Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Zsófia napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Csak úgy
Topor Márta  Római hangulatok egyike
Nem lehet úgy megrongálni, hogy ne állítanánk azt helyre - Újraavatták a vereckei emlékművet
2012-10-11 Forrás: Kárpátaljalap.net
Újraavatták szerdán az elmúlt években számtalanszor megrongált, meggyalázott millecentenáriumi honfoglalási emlékművet a Vereckei-hágón, mely a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jóvoltából újulhatott meg a közelmúltban. Az ünnepség főszónoka Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke volt.
„Szent helyen állunk, minden magyarok szent helyén, amelyet újra és újra megpróbál megrongálni, megcsúfolni a szűklátókörű, kicsinyes sovinizmus. Ameddig azonban magyarok élnek a Kárpát-medencében, addig mi újra és újra helyre fogjuk állítani nemzetünk e magasztos szimbólumát” – e szavakkal köszöntötte a megjelenteket a megrongált, megégetett emlékmű újraavató ünnepségén Gulácsy Géza. A KMKSZ alelnöke a vendégek sorában üdvözölhette Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét, Bacskai Józsefet, Magyarország ungvári főkonzulját, Tóth István beregszászi magyar főkonzult, Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét, Popovics Pált, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnökét, s Matl Péter szobrászt, az emlékmű alkotóját.

„Verecke a magyar lélekben az útkeresés és a hazatalálás örök jelképe – fogalmazott ünnepi beszédében Kövér László. – (…) Bizonysága annak, hogy ami ma még álom, az holnap valóság lehet.”

A Magyar Országgyűlés elnöke rámutatott: a huszadik század megtanított minket, magyarokat, hogy a történelemkönyveket mindig a győztesek írják, de a történelmet valójában azok alakítják, akiket a győztesek mindörökre legyőzötteknek hisznek. „Megtanultuk, hogy nem az számít, hányszor gáncsolnak el, hanem az a fontos, fel tudunk-e állni újra. Megtanultuk, hogy nem tudják úgy tönkretenni Magyarországot és a magyarságot, hogy azt ne tudnánk újjáépíteni. És időközben azt is megmutattuk, nem tudják mások annyiszor meggyalázni a vereckei emlékművet, mint ahányszor mi, magyarok képesek vagyunk azt helyreállítani” – tette hozzá.

A magyar állampolgárságnak, valamint a választási jognak az európai gyakorlat szerinti kiterjesztése a jelenlegi magyar kormány által a Kárpát-medencében annak az erkölcsi parancsnak a közjogi megerősítése, hogy noha a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe, a magyarok felelősséggel tartoznak egymásnak, és a magyar állam felelősséget visel minden magyarért – jelentette ki a szónok. „Ez akkor is így van, ha például Ukrajnában pénzbüntetéssel akarják akadályozni a magyarok közjogi összetartozását. Ezzel a tervezett intézkedéssel az ukrán politika elsősorban minden ukrán állampolgár érdekét sérti, mert távolabbra sodorja Ukrajnát Európától. És miként a vereckei emlékművet sem lehet úgy megrongálni, hogy ne állítanánk azt helyre, a magyarok közötti összetartozás megélését sem lehet pénzbüntetéssel megakadályozni” – jelentette ki.

Kövér László a jövőről szólva jelezte: a kárpátaljai magyar közösségnek is utat kell találnia. „Ehhez megbízható vezetőkre is szükség van. A kárpátaljai magyarság a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség létrehozásával kinyilvánította, hogy ura akar lenni saját sorsának. A KMKSZ élén azóta is olyan vezetők állnak, akik nem hűtlenek a népükhöz, nem idegen érdekeket szolgálnak, és nem útvesztőbe irányítják a magyar közösséget. A KMKSZ fontos társunk a magyar nemzetpolitikában. Hűséges az elveihez, hűséges a választóihoz, hűséges a közös értékekhez, olyan szervezet, amely szilárdan kitart a szabadság, a törvényes rend, az emberi méltóság, a demokrácia, és valamennyi kárpátaljai magyar ember mellett” – hangsúlyozta a magyar Országgyűlés elnöke.

Az ünnepség históriás énekkel folytatódott a bátyúi és újbátyúi református énekkar előadásában, majd Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke lépett a mikrofonhoz. Mint beszédében emlékeztetett, a vereckei emlékművet a magyar honfoglalás 1100. évfordulójára szánták, de az ukrán állam, amely előbb beleegyezett a megépítésébe, utóbb visszakozott, s az így több mint tíz éven keresztül torzóban maradt. A torzó a honfoglaláson kívül így emlékműve, jelzése lett a kárpátaljai magyarság állapotának is – mondta a szónok.

Az emlékmű, mintha nem is kőből volna, élő organizmusként kiheveri a rongálások okozta sebeket, s hordozza a hegeket – mutatott rá Kovács Miklós. Az alkotás afféle modern kori fekete mágiaként elviseli a magyarellenes erők deszakralizációs praktikáit – utalt a KMKSZ elnöke az emlékművet ért támadásokra. Ezekkel a praktikákkal igyekeztek a helyi magyarságot jelképesen jogfosztottá tenni, megalázni, másodrendű szerepbe kényszeríteni. Azonban, mutatott rá, ezen deszakralizációs praktikáknak az ellensúlyozására a kárpátaljai magyarság újra és újra helyreállítja saját sorsának emlékművét.

Kovács Miklós kifejtette: az, hogy Magyarország és Ukrajna államfői helyett végül két hivatalnok avatta fel az emlékművet, a helyi magyarság sorsát, az intrikákat, a gáncsoskodásokat is jelzi, egyben azonban reményt is ad, hogy az intrikusok, gáncsoskodók néha saját cselszövéseikben esnek el.

Jó volna kijelenteni – adott hangot reményének a szónok –, hogy a mostani, sokadik újraavatási ünnepséggel az emlékmű kálváriája a végéhez ért, s hirdetni fogja, hogy a magyarság a Kárpát-medencében otthonra és békességre talált. Valószínűbb azonban, ismerte el, hogy a történet folytatódik, az emlékmű tovább éli majd önálló életét, s ennek az életnek a fordulói a kárpátaljai magyarságról fognak szólni. „Minden egyes alkalommal, amikor újabb feketemágiás aktust hajtanak végre rajta, a mi lelkünket próbálják majd halálosan megsebezni, s minden egyes alkalommal, amikor helyreállítjuk, újraavatjuk, jelezni fogjuk, hogy van még bennünk akarat a megmaradáshoz. Örüljünk eme hosszú kálvária mostani pillanatának. Ha az eddigiek nem is engedik meg nekünk, hogy felhőtlen optimizmussal a történet lezárásaként fogadjuk el ezt az aktust, örülnünk kell a küzdelem során adódó felemelő, szép pillanatoknak, amelyek győzelemként foghatók fel. Merítsünk erőt e küzdelmekhez. Végiggondolva a vereckei emlékmű eddigi kálváriájának stációit, reméljük, hogy a mostani újraavatás egyúttal a kárpátaljai magyarság lelkében végbemenő újjáéledésnek is a szimbóluma” – zárta szavait a szónok.

Az ünnepség koszorúzással ért véget.

Újraavatták a honfoglalási emlékművet Vereckén

A honfoglalási emlékmű helyreállítási és új oltárkövének avatási ünnepségén Kövér László több száz ember előtt elmondott beszédében hangsúlyozta: "Verecke a magyar lélekben az útkeresés és a hazatalálás jelképe, bizonysága annak, hogy a jól megtervezett út mindig célba visz. Bizonysága annak, hogy ami ma még álom, az holnap valóság lehet." Fontosnak nevezte a múlt örökségének a megőrzését, mert - mint fogalmazott - "megőrzött múltunk története sokat elárul arról, hogy mit gondolunk magunkról, mert az számottevően befolyásolja tetteinket".

Hozzátette: honfoglaló eleink biztonságos otthon iránti vágya és álma egy erős országot, a Kárpát-medence korabeli legerősebb államát eredményezte. A honfoglalók hite, hogy a "vereckei út" célba vezet, 36 emberöltőnyi magyar nemzedéknek adott erőt - mondta, megjegyezve, hogy így voltunk képesek mindig az újrakezdésre.

A vereckei emlékmű sorozatos megrongálására utalva a politikus emlékeztetett: megtanultuk, nem az fontos, hányszor gáncsolnak el bennünket, hanem hogy fel tudunk-e újra állni, s megtanultuk, hogy nem tudják úgy tönkretenni Magyarországot, a magyarságot, hogy azt ne tudnánk újraépíteni. "Időközben azt is megmutattuk, hogy mások nem tudják annyiszor megrongálni a vereckei emlékművet, hogy azt mi, magyarok ne tudnák helyreállítani" - mondta.

Hozzáfűzte, hogy "miként vereckei elődeink is, a magyarok csak egymásra számíthatnak, senki másra, s olyan magyar államra van szükség, amely megvédi a magyar nemzetet; olyan magyar közösségekre van szükség, amelynek tagjai Vereckétől Budapestig, Torontótól Sydneyig tudják, hogy minden magyar felelős minden magyarért".

A házelnök kifejtette: a magyar állam felelősséget visel minden magyar emberért, még akkor is, ha Ukrajnában pénzbírsággal akarják megakadályozni a magyarok közjogi összetartozását. Ezzel a lépésével az ukrán politika minden ukrán állampolgár érdekét sérti, mert eltávolítja Ukrajnát Európától - fogalmazott.

A politikus méltatta az emlékmű tulajdonosa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tevékenységét és vezetőinek munkáját, amelyet - mint mondta - a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelmében a jog és a demokrácia alapján állva fejtenek ki. Egyúttal minden magyar ember nevében köszönetet mondott a kárpátaljai magyaroknak azért, hogy óvják a vereckei honfoglalási emlékművet, fenntartják az emlékezetet és a reményt, kitartanak nemzetük mellett.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy a vereckei emlékmű hányattatott sorsa hűen tükrözi a kárpátaljai magyarság sorsát. Annak a reményének adott hangot, hogy a honfoglalási emlékmű helyreállításával sikerül a kárpátaljai magyarságot is megerősíteni.

Kövér László korábban a csapi határátkelőhelyen rövid megbeszélést folytatott Ivan Balogával, a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) elnökével és Ivan Kacsurral, Kárpátalja megye kormányzó-helyettesével. A találkozón a házelnök, utalva kárpátaljai látogatásának céljára és a magyar emlékmű elleni támadásokra, emlékeztetett arra, hogy a vereckei honfoglalási emlékmű megépítése nélkülöz minden mögöttes szándékot. Az emlékmű történelmi eseménynek, a magyar honfoglalásnak állít emléket - tette hozzá.

Válaszukban az ukrajnai megye vezetői annak a reményüknek adtak hangot, hogy a vereckei emlékművel kapcsolatos incidensek nem rontják Magyarország és Ukrajna általuk kiválónak nevezett kapcsolatait. Ivan Kacsur arról biztosította Kövér Lászlót, hogy már történtek lépések annak érdekében, hogy a jövőben ne tudják megrongálni a vereckei magyar emlékjelet.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép