Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Friderika napja
2 felhasználó online
0 tag, 2 vendégKépek a galériából

Összefogás természeti örökségünkért
2013-06-21 Forrás: Magyar Kurír
Természeti örökségünk fontos része a hazai mezőgazdasági génállomány. - A Kárpát-medencében megőrzött fajták fennmaradása, a génállomány biztonságos nagyságának elérése, a diverzitás megtartása érdekében kezdeményezte 2011-ben Fülöp Sándor – a jövő nemzedékek akkori országgyűlési biztosaként – a történelmi egyházak, önkormányzati és civil szervezetek megállapodását, ombudsmani segítséggel.
Az együttműködés lényeges célkitűzése a gyümölcstermő mezőgazdasági növények állományának oly módon történő növelése, hogy pontosan tudni lehessen, melyik fajta és változat hol és milyen számban található meg.

A példamutatás és a génkészletek pontos nyilvántartásának követelménye, valamint a biztonság és a hasznosulás igénye vezette a biztost abban, hogy a munkát megbízható közösségi intézmények együttműködésével kezdje meg. A református és az evangélikus püspök, szakmai és civil szervezetek, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára két éve írta alá az együttműködési megállapodást, melyhez csatlakoztak egyházmegyék és rendek, és egy önkormányzat is elfogadta.

A program keretében egyházi és önkormányzati kertek és földek a Vidékfejlesztési Minisztérium intézményeinek génmegőrző fajtagyűjteményeiből és a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat tagjaitól származó csemetéket, illetve szaporítóanyagot kapnak, így járulva hozzá az ősi magyar gyümölcsfajták megőrzését célzó közös erőfeszítéshez.

A kezdeményező Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának átalakulása miatt 2013. január 1-től a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ vette át a koordináló szerepet. A lehetséges együttműködő partnerek összesen 54 településről jelentkeztek, az elmúlt fél évben a Központ munkatársai 47 kertet látogattak meg. A tavasz folyamán 7 templomkert és parókiakert részére 76 gyümölcsoltványt adtak át (alma, körte, szilva, meggy, cseresznye és őszibarack). A következő telepítési időszakban, ősszel várhatóan 600 oltványt ültetnek ki mintegy 20 településen.

A programhoz most a Boldogasszony Iskolanővérek és a Jezsuita Rend is csatlakozott. Lobmayer Ágnes Judit megválasztott tartományfőnöknő és P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális a Fülöp Sándor kezdeményezését továbbvivő Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes közreműködésével 2013. június 18-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában írta alá a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről szóló megállapodást.

A megállapodás aláírói voltak 2011. szeptember 5-én:
Génbank Tanács – Holly László elnök
Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája – Fülöp Sándor országgyűlési biztos
Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat – Lantos Tamás
Magyarországi Evangélikus Egyház – Gáncs Péter elnök-püspök
Magyarországi Református Egyház – Bölcskei Gusztáv püspök
Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet – Ónodi Gábor igazgató
Vidékfejlesztési Minisztérium – Ángyán József parlamenti államtitkár

Az aláírás óta a megállapodáshoz csatlakoztak:
Boldogasszony Iskolanővérek – Lobmayer Ágnes Judit megválasztott tartományfőnöknő
Dabas Város Önkormányzata – Kőszegi Zoltán polgármester
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye – Bosák Nándor megyéspüspök
Egri Egyházmegye – Ternyák Csaba érsek
Hajdúdorogi Egyházmegye – Kocsis Fülöp megyéspüspök
Jezsuita Rend – P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális
Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye – Bábel Balázs érsek
Magyar Bencés Kongregáció – Várszegi Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát
Magyar Pálos Rend – Bátor Péter Botond rendfőnök
Pécsi Egyházmegye – Udvardy György megyéspüspök
Váci Egyházmegye – Beer Miklós püspök

A megállapodás teljes szövege itt olvasható.

„Ha tudnám is, hogy holnap lesz a világvége,
azért ma még ültetnék egy almafácskát.”


MEGÁLLAPODÁS

A TÁJI ADOTTSÁGOKHOZ ALKALMAZKODÓ, A KÁRPÁT - MEDENCÉBEN RÉGÓTA TERMESZTETT GYÜMÖLCSFAJTÁK MEGŐRZÉSÉBEN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Természeti örökségünk óvása, természeti értékeink megőrzése és
gyarapítása erkölcsi kötelességünk. Olyan felelősség, amellyel magunknak, másoknak és a jövő nemzedékeknek tartozunk. A vadon élő
állat- és növénytársulások mellett természeti örökségünk fontos része a
hazai mezőgazdasági génállomány. Szívünkön viseljük a megőrzött fajták
fennmaradásának biztonságát, a génállomány biztonságos nagyságának
elérését, a diverzitás megtartása mellett. Fontosnak tartjuk, hogy örökölt
kultúrnövényeink, haszonállataink ismét a gazdálkodás szerves részévé
váljanak.

Örökségünk megóvásának fontos része a gyümölcstermő fásszárú
mezőgazdasági növények – fák és bokrok – a Kárpát-medencében
megőrzött változatainak minél nagyobb egyedszámban való elterjesztése,
azaz állományuk növelése, oly módon, hogy pontosan tudjuk, milyen
fajta és változat hol, milyen számban található meg.
Egyetértünk abban, hogy ezen munkát megbízható közösségi
intézmények együttműködésével kell megkezdenünk, mind a
példamutatás, mind pedig az így létrejövő külső génkészletek
nyilvántarthatósága, biztonsága és hasznosulása érdekében. Ilyenek a
történelmi egyházak telkei (plébániák, parókiák, lelkészlakok kertjei), az
önkormányzati és felekezeti iskolák kertjei, valamint az önkormányzati
kezelésben lévő kertek és utak mente.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa kezdeményezésére az
evangélikus, katolikus és református egyházak főpásztorai, a
Vidékfejlesztési Minisztérium, génmegőrző és tudományos
intézményeink, valamint a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat
kifejezték támogatásukat e programhoz, amelyben az együttműködő
felek génmegőrző fajtagyűjteményekből (génbankok, nemzeti parkok,
önkormányzati- és magángyűjtemények) származó tájfajta gyümölcsfa
csemetéket, illetve szaporítóanyagot egymásnak átadnak, illetve lelkészi
kertekbe és földekre befogadnak és ott nevelnek.
Megállapodásunk végrehajtásától azt reméljük, hogy

az eltűnő, a Kárpát-medencében régóta termesztett fajták, illetve
tájfajták fennmaradnak és újrahonosodnak, illetve új változatok jönnek
létre,

e fajták elterjedésükkel genetikai alapot biztosítanak a globális klíma-
(és társadalmi) változásokból, az ökológiai- és erőforrás-válságból
következő helyi szintű problémák megoldásához,

az az ősi ismeretanyag, amely a hagyományos gyümölcstermesztéshez
és feldolgozáshoz kapcsolódik, megőrződik, és a jelenkori
lehetőségekhez igazítva alkalmazást nyer,

a vidéken élő fiatalok megismerkedhetnek az alkalmazkodó
gyümölcstermesztés, általában a tájbarát gazdálkodás lehetőségeivel,
és maguk is hozzájárulhatnak az életgazdagság helyreállításához
szülőföldjükön,

ezáltal a fogyasztók változatosabb, egészségesebb gyümölcshöz
jutnak,

új, illetve már feledésbe merült gasztronómiai lehetőségek feltárásával
a termesztők részére újabb piaci szegmens elérése válik lehetővé,▪
kezdeményezésünk mozgalommá szélesedik, s

a hagyományos művelésű gyümölcsösök, mint tájképi elemek újból a
pannon táj részei lesznek.
Fentiek érdekében a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, a
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a
Magyarországi Református Egyház, valamint katolikus egyházmegyék
főpásztorai kezdeményezik és segítik szakintézményeik és
egyházközségeik, valamint önkormányzatok, iskolák, szakmai és civil
szervezetek helyi összefogását:

a régi, illetve tájfajta gyümölcstermő növények feltérképezésére,
vizsgálatára, helyi és országos adatbázis létrehozására,

helyi fajtagyűjtemények létrehozására az in situ génmegőrzés céljából,

a helyben honos és újrahonosított régi fajták szaporítására,
termesztésére, és hasznosítására,

a piaci lehetőségek feltárására, a régi, illetve tájfajták gazdálkodásba
vonására.
3
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa vállalja, hogy

segíti az érdekeltek kapcsolatteremtését és kapcsolattartását,

közreműködik a jogi feltételrendszer felmérésében és alakításában,

közreműködik az érintett kormányzati és önkormányzati partnerek
együttműködésének megnyerésében,

segíti a vállalkozás nyilvánosságának megteremtését és az első helyi
telepítések megkezdését,

képzéseket, tanulmányutakat és szakmai találkozókat szervez;
a főpásztorok vállalják, hogy

együttműködésre buzdítják a gyülekezeteket, egyházközségeket,

lehetővé teszik az alkalmas földterületek felmérését,

a csatlakozó intézmények megőrzik a hozzájuk kihelyezett
növényeket, és lehetővé teszik azok nyilvántartását
;
a Vidékfejlesztési Minisztérium vállalja, hogy

génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények
szakmai segítséget nyújtanak a fajta és termőhely egyeztetéshez,

génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények
szakmai segítséget nyújtanak további fajták felkutatásához,
vizsgálatához,

génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények
szaporítóanyagot biztosítanak a kihelyezéshez,

génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények
vezetik, illetve szakmailag segítik a kihelyezett állomány nyilvántartását,

közreműködik a szükséges jogszabály-módosítások előkészítésében;
a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat Alkalmazkodó Gyümölcsészet Programja vállalja, hogy

együttműködik az állami génmegőrző intézményekkel tájfajták
felkutatásában, azonosításában, és vizsgálatában,

saját fajtaállományát nyilvántartja, illetve lehetővé teszi és segíti annak
állami nyilvántartását,

közreműködik a képzésekben, tapasztalatcserében, gyűjtésben és
gyümölcsfák kihelyezésében,

segíti a fajtamegőrzést a gazdálkodók körében,

közreműködik a szükséges jogszabály-módosítások előkészítésében.
Ezt az együttműködési megállapodást megkötöttük,
és csatlakozásra megnyitottuk Budapesten,
a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájában,
2011. szeptember 5-én.
.............................
Fülöp Sándor s.k.
a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
.............................
Ángyán József s.k.
parlamenti államtitkár
Vidékfejlesztési Minisztérium
.............................
Holly László
elnök
Génbank Tanács
.............................
Ónodi Gábor s.k.
igazgató
Szent István Egyetem
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
.............................
Lantos Tamás s.k.
Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat
.............................
Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
Magyarországi Református Egyház
.............................
Gáncs Péter s.k.
elnök-püspök
Magyarországi Evangélikus Egyház
.............................
Bábel Balázs s.k.
érsek
Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye
2011. szeptember 13.
.............................
Beer Miklós s.k.
püspök
Váci Egyházmegye
2011. szeptember 15.
.............................
Várszegi Asztrik OSB s.k.
püspök, pannonhalmi főapát
Magyar Bencés Kongregáció
2011. szeptember 17.
.............................
Ternyák Csaba s.k.
Érsek
Egri Egyházmegye
2011. szeptember 30.
.............................
Kőszegi Zoltán s.k.
polgármester
Dabas Város Önkormányzata
2011. október 22.
.............................
Udvardy György s.k.
püspök
Pécsi Egyházmegye
2011. november 2.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép