Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Angelika napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

IX. Kelemen
Két angyalka (A)
Elhunyt Hegedűs Loránt
2013-01-26 Forrás: Parókia.hu
Életének 83. esztendéjében elhunyt dr. Hegedűs Loránt lelkipásztor, teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke – tudatta a család az MTI-vel. Hegedűs Loránt kiemelkedő szerepet játszott a hazai református egyház megújulásának elindításában. - Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket." Jelenések Könyve 14:3.
A Dunamelléki Református Egyházkerület gyülekezetei, lelkipásztorai, presbiterei és minden szolgálattevője nevében ezúton is Isten vigasztaló kegyelmét kérjük dr. Hegedüs Lóránt nyugalmazott püspökünk halálakor egész családjának, a hidasi, Szabadság-téri és Kálvin-téri gyülekezet tagjainak, minden tisztelőjének szerte hazánkban és az egész világon. Betegségéről és fogyó fizikai erejéről tudtunk, de késő korában is tiszteltük szellemi frisseségét és munkabírását. Egyházkerületünk élén eltöltött tizenkét évi szolgálata a diktatúra összeomlása után maradandó lesz nemcsak egyházi életünk újraszervezésében, hanem református közösségünk és identitásunk megerősítésében is. Isten csodálatos kegyelmi ígéretében bízva, melyet Jézus Krisztus feltámadásában jelentett ki és pecsételt meg, hívő szívvel és felemelt fővel várjuk mi is ama boldog napot, mikor Urunkkal színről színre lehetünk, közülünk most eltávozott testvérünkkel együtt.

Szabó István püspök

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hegedűs Loránt 1930. november 11-én született Hajdúnánáson. Édesapja, dr. Hegedűs Géza jogász, édesanyja, Szabó Magdolna gyógypedagógus. Érettségi után, 1949 és 1954 között a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. 1954–55-ben Bicskén, majd 1956 és 1958 között a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt segédlelkész Ravasz László püspök alatt.

1956-ban a teológusokkal együtt ő is az október 23-ai felvonulás részese volt. A Rádiónál először elesett forradalmi mártírok tiszteletére, az ifjak kérésére, ő húzta meg a Kálvin téri templom harangját, amit a környező templomok harangjai követtek. Az október 25-ei véres csütörtökön a munkásokkal és a diákokkal együtt vonult ő is fegyvertelenül a Parlament elé.

Két évtizedes bukovinai lelkipásztorkodás

Az 1956-os forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, Monoron, Komlón, Alsónémediben volt segédlelkész. 1963-tól két évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyülekezetének, 1983–1996 között a budapesti Szabadság téri Református Egyházközségnek volt lelkipásztora.

2002-ig a Dunamelléki Egyházkerület püspöke

1991 és 2002 között a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt, 1991–1997 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét is betöltötte be. 1996-tól 2004-ig volt a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze, 1995-ben megválasztották a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának ügyvezető elnökének. 1991-ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották, 1998-ban lett a Magyar Út Körök tiszteletbeli elnöke.


Díszdoktor, professzor

1993-ban a Veszprémi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett, 1999-2003-ig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, majd tiszteletbeli professzora. Kolozsvárott díszdoktorrá avatták.

Előadásokat és igeszolgálatokat tartott a határon túli magyarság körében, többek között Torontóban, Bázelben, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, Sydneyben, Kolozsvárott.

1986-ban az amerikai Princeton Theológiai Szemináriuma hívja meg egy szemeszterre. Itt született meg az angol nyelven írt „The Concept of the Transcendence" (A transzcendencia fogalma) című műve, mely később könyv alakban is megjelent. Magyar nyelven megjelent könyvei közül legismertebb talán a NYITÁS A VÉGTELENRE című, melyben Ady Endre, József Attila, Németh László életművével foglakozik, teológiai-esztétikai szempontból.

Méltó folytatója a Ravasz László-i örökségnek

Dr. Hegedűs Loránt lelkipásztori, igehirdetői, tudományos és közéleti, egyházkormányzói tevékenysége ismert idehaza és külföldön egyaránt. Teológusként, önálló gondolkodóként is méltó folytatója (Ravasz-tanítványként) a Ravasz László-i örökségnek. Hazai és külhoni egyetemek állandó és örömmel látott előadója. Professzori ill. pedagógiai tevékenységét is a belső igényesség jellemezte. Tudományos pályáját számos magyar és világnyelven írt könyv és több száz tanulmány és cikk dokumentálja.

Az ige teológusa

Teológusként az Ige teológusának tarthatjuk enciklopédikus távlatokkal. Igehirdetései, előadásai, írásai át vannak szőve a nemzet és a haza sorsa iránt érzett felelősséggel, prófétai bátorsággal szól az abortusz, az egyke, az alkoholizmus, az öngyilkosság nemzetpusztító következményeiről.

Az egyház megújulásáról

A kommunista rezsim összeomlásának küszöbén Hegedűs Loránt nagy hatású tanulmánya („Míg tart a ma...") a teológiai tisztánlátás igényével szólt a társadalomban és az egyházban szükségszerű megújulásról és folyamatosságról.

Oszlopos szerepe van a református egyház megújulásának elindításában, az egyház demokratizálódásában, szervezetei átalakításában, pontosabban a presbiter-zsinati elvekhez való visszaalakításában-reformációjában. Irányítása alatt kezdődik meg az új törvénykönyv kidolgozása, a református egyház ősi iskoláinak visszaszerzése s azok beindítása, a külkapcsolatok és egyéb ökumenikus kapcsolatok átértékelése és új alapokra helyezése, a kommunista ideológiát magán hordozó KBK-ból való kilépés, a református egyház társadalmi-közéleti szerepének kiépítése az új politikai viszonyok közepette.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép