Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Piroska napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Áldott Karácsonyt
Rózsafűzér
Reformátusok is
2012-11-06 Forrás: Parókia.hu
Nemcsak keresztyének, reformátusok is akarnak lenni abban a gyülekezetben, ahol a közelmúltban adtak hálát azért, hogy állnak már a lelkészlakás falai. Míg el nem készül saját istentiszteleti helyük, van olyan néni, aki a katolikus templom lépcsőjén ülve vesz részt az istentiszteleten. A soroksár-újtelepi református gyülekezethez a helyi katolikus templom tornyán látható aranyozott Mária-szobor mutatja az utat mintegy tizenöt emeletnyi magasan.
Imaházuk már nincs, templomuk még nincs a reformátusoknak, ám a katolikus plébános nagylelkűségének köszönhetően átmenetileg az egyik emeleti teremben tarthatják istentiszteleteiket és bibliaóráikat. Ott jártunkkor éppen egy ilyen kis körbe ültek le a fiatalok és idősek, hogy meghitt légkörben, őszinte kérdéseiket is megosztva egymással tanulmányozzák az igét.

Kimarad, de mégis elmegy

A soroksári református gyülekezet egykori leányegyházközségében, Újtelepen már a negyvenes években tartottak házi istentiszteleteket. Az ötvenes évek végén vettek egy lakóházat, amelyet imaházzá alakítottak át, a hívek ott találkoztak évtizedeken keresztül a soroksári lelkész vezetésével. Az imaházat két évvel ezelőtt eladták, a befolyt összeget pedig templomépítésre fordították. A közelmúltban adtak hálát azért, hogy a parókia falai is állnak már; a tervek szerint jövőre itt tartanák az istentiszteleteket. Erre egyre nagyobb igény is van, hiszen van olyan néni, aki eljön ugyan a katolikus templomhoz, de az ajtóig már nem jut el, ezért a lépcső alján ülve, imádkozva „vesz részt" az istentiszteleteken, amelyeket később hangfelvételekről hallgat meg otthon.

A soroksár-újtelepi gyülekezetet februárban nyilvánították missziói egyházközséggé. Vasárnaponként harminc-ötven fő fordul meg a felnőtt- és gyermek-istentiszteleteken. Az egyházfenntartók évről évre egyre többen vannak, az utóbbi négy évben megduplázódott a számuk.

Számon tartott családok

A lassan növekvő létszámú gyülekezetben nagy gondot fordítanak a családokra. A közelmúltban értek véget a házaspári délutánok, ahol lelkészházaspárok és helybéli házasok minden alkalommal a házassági eskü egy-egy részletéről beszélgettek. A gyülekezeti délutánokon igei tanítás, beszélgetés, és játék várta a felnőtteket, az egyik általános iskolában pedig igen népszerű programot, apák-fiúk focimeccseket szervezett a gyülekezet.
A felnőtteknek szóló evangelizációs alkalmak mellett a legnagyobb lehetőséget a misszióra az iskola és az óvoda biztosítja. Idén 73 hittanos gyermeket számlálnak a református missziói gyülekezetben, és a jelenleg is tartó rajzpályázattal megszólítják a nem hittanos gyerekeket is.

Hit nélkül

Hit, szeretet, összetartás - ezeket tapasztalja az újtelepi gyülekezetben Kocsi Tímea. A fiatal kertépítő a soroksári gyülekezetbe járt sok éven át, de átjött Újtelepre. Az itteni tiszteletes temette el az édesapját, azóta jár a kisebb gyülekezetbe. Az ő korosztályából vannak a legkevesebben a közösségben, mint mondja, a barátai közül sokan nem hisznek Istenben.

- Fontosabb az embereknek, hogy pénzük legyen, nem foglalkoznak a hittel. Ha valami rossz történik, azért egyből Istent okolják, vagy azt gondolják, nincs is Isten, mert ha létezne, nem hagyta volna, hogy baj történjen velük - vélekedik Kocsi Tímea.

Egy család

- Itt együtt örülünk az örülnivalóknak és együtt bánkódunk a szomorúságokon; tudjuk, kivel mi történt - számol be érdeklődésünkre Kovács Aladárné. Az asszony férjével a hetvenes években költözött Soroksár-Újtelepre, de csak sokára értesültek arról, hogy van református gyülekezet a környékükön.

- Amikor a lelkészünk eljött a szomszédba családlátogatásra, a férjem épp kint tett-vett az udvaron. A tiszteletes a szomszédokat nem találta itthon, ezért megszólította a férjem - ő persze rögtön megörült, mikor meghallotta, hogy a lelkipásztorral beszél; mindjárt el is mondta neki, hogy reformátusok vagyunk. Ennek öt éve, azóta már a férjem a gyülekezet gondnoka.

Egyszer kell elkezdeni

Korábban a pesterzsébeti gyülekezetbe járt, de a helyi újságból értesült róla, hogy van egy otthonához közelebbi református közösség. Varajti Tiborné azóta a barátait, szomszédait is hívogatja az újtelepi istentiszteletekre és bibliaórákra.

- Kifakult az emberekből a hit, pedig nagyon nagy szükségük lenne rá. Mindig mondom a kifogást kereső ismerőseimnek, hogy egyszer kell elkezdeni a gyülekezetbe járást, utána mindig vágyni fogsz.

Olyan ez a közösség, mint egy nagy család. Összetartozunk, hiányzunk egymásnak. Rám-rám kérdeznek, mi van velem, hol vagyok, és olyan jólesik, mikor azt hallom a többiektől, hogy keresett a tiszteletes úr. Mindig csalogatnak a gyerekeim másik gyülekezetbe, hogy „anyu, ne legyél ott magad", de már ha kétszer-háromszor nem tudok jönni, úgy hiányzik.

Reformátusok is

- Két dolgot tartok fontosnak: az egyik, hogy a gyülekezet befogadó közösség legyen, ide bárki jön, lelkileg otthonra találjon; a másik, hogy növekedjünk az ismeretekben. Legyünk igényesebbek, tanulmányozzuk a Bibliánkat, a hitvallásainkat, a Szikszai-imakönyvet! Éljük meg, hogy mi nemcsak keresztyének vagyunk, hanem reformátusok is - és ez komoly felelősséggel jár, mert nagyon tiszta kijelentést kaptunk, szép hitvallásaink vannak, és aki ezeket követi, nagyon nem tévedhet el - állítja Király Gábor presbiter, aki az istentiszteleteken a református hitvallásokból olvas fel részleteket.

Az igére állva

Hatodik éve szolgál az újtelepi gyülekezetben, de nem a saját, hanem azoknak a gyülekezeti tagoknak a szolgálatait említi, akikre mindig számíthat. A kicsi és összetartó közösség élén álló lelkész a nagy igehirdetők tanácsát tartja szem előtt.

- A nagy igehirdetőktől, akikre fölnézek és akiket tisztelek, azt hallottam, hogy ahol az igehirdetés eleven, oda gyűlnek az emberek. Én ebben hiszek, ezért magam is hallgatok és olvasok igehirdetéseket, és próbálok a tőlem telhető legjobban prédikálni - mondja Péterffy György.
A lelkipásztor szerint az is fontos, hogy a lelkész egyenrangúan tekintsen a gyülekezet minden tagjára.

- Sokan abban mérik egy gyülekezet minőségét, hogy mennyi fiatal van a közösségben. Én úgy gondolom, hogy az idős embernek is lelke van, vele kapcsolatban is az a legfontosabb kérdés, van-e üdvössége vagy sem, hitben jár-e vagy sem. Sokan vannak, akik évek, évtizedek óta járnak templomba, de nincs új életük, nem járnak a hit útján. Az a célunk, hogy lelkeket mentsünk, az evangéliumot hirdessük, és hitre segítsünk mindenkit.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép