Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Szilárda napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Pár
Tarcali templom oltára
Ternyák Csaba érsek újévi körlevele
2013-01-02 Forrás: Magyar Kurír
Az alábbiakban közreadjuk Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelét, amelyet 2013. január 1-jén hangzott el az Egri Főegyházmegye templomaiban.
Kedves Testvérek!

1) Az év első napján Szűz Mária Istenanyaságát ünnepli egyházunk. Amikor XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit Évét, az volt a célja, hogy az Istenbe vetett hit mélyebb legyen bennünk. Azért pedig, hogy ez a hit ne maradjon meg az általánosságok, vagy az elvi állásfoglalás szintjén, arra van szükség, hogy a zsinat tanítását és a Katolikus Egyház Katekizmusát egyre jobban megismerjük. A mai ünnepen a zsinat tanítása szerint a Boldogságos Szűz Máriát úgy tiszteljük, mint az Egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagját, másrészt az Egyház hitének és szeretetének előképét és ragyogó példáját (vö. LG 53). A zsinat szerint ugyanis "Mária olyan benső helyet foglal el az üdvösség történetében, hogy a hit legfőbb titkait egyesíti és tükrözi magában; ezért dicsérete és tisztelete hatékonyan hívja Fiához, Fiának áldozatához és az Atya szeretetéhez a hívőket" (LG 65).

Idén az Újév első napján főleg azért mondunk köszönetet Istenünknek, hogy megkaptuk a hit ajándékát, és Máriához hasonlóan mi is a hit és az Istennek való engedelmesség útján járhatunk és ott követhetjük őt. Szent Pál párhuzamot vont Ádám és Krisztus között és azt írta a korintusiaknak, hogy amint az első ember által mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel (vö. 1Kor 15,22). Az első keresztény századok egyházatyái folytatták a párhuzamot. Ők Máriát hasonlították össze Évával. A II. Vatikáni Zsinat Egyházról szóló dokumentuma így idézi az egyházatyákat: "Éva engedetlenségének csomóját kibontotta Mária engedelmessége; s amit a szűz Éva megkötözött hitetlenségével, azt Szűz Mária föloldotta a hitével; Évával összehasonlítva "az élők Anyjának" mondják Máriát és gyakran kijelentik: "Éva által jött a halál, Mária által az élet" (LG 56).

3) Az Újév első napja egyúttal a Béke Világnapja. A pápa minden évben üzenetben fordul a keresztény közösségekhez, a nemzetek vezetőihez és a világon élő minden jóakaratú emberhez. Az idei világnapra XVI. Benedek pápa a következő témát választotta: "Boldogok a békeszerzők".

Üzenetében a pápa emlékeztet arra, hogy "az a számos béke-kezdeményezés, amelyben bővelkedik a világ, arról tesz tanúságot, hogy az emberiségnek veleszületett hivatása a béke. A békevágy minden egyes emberben alapvető törekvés és bizonyos értelemben egybeesik azzal a vágyunkkal, hogy teljes, boldog és beteljesedett életet éljünk...

Mindez arra ösztönzött, hogy Jézus Krisztus ezen szavaiból merítsek a mostani üzenetemhez: „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9). A Szentatya tehát arra figyelmeztet bennünket, hogy a béke Isten ajándéka, azonban egyúttal az ember műve is. Különösen érvényes ez az emberi élet tiszteletére. A pápa üzenetében elítéli az olyan kétértelmű kifejezéseket, amelyek alapvető jogként állítják be az abortuszt és az eutanáziát, egyúttal pedig síkra száll a házasság természetjogi szemlélete mellett, amely egy férfi és egy nő kapcsolatát jelenti.

Fenyegetést jelent a békére, hogy "sajnos olyan országokban is, amelyek régi keresztény hagyományokra tekinthetnek vissza, egyre gyakoribbak a vallási türelmetlenséghez köthető események a keresztényekkel szemben és olyan személyekkel szemben is, akik vallásuk azonosító jegyeit viselik magukon".

4) A világban és sajnos olykor hazánkban is megmutatkozó vallási türelmetlenség és a megfélemlítés rafinált formái bennünket még inkább arra sarkallnak, hogy megerősödjünk hitünkben, és hogy arról okosan, nem hivalkodva, mégis félreérthetetlenül tanúságot tegyünk a világ előtt. Ezért a Hit Évében egyházmegyénkben április 20-án, szombaton megtartjuk a Katolikus Egyház Katekizmusa Napját, amelyre már most meghívom a paptestvéreket, a szerzeteseket, a hitoktatókat, a képviselő testületek küldötteit és mindazokat a híveinket, akik a katolikus hit tisztaságáért felelősséget éreznek. Ismeretes, hogy a Hit Éve megünneplésének hátterében két évforduló áll: ötven éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat és húsz évvel ezelőtt jelent meg a Katolikus Egyház Katekizmusa. Hitünknek ez a remek összefoglalása iránytűként szolgál mindenkinek, aki katolikus hitében elmélyedni és tájékozódni szeretne. Ezt a napot úgy akarjuk megrendezni, mint a hit nagy ünnepét. Előadások, tanúságtételek, liturgikus ünneplés és közös agapé is segítenek majd bennünket, hogy mindannyian újra, és egyre tudatosabban belépjünk a hit kapuján és megújítsuk életünket.

Ezúton kívánok a főegyházmegyénkben élő minden krisztushívőnek és minden jóakaratú embernek Istentől megáldott új esztendőt.

Eger, 2013. január 1.

Dr. Ternyák Csaba
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép