Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Sámuel, Hajna napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

Mindenik embernek
Romantik Angyal (A)
A feladat: tanítani, buzdítani, vigasztalni - diakónusszentelés Veszprémben
2013-04-29 Forrás: Magyar Kurír
Márfi Gyula érsek április 27-én diakónussá szentelte a Boldog Gizella Papi Szeminárium két növendékét, Darnai Jánost és Megyesi Ferencet. - A szertartás a katolikus hagyomány jegyében szentmise keretében történt. Az evangélium felolvasása után a liturgia sorrendjében először bemutatkoztak a felszentelendők, majd Varga István szemináriumi rektor felkérte a főpásztort az Anyaszentegyház nevében a keresztény nép megkérdezése és az illetékes elöljárók véleménye alapján a szerpapi szolgálatra méltónak találtatott fiatalok felszentelésére.
A növendékeket ezután az érsek szentbeszédében arra intette, hogy majdani diakónusi szolgálatukat szeretettel végezzék, igyekezzenek úgy buzdítani, vigasztalni és tanítani a rájuk bízott népet, hogy szavaikon keresztül a Szentlélek szóljon az emberekhez, azaz Isten üzenetének, szeretetének közvetítői legyenek szolgálataikban. A diakónus feladata az oltár, a szentségek, a szentelmények szolgálata, mutatott rá a főpásztor. A felszentelés feljogosítja őket majd a keresztség szentségének kiszolgáltatására, a hívek áldoztatására, továbbá az Egyház nevében eskethetnek, megáldhatják a házasulandókat és elvégezhetik a temetés szertartását is.

Igehirdetői szolgálatukkal kapcsolatban kiemelte: „A hit évében különösen hangsúlyos az útmutatás, hogy amit olvastok, azt higgyétek, amit hisztek, tanítsátok, és amit tanítotok, azt kövessétek is.” Bíztatta a felszentelendőket, hogy diakónusi szolgálataikat ne tekintsék csekélységnek. Igaz, hogy egyelőre még nem gyóntathatnak, nem misézhetnek, nem bérmálhatnak, de néha egy áldoztatás, egy betegnek nyújtott vigasztalás is lehet olyan jelentőségű szolgálat, amely megmutatja küldetésük értelmét, s amely bizonyítja: Isten szolgálatában helytállni boldog és szent kötelesség. Majd a jótékonyság szeretetformáira buzdította őket. Különösképp a szegényekkel való törődésre, együttérzésre, empátiára, tiszteletre, tevékeny szeretetre. Kérte őket, ügyeljenek arra: szavaik és tetteik ne csak szereplés, ne csak produkció legyenek, hanem őszinte tanúságtétel. Továbbá örömmel és szeretettel vállalják a cölibátust hivatásukban, amely lehetőség arra, hogy életüket egészen Isten és Isten népe szolgálatára áldozzák. Ferenc pápát és az ő példaképének, Assisi Szent Ferencnek üzenetét állította eléjük: Éljetek tisztes szerénységben és szegénységben, ne legyetek soha a pénz rabszolgái. Végezetül az alázat és engedelmesség elfogadására, gyakorlására intette őket.

A jelöltek ezután ígéretet tettek a főpásztornak, hogy szeretettel fogják szolgálni embertársaikat, hirdetik az evangéliumot, imádkozzák a zsolozsmát az Egyházért és a világért, valamint engedelmességet fogadnak a mindenkori püspöknek. Ígéretüket a földre borulva is megvallották, miközben fölöttük és értük a papság és a hívek közös imája, a Mindenszentek litániája hangzott fel. Utána, pedig a főpásztor kézrátétellel lehívta a Szentlelket szolgálatukra, átadva nekik az Evangéliumos könyvet annak jeleként, hogy ezentúl Isten igéjének hirdetői lesznek.

A szertartás a szentmiseáldozat bemutatásával folytatódott, melyben már az oltár mellett szolgáltak a felszentelt diakónusok is. Végül Darnai János mondott köszönetet a főpásztornak, felkészítő szemináriumi tanáraiknak, elöljáróiknak, valamint szüleiknek is, akik valamennyien segítették, támogatták hivatásuk kibontakozását.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép