Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Sára, Márió napja
1 felhasználó online
0 tag, 1 vendégKépek a galériából

Angyalka cicákkal (A)
Szépségében
Az ezotériáról keresztény szemmel, józanul.
2012-11-17 Forrás: György László Jakab
Sajnos, több egyébként nagyon szimpatikus és általam nagyra becsült ember, dicsevő módon hirdeti, kedvtelés és érdeklődés szinten foglalkozik ezoterikával. Nem meglepetten, csak némiképp szomorúan konstatálom, hogy a keresztény identitása és a megvallott magyarsága mellé úgymond’ belefér az ezoteria, az ezoterika művelése is.
Sajnos a múlt század ’50-es éveitől kezdődően az oktatásban kiszorult (tisztelet néhány kivételnek) a latin alapú humán tárgyakra alapozott egzakt világlátásra való nevelés, az erkölcsi jó és rossz megkülönböztetésén nyugvó erkölcsiség igénye az uralkodó és idegen eszméket minden kritika nélkül kiszolgáló szűk kommunista réteg aktív közreműködésének eredményeként.

Nem volt nehéz dolguk, mert az akkori kötelezően harsogott ideológia osztályidegenként kezelt minden tanult, művelt embert, már csak azért is, mert miniszterek és állami vezetők többsége híján volt a rendszerező tudásnak a jobb esetben négy elemis „végzettségével”. Évtizedek teltek a lelkiséget tagadó (és tiltó) materialista szellemi, lelki szegénységben.

Aztán jött 1989, a fordulat éve, ekkor már szabad volt különböző spirituális jelenségekről beszélni, de a liberális sajtó nagy erőkkel terjesztette a különböző vallási nézeteket, persze átláthatatlan módon, csak bizonyos neki tetsző részleteket kiollózva azokból. Nagyon dicséretes, ha valaki ismeri a kereszténység mellett a többi nagy világvallás tanait, de mindezek magukban alkotnak egységet és semmiképp sem keverednek (keverhetők) egymással. Nincs közös nevező!!

Mi teremtmények, csak térben és időben tudunk gondolkodni, a tér és idő nélküliség meghaladja az ember képességeit. Az abszolútum szintén nehezen felfogható, mint tiszta aktus (aktus purus), pedig nagyon is létező személyes valóság, szubsztancia. Tehát a keresztény filozófia szerint az idő a koordinátákban lineáris, ami annyit jelent, hogy volt egy kezdet, és lesz egyszer vég. Ez vonatkozik az univerzumra és az indivídumra egyaránt!

A Szentírás első szava az, hogy „ Kezdetben..” és világosan tanít az apokalipszis kérdésében is. Ide kívánkozik, hogy a Biblia a mindenkori embert szólítja meg, a keletkezése korának világképe birtokában, és nem nyújt természetet tudományos tanítást. Tehát a világ nem véletlenül lett, és működése sem véletlenszerű.

Az érdeklődőknek ajánlom szíves figyelmébe „David C. Korten könyvét Tőkés társaságok világuralma” címen, valamint Gál Péter nagyszerű művét a „New Age – keresztény szemmel”.

Az ezoterika a ’60-as években, a lázadó nyugati világban keletkezett New-Age egy jellemző megjelenési formája, ami egy ködös valamit hirdet kicsiny keresztény forrást is belekotyvasztva és megpróbál némi valláspótlékot szolgáltatni. Óvakodjunk a szinkretizmusától! Sok – sok olykor nagyon is ellentétes vélemény hallható arról, hogy a keresztények számára mi elfogadható és mi nem az ezoterikus világképből, tanból és megélésének gyakorlatából.

Véleményem szerint az ezotéria szinkretista „maszlag”.
Több forrásból is meríti a neki tetsző dolgokat. Hinduizmusból, buddhizmusból, taoizmusból és kereszténységből stb. Hinduizmusból pl. a lélekvándorlást, a Minden - Egy tanát. Buddhizmusból az önmegvalósítás elképzeléseit, és a különböző meditációs és bioenergia technikákat. Ugye ismerős? Minden „szép színes” folyóiratban ott van!

Meg az egyik legfőbb Buddha mondást: „ Én magam szereztem meg a tudást, ki követőjének nevezném magam? Nincs tanítóm, én vagyok a senkihez sem mérhető tanító.” A taoizmusból veszi az Abszolútum, személyes vagy személytelen voltának „lebegtetését”.

A kereszténység hittételei közül talán nem is lehet meghatározni , mit idéz szívesen, annyira zavarosan teszi az egészet.
Ezek felett, - úgy látom, - úgy értelmezi önmagát, hogy küldetést érez. Talán ennek az érzetnek tudatában ismerhető fel leginkább a keresztény küldetés parancs elvétele.

Feladatként értelmezi, hogy a különböző vallások különböző elemeit egymáshoz közelítse és valami új, valami egyedül „üdvözítő” kapcsolatba hozza, amihez senki nem érthet rajta kívül.
Eddigi tapasztalataim szerint, e „feladat” megfelelésére, éppen dilettantizmusa miatt is teljesen alkalmatlan.

Pedig úgy képzeli önmagáról, hogy összezavarodott világunkban csak ez az összefüggésekben gondolkodó, szent és ökológus világkép jelenthet kiutat. Ezzel haladható meg az általa egyoldalúnak nevezett gondolkodás.
Továbbá, az ezotéria komoly támadás a kereszténység ellen!


Először vádolja a kereszténységet azzal, hogy nem látszik meg a keresztényeken a megváltottságuk, azután pedig, hogy amikor az embereknek igényük van a szakrális dolgok szerinti életre, akkor ehelyett hivatali instrukciót kapnak, - intézményt.

Erre válaszul, definiálhatatlan fogalmakat, és megragadhatatlant nyújt.
A valóság, hétköznapi nyelvre lefordítva: ahol a vallásosság csökken, ott nő a babonaság, és emellett, - az ember természetének megfelelően, - könnyen kialakulhat az ezotéria felé való hajlam is. Ez a szekularizáció miatti hiányérzet visszahatása.

Találkozik benne az individualista vallási tradició, és főleg a szekuláris értelmiségnek a nemzetet, családot és egyedet egyaránt romboló „vallás magánügy”- et propagáló törekvése. Leginkább pedig az, hogy a vallás, a kereszténység társadalmi, politikai relevanciáját tagadva kiszorítsa a számára hagyományos ellenfélt, az egyházhoz hűen gondolkodó értelmiséget.
Ugyanakkor nekem , mint keresztény embernek megnyugtató, hogy az ezotéria a kereszténység számára nem jelent valóságos kihívást sem teológiai sem filozófiai szempontból. Könnyen felismerhetem abszurditását és erkölcsi ellentmondásait.

Felül kell bírálnom az igazság kritikájának kritikáját, fel kell fedezem a szinkretizmus tévedéseit. Nem ártana, sok egyéb mellett felhívni keresztény embertársaim figyelmét, akár még az oly ártatlannak tűnő magazinok horoszkópjaival való kacérkodás veszélyes voltára is. Hiszen teljességgel lehetetlen összeegyeztetése az Evangéliummal.


Mi a táptalaja az európai keresztény kultúrában az ezotériának?
Az emberek transzcendencia éhsége. Az embernek erre való eredendő és lényegét megadó nyitottsága, amire 68 éve tilos a releváns válasz, ennek a nyitottságnak felszólítására mesterségesen létrehozott pótlás, vagyis, elégtelen válasz. Mindezek felismeréséhez kínálok segítséget a kereső, a gondolkodó ember számára.Végzetül két kapcsolódó idézet a Szentírásból:


Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az
Atyákhoz, ezekben a végső napokban Fiában szólt
Hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által
Az időket is teremtette. Mint dicsőségének kisugárzása
és lényegének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával
a mindenséget.
(Zsid)
Ezt tanítsd, erre buzdíts! Ha valaki mást tanít, s nem
követi Urunk, Jézus Krisztus üdvös szavait és az istenes
tanítást, az felfuvalkodott és semmit sem ért. Betegesen vitázik,
üres szóharcot folytat, amiből csak irigykedés, veszekedés
káromlás, rosszindulatú gyanúsítás és olyan bomlott agyú,
igazságot elferdítő embereknek torzsalkodása származik,
akik a vallásosságot jövedelemforrásnak tekintik.
(1Tim6. 3-6.)
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép