Keresztény vallások összefoglaló oldala
Ajánlom az oldalt másnak Hozzáadás kedvencekhez
Főoldal Történelem Ünnepek Böngésző Gyermekeknek Galéria Fórum Eseménynaptár Archívum
Ön jelenleg itt van: Főoldal - Hírek
Keresztény Magyarország Portál - Hírek - Vallások összefoglaló oldala! - vallás, egyház, katolikus, református, evangélikus, teológus, templom, szent, egyháztörténelem, ünnep, szertartás, képeslap, fórum, hírek
Jácint napja
3 felhasználó online
0 tag, 3 vendégKépek a galériából

Topor Márta  Esti fények
Kellemes pihenést
Alakuló egyházkerületi közgyűlést tartottak a Tiszáninneni Egyházkerületben
2009-01-26 Forrás: Református Egyház
A Tiszáninneni Egyházkerület alakuló közgyűlésére január 24-én Miskolcon került sor. A délelőtti ülésszak résztvevői meghallgatták a választási bizottság jelentését, melynek során Püski Imre bizottsági elnök megerősítette a választás eredményét. A közgyűlés megválasztotta az egyházkerületi tisztségviselőket, valamint a zsinati tagokat és póttagokat is.
A közgyűlés délutáni, ünnepi részét Ábrám Tibor, az egyházkerület főgondnoka nyitotta meg. Beszédében elmondta: mindig nagy kérdés az, amikor az egyházban a világihoz hasonló tevékenységet - mint például most választást - végzünk: mihez, kihez igazodunk. "Ha mi Krisztus egyházának valljuk magunkat, akkor egyedül Isten Igéjéhez lehet és szabad igazodnunk. A következő hat éves időszakra is ez lehet útmutató számunkra" - fogalmazott a főgondnok.

Ezután a tisztségviselők felkészültségével és méltóságával kapcsolatban elmondta: Isten tesz méltóvá minket az elhívásra, és akiket a méltók közül elhív, azokat fel is készíti a szolgálatra.

Ábrám Tibor szerint az egyház szervezeti életének is méltóképpen kell kifejeznie a belső küldetés tartalmát, azaz Isten dicsőségének a szolgálatát. A tisztségviselők választása és szolgálata ezért nem öncélú tevékenység, hanem erre irányul. Amikor választunk, elvárunk vagy számon kérünk, akkor is ezt kell szem előtt tartanunk.

A főgondnok hozzátette: Isten az egymáshoz igazodást is elvárja tőlünk, hiszen a Lélek, aki munkálkodik bennünk és általunk, ugyanaz. Ha ezt belátjuk, akkor tudunk egymásnak jó munkatársai lenni.

Az egyházkerület világi elnöke ezután az előretekintés fontosságát hangsúlyozta. Fel kell tennünk a kérdést, hogy milyennek szeretnénk látni egyházunkat a következő években, és milyennek szeretné látni azt Isten. Ő olyannak, "amely őbenne gyökerezik, amelyben rend van, amely növekszik, és amely gyümölcsöt terem az ő dicsőségére" - mondta a főgondnok.

Ábrám Tibor végezetül az előttünk álló ciklus néhány fontos teendőjére hívta fel a figyelmet. Kiemelte a lelkipásztori és a presbiteri-munkatársi közösségek megerősítésének feladatát, hogy azok működésének a "testvéri munkatársi közösség" elve legyen az alapja, hangsúlyozta az ifjúság hatékony megszólításának és nevelésének szükségességét, a családok segítésének, református intézményeink támogatásának a fontosságát. Munkálkodnunk kell továbbá azon, hogy a Kárpát-medencei magyar református egység napi gyakorlattá váljon, és kérnünk kell Isten áldását szolgálatunkra, valamint egyházunk és nemzetünk lelki megújulása érdekében.

Csomós József, az egyházkerület püspöke programbeszédében kifejtette: szerinte a presbitériumoknak a tavaly év végi egyházi választásokon meghozott döntése nem személyekről szólt, hanem a megkezdett munka folytatására mondtak igent szavazataikkal. "Fogalmazhatnám úgy is, hogy ez azt jelenti: csak így tovább. De ez nem lenne pontos, mert számomra inkább azt jelenti: ebben az irányban, csak még ennél is jobban" - mondta a püspök.

Az egyházkerület lelkészi elnöke 21. századi egyházi életünkre vonatkozóan a közösen kapott célt az ApCsel 2,47 segítségével fogalmazta meg: "Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép." Ennek megvalósítása érdekében a kerület pásztoraként a lelkészekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartást tartja megvalósítandónak. Őrállóként célként jelölte meg nemcsak törvényeink betartását, hanem azok betartatását is. "Bízom benne, hogy senki nem fogja úgy érezni, hogy önmagáért való törvényeskedés, amit teszek. Sokkal inkább remélem, hogy mindenki megérzi a szeretetből fakadó segíteni akarást" - tette hozzá a püspök.

Csomós József az elmúlt hat év eredményei közül részletesen ismertette a sajtó és a telekommunikáció terültén végrehajtott, az egyházkerület határain jóval túlmutató fejlesztéseket, és kiemelte a cigányok közt végzett missziót, valamint a kerületi missziói központ és a fejlesztési ügyekért felelős referens munkáját.

A következő évek legfontosabb feladatai között említette az ifjúsági misszió, a pasztoráció és a lakótelepi misszió területét. A püspök fontosnak tartja a nem egyházi középiskolai hitoktatás segítését, és kilátásba helyezte egy kerületi ifjúsági felelős munkába állítását is. A pasztoráció területén a börtönlelkészi szolgálatról való döntést, az eddig önkéntes alapon működő Egyéni és Családkonzultációs Központ intézménnyé szervezését, valamint a kórházlelkészi szolgálat bővítését tartja a legfontosabbnak. A lakótelepi misszióval kapcsolatosan pedig elmondta: az egyházmegyei közgyűléseknek javasolni fogja a szórványok beosztásának újragondolását, valamint a szolgálathoz szükséges személyi és anyagi feltételek átgondolását.

Programbeszédében a püspök végezetül emlékeztetett a Magyar Református Egyház alkotmányos egységének májusban esedékes helyreállítására és egyházkerülete ezzel kapcsolatos feladataira is.
Az egyházkerületi elnökség beszédeit a választott tisztségviselők ünnepélyes eskütétele, majd a többi egyházkerület és a megyei közgyűlés elnökének köszöntése követte.

Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Zsinat ügyvezető lelkészi elnöke az ökumenikus imahét vezérigéjére utalva annak a reményének adott hangot, hogy egyházunk továbbra is egységben végzi majd szolgálatát. Imre Sándor tiszántúli főgondnok pedig a Zsolt 23,1 igeverssel kérte a kerületre Isten áldását.

Szabó István dunamelléki püspök köszöntésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyházkerületében sok tiszáninneni református otthonra talált. Reménységét fejezte ki afelől, hogy egyszer majd úgy alakul hazánk sorsa, hogy vidéken is boldogulni tudnak majd az emberek, és akkor ugyanolyan szeretettel fogadják majd őket, mint ahogy a dunamellékiek fogadták a tiszáninnenieket.

Steinbach József dunántúli püspök a napi ige alapján köszöntésében arra figyelmeztetett, hogy szabaduljunk meg az én-központúságtól, és az evangélium legyen mindig a középpontban. Huszár Pál dunántúli főgondnok elmondta: súlyos erkölcsi válságot él át nemzetünk, és ebből csak az Úr szabadíthat meg minket. Az Ézs 40,31-ben leírt erőt és lendületet kívánta a most induló ciklusra az egyházkerületnek.
Végezetül Ódor Ferenc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke lépett a mikrofonhoz, aki az egyházkerület és a megye közötti egymást segítő, partneri kapcsolat jelentőségét hangsúlyozta köszöntőjében.
Hirdetés
Hasznos oldalak Impresszum Copyright Médiaajánlat Vélemény Oldaltérkép