Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Edit napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

Kosztka Szent Szaniszló
Kis Szent Teréz ereklyéje
Ft. dr. Tempfli Imre lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
2012-04-11 Forrás: Erdély.ma
2012. május 25–28-án kerül sor a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, amelynek mottója: „Máriával, Jézus anyjával” (ApCsel 1, 14). - A zarándoklat liturgikus programja - Május 25-én, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a 445. csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. Május 26-án, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.
A papi kordon fél 11 órakor indul a kegytemplom előtti térről a szentmise helyszínére, a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom oltárhoz. A kordonban helyet kapó búcsú szimbólumát, a labarumot a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium két végzős tanulója, Csúcs István és Antal Előd viszi. A faciger, vagyis a labarumvivők kísérője Ravasz Róbert lesz. A kegytemplom kisbazilika-jelvényét a körmenetben Baricz Róbert viszi.

Az ünnepi búcsús szentmise fél 1-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a Hármashalom oltárnál. A szentmise szónoka ft. dr. Tempfli Imre, a németországi Kirche in Not/Ostpriesterhilfe katolikus nemzetközi segélyszervezet osztályvezetője, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa lesz.

Az ünnepi ceremóniát – amelyen részt vesz nm. és ft. dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, nm. és ft. Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, valamint fr. dr. Orbán Szabolcs, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója – a Duna Televízió és a Mária Rádió élőben közvetíti.

A kegytemplomban délután 5 órakor csángómise lesz, és este 7 órakor kezdődik a pünkösdelőesti szentmise. Azt követően reggelig tartó virrasztás kezdődik.

Május 27-én, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Május 28-án, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

2012. május 26-án, pünkösd szombatján a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a Hármashalom oltárnál kerül sor a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat legfontosabb eseményére, a fél 1-kor kezdődő ünnepi szentmisére, amelynek szónoka ft. dr. Tempfli Imre lesz.

Dr. Tempfli Imre 1954-ben született a Szatmár megyei Kaplony¬ban. Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban, a teológiát 1973–1979 között a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán végezte. 1979. június 24-én szentelte pappá dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök. Papi működését Máramarosszigeten kezdte, majd Nagybánya és Alsóhomorod következett. 1990-től teológiai tanár és fe¬gyelmi prefektus lett a gyulafehérvári teológián.

1991–1993 között Rómában egyháztörténelmet tanult, a Gergely Egyetemen licenciátusi fokozatot szerzett. Rövid szatmári plébánoskodás után 1994 áprilisában kinevezték a Frankfurt melletti Königsteinban a Kirche in Not/Ostpriesterhilfe katolikus nemzetközi segélyszervezet osztályvezetőjének. Ebben a minőségében Albánia, Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Románia katolikus egyházainak segélyezését vezeti.

1994-ben a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián teológiából megszerezte a doktori fokozatot.

Königsteini hivatala mellett 2001. május 1-jétől Reizer Pál szatmári püspök haláláig (2002. április 18.) a Szatmári Egyházmegye püspöki helynöke volt.
2007. július 1-jétől a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség lelkésze, 2008 decemberétől plébánosa.

Dr. Tempfli Imre papi életének célját így összegezi: „Minden erőmmel és energiámmal azon vagyok, hogy Jézus közösségét építsem. Szeretem összehozni az embereket.”

Az erdélyi ferencesek a csíksomlyói zarándoklatról

A Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, különösen a csíksomlyói ferencesek nevében fr. Urbán Erik OFM megbízott házfőnök, templomigazgató az alábbi felhívással fordul a közvéleményhez, a Csíksomlyóra zarándokoló hívekhez:

„Csíksomlyó a zarándoklat, az Istennel való találkozás és az imádság szent helye, ahol a keresztények mindig az élő Isten kezdeményező szeretetét ismerik fel. Olyan az üdvösség helyszíneivel találkozni, mint megérinteni a velünk levő Isten történetét. A hit nem mítosz. Valós történelem, amelynek nyomait kezünkkel érinthetjük. Nálunk ezt a számtalan hálatábla és a zarándokok szüntelen érkezése is bizonyítja.

Ezért zarándokolnak Csíksomlyóra több évszázada az emberek. Ennek a találkozásnak a segítői akarunk lenni mi, ferencesek ma is, amikor őrizzük a csíksomlyói kegyhely, valamint a hit tisztaságát. Csíksomlyó ugyanaz, mint aminek az ősök építették, a búcsú, aminek az ősök fogadták: hálaadás a Boldogságos Szűzanyának az évszázados oltalomért, hálaadás azért, hogy katolikus hitünkben megmaradhattunk, és kegyelemkérés a viharfelhős jövőre. »Sohasem lehetett hallani, hogy valakit magára hagyott volna«, imádkozzuk. Ilyen lelkülettel várjuk az idei évben is a zarándok testvéreket a pünkösdszombati nagybúcsúra.

Az Erdélyi Főegyházmegye, számos más egyházmegyével egyetemben, a 2012-es évet a misszió évének nyilvánította. Minden keresztény a keresztség által küldetést kap, hogy megvigye az örömhírt másoknak is, mert »a közösség és küldetés egymással mélyen összekapcsolódnak, (…) a közösség a küldetés forrása és gyümölcse, ezért a közösség missziós jellegű, a misszió pedig a közösségre irányul« – olvashatjuk Boldog II. János Pál pápa Christifideles laici kezdetű buzdításában. A zarándoklat alkalmával közösségileg is találkozunk Istennel. Igyekezzünk, hogy ne csak egy emlék maradjon ez a szertartás, hanem kegyelmi gazdagságát adjuk át felebarátainknak, legyen ez egy misszió, küldetés minden jóakaratú ember felé!

Szeretettel köszöntve minden zarándok testvéremet, akik a pünkösdi búcsúra éreznek, kívánom, hogy legyen Csíksomlyó és a pünkösdi búcsú nemcsak cél, hanem kiindulópont is mindenki életében!” – összegez fr. Urbán Erik.

Borsodi L. László ferences sajtóreferens
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép