Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Pál napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Az öreg tölgy (nem hölgy)  sgy.
pápa
Isten kegyelme a mi erőnk
2013-01-02 Forrás: Vatikáni Rádió
„Az Úr születése ismét megvilágítja fényével azt a sötét homályt, amely elfedi világunkat és szívünket, reményt és örömet hozva nekünk” – kezdte újévi első tanítását XVI. Benedek pápa, amelyre a vatikáni VI. Pál aulában került sor. A szerdai kihallgatásra érkező több ezer zarándoknak a Szentatya ezúttal Jézus eredetéről tanított feltéve a kérdést: Vajon honnan ered az Úr világossága, amellyel elárasztja a földet? A betlehemi barlangból – válaszolta a pápa –, ahol a pásztorok Máriával, Józseffel és a jászolban felfő kisdeddel találkoztak.
A Szent Családot szemlélve egy másik, még mélyebb kérdés vetődik fel: Vajon hogyan tudott ez a kicsinyke és gyenge gyermek ily nagy változást hozni a világba megváltoztatva a történelem folyásának menetét?

Jézus eredetével kapcsolatban újból és újból felmerül a kérdés – fogalmazta meg a Szentatya. Poncius Pilátus szavaival: „Honnan való vagy?” (Jn 19,9). Jézus Názáretből való, Betlehemben született, de vajon mit tudunk valódi származásáról? A négy Evangéliumból egyértelműen kiderül – hangsúlyozta Benedek pápa –, hogy Jézus az Atyától származik, teljes mértékben Tőle ered, de az Őt megelőző prófétákhoz és Isten küldötteihez képest más módon. Az isteni misztériumtól való származásáról a gyermekségtörténetet bemutató Evangéliumokban olvashatunk. Gábor főangyal így szólt Máriához: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni” (Lk 1,35). Ezt ismételjük a Hiszekegyet imádkozva: „…aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától…”. Isten tehát Emmanuellé lett, amely azt jelenti: Velünk az Isten.

Szűz Mária nélkül azonban nem valósulhatott volna meg Isten belépése a történelembe és Hitvallásunk központi tanításának sem lenne értelme, vagyis annak, hogy Isten olyan Isten, aki velünk van. Mária része tehát hitünknek, teljes személyével Istenre hagyatkozott és elfogadta, hogy Isten lakhelyévé váljon. Isten egy alázatos asszonyt választott ki magának, aki egy akkor ismeretlen faluból való volt. Ez is arra tanít bennünket – hangoztatta a Szentatya –, hogy még a legnehezebb megpróbáltatások idején is bízzunk Istenben megújítva hitünket a reményben. Isten számára ugyanis semmi sem lehetetlen! Istennel életünk mindig biztos ösvényen halad előre a reménnyel teli jövő irányába.

A Hiszekegyet imádkozva megvalljuk, hogy a Szentlélek, mint a mindenható Isten ereje, csodálatos módon működött Máriában Isten Fia megfogantatásakor. A teremtő Lélek adott életet mindennek, köztük az emberi lénynek is. Mindaz, ami Máriával történik az isteni Lélek működése által, egy új teremtést jelent. Isten a megtestesüléssel az emberiség új kezdetének ad életet – magyarázta a Szentatya. Az egyházatyák több alkalommal hasonlítják Krisztust az új Ádámhoz ezáltal hangsúlyozva a teremtés új kezdetét a Fiú megszületésétől, Aki Szűz Mária méhében fogant meg.

Ez számunkra is egy fontos tényt tükröz, azt, hogy a hit mi módon hozza el életünkbe azt az újdonságot, amely egy második születéssel ér fel. A keresztény élet elején ezt a keresztség jelenti, amelyet ingyenes adományként kapunk. Szent Pál ezt így fogalmazza meg: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk” (Róm 8,14-16).

XVI. Benedek pápa tanítását lezárva elmondta, hogy az Evangéliumok felfedik számunkra Jézus valódi eredetét. Karácsonykor azt a misztériumot ünnepeljük, hogy Isten Fia a Szentlélek működése által megtestesült Mária méhében. Ez a hír újból és újból reményt és örömet hoz a szívünkbe, mert minden egyes alkalommal megerősíti bennünk, hogy ha gyengék és szegények vagyunk és nehézségekkel küszködünk, Isten hatalma mindig tevékeny és csodálatos tetteket hajt végre elsősorban a gyengeségben. Az Ő kegyelme a mi erőnk! – zárta tanítását XVI. Benedek pápa a 2013-as év első általános kihallgatása alkalmával.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép