Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Pál napja
4 felhasználó online
0 tag, 4 vendégKépek a galériából

El Greco: A szent család
pápa
Köszönet a magvetőknek
2013-11-22 Forrás: Parókia.hu
„Sok tanítványunk tőlünk hall először Istenről és arról, hogy a Biblia a zsinórmértékünk. Őket türelemmel és szeretettel kell elvezetni arra a rácsodálkozásra, hogy belső indíttatásukká váljon a Krisztussal való találkozás" - vallja az a dunamelléki pedagógus, akit az egyházkerületi közgyűlés négy társával együtt munkája elismeréseként díjjal jutalmazott.
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése minden évben elismerésben részesíti a szakmájukban kiemelkedő pedagógusokat. A testület idén Pavletitsné Egressy Máriát Lórántffy Zsuzsanna Díjban, Csonka Tündét, Félixné Oravecz Mártát, valamint Kósa Zoltánnét Benda Kálmán Díjban részesítette. A nevelőtestületek kiemelkedő munkáját elismerő „Soli Deo gloria" Díjat 2013-ban a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának nevelőtestülete vehette át.

Iskolaalapító pedagógus

„A mi munkánk a magvetés. Mindennap imádkozunk, hogy a magok jó talajba hulljanak, a gyökerek megerősödjenek, hogy semmilyen vihar ne tudja kitépni azokat. Sok tanítványunk tőlünk hall először Istenről, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről. Arról, hogy a Biblia a mi zsinórmértékünk.
Őket türelemmel és szeretettel kell elvezetni arra a rácsodálkozásra, hogy belső indíttatásukká váljon a Krisztussal való találkozás" - ismertette Hörcsök Imre egyházmegyei gondnok Pavletitsné Egressy Mária igazgató vezetői hitvallását. A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője a református közoktatásban végzett két évtizedes, valamint az intézmény élén eltöltött tízéves vezetői munkája elismeréseként vehette át a Lórántffy Zsuzsanna Díjat.
Pavletitsné Egressy Mária tanító, néptánc- és hittanoktató, iskolai feladatai mellett gyülekezeti gyermekmunkát végző pedagógus. Egy ideig a Református Pedagógiai Intézet megbízott igazgatója volt. 2003-ban felkérték a Benkő István Református Általános Iskola megszervezésére. Ő készítette el az újonnan induló oktatási intézmény pedagógiai programját, alakította ki az iskola szokásait, 2006-ban pedig elindította a gimnáziumi képzést is.

Megszeretteti a német nyelvet

Az egyházkerületi közgyűlés Benda Kálmán Díjjal jutalmazta Csonka Tündét, a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda felső tagozatának igazgatóhelyettesét.
Ahogy az a német nemzetiségi tanító, német mestertanár, dráma - és óvodapedagógus méltatásában elhangzott, Csonka Tündének minden évben van olyan nyolcadikos tanulója, aki alap- vagy középfokú nyelvvizsgát tesz. Diákjai a német nyelvű tanulmányi versenyeken is sikeresen helyt állnak, és rendszeresen szerepelnek kulturális rendezvényeken, ahol német nyelvű mesedarabokat, valamint osztrák táncokat adnak elő. A díjazott pedagógus céljai közé tartozik a német szokások és kultúra megszerettetése, ezért évek óta szervez karnevált, ahol a gyerekek a germán kultúra jellegzetes ételeit és viseleteit mutatják be, azon kívül évente szervez tanulmányi kirándulásokat Ausztriába. Csonka Tünde eddigi pályafutása alatt minden évfolyamon tanított már, az óvodásoknak jelenleg is suliváró németes foglalkozásokat tart.

A tehetségek felkarolója

Félixné Oravecz Márta, a Kecskeméti Református Általános Iskola felső tagozatáért felelős igazgatóhelyettesét szintén Benda Kálmán Díjjal tüntették ki.
A magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus egyik érdeme, hogy az osztályfőnöki munkaközösséget bekapcsolta a „Fiatalok az élet küszöbén" programba, segítséget nyújtva ezzel a kamaszkor problémáinak megértéséhez szülőknek, pedagógusoknak és fiataloknak. Lelkes magyarázat, igényes felkészültség, állandó megújulásra törekvés, kedves, közvetlen, empatikus személyiség, szakmai alázat és fegyelem jellemzi kollégái szerint, akik szakmai és nevelési kérdésekben egyaránt kikérik és elfogadják véleményét. Félixné Oravecz Mártát 2006-ban „Az év tanára" kitüntetéssel jutalmazta Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata.
A tanulók szabadidős tevékenységeinek szervezésében jelentősen és rendszeresen részt vállaló pedagógus sokrétű tehetséggondozást is folytat. Közvetlen irányításával rendezik meg az iskolai tanévzáró koncertet, a sulibulikat, a kórustábort, a fotós tábort, a felső tagozatosok regényolvasási versenyét, a nemzeti ünnepnapokon az intézményi megemlékezéseket. Az igazgatóhelyettes sikeres pályázatok sorát gondozza, tanulói bekapcsolódtak a Kodály Örökség Programba, továbbá a veszélyeztetett természeti értékek megismerését és megóvását, valamint a szellemi és erkölcsi értékek gondozását középpontba állító Szitakötő oktatási programba is.

Az álma teljesült

Ugyancsak Benda Kálmán Díjjal jutalmazták Kósa Zoltánnét, a nagykőrösi Arany János Általános Iskola igazgatóhelyettesét.
A biológia-kémia szakos tanár a rendszerváltást követően költözött családjával az alföldi városba, hogy teljesüljön nagy álma: egyházi iskolában dolgozhasson. Református hittanoktatói, valamint pedagógiai szakos diplomát is szerzett képesítései mellé, jelenleg közoktatási vezetői záróvizsgája előtt áll. Munkájában „Isten iránti hála motiválja, kollégáit testvérként kezeli, a rábízott gyermekeket és családokat szeretettel egyengeti az Isten útjára" - hangzott méltatásában. Kósa Zoltánné maga is úgy jellemzi saját munkáját, mint amivel Isten országának építését szolgálhatja. Tanítványai főként bibliaismereti versenyeken érnek el kimagasló eredményeket. A pedagógus aktív tagja a helyi református gyülekezetnek, amelynek a gyermekmissziójában szolgál immár öt éve. De nemcsak a gyermekek nevelésében van gyakorlata, hiszen a leendő pedagógusoknak is sok hasznos tanáccsal szolgált két évtizeden át, míg a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának szakvezetőjeként tevékenykedett. A Református Pedagógiai Intézet megbízásából elkészített hittankönyve tizenhárom tanéven át volt taneszköze a református általános iskolák ötödik évfolyamos tanulóinak.

A szegény gyerekek segítői

A nevelőtestületek kiemelkedő munkáját elismerő „Soli Deo gloria" Díjat 2013-ban a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának nevelőtestülete kapta. A pécsi református általános iskolát tizenhét évvel ezelőtt alapították, hogy a gimnázium nevelési szándékát már kisiskolás korban elkezdjék megvalósítani. A szűkös források miatt az akkori tanári testület kőműves, karbantartó és takarító munkákból is magára kellett, hogy vállaljon. Az intézménynek mára már 400 diákja van, pedagógusai újító munkáját pedig többször részesítették szakmai elismerésben. Minden évben sok jelentkezőből válogathatnak, és nagy létszámú osztályokat indítanak. A szakmai színvonalról tanúskodik a különórák sokfélesége, és a gyerekeknek nyújtott személyre szabott gondoskodás. Az intézmény diákjai rendszeresen érnek el előkelő helyezéseket országos versenyeken, míg a tanulási nehézséggel küzdők sikeres integrációját fejlesztő pedagógusok segítik.

Ahogy az a nevelőtestület méltatásában elhangzott, a pécsi pedagógusok hitéletükkel és összetartásukkal példát mutatnak: kéthetente bibliaórákat, hetente imakört, valamint rendszeresen családi istentiszteleteket tartanak. A hitben járó tantestület tagjai rendszeresen imádkoznak önálló iskolaépületért, hiszen négy épületben, elszórtan találhatók tanári szobáik és tantermeik. A pedagógusok a szülőkkel és a gyerekekkel együttműködve rendszeresen részt vesznek a Szeretethíd elnevezésű önkéntes programban is. Az adventi időszakban Nyilas Misi-csomagokat gyűjtenek az ormánsági rászoruló gyerekeknek, és elviszik az evangéliumot Pécs legnagyobb bevásárlóközpontjába, ahol bibliai jeleneteket adnak elő. Műsorukkal felvidítják a helyi idősek otthona lakóit is. A hátrányos helyzetűek iránti elkötelezettségüket mutatja, hogy adományt juttattak el az árvízkárosultak megsegítésére, és megvalósítottak több, országos viszonylatban is elismert projektet, amelyeket a hátrányos helyzetű tagiskolákban lévő tanulók megsegítésére indítottak. Nyolcadik éve vesznek részt az „Út a középiskolába" programban, eddig mintegy száz hátrányos helyzetű diákot támogattak. A tantestület munkáját eredményessége, magas szakmai színvonala, hitbeli elkötelezettsége, és szeretetteljes hozzáállása elismeréseként jutalmazta a dunamelléki egyházkerület közgyűlése.

Míg a tavalyi évhez képest több pedagógust részesítettek elismerésben, „Az év igehirdetése" Díjat ezúttal nem ítélték oda senkinek, noha a bírálóbizottság öt szabályszerűen beérkezett prédikációt bírált el.

Jakus Ágnes
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép