentségre azáltal, hogy a bíboros példáját követve rendíthetetlenül kitartunk az igazság mellett.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép