Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Izsó napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

..tüzet rakott a felhőben, Becse, Topor M.
Havihegyi kegytemplom Pécs
XVI. Benedek a Hit éve alkalmából új katekézis-sorozatba kezdett az általános kihallgatáson
2012-10-17 Forrás: Vatikáni Rádió
XVI. Benedek pápa október 17-én, szerdán délelőtt a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatáson a Hit éve megnyitása alkalmából új katekézis-sorozatot kezdett. A teret megtöltő zarándoksereghez szólva azt is elmondta, hogy ezzel megszakítja az imának szentelt tanításainak sorát.
A Hit évét „Porta Fidei” k. apostoli levelével hirdette meg annak érdekében, hogy az egyház megújítsa Jézus Krisztusba vetett hitének örömét, hogy új örömmel járja az Úr által kijelölt utat és konkrét tanúságot tegyen a hit átváltoztató erejéről a világban – kezdte tanítását a Szentatya.

A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója fontos alkalmat jelent az Istenhez való visszatérésre, a hit elmélyítésére, az Egyházhoz való tartozás kötelékének megerősítésére. Az egyház az Evangélium hirdetése, a Szentségek ünneplése és a szeretetszolgálat által a Krisztussal való találkozásra és az Ő megismerésére vezeti az embert. A találkozás nem egy ideállal, egy élettervvel valósul meg, hanem egy élő Személlyel, aki teljes mértékben, mélyen átalakít minket megmutatva számunkra valódi önazonosságunkat, mint Isten fiai. A Krisztussal való találkozás megújítja emberi kapcsolatainkat egyre szolidárisabbá, testvéribbé téve azokat a szeretet logikája szerint – magyarázta Benedek pápa. Az Úrban való hit tehát kihat egész életünkre és egész lényünkre, a hit által minden megváltozik és felfedezzük az égi Haza felé vezető úton zarándok mivoltunkat.

A Hit éve során a katekézisek alkalmával a hit megerősítésének, a hit öröme felfedezésének útját fogjuk majd járni felfedezve azt, hogy a hit az élet lelke – mondta a zarándokoknak a pápa. Az emberi élet teljessége a szeretetben rejlik, a keresztény hit pedig nem korlátozza, hanem humanizálja az életet, teljes mértékben emberivé teszi azt.

Isten misztériuma mindig túllépi majd elképzeléseinket, következtetéseinket, viszont tudjuk, hogy a kinyilatkoztatással Isten saját magáról beszél és megnyílik számunkra. A hit csodája pedig az, hogy Isten, Aki a Szeretet, képessé tesz minket Szavának felismerésére, meghallgatására, befogadására. Szent Pál így ír erről: „Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott Igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem – amint valóban az – Isten igéjeként, amely bennetek, hívőkben munkálkodik” (1Tessz 2,13).

Isten emberré lett Fia megtestesülése által, Jeruzsálemből pedig az üdvösség Evangéliuma elterjedt a Föld végső határáig. Az egyház egy szilárd és új remény hordozójává vált: a keresztre feszített és feltámadt Názáreti Jézus, a világ megváltója, aki az Atya jobbján ül, élők és holtak bírája. Ez a kerygma, a hit központi és töretlen üzenete. Viszont fontos megtartani amire Szent Pál is felhívja a figyelmet: „Általa üdvösségre is juttok, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek. Különben hiába letettek volna hívőkké” (1Kor 15,2).

De vajon mi a hit alapvető szóbeli formulája? – tette fel a kérdést a Szentatya. A válasz egyszerű: a Hiszekegy. Ma szükség van arra, hogy a Credo szavaival megvallottak ismertebbek, érthetőbbek és valóban imádságosak legyenek – hangsúlyozta Benedek pápa megerősítve, hogy a Hiszekegyben a keresztény ember erkölcsi élete is benne rejlik. Nem véletlen tehát, hogy Boldog II. János Pál azt kívánta, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusának a Credo legyen az alapja.

A mai erősen szekularizálódó világ nagy hatást gyakorol az emberek mentalitására. Az életet könnyedén veszik anélkül, hogy határozott elképzeléseik lennének. Ez különösen is érinti a fiatal nemzedékeket, akik nem kapnak megfelelő nevelést az igazság keresésére, a lét értelmének fürkészésére. A relativizmus bizonytalanságot eredményez, az emberi kapcsolatok felbomlásához vezet és egy felelősségvállalás nélküli létet mozdít elő. A keresztények közül sokan nem ismerik hitük központi tanítását, lényegét, amely teret enged a szinkretizmusnak, a vallási relativizmusnak. Ezzel ellentétben vissza kell térnünk Istenhez, újból fel kell fedezni az Evangéliumot és üzenetét be kell engednünk életünkbe – hangoztatta a pápa majd megerősítette, hogy a Hit éve alkalmából katekéziseivel segítséget kíván nyújtani a hit felé vezető úton az Istenbe vetett hit központi igazságainak elmélyítése érdekében.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép