Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Vilhelmina napja
1 felhasználó online
0 tag, 1 vendégKépek a galériából

Caravaggio: Dávid Góliát fejével
Alsópáhok Római katolikus templom
Úton Don Boscóval
2013-05-21 Forrás: Magyar Kurír
Az ereklye nyomában Szombathely és Péliföldszentkereszt útvonalon - A szlovéniai Veržej szalézi házában búcsúztatták a szlovén szaléziak Bosco Szent János ereklyéjét, Janez Potočnik szlovén tartományfőnök átadta az ereklyét Ábrahám Béla magyar tartományfőnöknek. A magyar fogadó csoport közös imával köszöntötte magyar földön a rendalapítót. Don Bosco tehát megkezdte zarándokútját Magyarországon. Öröm, meghatódottság, csodálat kíséri, emelkedett hangulat jár a nyomában.
Nagyon várták Don Boscót - Szombathely

A zarándoklat első helyszíne Szombathely volt, ahol a szaléziak 1929-ben telepedtek le. A szombathelyiek nagyon készültek Don Bosco érkezésére. Az óperinti hídnál várták az ünneplők az ereklyét. A gyerekek vörös és fehér rózsákat dobtak a Perint patakba, majd virágszirmokkal szórták meg az utat, amelyen az üvegkoporsó és a díszmenet elindult, a Savaria Legio kíséretében, tárogató, dob és kürtszó kíséretében, derűs napsütésben. Mire a menet a Szalézi térre ért, eleredt az eső, így a szabadtérre tervezett ünnepet a templomban tartották meg. A közel 600 kilogrammos koporsót közös erővel sikeresen felsegítették a magas lépcsősoron.

Az oratoristák és a ministránsok zenés, táncos műsort adtak elő, ezzel köszöntve a fiatalok szentjét. A tartományfőnök és az igazgató, valamint Havasi József korábbi tartományfőnök köszöntötte az ereklyét, a városi vezetés részéről pedig Puskás Tivadar polgármester és Ágh Péter képviselő mondott beszédet. Ábrahám Béla atya felidézte II. János Pál szavait, aki Bosco Szent Jánost a fiatalság atyjának és mesterének nevezte.

Az ünnepi szentmisére, amelyet Veres András megyés püspök mutatott be, a nagy szalézi bazilika megtelt hívőkkel. A mise után a Schmidt Mihály szalézi szerzetes által alapított szombathelyi Erkel Kórus adott műsort, miközben a hívek elhelyezhették személyes imáikat és kéréseiket a szent előtt. A szombathelyi nap éjszakai virrasztással zárult.

A környékről is elzarándokoltak Don Boscóhoz - Győr

Útban Győr felé Don Bosco ereklyéje találkozott Szent Norbert ősi rendjének mai fiaival: Csornán a Premontrei Apátság temploma előtt egy rövid időre megállt, és a két szerzetesrend tagjai együtt imádkoztak azért, hogy a szerzetesi élet vonzó legyen a fiatalok számára és Don Bosco jelenléte teremjen új hivatásokat.

Szár Gyula Gergely csornai premontrei szerzetes - aki a helyi fiatalokat kísérve eljött Győrbe Don Boscóhoz - elmondta, bár Don Bosco egy másik szerzetesrend alapítója, számára mégis különleges a mostani alkalom. Szavai szerint mindenki sokat tanulhat a szaléziaktól és a rendalapítótól, különösen az, aki gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozik. A premontreiek is iskolákat tartanak fent Magyarországon, így számukra is fontos a Don Boscó-i lelkület és pedagógia, amit ők is szívesen tanulmányoznak és alkalmaznak.

Győrben Pápai Lajos megyéspüspök papjaival és kispapjaival várta az ereklyét. A zsolozsma után ünnepi szentmise következett. A szentbeszédében a püspök röviden ismertette Bosco Szent János életét és megemlékezett a szétszóratás idején illegalitásba kényszerült szaléziakról, akiket ismert. A győri bazilika megtelt hívekkel. Sokan elzarándokoltak ide, hogy találkozzanak Don Boscóval. Eljöttek a mosonmagyaróvári hívek is, ahol a szerzetesrendek működésének betiltása alatt Mészáros Béla szalézi atya plébánosként működött. Sokan tisztelték és még mindig szívesen emlékeznek rá. Nagyon sok kisdiák eljött, hogy imádkozzon Don Bosco segítségéért, közbenjárásáért. Rácsodálkoztak az urnára és megpróbálták elképzelni, milyen lehetett egy találkozás a fiatalok szentjével.

A győriek olvasmányos imaórával búcsúztak Bosco Szent Jánostól. Az ereklye Veszprém felé folytatja útját.

Don Bosco börtönbe ment - Veszprém

A börtönparancsnok, Németh Éva kérte, hogy Don Bosco ereklyéjét hozzák el a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol a mintegy félszáz fogvatartott várta a különös látogatást, amelyre május 18-án került sor.

Mindenkinek összeszorult a torka, amikor az ereklyét betolták a rácsos ajtón. A fogvatartottak kis kórust alakítottak, és erre az alkalomra néhány éneket gyakoroltak be. A kórust Bartos Gábor börtönlelkész vezényelte. A börtönparancsnok méltatta a megtisztelő és egyedülálló eseményt, egyfajta fordított zarándoklatnak nevezte. A fogvatartottak 18 ezer magyarországi fogvatartott nevében rótták le tiszteletüket az ereklye előtt.

Ábrahám Béla tartományfőnök maga is meghatódottan szólt a fogvatartottakhoz, hiszen annak idején Don Bosco is látogatta a börtönöket. Felismerte, hogy a börtönbe került fiatalok nem kaptak segítséget senkitől, ezért tértek a rossz útra. Ő mindig adott még egy esélyt mindenkinek, mindig tudott remélni és bízni.

Az ereklye „hazament” - Veszprém

Az ereklyét a börtön után a veszprémi Óváros térre hozták, ahol Márfi Gyula érsek köszöntötte, majd a meredek utcákon a helyi cserkészek segítségével kísérték fel a Szentháromság térre. A fúvósokkal vezetett menetet a térre érve több száz gyermek - a főegyházmegye katolikus iskoláinak diákjai, szülők és felnőttek – üdvözöltek és adtak a tiszteletére kedves műsort.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszöntőjében a szaléziak derűs szellemiségéről, Bosco Szent János szeretet- és szabadságközpontú pedagógiájáról beszélt, és reményét fejezte ki, hogy a rend áldozatos munkája nyomán egyre kevesebb gyereknek kell nélkülöznie a valódi gondoskodást.

A bazilika előtti téren minden ülőhely megtelt a szabadtéri szentmisére érkező hívekkel. A szentmisén Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök szentbeszédében a fiatalokhoz szólt, hogy akárcsak Bosco Szent János, ismerjék és fedezzék fel magukban az értéket. Példaként állította eléjük a rendalapítót, aki árván, szegénységben nőtt fel, dolgoznia kellett, hogy tanulhasson, mégis megvalósította azt, amire hivatott. Az ereklyéről, annak jelentőségéről is szólt.

Márfi Gyula érsek a szentmise után elmondta, hogy hozzá nagyon is közel áll Don Bosco, hiszen a szocialista rendszerben szinte büntetésként szalézi papokat helyeztek abba a kis faluba, ahonnan ő is származik. Lukács Lajos és Bősze József szalézi atyát említette, és köszönetét fejezte ki, hogy ilyen emberek mellett nevelkedhetett.

A szentmise után Don Bosco ereklyéjét bekísérték a bazilikába, ahol Nagy Károly plébános üdvözlő szavai után este tíz óráig bensőséges légkörben virrasztottak mellette.

Szlávik Adél animátor, az ereklyét kísérő csapat legfiatalabb tagja mosolyogva mesélte, hogy habár szalézi iskolában tanult, és rengeteget hallott Don Boscóról, számára is akkor elevenedett meg igazán, amikor először meglátta az ereklyét. Ő már Nagyszombatban találkozott a világ körüli úton járó ereklyével, és elmondása szerint ott tapasztalta és értette meg, mit jelent, hogy a rendalapító több százezer kilométert utazott, és ereklyéje révén kézzelfogható közelségbe került.

Pünkösdvasárnap Don Bosco ereklyéjének jelenlétében zajlott az ünnepi szentmise a Szent Mihály székesegyházban. A katekumenek bérmálása, keresztelés és az ereklye előtti tiszteletadás is belefért a Márfi Gyula püspök által vezetett szertartásba. A bazilika plébánosa időzítette így, hogy Don Bosco jelenlétében jelenítsék meg és szolgáltassák ki az Egyház legfőbb kincseit, a szentségeket

Pálfalviné Ősze Judit, a Szaléziánum vezetője elmondta, számára a magánéletében is példa Don Bosco, hiszen öt gyermekének neveléséhez türelem és szeretet szükséges, amit férjével együtt Don Boscótól tanul.

Az ünnepi díszben pompázó székesegyházat megtöltötték a hívek, közöttük sok fiatal házaspár kisebb-nagyobb gyermekekkel. A megbérmált fiatalok bizonyára egy életre szólóan emlékeznek majd Don Bosco jelenlétére az ünnepi eseményen. A szentmise után a veszprémiek elbúcsúztatták a szentet, és az ereklye Székesfehérvár felé vette útjá.

Az ifjúság fogadta Don Boscót – Székesfehérvár

A vasútvidéki Prohászka-emléktemplomban a polgárdi Don Bosco Iskolaház és a helyi Szent Imre Iskolaház kis lakói és vezetői fogadták az ereklyét, ahol Takács Nándor OCIST püspök mondott köszöntőt.

„A szentek legfőbb tanítása az, hogy hogyan lehet az ő életükben meglátni Jézust és hogyan lehet nekem Jézus követőjévé válni. Don Bosco zarándoklata is ezt mutatja meg nekünk." – fogalmazott Ábrahám Béla tartományfőnök.

A Don Boscót fogadó fiatalok énekeltek és kedves jelenetet mutattak be, melyben párhuzamot vontak Don Bosco és Prohászka püspök élete között. Délután filmvetítést tartottak Don Bosco életéről, majd az ifjúságért felajánlott imaóra után ünnepi szentmisére várták a híveket.

Közösségek ünnepe Don Boscóval - Pécs

Egy kiadós vihart átvészelve este 11 órakor futott be az ereklyét kísérő konvoj a pécsi dóm elé, ahol Udvardy György pécsi megyés püspök és a hívek gyertyákkal várták. A késői órában nagy szeretettel fogadták a csoportot, a dómban imádsággal és rövid jelenettel köszöntötték a Bosco Szent Jánost.

Pünkösdhétfőn az egyházmegye közösségeinek, plébániáinak, lelkiségi csoportjainak találkozóját ünnepelték, ennek keretében több programot szerveztek, és bemutatkoztak a szaléziak is vidám éneklés és beszélgetés keretében. A tíz órakor kezdődő szentmisét Udvardy György püspök mutatta be, Ábrahám Béla tartományfőnök atya mondott szentbeszédet. A hívek dugig megtöltötték a dómot.

A szentmise után kezdetét vették a műsorok, de közben a hívek folyamatosan az ereklye elé járulhattak. Föllépett többek között a pécsi szalézi munkatársak vezetésével működő Don Bosco Napközi diákjai, akik egy színdarabot mutattak be Don Bosco életéről. Pontban délben mindenki együtt imádkozott a téren Udvardy püspökkel.

A szaléziak otthonában - Péliföldszentkereszt

Péliföldszentkereszten szabadtéri szentmisére várták Don Bosco ereklyéjét és a kísérő közösséget. Mivel előző este kiadós eső áztatta az erdei talajt, nem kis kihívás volt eljuttatni az ereklyét az erdei tisztásra a lourdes-i barlang elé. Most a szerzetesek segítettek, a tartományfőnök is húzta a súlyos kocsit. Az erdei úton Havasi József korábbi tartományfőnök várta a rendalapító ereklyéjét, majd hamarosan megkezdődött a szentmise. A tisztáson ekkor már egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, úgy megtelt a hívekkel, mint a nagybúcsú idején: sokan voltak kíváncsiak Don Boscóra. Eljöttek a szaléziak barátai, Don Bosco tisztelői, és mindazok, akik találkozni szerettek volna vele.

A szentmisét Havasi József mutatta be, aki közvetlen hangvételű prédikációjában a tőle megszokott, lelkesítő módon szólt a hívekhez és rendtársaihoz is. – Hát hazajöttél, Giovanni...- kezdte beszédét, majd bátorságra biztatta a szaléziakat, hogy vonzó életpéldájukkal neveljék a gyerekeket. Megemlítette, mennyire örül, hogy ott üdvözölheti a rendalapító ereklyéjét, ahol a szaléziak száz évvel ezelőtt letelepedtek Magyarországon. Felidézte Don Bosco életének és a szalézi történelemnek néhány érdekes mozzanatát is, ahol a rendalapító és a régi szaléziak bátorsága megnyilvánult.

A szertartáson énekelt a nyergesújfalui Szent Cecília templomi kórus, amelyet a szétszóratás idején Nyergesújfalun egy ideig kántorként működő Edelényi István akkori tartományfőnök alapított.

A szentmise után az ereklyét a tömeg bekísérte a kegytemplomba, ahol rövid imádság után a hívek tisztelegtek a szalézi rend alapítója előtt. Kedden Don Bosco Nyergesújfalura látogat, ahol a magyar szaléziak első iskolájukat alapították.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép