Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Menyhért, Mirjam napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

A fák tetején.  si.
Kisesküllői fatemplom
„Defunctus adhuc loquitur” - Holtában is beszél
2012-04-02 Forrás: Vatikáni Rádió
Március 28-án, szerdán délután Veres András szombathelyi megyéspüspök a püspöki palota Sala Terrena termében megnyitotta az „Állok Istenért, Egyházért, hazáért” c. állandó kiállítást a 120 évvel ezelőtt, 1892. március 29-én született Mindszenty József bíboros emlékére. A főpásztor műsorunk számára is felolvasta a megnyitáskor elhangzott ünnepi beszédét.
Defunctus adhuc loquitur.

Franz König bécsi bíboros úr e szavakkal búcsúzott 1975 májusában a halott Mindszenty József bíboros úrtól, aki 120 évvel ezelőtt született. Már ravatalánál többen a XX. század egyik legnagyobb magyarjának, fehér vértanújának nevezték őt. Azért nevezhetjük őt vértanúnak, mert elképzelhetetlenül sokat szenvedett fizikailag és lelkileg egyaránt. Erről kínzói egymást felülmúló módon igyekeztek gondoskodni. Arra viszont nagyon tudatosan, mondhatnánk végtelenül gonoszul vigyáztak, hogy ne váljon semmiképpen sem piros vértanúvá. Azt ők is nagyon jól tudták, hogy a vértanúk vére a keresztények magvetése.

Az, hogy Mindszenty bíboros úr nem lett véres vértanú, számára a szenvedések folytatódását jelentette. Szenvedései ugyanis nem értek végett a brutális kihallgatások és az emberi méltóságát porig alázó börtönhónapok után sem. Ő az Amerikai Nagykövetségen átélt száműzetésében és a nyugati emigrációban egyaránt együtt szenvedett megalázott, elnyomott, meggyötört és börtönbe zárt népével, akik fölött – a költő szavai szerint – bebádogoztak minden ablakot (Tollas Tibor).

Defunctus adhuc loquitur.

Mindszenty József bíboros holtában is beszél, mert szavai és cselekedetei már életében is sokatmondóak, beszédesek voltak. Szavai és életének szenvedései sokaknak adtak erőt a saját szenvedéseik elviseléséhez az egyház- és vallásellenes szocialista diktatúra éveiben, amikor nevét csak fülbe súgva volt ajánlatos még kimondani is. Amikor 1975-ben halálhírét vettük a Győri Bencés Gimnáziumban, még egymásnak is csak suttogva mertük továbbadni a hírt. Hiszen tudjuk, Hol zsarnokság van, / ott zsarnokság van … nemcsak a titkon / félig nyílt ajtón / ijedten / besuttogott hírekben / a száj elé hulltan / pisszt jelző ujjban / … mert hol zsarnokság van, / ott zsarnokság van (Illyés Gyula).

A zsarnokság éveiben Mindszenty bíboros úr szavai adtak hitet, erőt, reményt, bátorságot és kitartást a börtönbe vetett papoknak, szerzeteseknek és világi hívőknek egyaránt. S ami különösen meglepő, nemcsak a mi országunkban, hanem mindenütt, ahol a megszálló szovjet diktatúra nyomorgatta és kínozta a hívő embereket. Utólag tudjuk, szerte a nagyvilágban imádkoztak érte és népünkért, mert ő lett a hitért és vallásszabadságért vívott küzdelem emblematikus személyisége.

Defunctus adhuc loquitur.

Mindszenty József bíboros úr holtában is beszél, mert életében sem tudták elhallgattatni sem fegyverrel, sem kínzással. Hogyne beszélt volna, hiszen papként prófétai küldetést kapott, hogy minden emberhez szóljon Isten erejéről és irgalmas szeretetéről. Hogyne beszélt volna, amikor püspökként arra kapott meghívást, hogy hirdesse az evangéliumot akár alkalmas, akár alkalmatlan (2Tim 4,2).

Börtönbe zárták, mintegy kivonták a forgalomból, hogy így hallgattassák el. Csak ellenségei nem tudták, hogy ha Jézus tanítványát elhallgattatják, helyette a kövek szólalnak meg (vö. Lk 19,40).

Defunctus adhuc loquitur.

Mindszenty József bíboros holtában is beszél, mert a halála hivatástudatát, az Egyház és a magyar nemzet iránti szeretetét, aki az embert megnyomorító kegyetlenséget részvéttel elutasította.

Csodálattal és büszkeséggel nézünk fel rá, hiszen semmilyen hatalom és kegyetlen kínzás nem tudta megtörni. Ezért nevezhetjük őt joggal nagy magyarnak, bátor főpapnak és Krisztus vértanújának, még akkor is, ha tudjuk, hogy ezzel a szóval óvatosan kell bánni egészen a boldoggá avatásig, amely reméljük már nem sokat várat magára.

S mert Mindszenty bíboros úr holtában is beszél hozzánk, azért nyitjuk most meg ezt az állandó kiállítást. Használati tárgyai, ruhái – ezek a néma tárgyak – beszéljenek most hozzánk. Idézzék fel számunkra az ő hősiességét, és példája adjon nekünk is erőt a hitben való állhatatossághoz. Mint szülőföldjének mai gyermekei akarunk tisztelegni előtte születésének évfordulóján.

Kedves Vendégeink! Halljuk meg a holtában is hozzánk szóló Mindszenty József bíboros úr üzenetét. Saját szavainkkal és életünk tanúságtételével erősítsük fel az ő üzenetét napjainkban, hogy másokhoz is eljusson ez a szó. Lelkesítsen bennünket is az ő reménye: Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől. Ne féljünk hát se a jelentől, se a jövőtől!

Veres András szombathelyi megyéspüspök ünnepi beszéde
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép